I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Surfers on the waves and zip wire users flying above water

Am

ADVENTURE PARC SNOWDONIA

Mae Adventure Parc Snowdonia yn ganolfan o anturiaethau wedi’u hysbrydoli gan natur yng Ngogledd Cymru. Ewch i syrffio ar donnau a grewyd gan ddyn gyda'r mynyddoedd a'r coedwigoedd yn y cefndir, cyfleuster Adrenalin Dan Do, a gweithgareddau cyffrous oddi ar y safle megis cerdded ceunentydd a beicio mynydd. Arhoswch mewn podiau glampio cyfforddus a bwyta ac yfed cynnyrch lleol blasus yn y deli, bar a chegin ar lan y tonau.

SURF AND SUP MEWNDIR

Mae’r tonau mewndir Adventure Parc Snowdonia yw’r rhyfeddod cyntaf y byd yng Ngogledd Cymru! Mae tonau cyson a pherffaith wedi’i greu gan ddyn yn dod bob 90 eiliad.  Mae’n amgylchedd perffaith i syrffwyr o bob oed a gallu i ddysgu’n gyflym ac yn ddiogel. Mae hyfforddiant arbenigol a chyfeillgar ar gael gan yr academi syrffio cyfeillgar, a mae modd hurio bwrdd syrffio a siwt rwber, mae hurio bwrdd am ddim gyda sesiynau dechreuwyr a chanolradd. Mae’r cyfleusterau newid yn gynnes. Mae sesiynau Padlfyrddio Sefyll ar ddŵr-fflat (sup)- gweithgaredd teulu hwyliog a hygyrch – ar gael hefyd.

Surf & SUP – prisiau yn dechrau o £35, 5+ oed

ADRENALIN DAN DO

Mae’r antur enfawr yn cynnwys un o’r cyrsiau ogofa artiffisial hiraf yn y byd, waliau ddringo a rasio, neidiadau, ac o bosib y llithrennau mwyaf eithafol y dewch chi ar eu traws, gwagle to drwy ferrata, cwrs rhwystrau ninja fyny fry a llwybr parkour. Mae neidiadau ‘cwympo’ i’r rhai hynny sydd heb ofn, a gallwch fynd ar y llinell zip tandem o'r to ar draws y lagŵn syrffio! Diwrnod waeth beth yw’r tywydd ar gyfer rhai sy’n chwilio am her i bob oed, ac mae man chwarae meddal ar gyfer ymwelwyr iau.

Adrenalin Dan Do i blant 5+oed, pris yn dechrau £12.

Man chwarae meddal i fabis a phlant bach, £5, am ddim i blant dan 1oed

ARCHWILIO YR AWYR AGORED

Ewch i fforio tirluniau mynyddoedd – coedwigoedd- ac arfordir Gogledd Cymru gyda Archwilio yr Awyr Agored – gweithgareddau dan arweiniad hyfforddwr gan gynnwys cerdded ceunentydd, dringo creigiau, abseilio, beicio mynydd a arfordiro.

Gweithgareddau Archwilio yr Awyr Agored ar gyfer plant 6+ oed a 10+ oed, prisiau yn dechrau £35 yr un. Grŵp lleiaf o 6 o bobl.

BWYTA AC AROS

Archebwch le, ymlaciwch a gwnewch y mwyaf o’ch taith i’r ardal! Mae digon o le i 4 unigolyn gysgu ym mhob un o’r podiau glampio cyfforddus Adventure Parc Snowdonia , a bwyd a diod blasus yn agos iawn yn y deli, bar a chegin. Mae mannau cysylltu â thrydan i gerbydau gwersylla. Bydd Gwesty Hilton Garden Inn yn agor yn yr hydref/ gaeaf 2020. Lle perffaith ar gyfer eich anturiaethau yng Ngogledd Cymru.

Prisiau yn dechrau £65 y pod/ £15 y cerbyd gwersylla.

 

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Chwarae meddal mynediad dyddiol£5.00 gweithgarwch
Cwrs syrffio dechreuwyr 3 diwrnod (oedolyn)£250.00 gweithgarwch
Cwrs syrffio dechreuwyr 3 diwrnod (plentyn)£250.00 gweithgarwch
Cwrs syrffio dechreuwyr gwyliau haf i blant£100.00 gweithgarwch
Cwrs syrffio dechreuwyr gwyliau haf i oedolion£110.00 gweithgarwch
Cwrs ymosodiadau o'r awyr a sleidiau (ar ei anter£18.00 oedolyn
Cwrs ymosodiadau o'r awyr a sleidiau (ar ei anter£15.00 plentyn
Cwrs ymosodiadau o'r awyr a sleidiau (oddi ar yr£15.00 oedolyn
Cwrs ymosodiadau o'r awyr a sleidiau (oddi ar yr oriau brig)£12.00 plentyn
Dechreuwr cyrsiau syrffio (ar blentyn brig)£85.00 gweithgarwch
Dechreuwr cyrsiau syrffio (ar oedolyn brig)£90.00 gweithgarwch
Dechreuwr cyrsiau syrffio (plentyn allfrig)£70.00 gweithgarwch
Diwrnod datblygu uwch£250.00 unrhyw un
Dringo antur dan do (ar ei anterth)£18.00 gweithgarwch
Dringo antur dan do (oddi ar yr oriau brig)£12.00 gweithgarwch
Freesurf - Advanced (Off Peak)£45.00 oedolyn
Freesurf - Advanced (Peak)£50.00 oedolyn
Freesurf - Beginner (off Peak)£30.00 plentyn
Freesurf - Beginner (Off peak)£35.00 oedolyn
Freesurf - Beginner (Peak)£35.00 plentyn
Freesurf - Beginner (Peak)£40.00 oedolyn
Freesurf - Intermediate (Off peak)£35.00 oedolyn
Freesurf - Intermediate (Peak)£45.00 oedolyn
Llinell sip (oddi ar yr oriau brig)£19.00 gweithgarwch
Outdoor drop and rock (off peak)£30.00 gweithgarwch
Outdoor drop and rock (on peak)£35.00 gweithgarwch
Rasys syrffio (Oedolyn allfrig)£80.00 gweithgarwch
Surf Lesson - Beginner (Off peak)£40.00 plentyn
Surf Lesson - Beginner (Peak)£50.00 plentyn
Surf Lessons - Beginner (Off peak)£50.00 oedolyn
Surf Lessons - Beginner (Peak)£60.00 oedolyn
Surf Lessons - Intermediate (Off peak)£60.00 oedolyn
Surf Lessons - Intermediate (Peak)£70.00 oedolyn
Yr ogofâu (ar eu hanterth)£18.00 gweithgarwch
Yr ogofâu (oddi ar yr oriau brig)£12.00 gweithgarwch

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Derbynnir cw^n
 • Lift
 • Safle Picnic
 • Yn Derbyn Partïon Bysiau

Arlwyo

 • Bar
 • Brecwast ar gael
 • Bwyty
 • Caffi
 • Cinio ar gael
 • Pryd nos ar gael
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Achubwr Bywydau
 • Cawodydd
 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - uchel
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Llety ar y safle
 • Loceri ar Gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Man storio diogel i feiciau
 • Offer/dillad am ddim
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Cyfleusterau Hamdden

 • Cyfleusterau chwaraeon dw^r
 • Pwll awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Llety ar gael i ymwelwyr ag anableddau
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Croesewir partïon bysiau
 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Parc Antur Eryri

Canolfan Chwaraeon Antur

Conwy Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 640640

Amseroedd Agor

Amseroedd agor dyddiol (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul08:00 - 23:00*
Gwyliau Cyhoeddus08:00 - 23:00*

* I gael yr amseroedd agor diweddaraf, ewch i'r wefan https://adventureparcsnowdonia.com/

Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruQuality Assured Quality Assured 2019

Beth sydd Gerllaw

 1. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  3.56 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  3.56 milltir i ffwrdd
 3. 4.03 milltir i ffwrdd
 4. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  4.4 milltir i ffwrdd
 1. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  6.06 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  6.19 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  6.25 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  6.26 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.26 milltir i ffwrdd
 6. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  6.27 milltir i ffwrdd
 7. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  6.3 milltir i ffwrdd
 8. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  6.31 milltir i ffwrdd
 9. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  6.32 milltir i ffwrdd
 10. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  6.36 milltir i ffwrdd
 11. Ger Aber Conwy

  6.36 milltir i ffwrdd
 12. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  6.4 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....