I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Adventure Parc Snowdonia

Am

ADVENTURE PARC SNOWDONIA

Mae Adventure Parc Snowdonia yn ganolfan o anturiaethau wedi’u hysbrydoli gan natur yng Ngogledd Cymru. Ewch i syrffio ar donnau a grewyd gan ddyn gyda'r mynyddoedd a'r coedwigoedd yn y cefndir, cyfleuster Adrenalin Dan Do, a gweithgareddau cyffrous oddi ar y safle megis cerdded ceunentydd a beicio mynydd. Arhoswch mewn podiau glampio cyfforddus a bwyta ac yfed cynnyrch lleol blasus yn y deli, bar a chegin ar lan y tonau.

SURF AND SUP MEWNDIR

Mae’r tonau mewndir Adventure Parc Snowdonia yw’r rhyfeddod cyntaf y byd yng Ngogledd Cymru! Mae tonau cyson a pherffaith wedi’i greu gan ddyn yn dod bob 90 eiliad.  Mae’n amgylchedd perffaith i syrffwyr o bob oed a gallu i ddysgu’n gyflym ac yn ddiogel. Mae hyfforddiant arbenigol a chyfeillgar ar gael gan yr academi syrffio cyfeillgar, a mae modd hurio bwrdd syrffio a siwt rwber, mae hurio bwrdd am ddim gyda sesiynau dechreuwyr a chanolradd. Mae’r cyfleusterau newid yn gynnes. Mae sesiynau Padlfyrddio Sefyll ar ddŵr-fflat (sup)- gweithgaredd teulu hwyliog a hygyrch – ar gael hefyd.

Surf & SUP – prisiau yn dechrau o £35, 5+ oed

ADRENALIN DAN DO

Mae’r antur enfawr yn cynnwys un o’r cyrsiau ogofa artiffisial hiraf yn y byd, waliau ddringo a rasio, neidiadau, ac o bosib y llithrennau mwyaf eithafol y dewch chi ar eu traws, gwagle to drwy ferrata, cwrs rhwystrau ninja fyny fry a llwybr parkour. Mae neidiadau ‘cwympo’ i’r rhai hynny sydd heb ofn, a gallwch fynd ar y llinell zip tandem o'r to ar draws y lagŵn syrffio! Diwrnod waeth beth yw’r tywydd ar gyfer rhai sy’n chwilio am her i bob oed, ac mae man chwarae meddal ar gyfer ymwelwyr iau.

Adrenalin Dan Do i blant 5+oed, pris yn dechrau £12.

Man chwarae meddal i fabis a phlant bach, £5, am ddim i blant dan 1oed

ARCHWILIO YR AWYR AGORED

Ewch i fforio tirluniau mynyddoedd – coedwigoedd- ac arfordir Gogledd Cymru gyda Archwilio yr Awyr Agored – gweithgareddau dan arweiniad hyfforddwr gan gynnwys cerdded ceunentydd, dringo creigiau, abseilio, beicio mynydd a arfordiro.

Gweithgareddau Archwilio yr Awyr Agored ar gyfer plant 6+ oed a 10+ oed, prisiau yn dechrau £35 yr un. Grŵp lleiaf o 6 o bobl.

BWYTA AC AROS

Archebwch le, ymlaciwch a gwnewch y mwyaf o’ch taith i’r ardal! Mae digon o le i 4 unigolyn gysgu ym mhob un o’r podiau glampio cyfforddus Adventure Parc Snowdonia , a bwyd a diod blasus yn agos iawn yn y deli, bar a chegin. Mae mannau cysylltu â thrydan i gerbydau gwersylla. Bydd Gwesty Hilton Garden Inn yn agor yn yr hydref/ gaeaf 2020. Lle perffaith ar gyfer eich anturiaethau yng Ngogledd Cymru.

Prisiau yn dechrau £65 y pod/ £15 y cerbyd gwersylla.

 

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Chwarae meddal mynediad dyddiol£5.00 gweithgarwch
Cwrs syrffio dechreuwyr 3 diwrnod (oedolyn)£250.00 gweithgarwch
Cwrs syrffio dechreuwyr 3 diwrnod (plentyn)£250.00 gweithgarwch
Cwrs syrffio dechreuwyr gwyliau haf i blant£100.00 gweithgarwch
Cwrs syrffio dechreuwyr gwyliau haf i oedolion£110.00 gweithgarwch
Cwrs ymosodiadau o'r awyr a sleidiau (ar ei anter£18.00 oedolyn
Cwrs ymosodiadau o'r awyr a sleidiau (ar ei anter£15.00 plentyn
Cwrs ymosodiadau o'r awyr a sleidiau (oddi ar yr£15.00 oedolyn
Cwrs ymosodiadau o'r awyr a sleidiau (oddi ar yr oriau brig)£12.00 plentyn
Dechreuwr cyrsiau syrffio (ar blentyn brig)£85.00 gweithgarwch
Dechreuwr cyrsiau syrffio (ar oedolyn brig)£90.00 gweithgarwch
Dechreuwr cyrsiau syrffio (plentyn allfrig)£70.00 gweithgarwch
Diwrnod datblygu uwch£250.00 unrhyw un
Dringo antur dan do (ar ei anterth)£18.00 gweithgarwch
Dringo antur dan do (oddi ar yr oriau brig)£12.00 gweithgarwch
Freesurf - Advanced (Off Peak)£45.00 oedolyn
Freesurf - Advanced (Peak)£50.00 oedolyn
Freesurf - Beginner (off Peak)£30.00 plentyn
Freesurf - Beginner (Off peak)£35.00 oedolyn
Freesurf - Beginner (Peak)£35.00 plentyn
Freesurf - Beginner (Peak)£40.00 oedolyn
Freesurf - Intermediate (Off peak)£35.00 oedolyn
Freesurf - Intermediate (Peak)£45.00 oedolyn
Llinell sip (oddi ar yr oriau brig)£19.00 gweithgarwch
Outdoor drop and rock (off peak)£30.00 gweithgarwch
Outdoor drop and rock (on peak)£35.00 gweithgarwch
Rasys syrffio (Oedolyn allfrig)£80.00 gweithgarwch
Surf Lesson - Beginner (Off peak)£40.00 plentyn
Surf Lesson - Beginner (Peak)£50.00 plentyn
Surf Lessons - Beginner (Off peak)£50.00 oedolyn
Surf Lessons - Beginner (Peak)£60.00 oedolyn
Surf Lessons - Intermediate (Off peak)£60.00 oedolyn
Surf Lessons - Intermediate (Peak)£70.00 oedolyn
Yr ogofâu (ar eu hanterth)£18.00 gweithgarwch
Yr ogofâu (oddi ar yr oriau brig)£12.00 gweithgarwch

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Derbynnir cw^n
 • Lift
 • Safle Picnic
 • Yn Derbyn Partïon Bysiau

Arlwyo

 • Bar
 • Brecwast ar gael
 • Bwyty
 • Caffi
 • Cinio ar gael
 • Pryd nos ar gael
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Achubwr Bywydau
 • Cawodydd
 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cyfleusterau cynadledda
 • Cymorth Cyntaf
 • Gwersi/cyrsiau ar gael
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - canolig
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - uchel
 • Lefel profiad - canolradd
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Llety ar y safle
 • Loceri ar Gael
 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Man storio diogel i feiciau
 • Offer/dillad am ddim
 • Offer/dillad ar gael i'w llogi
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Cyfleusterau Hamdden

 • Cyfleusterau chwaraeon dw^r
 • Pwll awyr agored

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anableddau
 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Gweithgareddau yn hygyrch i ymwelwyr ag anableddau
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Llety ar gael i ymwelwyr ag anableddau
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod
 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Croesewir partïon bysiau
 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Parc Antur Eryri

Canolfan Chwaraeon Antur

Conwy Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 640640

Amseroedd Agor

Amseroedd agor dyddiol (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul08:00 - 23:00*
Gwyliau Cyhoeddus08:00 - 23:00*

* I gael yr amseroedd agor diweddaraf, ewch i'r wefan https://adventureparcsnowdonia.com/

Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruQuality Assured Quality Assured 2019

Beth sydd Gerllaw

 1. .

  2.81 milltir i ffwrdd
 2. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  3.56 milltir i ffwrdd
 3. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  3.56 milltir i ffwrdd
 4. 4.03 milltir i ffwrdd
 1. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  4.4 milltir i ffwrdd
 2. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  6.06 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  6.19 milltir i ffwrdd
 4. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  6.25 milltir i ffwrdd
 5. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  6.26 milltir i ffwrdd
 6. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.26 milltir i ffwrdd
 7. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  6.27 milltir i ffwrdd
 8. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  6.3 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  6.31 milltir i ffwrdd
 10. Tŷ Tref Elisabethaidd

  6.32 milltir i ffwrdd
 11. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  6.36 milltir i ffwrdd
 12. Ger Aber Conwy

  6.36 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....