I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Parc Hamdden Tir Prince

Am

Os hoffech gael blas ar rywbeth ychydig yn wahanol, beth am brofi’r wefr o wylio rasys harnais dull Americanaidd yn Nhir Prince? Yno hefyd mae’r farchnad awyr agored a’r sêl cist car fwyaf, parc difyrwch, trac go-cart, arcêd a digwyddiadau arbennig drwy’r flwyddyn.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Hygyrchedd

 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Parc Hamdden Tir Prince

Parc Thema

Towyn Road, Towyn, Conwy, LL22 9NW
Close window

Call direct on:

Ffôn01745 345123

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  0.7 milltir i ffwrdd
 2. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  0.72 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  2.34 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  2.42 milltir i ffwrdd
 1. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  4.46 milltir i ffwrdd
 2. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  5.5 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  6.98 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  7.38 milltir i ffwrdd
 5. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  7.63 milltir i ffwrdd
 6. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  7.64 milltir i ffwrdd
 7. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  7.96 milltir i ffwrdd
 8. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  8.11 milltir i ffwrdd
 9. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  8.18 milltir i ffwrdd
 10. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  8.49 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  8.49 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....