Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Plas Mawr

Am

Ailagor 4 Awst 2020. 

Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

Mae’n debyg mai hwn yw’r tŷ tref Elisabethaidd yn y cyflwr gorau ym Mhrydain. Y tu mewn mae nenfydau plaster y stafelloedd wedi’u haddurno’n gywrain ac mae sgriniau coed o safon dda. Arddangosfa ar y safle a chyfarpar clyweled.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Myfyriwr£3.90 oedolyn
Plant o dan 16 oed£3.90 plentyn
Senior Citizen£5.20 pensiynwyr
Tocyn i Oedolion£6.50 oedolyn
Tocyn teulu - 2 oedolyn + phob plentyn o dan 16 oed£18.40 teulu

Pobl anabl a chydymaith am ddim.
Mae pob plentyn o dan 5 oed yn cael mynediad am ddim.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Beicwyr
 • Croesewir Cerddwyr
 • Trwydded i gynnal priodasau sifil

Arlwyo

 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Siop
 • Sylwebaeth Sain mewn Ieithoedd Tramor
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Dulliau Talu

 • Derbynnir Grwpiau
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Cyfleusterau ar gyfer Ymwelwyr â Nam ar eu Golwg
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu clyw
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Marchnadoedd Targed

 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Atyniad Dan Do
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Sylwebaeth Sain mewn Ieithoedd Tramor

 • Taith Sain Cymraeg

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Plas Mawr

Tŷ Hanesyddol / Palas

High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DE

Ychwanegu Plas Mawr i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 573605

Amseroedd Agor

Ailagor 4 Awst 2020. Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith. (4 Awst 2022 - 31 Hyd 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Mercher10:00 - 13:00
14:00 - 17:00
Dydd Iau - Dydd GwenerWedi cau
Dydd Sadwrn - Dydd Sul10:00 - 13:00
14:00 - 17:00

* Ar gau Dydd Iau a Dydd Gwener

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruQuality Assured Quality Assured 2019
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.07 milltir i ffwrdd
 3. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.09 milltir i ffwrdd
 4. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.1 milltir i ffwrdd
 1. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.29 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  0.86 milltir i ffwrdd
 5. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.88 milltir i ffwrdd
 6. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  1.01 milltir i ffwrdd
 7. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.4 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.47 milltir i ffwrdd
 9. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  2.7 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  2.72 milltir i ffwrdd
 11. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  2.81 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  2.84 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....