I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Fishing at Llyn Aled

Am

Mae Llyn Aled, llyn naturiol dwfn, yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd hwn sydd dros 250 troedfedd uwch lefel y môr, yn gallu bod yn wyntog, ond mae’n lleoliad da iawn ar gyfer pysgota cwrs am ddraenogiaid, penhwyaid bras a chochiaid. Nid oes unrhyw goed yn tyfu ar lannau’r llyn 110 acer o faint, mae’r tir yn gorsiog mewn mannau, ac mae lliw oren y dŵr yn adlewyrchu natur fawnog y rhostiroedd sy’n amgylchynu’n llyn. Gallwch gael mynediad at y llefydd gorau i bysgota drwy ddilyn y lôn fynyddig, gul o’r A543, ger y fan lle mae’r nant yn llifo o’r llyn. Mae’r cyfleusterau agosaf i’w canfod yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig lle gallwch hefyd brynu trwyddedau.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Pysgota yn Llyn Aled

Pysgota

Pentrefoelas, Conwy

Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01490 420463

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  3.33 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14…

  3.54 milltir i ffwrdd
 1. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  6.53 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  7.23 milltir i ffwrdd
 3. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  7.25 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  7.71 milltir i ffwrdd
 5. Hwyl i’r teulu i gyd

  7.79 milltir i ffwrdd
 6. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  8.04 milltir i ffwrdd
 7. 8.07 milltir i ffwrdd
 8. Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan…

  8.08 milltir i ffwrdd
 9. Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,…

  8.14 milltir i ffwrdd
 10. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  9.03 milltir i ffwrdd
 11. .

  9.37 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....