Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Dynion yn pysgota ar lan Llyn Brenig

Am

Mae Llyn Brenig yn adnabyddus am ei harddwch a’i ddewis eang o weithgareddau awyr agored, yn cynnwys pysgota plu gwych. Mae’r llyn 920 acer o faint yn cael ei stocio â brithyll seithliw, sy’n cael eu magu ar y safle, a gall pysgotwyr fwynhau pysgota o’r glannau sydd wedi’u gorchuddio â grug a choed pyrwyrdd. Llyn Brenig yw un o’r pysgodfeydd prin a gedwir ar gyfer pysgota plu yn unig. Gallwch brynu trwyddedau pysgota yn y siop bysgota yng Nghanolfan Ymwelwyr Llyn Brenig, neu o’r peiriannau trwyddedau yn y maes parcio.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Pysgota yn Llyn Brenig

Pysgota

Llyn Brenig Visitor Centre, Cerrigydrudion, Corwen, Conwy, LL21 9TT
Close window

Call direct on:

Ffôn01490 420463

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  1.16 milltir i ffwrdd
 2. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  2.19 milltir i ffwrdd
 3. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  2.7 milltir i ffwrdd
 1. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  6.41 milltir i ffwrdd
 2. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  8.4 milltir i ffwrdd
 3. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  9.6 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  9.82 milltir i ffwrdd
 5. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  10.28 milltir i ffwrdd
 6. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  10.67 milltir i ffwrdd
 7. 10.69 milltir i ffwrdd
 8. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  12.3 milltir i ffwrdd
 9. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  12.48 milltir i ffwrdd
 10. Eiddo yng ngofal Cadw

  12.47 milltir i ffwrdd
 11. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  13.15 milltir i ffwrdd
 12. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  13.52 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....