Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Rheilffordd Dyffryn Conwy

Am

Mae’r trên ar lein Dyffryn Conwy’n mynd â chi o fae prydferth “Brenhines Cyrchfannau gwyliau Cymru” yn Llandudno ar daith 30 milltir o hyd sy’n llawn gwrthgyferbyniadau drwy Ddyffrynnoedd Conwy a Lledr wrth i’r golygfeydd newid o borfeydd bryniog mwyn i fynyddoedd garw ac ysblander Parc Cenedlaethol Eryri. Mae ein trenau’n dringo 790 troedfedd uwchlaw lefel y môr ac yn mynd drwy dwnnel cledr sengl hiraf Cymru i gyrraedd tref chwarelyddol Blaenau Ffestiniog.

Gwyliwch ein fideo diweddaraf yma - Rheilffordd Dyffryn Conwy

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas
 • Yn y wlad

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Rheilffordd Dyffryn Conwy

Rheilffordd

Conwy Valley Rail Initiative, Platform 1, Railway Station, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9NB

Amseroedd Agor

* For full details on train service and ticket fares, visit www.tfwrail.wales or www.nationalrail.co.uk

Beth sydd Gerllaw

 1. Ger Aber Conwy

  0.35 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.74 milltir i ffwrdd
 3. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.79 milltir i ffwrdd
 4. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.8 milltir i ffwrdd
 1. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.82 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.86 milltir i ffwrdd
 3. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  0.88 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  0.94 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.97 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.37 milltir i ffwrdd
 7. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.45 milltir i ffwrdd
 8. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.53 milltir i ffwrdd
 9. Theatr â 1500 o seddi

  2.65 milltir i ffwrdd
 10. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Ailagor: 13 Gorffennaf

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â…

  2.66 milltir i ffwrdd
 11. 2.7 milltir i ffwrdd
 12. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  2.78 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....