Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Rheilffordd Dyffryn Conwy

Am

Mae’r trên ar lein Dyffryn Conwy’n mynd â chi o fae prydferth “Brenhines Cyrchfannau gwyliau Cymru” yn Llandudno ar daith 30 milltir o hyd sy’n llawn gwrthgyferbyniadau drwy Ddyffrynnoedd Conwy a Lledr wrth i’r golygfeydd newid o borfeydd bryniog mwyn i fynyddoedd garw ac ysblander Parc Cenedlaethol Eryri. Mae ein trenau’n dringo 790 troedfedd uwchlaw lefel y môr ac yn mynd drwy dwnnel cledr sengl hiraf Cymru i gyrraedd tref chwarelyddol Blaenau Ffestiniog.

Gwyliwch ein fideo diweddaraf yma - Rheilffordd Dyffryn Conwy

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr â nam ar eu golwg
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas
 • Yn y wlad

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Rheilffordd Dyffryn Conwy

Rheilffordd

Conwy Valley Rail Initiative, Platform 1, Railway Station, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9NB

Amseroedd Agor

* For full details on train service and ticket fares, visit www.tfwrail.wales or www.nationalrail.co.uk

Beth sydd Gerllaw

 1. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  0.35 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.74 milltir i ffwrdd
 3. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.79 milltir i ffwrdd
 4. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.8 milltir i ffwrdd
 1. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.82 milltir i ffwrdd
 2. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.86 milltir i ffwrdd
 3. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  0.88 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  0.94 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  0.97 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.37 milltir i ffwrdd
 7. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.45 milltir i ffwrdd
 8. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.53 milltir i ffwrdd
 9. Theatr â 1500 o seddi

  2.65 milltir i ffwrdd
 10. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  2.66 milltir i ffwrdd
 11. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  2.7 milltir i ffwrdd
 12. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  2.78 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....