Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Menyw gyda blows wen yn gwenu

Am

Ynglŷn â'ch busnes

Mae prisiau’n amrywio o £45 i £300

Rydym yn darparu therapïau holistaidd a chlinigol. Un brif nodwedd yw cynnal system ddiagnosio profion cyhyrau unigryw er mwyn nodi unrhyw wendidau, poen cyhyrau, anghydbwysedd, ac unrhyw ran o’ch system sydd ddim yn gweithio’n dda.  Rydym yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau o feddyginiaeth Ddwyreiniol a Gorllewinol o ymyraethau a sgiliau, gan gynnwys symud, aciwbigo, rhyddhau ffasgia a chydbwyso creuanol ymysg triniaethau eraill.

 Pa fath o gynnyrch ydych chi’n ei werthu?

Mae’n cynnyrch ein hunain yn cynnwys Talebau ar gyfer triniaethau neu’r cynnyrch canlynol: Olew Corff, Serwm Wyneb, Hufen Corff a Hufen Traed.

Sut gall ymwelwyr brynu eich cynnyrch? 

Gellir prynu’r cynnyrch yn y clinig ac rydym yn cymryd archebion dros e-bost neu dros y ffôn.

Unrhyw wybodaeth berthnasol arall?

Cawsom ein enwebu ar gyfer Rownd Derfynol Gwobr Busnes Conwy yn 2017.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Archebu ar-lein ar gael
 • Arwyddion clir
 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Gwiriadau tymheredd i ymwelwyr
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Masg wyneb yn hanfodol (yn cael eu rhoi)
 • Masgiau wyneb yn ofynnol i staff mewn ardaloedd cyhoeddus
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Seddi wedi’u gwasgaru’n cadw pellter cymdeithasol
 • Time limited visits

Cyfleusterau

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

Aphoria - Holistic and Sports Therapies

7 Wynnstay Road, COLWYN BAY, Conwy, LL29 8NB

Ychwanegu Aphoria - Holistic and Sports Therapies i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn07871 556811

Amseroedd Agor

Agored drwy'r flwyddyn (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Mawrth - Dydd Iau10:30 - 16:00

Beth sydd Gerllaw

 1. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.27 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.28 milltir i ffwrdd
 1. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.41 milltir i ffwrdd
 2. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  0.53 milltir i ffwrdd
 3. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.69 milltir i ffwrdd
 4. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  0.7 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  0.81 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.09 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.1 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.41 milltir i ffwrdd
 9. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.31 milltir i ffwrdd
 10. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.81 milltir i ffwrdd
 11. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  3.06 milltir i ffwrdd
 12. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  3.32 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....