Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Logo Bagiau Cês Glas a Choch ar gefndir melyn

Am

Ynglŷn â'ch busnes

Rydym ni’n fusnes bychan a chyfeillgar sy’n darparu cyfleuster storio bagiau ar Madoc Street yn Llandudno. Gadewch eich bagiau yn ein cyfleusterau hwylus a diogel, ychydig funudau ar droed o Orsaf Reilffordd Llandudno. Mae’r swyddfa gyferbyn â’r Albert, ac ychydig funudau ar droed o'r Ganolfan Groeso yng Nghanolfan Siopa Fictoria.

Pa fath o gynnyrch ydych chi’n eu gwerthu?

Gadewch eich eiddo gyda’n tîm cyfeillgar er mwyn i chi archwilio a mwynhau atyniadau amrywiol Llandudno. Mae’r broses yn syml. Dewch â’ch bagiau yma, llenwch y gwaith papur ac ewch allan i fwynhau’r pier a’r promenâd, i wneud ychydig o therapi siopa, neu fynd am ginio, tynnu ychydig o luniau ac yna, ar ôl i chi orffen ymweld â’r dref, dewch yn ôl i ôl eich bagiau.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Contactless payment possible
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Masg wyneb yn hanfodol (nid yn cael eu rhoi)

Cyfleusterau

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Map a Chyfarwyddiadau

Conwy Property Management

59 Madoc Street, Llandudno, LL30 2TW
Close window

Call direct on:

Ffôn07800930761

Amseroedd Agor

Agored drwy'r flwyddyn (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)

Beth sydd Gerllaw

 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.07 milltir i ffwrdd
 3. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.15 milltir i ffwrdd
 1. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.16 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.18 milltir i ffwrdd
 3. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.22 milltir i ffwrdd

 4. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.24 milltir i ffwrdd
 5. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.27 milltir i ffwrdd
 6. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.28 milltir i ffwrdd
 7. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.32 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.37 milltir i ffwrdd
 9. Hwyl i'r holl deulu

  0.38 milltir i ffwrdd
 10. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.37 milltir i ffwrdd
 11. Tollffordd

  0.43 milltir i ffwrdd
 12. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.43 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....