Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Outside of R Evans Butchers shop

Am

Siop gig draddodiadol gyda drysau derw.

Mae wedi bod yn siop gig ers mwy na 80 o flynyddoedd gyda chigydd traddodiadol sydd â 5 seren ar gyfer hylendid.

Mae gennym selsig cartref, selsig traddodiadol neu heb glwten, yn ogystal â byrgers heb glwten hefyd. Mae nifer o wahanol fathau o selsig ar gael, sy’n cael eu llunio â llaw, ac ni ddefnyddir unrhyw grwyn colagen.

Cig oen gyda Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) – ŵyn sydd wedi’u geni a’u magu yng Nghymru.

Cig eidion Cymru – gellir ei olrhain yn llwyr.

Gwobrau aur am ragoriaeth mewn cynnyrch cig, gyda 53 o flynyddoedd o brofiad yn y diwydiant cig.

Arddull traddodiadol gydag offer modern a chellwair hwyliog gan y staff.

Cyfleusterau

Arall

 • Derbynnir cw^n

Dulliau Talu

 • Derbynnir Delta
 • Derbynnir Visa
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Gall ymwelwyr anabl gael mynediad i bob ardal
 • Mae pob ardal yn hygyrch i ymwelwyr ag anawsterau symudedd

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Darperir mannau parcio penodol ar gyfer gwesteion ag anawsterau symudedd
 • Gwasanaethau bws rheolaidd
 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Safle tacsis gerllaw

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Siop Gig R Evans

4 Market Street, Llandudno, Conwy, LL30 2SR
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 878875

Amseroedd Agor

Open (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun08:00 - 16:00*
Dydd Mawrth08:00 - 17:00*
Dydd Mercher08:00 - 16:00*
Dydd Iau - Dydd Gwener08:00 - 17:00*
Dydd Sadwrn08:00 - 14:00*
Dydd SulWedi cau
Gwyliau CyhoeddusWedi cau
Dates and times marked with a '*' are provisional and may be subject to change

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.04 milltir i ffwrdd

 2. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.06 milltir i ffwrdd
 3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 4. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.14 milltir i ffwrdd
 1. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.15 milltir i ffwrdd
 2. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.15 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.19 milltir i ffwrdd
 4. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.21 milltir i ffwrdd
 5. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.21 milltir i ffwrdd
 6. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.21 milltir i ffwrdd
 7. Hwyl i'r holl deulu

  0.21 milltir i ffwrdd
 8. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.22 milltir i ffwrdd
 9. Sefydlwyd 1902

  0.25 milltir i ffwrdd
 10. Tollffordd

  0.29 milltir i ffwrdd
 11. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.3 milltir i ffwrdd
 12. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.31 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....