Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Grŵp o bedwar cerddwr yng nghefn gwlad

Am

Mae Cerdded Nordig Eryri yn cynnig teithiau cerdded tywys gyda Hyfforddwr cymwys INWA.  Ymunwch â ni i ddarganfod Eryri o safbwynt newydd! 

Wedi’i leoli ar fferm weithio ac yn cynnig parcio am ddim, rydym yn cynnal sesiynau blasu, profiadau hanner diwrnod a Cherdded Nordig a Mwy - ar gyfer y rhai sydd eisiau gwella.  Mae’r holl sesiynau yn cynnwys briff diogelwch llawn; llogi a mesur polion; cyfarwyddiadau techneg; ac ymestyn ar ôl y sesiwn.  

Mae’r sesiwn flasu yn para 90 munud ac yn eich trawsnewid o fod yn ddechreuwr i fod yn Gerddwr Nordig hyderus.  

Mae’r Profiad Hanner Diwrnod yn cynnwys taith gerdded Nordig gyda golygfeydd godidog Eryri.  Heb anghofio am y baned a’r fflabjac sy’n aros amdanom yn ôl yn y ffarm.

Mae’r sesiwn Cerdded Nordig a Mwy yn datblygu eich sgiliau presennol, o ddefnyddio polion ar gyfer mynydda, gwaith cyflymder a gweithio’r cyhyrau yn y ffordd fwyaf effeithiol.

Ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg. 

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Tocyn oedolyn£35.00 gweithgarwch
Tocyn oedolyn£20.00 gweithgarwch

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Hyfforddwyr cymwys
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Lefel profiad - uwch
 • Offer/dillad am ddim
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer digwyddiadau Corfforaethol
 • Yswiriant wedi'i gynnwys

Hygyrchedd

 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Snowdonia Nordic Walking

Taith Gerdded

Rhyd y Gaer, Capel Curig, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0DS
Close window

Call direct on:

Ffôn07909 904445

Gwobrau

 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  1 milltir i ffwrdd
 2. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  1.2 milltir i ffwrdd
 3. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  3.2 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw.

  3.28 milltir i ffwrdd
 1. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.39 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  3.66 milltir i ffwrdd
 3. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  3.82 milltir i ffwrdd
 4. 4.18 milltir i ffwrdd
 5. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.69 milltir i ffwrdd
 6. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  6.54 milltir i ffwrdd
 7. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  9.91 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  9.91 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.97 milltir i ffwrdd
 10. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  10.86 milltir i ffwrdd
 11. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  11.33 milltir i ffwrdd
 12. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  11.88 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....