Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Red City Sightseeing Bus picking up passengers at Llandudno Pier

Am

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o gymeriad oes Fictoria’n dal i berthyn iddynt. Yno, fe gewch chi fwynhau golygfeydd arbennig o’r Gogarth, y Pier, Castell Conwy a’r wlad o’ch cwmpas.

Camwch ar y bws gyda’ch tocyn 24 awr a mwynhewch olygfeydd panoramig o lawr uchaf bws pen agored wrth i chi ymlwybro drwy’r ddwy dref.

Gadewch i City Sightseeing dynnu’ch sylw at yr holl bethau sydd i’w gwneud a’u gweld yn y ddwy dref glan môr. Ar North Parade mae Pier Llandudno, sy’n adeilad rhestredig gradd II a gafodd ei adeiladu’n wreiddiol yn 1858. Mae nifer o atyniadau, llefydd bwyta a phethau i’w gwneud ar y strwythur godidog yma, gan gynnwys ffair fach ar y pen agosaf at y lan. Gyferbyn â’r Pier, efallai y cewch chi hyd yn oed weld sioe Punch and Judy draddodiadol. Crwydrwch ar hyd y pier, yr un hiraf yng Nghymru, i weld golygfeydd anhygoel o’r môr. Mae Bae Llandudno ei hun yn cynnig llefydd picnic, llwybrau ar yr arfordir a golygfeydd ardderchog. Camwch oddi ar y bws a mynd ar daith ar Dramffordd y Gogarth, sydd wedi bod yn denu ymwelwyr ers ei hagor yn 1902. Yn rhyfeddod peirianyddol yn ei hoes, dyma’r unig dramffordd sy’n cael ei thynnu gan gebl sy’n dal i redeg ar ffyrdd Prydain ac mae wedi cael ei hadfer gyda gofal.

Gallwch brynu tocynnau gan gynrychiolydd City Sightseeing wrth fynedfa’r Pier, ar y bws, yng Nghanolfannau Croeso Llandudno a Chonwy neu ar-lein ar https://city-sightseeing.com/en/94/llandudno

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Adult Ticket£13.00 oedolyn
Child Ticket (Age 5-15)£6.00 plentyn
Family Ticket (2adults & 3children)£32.00 teulu
Senior/ Student Ticket£10.50 oedolyn

Tocynnau cyfuniad ar gael.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Masg wyneb yn hanfodol (yn cael eu rhoi)

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n

Dulliau Talu

 • Cyfraddau arbennig i grwpiau
 • Derbynnir Grwpiau
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth

Marchnadoedd Targed

 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Grwpiau
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Unigolion

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith City Sightseeing

Taith Bws / Coets

Alpine Travel, Builder Street West, Llandudno, Conwy, LL30 1HH
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 879133

Amseroedd Agor

Mawrth - Hydref (24 Maw 2022 - 31 Hyd 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:45 - 16:45
Gwyliau Cyhoeddus09:45 - 16:45

* Runs hourly, services are more frequent during the peak season, running every 30 minutes.

Beth sydd Gerllaw

 1. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.38 milltir i ffwrdd
 2. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.4 milltir i ffwrdd
 3. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.4 milltir i ffwrdd
 4. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.42 milltir i ffwrdd
 1. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.42 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.43 milltir i ffwrdd
 3. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.47 milltir i ffwrdd
 4. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.53 milltir i ffwrdd

 5. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.54 milltir i ffwrdd
 6. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.56 milltir i ffwrdd
 7. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.62 milltir i ffwrdd
 8. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.64 milltir i ffwrdd
 9. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  0.64 milltir i ffwrdd
 10. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.65 milltir i ffwrdd
 11. Theatr â 1500 o seddi

  0.72 milltir i ffwrdd
 12. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.73 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....