Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Clawr Llyfryn Taith Gerdded Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos

Am

Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn unig, gan gynnwys Eglwys Sant Trillo (yr eglwys leiaf ym Mhrydain) ac adfeilion Bryn Euryn, bryngaer o’r 5ed ganrif gyda golygfeydd gwych. Gellir codi copïau o daflen y llwybr o’r Pwynt Gwybodaeth i Dwristiaid ar y Promenâd.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Gerdded Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos

Llwybr Cerdded

Cayley Promenade, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4EP

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.39 milltir i ffwrdd
 2. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  0.52 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  0.58 milltir i ffwrdd
 4. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.75 milltir i ffwrdd
 1. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  0.8 milltir i ffwrdd
 2. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  0.81 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.88 milltir i ffwrdd
 4. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  1.02 milltir i ffwrdd
 5. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  1.28 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  1.29 milltir i ffwrdd
 7. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  1.7 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  1.96 milltir i ffwrdd
 9. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  2.23 milltir i ffwrdd
 10. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  3.23 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  3.25 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....