I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Walking in Conwy

Am

Mae'r daith hawdd hon yn cychwyn o’r maes parcio o flaen adfeilion Cloddfa Hafna, ac yn dilyn ffordd y goedwig i fyny'r bryn drwy gymysgedd o goed pefrwydd, pinwydd a choetiroedd llydanddail gyda golygfeydd gwych dros Ddyffryn Conwy a’r Gogarth. Mae’r llwybr yn mynd heibio i dŷ yn y coed ar y chwith i’r llwybr ac yna’n troi gan adael y ffordd a dilyn y llwybr yn ôl i lawr i Gloddfa Hafna. Mae hanes y gloddfa hon wedi'i ddisgrifio ar y paneli dehongli wrth ochr y llwybr. Hyd y daith yw tua 1.4 milltir.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Golygfeydd dros Ddyffryn Conwy

Llwybr Cerdded

Hafna Mine, Nant Bwlch Heaern Road, Trefriw, Conwy, LL27 0JB

Beth sydd Gerllaw

 1. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  1.09 milltir i ffwrdd
 2. 1.42 milltir i ffwrdd
 3. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  1.78 milltir i ffwrdd
 4. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  1.98 milltir i ffwrdd
 1. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.29 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  2.36 milltir i ffwrdd
 3. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.53 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  4.96 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw.

  5.83 milltir i ffwrdd
 6. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  7.22 milltir i ffwrdd
 7. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  7.68 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  7.68 milltir i ffwrdd
 9. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  8.85 milltir i ffwrdd
 10. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  10.69 milltir i ffwrdd
 11. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  10.7 milltir i ffwrdd
 12. Ger Aber Conwy

  10.74 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....