I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Walking in Conwy

Am

Taith gerdded Huw Tom, 6 milltir (9.6 cilomedr) o hyd o Benmaenmawr ar yr arfordir drwy’r mynyddoedd i Rowen, pentref bychan yn Nyffryn Conwy, gyda golygfeydd godidog o Ddyffryn Conwy, y Gogarth ac ar draws yr arfordir a Bae Lerpwl. Mae sawl allt serth hyd at 300m ar hyd y daith cyn i’r llwybr ddisgyn i lawr i bentref Rowen. Gallwch barcio eich car ym maes parcio’r llyfrgell ym Mhenmaenmawr. Gallwch brynu bwyd a diod ym Mhenmaenmawr a Rowen.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Ucheldir Huw Tom - Penmaenmawr i Rowen

Llwybr Cerdded

New York Cotages, Bangor Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6LE

Beth sydd Gerllaw

 1. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  0.28 milltir i ffwrdd
 2. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  0.36 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  2.22 milltir i ffwrdd
 1. Mae Pensychnant yn gweithio gyda llawer o naturiaethwyr lleol a sefydliadau bywyd gwyllt…

  2.52 milltir i ffwrdd
 2. Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

  3.75 milltir i ffwrdd
 3. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  3.99 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  4.06 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  4.08 milltir i ffwrdd
 6. Wedi’i sefydlu yn 1881

  4.11 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ Tref Elisabethaidd

  4.11 milltir i ffwrdd
 8. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  4.15 milltir i ffwrdd
 9. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  4.18 milltir i ffwrdd
 10. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  4.2 milltir i ffwrdd
 11. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  4.22 milltir i ffwrdd
 12. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria

  4.26 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....