Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Maen y Bardd, uwchben Rowen, Dyffryn Conwy

Am

Taith gerdded Huw Tom, 6 milltir (9.6 cilomedr) o hyd o Benmaenmawr ar yr arfordir drwy’r mynyddoedd i Rowen, pentref bychan yn Nyffryn Conwy, gyda golygfeydd godidog o Ddyffryn Conwy, y Gogarth ac ar draws yr arfordir a Bae Lerpwl. Mae sawl allt serth hyd at 300m ar hyd y daith cyn i’r llwybr ddisgyn i lawr i bentref Rowen. Gallwch barcio eich car ym maes parcio’r llyfrgell ym Mhenmaenmawr. Gallwch brynu bwyd a diod ym Mhenmaenmawr a Rowen.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Ucheldir Huw Tom - Penmaenmawr i Rowen

Llwybr Cerdded

New York Cotages, Bangor Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6LE

Beth sydd Gerllaw

 1. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  0.28 milltir i ffwrdd
 2. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  0.28 milltir i ffwrdd
 3. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  0.36 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  2.22 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  3.99 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  4.06 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  4.08 milltir i ffwrdd
 4. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  4.11 milltir i ffwrdd
 5. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  4.15 milltir i ffwrdd
 6. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  4.18 milltir i ffwrdd
 7. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  4.2 milltir i ffwrdd
 8. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  4.22 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw

  4.26 milltir i ffwrdd
 10. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  4.52 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  4.82 milltir i ffwrdd
 12. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  4.87 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....