Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Bwlch y Ddeufaen

Am

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o bentref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau, drwy dirlun sy’n llawn nodweddion archaeolegol yn dyddio o Oes y Cerrig. Mae’r llwybr yn croesi gweunydd a rhostiroedd ac yn cynnwys rhai elltydd cymhedrol a serth ar ffyrdd Rhufeinig, traciau a lonydd. Mae lluniaeth ar gael yn y siopau a’r tafarndai lleol yn Llanfairfechan.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Ucheldir Llanfairfechan

Llwybr Cerdded

Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 575290

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  0.39 milltir i ffwrdd
 2. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  2.07 milltir i ffwrdd
 3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  2.72 milltir i ffwrdd
 4. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  2.81 milltir i ffwrdd
 1. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  2.89 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  6.51 milltir i ffwrdd
 3. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  6.58 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  6.61 milltir i ffwrdd
 5. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  6.64 milltir i ffwrdd
 6. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  6.66 milltir i ffwrdd
 7. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  6.7 milltir i ffwrdd
 8. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  6.72 milltir i ffwrdd
 9. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  6.73 milltir i ffwrdd
 10. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.78 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  7.21 milltir i ffwrdd
 12. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  7.21 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....