Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Meini Hirion, uwchben Penmaenmawr

Am

Mae’r daith ar hyd yr Uwchdir yn datgelu peth o hanes cudd y dirwedd uwchben Penmaenmawr sy’n gyforiog o rywogaethau bywyd gwyllt ac adar.

Ar hyd y daith mae pum safle o ddiddordeb, sy’n cael eu disgrifio’n fanylach yn y daflen gysylltiedig, yn ogystal â ffeithiau diddorol eraill am yr ardal o gwmpas.

Mae’r llwybr serth a byddwch yn mynd i fyny ac i lawr lonydd, traciau a llwybrau glaswellt. Hyd y daith yw tua 5.5 milltir (9 km), mae opsiwn i ddilyn llwybr ychwanegol sy’n 1.5 milltir.

Mae’r daith yn cychwyn a gorffen ym maes parcio’r Llyfrgell ym Mhenmaenmawr. Lluniaeth ar gael o siopau a thafarndai lleol yn y dref.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Uwchdir Penmaenmawr

Llwybr Cerdded

Fernbrook Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6DA
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 575200

Beth sydd Gerllaw

 1. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  0.07 milltir i ffwrdd
 2. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  0.35 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  2.48 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  3.76 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  3.8 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.84 milltir i ffwrdd
 4. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  3.86 milltir i ffwrdd
 5. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  3.89 milltir i ffwrdd
 6. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  3.92 milltir i ffwrdd
 7. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  3.94 milltir i ffwrdd
 8. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  3.96 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw

  4.01 milltir i ffwrdd
 10. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  4.66 milltir i ffwrdd
 11. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  4.72 milltir i ffwrdd
 12. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  4.74 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....