Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Two walkers at the gateway entry to Pensychnant Nature Reserve

Am

Cylchdaith yn arwain o ben Pas Sychnant gyda golygfeydd arbennig o Ddyffryn Conwy, mynyddoedd y Carneddau, pentir y Gogarth a’r arfordir.

Mae nifer o nodweddion archaeolegol yn y dirwedd o gwmpas – o gylchoedd cerrig i hafotai canoloesol - i’w gweld ar y daith.

Hyd y daith yw tua 4.5 milltir (7.2 km). Byddwch yn cerdded ar lwybrau cerrig garw a llwybrau glaswellt, i fyny bryniau gyda llethrau cymedrol i serth.

Cychwynnwch y daith o faes parcio Canolfan Gadwraeth a Gwarchod Natur Pensychnant. Lluniaeth ar gael yn Nwygyfylchi, Penmaenmawr a Chonwy.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith Uwchdir Pensychnant

Llwybr Cerdded

Sychnant Pass Road, Conwy, Conwy, LL32 8BJ
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 575290

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  1.48 milltir i ffwrdd
 2. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  1.54 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.54 milltir i ffwrdd
 4. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  1.57 milltir i ffwrdd
 1. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  1.61 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.61 milltir i ffwrdd
 3. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  1.63 milltir i ffwrdd
 4. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  1.64 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw

  1.69 milltir i ffwrdd
 6. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  2.22 milltir i ffwrdd
 7. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  2.3 milltir i ffwrdd
 8. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  2.42 milltir i ffwrdd
 9. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  2.44 milltir i ffwrdd
 10. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  2.51 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.96 milltir i ffwrdd
 12. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  3.16 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....