Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Cyclists riding on cycle path

Am

Mae’r daith feicio hon (49cilomedr, dringo 943m) yn mynd o bentref Llanfihangel Glyn Myfyr a thrwy Goedwig Clocaenog i fyny at Gronfa Ddŵr Llyn Alwen ac ymlaen i Lyn Brenig ar hyd lonydd coedwig. Gallwch fwynhau golygfeydd godidog o Eryri a Mynyddoedd Clwyd ar hyd y daith. Graddfa coch.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Taith y Ddau Lyn

Llwybr Beicio

Llanfihangel GM, Conwy

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  2.99 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  3.58 milltir i ffwrdd
 3. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  6.07 milltir i ffwrdd
 1. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  6.69 milltir i ffwrdd
 2. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  11.37 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  12.49 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  12.78 milltir i ffwrdd
 5. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  12.95 milltir i ffwrdd
 6. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  13.94 milltir i ffwrdd
 7. Eiddo yng ngofal Cadw

  13.97 milltir i ffwrdd
 8. 14.08 milltir i ffwrdd
 9. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  14.87 milltir i ffwrdd
 10. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  15 milltir i ffwrdd
 11. Eiddo yng ngofal Cadw.

  16.38 milltir i ffwrdd
 12. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  17.6 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....