Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Couple at the summit of the Little Orme

Am

Rydym ni wedi rhestru tair taith sy’n mynd â chi o gwmpas Llandudno a’r fro. Mae’r llwybrau isod yn mynd â chi o Landudno i Ddeganwy, Ochr y Penrhyn, Nant y Gamar, Trwyn y Fuwch a’r Gogarth. Gallwch ddewis:

• Llwybr 1: Trwyn y Fuwch - oddeutu 2 awr o gerdded

• Llwybr 2: Nant y Gamar - oddeutu 2 awr o gerdded

• Llwybr 3: Llanrhos a Deganwy - oddeutu awr o gerdded  

Mae lluniaeth ar gael mewn siopau a thafarndai lleol.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Teithiau Cerdded Ardal Llandudno

Llwybr Cerdded

Llandudno, Conwy, LL30 2RP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 575290

Beth sydd Gerllaw

 1. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0 milltir i ffwrdd
 2. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.04 milltir i ffwrdd
 3. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.08 milltir i ffwrdd
 4. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.13 milltir i ffwrdd
 1. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.21 milltir i ffwrdd
 3. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.23 milltir i ffwrdd
 4. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.24 milltir i ffwrdd

 5. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.25 milltir i ffwrdd
 6. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.25 milltir i ffwrdd
 7. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.33 milltir i ffwrdd
 8. Hwyl i'r holl deulu

  0.36 milltir i ffwrdd
 9. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.36 milltir i ffwrdd
 10. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.4 milltir i ffwrdd
 11. Tollffordd

  0.41 milltir i ffwrdd
 12. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.44 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....