Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Cerrdded yn, Llanrwst

Am

Mae'r gylchdaith hon yn cychwyn o dref farchnad Llanrwst ac yn mynd â chi trwy goetir hynafol Coed y Felin.

Mae'r daith ar ei gorau yn y gwanwyn pan mae'r ddaear wedi'i orchuddio gan flodau coetir. Mae'r daith gerdded yn mynd â chi ar hyd lonydd i bentref Llanddoged ac yna byddwch yn dilyn llwybrau ar draws tir fferm gyda golygfeydd godidog o Eryri a Dyffryn Conwy.

Cychwynnwch y daith o faes parcio Glasdir yng nghanol Llanrwst. Hyd y daith yw 5 milltir (8 km).

Lluniaeth ar gael mewn siopau, tafarndai a chaffis lleol yn Llanrwst.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Teithiau Cerdded Llanrwst: Llwybr 2 yn cynnwys Coed y Felin

Llwybr Cerdded

Glasdir, Station Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF

Beth sydd Gerllaw

 1. 0.12 milltir i ffwrdd
 2. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  0.56 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.76 milltir i ffwrdd
 4. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  3.13 milltir i ffwrdd
 1. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  3.21 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  3.43 milltir i ffwrdd
 3. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  3.94 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  5.2 milltir i ffwrdd
 5. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  5.78 milltir i ffwrdd
 6. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.2 milltir i ffwrdd
 7. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  6.57 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  6.57 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw.

  7.26 milltir i ffwrdd
 10. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  8.07 milltir i ffwrdd
 11. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  9.67 milltir i ffwrdd
 12. Eiddo yng ngofal Cadw

  9.78 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....