Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Stile into a field with public pathway

Am

Pum cylchdaith o wahanol hyd o bentref Pentrefoelas, sy’n enghraifft wych o bentref 'stad, sy'n cymryd ei enw o'r Foel-las, bryn bychan gerllaw lle bu unwaith gastell canoloesol cynnar. Mae’r teithiau’n dilyn llwybrau trwy gaeau a rhostir, lonydd Rhufeinig, traciau a lonydd, sydd weithiau’n croesi tir amaethyddol. Felly, cadwch gŵn ar dennyn. Mae’r teithiau’n cychwyn o faes parcio’r pentref. Lluniaeth ar gael o siopau a thafarndai lleol ac mae toiledau ar gael yn y pentref. Mae manylion y teithiau yn y daflen gysylltiedig y gallwch ei lawrlwytho.

Gallwch ddewis:

Llwybr A: 2.5 milltir (4 km)
Llwybr B: 9 milltir (14.5 km)
Llwybr C: 7.2 milltir (11.6 km)
Llwybr D: 4.7 milltir (7.6 km)
Llwybr E: 3.4 milltir (5.5 km)

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Teithiau Cerdded Pentrefoelas

Llwybr Cerdded

Pentrefoelas, Conwy, LL24 0HT
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 575290

Beth sydd Gerllaw

 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.06 milltir i ffwrdd
 2. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  4.89 milltir i ffwrdd
 3. Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o…

  5.36 milltir i ffwrdd
 4. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  5.61 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  5.74 milltir i ffwrdd
 2. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  6.23 milltir i ffwrdd
 3. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.65 milltir i ffwrdd
 4. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  7.54 milltir i ffwrdd
 5. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  7.76 milltir i ffwrdd
 6. 7.83 milltir i ffwrdd
 7. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  7.87 milltir i ffwrdd
 8. Eiddo yng ngofal Cadw.

  9.07 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.56 milltir i ffwrdd
 10. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  11.82 milltir i ffwrdd
 11. Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000…

  12.21 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....