Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Pensarn Beach

Am

Mae’r traeth cerrig mân hyfryd hwn gyda’i bromenâd, yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd hefyd yn addas i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. I fynd am dro hirach, dilynwch Lwybr Arfordir Gogledd Cymru, sy’n rhedeg ochr yn ochr â’r traeth ac sy’n ymestyn ar hyd yr arfordir i’r dwyrain ac i’r gorllewin.

Gall beicwyr ddod â’u beic gyda hwy a defnyddio’r llwybr beicio sy’n ffurfio rhan o Rwydwaith Beicio Gogledd Cymru sy’n rhedeg ar hyd yr arfordir o Bensarn i Landrillo-yn-Rhos.

Mae’r cyfleusterau sydd wedi’u lleoli ar hyd y promenâd yn cynnwys toiledau, siopau a chaffi tymhorol, yn ogystal â phwynt mynediad i’r traeth i bobl anabl.

Ym 1977, cafodd rhan o’r traeth ei neilltuo fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA), i gydnabod yr ardal hon fel yr enghraifft orau o gefnen graean yn y wlad ac am ei hamrywiaeth eang a chyfoethog o blanhigion.

Mae nifer o’r rhywogaethau planhigion sy’n brin yng Ngogledd Cymru, megis Bresych y Môr, Canclwm a’r Bysedd Iâr Arforol, i’w gweld ar yr esgair graean. Ger y prif bwynt mynediad, ceir panel gwybodaeth sy’n disgrifio pwysigrwydd y gefnen graean hon a rhai o’r rhywogaethau planhigion y gellir eu gweld.

Mae gan y traeth Wobr Glan y Môr (cyrchfan) a Gwobr Traeth Arfordir Glas .

Mae’r gweithgareddau a gynhelir yma yn cynnwys syrffio a chanŵio – nid oes achubwr bywyd ar y traeth hwn.

Croesewir cŵn ar y traeth hwn.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Abergele Pensarn

Gwarchodfa Natur

Promenade, Abergele, Conwy, LL22 7PP
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 596253

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  0.27 milltir i ffwrdd
 2. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  1.1 milltir i ffwrdd
 3. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  2.1 milltir i ffwrdd
 4. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  2.42 milltir i ffwrdd
 1. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  2.93 milltir i ffwrdd
 2. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  3.04 milltir i ffwrdd
 3. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  3.08 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  4.61 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  5.05 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  5.28 milltir i ffwrdd
 7. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  5.32 milltir i ffwrdd
 8. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  5.64 milltir i ffwrdd
 9. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  5.79 milltir i ffwrdd
 10. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  5.9 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  6.16 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....