Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Old Colwyn Beach

Am

Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru, oddi ar yr A55, ar gyrion Bae Colwyn. Ceir amrywiaeth lleol o fwytai a chaffis, promenâd gyda meinciau, ciosgau lluniaeth a digon o leoedd parcio. Mae’n draeth tywod hyfryd, ac yn wych ar gyfer nofio, bordhwylio a chanŵio.

Gall pobl sydd â diddordeb mewn bywyd gwyllt weld adar y môr, adar hirgoes a gellir gweld ambell i forlo a dolffin weithiau. Mae’r promenâd yn lle da i gerdded ac mae’r traeth yn croesawu cŵn. Cynhelir gwahanol fathau o adloniant yn aml ar y promenâd yn ystod misoedd yr haf.

Nid oes achubwr bywyd ar y traeth hwn.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Hen Golwyn

Glan y môr

Old Colwyn, Colwyn Bay, Conwy, LL29 9TA

Ychwanegu Traeth Hen Golwyn i'ch Taith

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd

Beth sydd Gerllaw

 1. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  0.28 milltir i ffwrdd
 2. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  0.36 milltir i ffwrdd
 3. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  0.59 milltir i ffwrdd
 1. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  0.69 milltir i ffwrdd
 2. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  0.74 milltir i ffwrdd
 3. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  0.91 milltir i ffwrdd
 4. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  1.12 milltir i ffwrdd
 5. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  1.47 milltir i ffwrdd
 6. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  1.61 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  1.85 milltir i ffwrdd
 8. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  2.27 milltir i ffwrdd
 9. Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd…

  2.96 milltir i ffwrdd
 10. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  2.96 milltir i ffwrdd
 11. Trwyn y Fuwch yw’r pentir calchfaen i’r dwyrain o Landudno.

  3.52 milltir i ffwrdd
 12. Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu…

  4.05 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....