Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Family on West Shore Beach

Am

Mae Traeth Penmorfa yn Llandudno yn lle llawer tawelwch na Thraeth y Gogledd sy’n llawn bwrlwm. Dyma draeth tywodlyd sy’n boblogaidd iawn gyda phobl ar wyliau. Mae’r traeth yn wynebu Bae Conwy a phan fydd y llanw’n isel mae yna ddarn mawr o dywod sy’n berffaith ar gyfer hedfan barcud neu syrffio barcud. Dyma hefyd le arbennig i wylio'r haul yn machlud.

Os ydych chi’n mwynhau cerdded, fe allwch chi ymuno â Llwybr Arfordir Cymru neu ddringo i fyny pentir y Gogarth gerllaw - Parc Gwledig ac Ardal Cadwraeth Arbennig sy’n llawn bywyd gwyllt.

Mae yna gaffi gyda maes parcio a chyfleusterau toiled wrth ymyl y traeth.

Mwy o wybodaeth am Draeth Penmorfa

Gwasanaeth Harbwr ac Arfordir Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy sy’n rheoli Traeth Penmorfa.

Yn 2019 dyfarnwyd statws y Faner Las i’r traeth.

Does dim achubwr bywydau ar y traeth. Cofiwch ddarllen yr arwyddion diogelwch wrth fynedfa’r traeth i wneud yn siŵr eich bod chi’n ymwybodol o beryglon lleol.

Rhwng 1 Mai a 30 Medi ni chaniateir cŵn ar y traeth. Mae hyn yn cynnwys yn yr ardaloedd canlynol:

• Glan y môr

• Blaendraeth

• Unrhyw lethr neu risiau yn arwain at y traeth

• Rhwng y llwyni cerrig

(gwelwch y pdf isod i gael map o ardal y traeth)

Mae gadael i’ch ci fynd i ardal lle gwaherddir cŵn yn drosedd. Gall methu â chydymffurfio â Gorchymyn Gwahardd Cŵn 2012 arwain at dderbyn Rhybudd Cosb Benodedig. Mae’r ddirwy ar hyn o bryd yn £75.

A chofiwch, plîs peidiwch â bwydo’r gwylanod!

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Pen Morfa Llandudno

Glan y môr

Llandudno, Conwy, LL30 2AG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 596253

Beth sydd Gerllaw

 1. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.08 milltir i ffwrdd
 2. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  0.35 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.54 milltir i ffwrdd
 4. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.58 milltir i ffwrdd

 1. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.63 milltir i ffwrdd
 2. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.64 milltir i ffwrdd
 3. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.64 milltir i ffwrdd
 4. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.68 milltir i ffwrdd
 5. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.7 milltir i ffwrdd
 6. Sefydlwyd 1902

  0.71 milltir i ffwrdd
 7. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.75 milltir i ffwrdd
 8. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.76 milltir i ffwrdd
 9. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.78 milltir i ffwrdd
 10. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.83 milltir i ffwrdd
 11. Gwybodaeth

  Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled!…

  0.84 milltir i ffwrdd
 12. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.85 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....