I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Traeth Sandy Cove

Am

Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda phromenâd cul ar gyfer cerddwyr a beicwyr.
Wrth ymyl y promenâd mae Gwarchodfa Natur Twyni Cinmel, sy’n gynefin twyni bras. A welwch chi’r celyn y môr pigog, y tegeirianau, yr ieir bach yr haf a’r madfallod? Welwch chi’r ehedyddion yn nythu ar y ddaear?
Mae parcio am ddim ar gael i dros 100 o geir. Mae’r traeth wedi ennill Gwobr Glan Môr (gwledig). Mae yna gaffi, man cymorth cyntaf a thoiledau ar gael yn y siop Asda gerllaw.
Mae'n lle gwych i wylio byd natur a chymryd rhan mewn gweithgareddau fel nofio, canŵio môr a hwylfyrddio, yn ogystal â throchi’ch traed yn y dŵr!
Fe allwch chi weld morloi llwyd, adar y môr ac adar hirgoes o bromenâd Bae Cinmel.
Ni chaniateir cŵn ar y traeth rhwng mis Mai a mis Medi. Mae’n rhaid cadw cŵn ar dennyn yng Ngwarchodfa Natur Leol Twyni Cinmel.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Sandy Cove

Glan y môr

Arnold Gardens, Kinmel Bay, Conwy, LL18 5NH
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 596253

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  0.25 milltir i ffwrdd
 2. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  0.72 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  2.9 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  2.93 milltir i ffwrdd
 1. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  4.87 milltir i ffwrdd
 2. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  5.97 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  7.38 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  7.72 milltir i ffwrdd
 5. 2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

  7.98 milltir i ffwrdd
 6. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  7.99 milltir i ffwrdd
 7. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  8.31 milltir i ffwrdd
 8. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  8.45 milltir i ffwrdd
 9. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  8.49 milltir i ffwrdd
 10. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  8.73 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  8.84 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....