Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Traeth Sandy Cove

Am

Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel, yn draeth tywodlyd sy’n wynebu'r gogledd gyda phromenâd cul ar gyfer cerddwyr a beicwyr.
Wrth ymyl y promenâd mae Gwarchodfa Natur Twyni Cinmel, sy’n gynefin twyni bras. A welwch chi’r celyn y môr pigog, y tegeirianau, yr ieir bach yr haf a’r madfallod? Welwch chi’r ehedyddion yn nythu ar y ddaear?
Mae parcio am ddim ar gael i dros 100 o geir. Mae’r traeth wedi ennill Gwobr Glan Môr (gwledig). Mae yna gaffi, man cymorth cyntaf a thoiledau ar gael yn y siop Asda gerllaw.
Mae'n lle gwych i wylio byd natur a chymryd rhan mewn gweithgareddau fel nofio, canŵio môr a hwylfyrddio, yn ogystal â throchi’ch traed yn y dŵr!
Fe allwch chi weld morloi llwyd, adar y môr ac adar hirgoes o bromenâd Bae Cinmel.
Ni chaniateir cŵn ar y traeth rhwng mis Mai a mis Medi. Mae’n rhaid cadw cŵn ar dennyn yng Ngwarchodfa Natur Leol Twyni Cinmel.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Sandy Cove

Glan y môr

Arnold Gardens, Kinmel Bay, Conwy, LL18 5NH
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 596253

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod…

  0.25 milltir i ffwrdd
 2. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  0.72 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  2.9 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  2.93 milltir i ffwrdd
 1. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  4.01 milltir i ffwrdd
 2. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  4.87 milltir i ffwrdd
 3. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  5.97 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  7.38 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  7.72 milltir i ffwrdd
 6. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  7.98 milltir i ffwrdd
 7. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  7.99 milltir i ffwrdd
 8. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  8.31 milltir i ffwrdd
 9. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  8.45 milltir i ffwrdd
 10. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  8.49 milltir i ffwrdd
 11. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  8.73 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....