I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Tram Llandudno yn dringo i fyny Y Gogarth gyda Bae Llandudno yn y cefndir.

Am

Mae Tramffordd y Gogarth yn Llandudno, gyda’i ysblander Fictoraidd a’i swyn yn aros i fynd â chi ar daith un filltir ddarluniaidd, byth cofiadwy, i gopa Parc Gwledig a Gwarchodfa Natur y Gogarth. Ar ôl i chi gyrraedd y copa, ymlaciwch a mwynhewch y golygfeydd anhygoel a darganfyddwch yr ardal o’ch cwmpas.

Pris a Awgrymir

Gostyngiad i Deuluoedd. Bydd grwpiau o 10 neu fwy yn cael gostyngiad o 10%

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Dulliau Talu

 • Cyfraddau arbennig i grwpiau
 • Derbynnir Grwpiau
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Tramffordd y Gogarth

Rheilffordd

Victoria Station, Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2NB
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 577877

Amseroedd Agor

** Ni fydd Tramffordd y Gogarth yn rhedeg yn ystod tymor 2020, a bydd Gorsaf Victoria, Gorsaf Hanner Ffordd a Chanolfan Ymwelwyr y Gogarth yn aros ar gau ** (24 Maw 2020 - 31 Hyd 2020)
Dydd Llun - Dydd SulWedi cau

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruQuality Assured Quality Assured 2019

Beth sydd Gerllaw

 1. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.14 milltir i ffwrdd
 2. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.21 milltir i ffwrdd
 3. 0.23 milltir i ffwrdd
 4. Hwyl i'r holl deulu

  0.23 milltir i ffwrdd
 1. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.24 milltir i ffwrdd
 2. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.26 milltir i ffwrdd
 3. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Tollffordd

  0.3 milltir i ffwrdd
 5. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.35 milltir i ffwrdd
 6. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.39 milltir i ffwrdd
 7. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.46 milltir i ffwrdd
 8. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.46 milltir i ffwrdd
 9. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.5 milltir i ffwrdd
 10. 0.58 milltir i ffwrdd
 11. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.67 milltir i ffwrdd
 12. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  0.71 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....