Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Llun o Hawfinch

Am


Ynglŷn â'ch busnes
Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau personol i un/dau o bobl sy'n archebu gyda'i gilydd, a grwpiau bach.
Offer sydd ei angen i gymryd rhan yn eich gweithgaredd, a ddarperir y rhain?
Darperir ysbienddrych a thelesgopau ar gyfer gwesteion os oes angen
Sut mae ymwelwyr yn archebu?
Drwy e-bost info@birdwatchingtrips.co.uk neu ffoniwch 01492 872407
Unrhyw wybodaeth arall berthnasol?
Cynhelir teithiau ar draws Gogledd Cymru o'n canolfan yn Llandudno. Rydym yn chwilio am yr adar gorau sydd ar gael yn dibynnu ar y tymor. Mae rhai o'n adar preswyl arbennig yn cynnwys y Frân Goesgoch, Gylfinbraff, Grugiar Ddu, Gwalch Marth, Bronwen y Dŵr a’r Gylfingroes. Disgwyliwch weld dros 70 rhywogaeth ar bob taith.
 

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Ticket Price£150.00 fesul person y noson

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • Cadw pellter o 2m yn ei le
 • Cwblhawyd asesiad risg Covid-19
 • Cwblhawyd hyfforddiant staff Covid-19
 • Glanhau trylwyr rhwng ymwelwyr
 • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
 • Gwiriadau tymheredd i ymwelwyr
 • Mae’n ofynnol i staff olchi eu dwylo’n rheolaidd
 • Masg wyneb yn hanfodol (nid yn cael eu rhoi)
 • Polisi ad-daliadau a chanslo Covid-19 yn ei le
 • Rhaid archebu ymlaen llaw
 • Terfyn capasiti

Map a Chyfarwyddiadau

Tripiau Gwylio Adar

Is-Atyniad

12 Ormeside Court, 19 Church Walks, Llandudno, LL30 2HG
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 872407

Amseroedd Agor

Agored drwy'r flwyddyn (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)

Beth sydd Gerllaw

 1. Sefydlwyd 1902

  0.04 milltir i ffwrdd
 2. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.12 milltir i ffwrdd

 3. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.2 milltir i ffwrdd
 4. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.21 milltir i ffwrdd
 1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.22 milltir i ffwrdd
 2. Hwyl i'r holl deulu

  0.24 milltir i ffwrdd
 3. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.28 milltir i ffwrdd
 5. Tollffordd

  0.31 milltir i ffwrdd
 6. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.32 milltir i ffwrdd
 7. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.35 milltir i ffwrdd
 8. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.37 milltir i ffwrdd
 9. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.38 milltir i ffwrdd
 10. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.44 milltir i ffwrdd
 11. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.44 milltir i ffwrdd
 12. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.49 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....