Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Pâr yn eistedd yn Nhwyni Kinmel gyda'r môr yn y cefndir

Am

Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod weithredol gan ddilyn y llwybrau. Yn flaenorol roedd gan arfordir Gogledd Cymru ardaloedd mawr o dwyni tywod sydd bellach wedi’u symud ar gyfer datblygiadau trefol. Mae’r enghreifftiau o dwyni sy’n weddill ym Mae Cinmel bellach yn Warchodfa Natur Leol.
Mae Twyni Cinmel yn gartref i nifer o blanhigion morol brodorol fel celyn y môr deniadol, pys ceirw eiddilaidd a thag yr aradr. Weithiau, gellir gweld morloi llwyd yn agos at y lan ac mae’r adar sydd i’w gweld yn cynnwys yr ehedydd, y cudyll coch a'r cwtiad torchog. Gallwch ddysgu mwy ar y safle trwy ddarllen y paneli gwybodaeth sydd ar gael.
Mae mynediad yn bosibl gyda chadair olwyn ar hyd y promenâd a hefyd ar hyd llwybrau sy'n arwain tua'r dwyrain trwy'r warchodfa.
Mae gan yr ardal draethau tywodlyd helaeth sy’n boblogaidd yn yr haf gyda phobl sydd eisiau torheulo neu adeiladu cestyll tywod, ond mae hefyd yn lle gwych i orffwys wrth gerdded ar hyd Llwybr Gogledd Cymru neu wrth fynd ar hyd Llwybr Beicio Cenedlaethol 5. O Dwyni Cinmel ceir golygfeydd gwych allan i'r môr ac ar ddiwrnod clir gellir gweld Ynys Manaw ac Ardal y Llynnoedd. Mae nifer o giosgau promenâd ar agor yn yr haf sy’n cynnig lluniaeth ac offer traeth. Hefyd, mae mannau parcio am ddim a mannau storio beiciau yma hefyd.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Twyni Cinmel

Gwarchodfa Natur

St Asaph Avenue North, Kinmel Bay, Conwy, LL18 5EQ

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda…

  0.25 milltir i ffwrdd
 2. Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

  0.7 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Pentre Mawr yn barc trefol gweddol fawr yng nghanol ardal breswyl.

  3 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd…

  3.04 milltir i ffwrdd
 1. Gweithgareddau Pasg 2022 Ffarm Manorafon

   

  Llond gwlad o hwyl i’r teulu cyfan.…

  4.11 milltir i ffwrdd
 2. Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth…

  5.03 milltir i ffwrdd
 3. Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir…

  6.1 milltir i ffwrdd
 4. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod…

  7.54 milltir i ffwrdd
 5. Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru,…

  7.9 milltir i ffwrdd
 6. Looking for more information on Colwyn Bay Beach?...If so, you have come to the right…

  8.15 milltir i ffwrdd
 7. Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi…

  8.16 milltir i ffwrdd
 8. Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau…

  8.48 milltir i ffwrdd
 9. Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a…

  8.63 milltir i ffwrdd
 10. Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a…

  8.68 milltir i ffwrdd
 11. Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn…

  8.93 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....