I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Ty Hyll / The Ugly House

Am

Mae Tŷ Hyll wirioneddol yn eithaf hardd, ond ei enw yw’r Tŷ Hyll. Maent yn dweud ei fod yn Dŷ Un Nos, sef arfer pe llwyddoch i adeiladu tŷ dros nos ar dir comin, gyda mwg yn codi o'r simnai erbyn y wawr, buaswch yn cael ei gadw fel eich un chi. Mae'r tŷ yn gartref i ystafell de atmosfferig gyda canolfan ddehongliadau’r wenynen fêl i fyny'r grisiau. O’i amgylch mae pum erw o goetir hynafol a gardd bywyd gwyllt sy’n cael ei thrin gan wirfoddolwyr. Gyda llwybrau troed da, mae hwn yn goetir gwych i’w archwilio ac mae’r meinciau cyfleus yn bwyntiau gwylio da lle gellir gwerthfawrogi blodau gwyllt, adar sy’n nythu a rhyfeddodau eraill o'r newid yn y tymhorau. Ar y safle mae’r gwirfoddolwyr yn rhedeg prosiect arloesol i fagu cyflenwad digonol o freninesau gwenyn i roi hwb i boblogaeth gwenyn iach yn Nyffryn Conwy a thu hwnt.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Beicwyr
 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle

Cyfleusterau Darparwyr

 • Toiledau

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Dulliau Talu

 • Derbynnir Grwpiau
 • Uchafswm maint grw^p

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Atyniad Dan Do
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio (am ddim)

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Grwpiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ty Hyll / The Ugly House

Gardd

Capel Curig, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0DS
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 642322

Amseroedd Agor

Winter Opening (Closed December, January, February until Easter Holidays) (31 Hyd 2019 - 31 Maw 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 16:30
Summer Opening (30 Maw 2020 - 28 Hyd 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 17:00

* Gerddi a Choetir ar agor 365 diwrnod y flwyddyn.

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  0.33 milltir i ffwrdd
 2. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  0.53 milltir i ffwrdd
 3. Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan…

  2.21 milltir i ffwrdd
 4. Hwyl i’r teulu i gyd

  2.52 milltir i ffwrdd
 1. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  2.57 milltir i ffwrdd
 2. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  2.99 milltir i ffwrdd
 3. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  3.21 milltir i ffwrdd
 4. Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw,…

  3.23 milltir i ffwrdd
 5. Eiddo yng ngofal Cadw

  3.34 milltir i ffwrdd
 6. 3.59 milltir i ffwrdd
 7. Eiddo yng ngofal Cadw.

  3.69 milltir i ffwrdd
 8. .

  3.75 milltir i ffwrdd
 9. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  4.22 milltir i ffwrdd
 10. Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

  9.28 milltir i ffwrdd
 11. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  9.36 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....