Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Outside view of Ty Hyll (the Ugly House)

Am

Gwybodaeth

Cymdeithas Eryri sy’n gofalu am Tŷ Hyll. Mae pwy adeiladodd y tŷ a phryd yn parhau’n ddirgelwch. Cartref i dŷ te bendigedig gyda gardd naturiol yn derbyn gofal gan grŵp o wirfoddolwyr. 

 

Beth sydd ar gael i ymwelwyr ei fwynhau?

O fewn Tŷ Hyll, sy’n fwthyn carreg dymunol, mae Tŷ Te’r Pot Mêl. Mae’r tŷ te yn boblogaidd gyda phobl leol a thwristiaid ac yn paratoi bwyd cartref yn defnyddio cynnyrch lleol.  Mwynhewch Fara Brith cartref, mewn bwthyn Cymreig traddodiadol. I losgi’r calorïau, archwiliwch yr ardd bywyd gwyllt a’r coetir sy’n amgylchynu’r Tŷ.

 

Sut mae ymwelwyr yn archebu?

Mae’r gerddi bywyd gwyllt a’r coetir yn agored drwy gydol y flwyddyn. Fodd bynnag, mae’r Tŷ Te Pot Mêl yn cau o ddiwedd mis Hydref tan fis Mawrth.  Gallwch gysylltu â’r Tŷ Te Pot Mêl drwy ffonio 01492 642322.

 

Gwybodaeth ychwanegol

Prif reswm cael gwirfoddolwyr yn y Tŷ Hyll yw i ofalu am natur, yn arbennig y gwenyn mêl. Wrth i chi gerdded yn y coetir, byddwch yn dod ar draws llawer o gychod gwenyn. I helpu gwaith y gwirfoddolwyr, mae yna blanhigion cyfeillgar i wenyn yno i’w prynu.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

  • Contactless payment possible
  • Croeso i anifeiliaid anwes yn ystod cyfyngiadau Covid-19
  • Glanweithydd dwylo ar gael i ymwelwyr a staff
  • Seddi tu allan
  • System giwio

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Ty Hyll / The Ugly House

Gardd

Capel Curig, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0DS
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 642322

Amseroedd Agor

Summer Opening (30 Maw 2022 - 28 Hyd 2022)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 17:00
Winter Opening (Closed December, January, February until Easter Holidays) (31 Hyd 2022 - 31 Maw 2023)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 16:30

* Gerddi a Choetir ar agor 365 diwrnod y flwyddyn.

Ailagor o 14 Gorffennaf 2020.

Gwobrau

  • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....