I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Venue Cymru

Am

Mae’r theatr 1500 sedd yn Venue Cymru yn un o brif theatrau’r DU. Mae ganddi raglen amrywiol o ddigwyddiadau sy’n cynnwys pob math o berfformiadau byw o opera i sioeau’r West End, o gomedi i bantomeim.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Gwasanaeth arlwyo

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mynediad Anabl
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Venue Cymru

Theatr

The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 872000

Beth sydd Gerllaw

 1. Your team. A room. An hour. Clues to find and puzzles to solve in order to fulfil your…

  0.35 milltir i ffwrdd
 2. Oriel gelfyddyd gyfoes.

  0.36 milltir i ffwrdd
 3. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.41 milltir i ffwrdd
 4. 0.41 milltir i ffwrdd
 1. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.5 milltir i ffwrdd
 2. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.52 milltir i ffwrdd
 3. Mae cysylltiad Llandudno ag Alice wedi ei ddynodi gan gyfres o gerfluniau pren o’r hanes…

  0.55 milltir i ffwrdd
 4. Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno)…

  0.54 milltir i ffwrdd
 5. Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen…

  0.55 milltir i ffwrdd
 6. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.62 milltir i ffwrdd
 7. Tollffordd

  0.68 milltir i ffwrdd
 8. Mae’r sioe Pwnsh a Jwdi sydd wedi rhedeg hiraf wedi’i lleoli wrth ymyl y pier ar y…

  0.69 milltir i ffwrdd
 9. Hwyl i'r holl deulu

  0.7 milltir i ffwrdd
 10. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.7 milltir i ffwrdd
 11. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.71 milltir i ffwrdd
 12. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.72 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....