I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Four riders on Velocity zip wire over Penrhyn Quarry lake

Am

Yn gartref i wifren sip gyflymaf y byd, mae Chwarel y Penrhyn wedi’i lleoli ym Methesda, Gogledd Cymru. Gyda’r llyn chwarel glas llachar yn gefndir, gallwch wibio ar gyflymder hyd at 100mya a mwy ar Velocity 2. Gyda phedair llinell, gallwch fynd ar y wifren gyda’ch ffrindiau a’ch teulu wrth eich ochr. Hefyd ar y safle mae unig drac cartiau mynydd y DU, Quarry Karts. Heriwch eich hun yn erbyn rhwystrau’r trac gyda’r cerbydau disgyrchiant yma. Ar ôl yr holl antur, beth am gael tamaid i’w fwyta ym mwyty Blondin, sy’n gweini bwyd a diod blasus, lleol?

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
BIG RED:£10.00 oedolyn
Penryhn Quarry Tour£20.00 oedolyn
Quarry Karts£39.00 oedolyn
Velocity 2£65.00 oedolyn

Gostyngiad o 10% i grwpiau o 16 neu fwy.
Gostyngiad o 20% i grwpiau o 50 neu fwy.

Cyfleusterau

Arall

 • Safle Picnic

Arlwyo

 • Caffi
 • Gwasanaeth tecawê
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cymorth Cyntaf
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Mewn tref/canol dinas
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

Zip World Penrhyn Quarry

Canolfan Gweithagrwch/Diddordebau Awyr Agored

Penrhyn Quarry, Bethesda, Bangor, Gwynedd, LL57 4YG
Close window

Call direct on:

Ffôn01248 601444

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening Times (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:00 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus09:00 - 17:00

* Ar gau dydd Mawrth a dydd Merched rhwng Tachwedd a Chwefror
Gall amseroedd sesiynau amrywio, edrychwch ar y wefan

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  5.13 milltir i ffwrdd
 2. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  7.39 milltir i ffwrdd
 3. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  9.23 milltir i ffwrdd
 4. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  9.29 milltir i ffwrdd
 1. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  9.29 milltir i ffwrdd
 2. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  9.94 milltir i ffwrdd
 3. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  10.05 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw.

  10.34 milltir i ffwrdd
 5. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  11.18 milltir i ffwrdd
 6. 11.18 milltir i ffwrdd
 7. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  11.94 milltir i ffwrdd
 8. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  11.94 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw

  12.07 milltir i ffwrdd
 10. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  12.11 milltir i ffwrdd
 11. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  12.38 milltir i ffwrdd
 12. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  12.48 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....