I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Zip World Slate Caverns

Am

Mae Chwarel Lechi Zip World ar safle syfrdanol hen chwarel lechi ym Mlaenau Ffestiniog. Yn cynnwys  gwifren sip mwyaf Ewrop gallwch fynd ar Titan a mwynhau’r golygfeydd o’r chwarel a Pharc Cenedlaethol Eryri ar yr un pryd. O dan y ddaear mae Caverns sef cwrs rhwystrau unigryw wedi’i wneud o wifrau sip,  ferrata, pontydd rhaff a mwy. Mae’r profiad dwy i dair awr o dan y ddaear yn ffordd dda i gydweithio fel tîm, teulu neu grŵp wrth i chi wynebu’r her. Hefyd ar y safle mae Bounce Below, sef trampolîn anferth â net o’i gwmpas mewn ogof sydd ddwywaith maint Cadeirlan St. Paul’s!

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Bounce Below (teulu)£75.00 teulu
Bounce Below (tocyn oedolyn)£20.00 oedolyn
Bounce Below (tocyn plentyn)£20.00 plentyn
Caverns£65.00 oedolyn
Titan£50.00 oedolyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Caffi
 • Gwasanaeth tecawê
 • Yn darparu ar gyfer llysfwytawyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Croesewir grwpiau un rhyw, e.e. parti plu / penwythnos stag
 • Cymorth Cyntaf
 • Lefel ffitrwydd ofynnol - isel
 • Lefel profiad - dechreuwr
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Dulliau Talu

 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Toiled ar gyfer ymwelwyr anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

Map a Chyfarwyddiadau

Zip World Slate Caverns

Canolfan Chwaraeon Antur

Zip World Blaenau Ffestiniog, Llechwedd Slate Caverns, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd, LL41 3NB
Close window

Call direct on:

Ffôn01248 601444

Amseroedd Agor

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening Times (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:00 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus09:00 - 17:00

* Ar gau dydd Mercher a dydd Iau rhwng Tachwedd a Chwefror.
Gall amseroedd sesiynau amrywio, edrychwch ar y wefan.

Beth sydd Gerllaw

 1. Eiddo yng ngofal Cadw.

  3.76 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  5.26 milltir i ffwrdd
 3. Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i…

  7.59 milltir i ffwrdd
 4. Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  7.79 milltir i ffwrdd
 1. Teithiau trwy 9.5 erw o goedwig gynhenid at raeadr drawiadol Conwy. Mynediad ar hyd tir…

  7.98 milltir i ffwrdd
 2. Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd…

  8.53 milltir i ffwrdd
 3. Dewch i gerdded yn ein coedwig 120 erw yn edrych dros Fetws-y-coed. Rhai o…

  9.15 milltir i ffwrdd
 4. A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

  10.48 milltir i ffwrdd
 5. 10.92 milltir i ffwrdd
 6. Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle…

  15.22 milltir i ffwrdd
 7. Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14…

  16.43 milltir i ffwrdd
 8. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  16.43 milltir i ffwrdd
 9. Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i…

  16.44 milltir i ffwrdd
 10. Canolfan Planhigion, Anrhegion a Chrefft Bodnant

  Ger Gardd enwog, 80 erw Bodnant.

  16.94 milltir i ffwrdd
 11. Mae Gerddi Bodnant Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n 80 erw ar ochr bryniau yn cynnwys…

  16.94 milltir i ffwrdd
 12. Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer…

  17.29 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....