Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Ogofa artiffisial

Ogofa artiffisial

Sŵ Fynydd Gymreig
Ceir Cebl Llandudno

Ceir Cebl Llandudno

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

James Alexander barr Tennis Centre

The James Alexander Barr Tennis Centre consists of 2 indoor and 4 outdoor floodlit tennis courts.…

Outside of Conwy Valley Railway Shop and Museum, Betws-y-Coed

Hwyl i’r teulu i gyd

Llandudno Sailing Club

Mae gan y clwb hwylio ar gyfer y teulu adeilad clwb ar y promenâd yn Llandudno.

Road Cycle Route around Llandudno Junction

Mae’r daith hon yn croesi aber Conwy ar hyd lonydd a phentrefi tawel Dyffryn Conwy o Gyffordd …

olwyn Bay to Great Orme and Back Road Cycle Route

Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae…

Couple at the summit of the Little Orme

Rydym ni wedi rhestru tair taith sy’n mynd â chi o gwmpas Llandudno a’r fro. Mae’r llwybrau isod yn…

Penmaenmawr beach

Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

Beics Betws

Mae Beics Betws yn cynnig gwasanaeth llogi beiciau, teithiau beic tywys a gwyliau beics teithiol.…

St Michael's Old Church and graveyard, Betws y Coed

Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd wedi’i…

Golf Coast North Wales

Pum maes golff a chyrsiau golff tir parc.

Dyn yn bwrw gwialen bysgota i'r llyn brithyllod.

Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

Taith Gwarchodfa Natur Leol Nant y Coed

Mae’r daith fer hyfryd hon o tua 1 filltir (2.2 km) yn mynd trwy goetiroedd heirdd Nant y Coed ac…

Castell Conwy gyda phont reilffordd Conwy i'r dde o'r ddelwedd ac aber afon Conwy yn y blaendir

Eiddo yng ngofal Cadw

Penmachno Trail

Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr -…

Ysgol John Bright Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

Golygfa o'r awyr o'r Y Gogarth yn Llandudno.

Cyfres o lwybrau cerdded, o bellter amrywiol, i fyny ac o amgylch copa’r Gogarth yn Llandudno.

People fishing at the Alwen Reservoir

Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu…

HistoryPoints

Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR gyda’ch…

Water aerobics class in the swimming pool

Canolfan hamdden a pwll nofio.

Plas Mawr

Ailagor 4 Awst 2020.  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith. Mae’n debyg mai hwn…

Donkey Llandudno North shore

Guided donkey rides on the North Shore beach

Stile into a field with public pathway

Pum cylchdaith o wahanol hyd o bentref Pentrefoelas.

Person cycling on road

Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy. Tua 15…

Pethau i’w Gwneud

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....