I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Pensarn

Pensarn

Abergele

Abergele

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Abergele a Phensarn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 635

, wrthi'n dangos 21 i 40.

 1. Cyfeiriad

  John Street Cocoa Works, John Street, Llandudno, Conwy, LL30 2AB

  Ffôn

  01492 339507

  Llandudno

  Ychwanegu The Chocolate Experience i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Headquarters: Imperial Hotel, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AP

  Ffôn

  020 8878 2003

  Llandudno

  Bydd Rali’r Tri Chastell 2020 eto wedi’i lleoli yn nhref glan môr hardd Llandudno.

  Ychwanegu Rali’r Tri Chastell, Llandudno i'ch Taith

 3. Betws-y-Coed

  Cyfeiriad

  Betws-y-Coed, LL24 0AH

  Betws-y-Coed

  Pentref mynyddig prysur

  Ychwanegu Betws-y-Coed i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  8 Penrhyn Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 8LG

  Ffôn

  01492 339821

  Colwyn Bay

  Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac mae wedi ei leoli yng nghanol Bae Colwyn.

  Ychwanegu Sheldon's Bar and Bistro i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Trinity Church, Trinity Square, Llandudno, Conwy, LL30 2PY

  Ffôn

  01492 879130

  Llandudno

  Bydd Gwasanaeth Dwyfol yn cael ei gynnal yn Eglwys y Drindod Sanctaidd i’w ddilyn gyda Gorymdaith at y gofgolofn, ar y Promenâd, ar gyfer gosod torchau.

  Ychwanegu Sul y Cofio Llandudno i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Kinmel Woods, Primrose Hill, St George, Abergele, Conwy, LL22 9BU

  Ffôn

  01745 361368

  St George, Abergele

  Mae’r safle wedi'i leoli mewn 69 erw o goetir sy’n rhan o Ystâd hardd Cinmel. Mae mynediad ardderchog, gyda’r safle ond 100m oddi wrth C24a yr A55.

  Ychwanegu Adventure Paintball i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0DW

  Ffôn

  01690 710770

  Betws-y-Coed

  Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

  Ychwanegu Y Rhaeadr Ewynnol i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae’r arwr Roc a Rôl Joe Brown yn mynd o nerth i nerth wrth i’w gyflawniadau cyfoes barhau i gasglu momentwm.

  Ychwanegu Joe Brown yn Venue Cymru i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Bodafon Farm, Llandudno, Conwy, LL30 1BW

  Llandudno

  Jazz on the Farm newydd yn Llandudno - olynydd teilwng i Ŵyl Jazz Llandudno sy’n cael ei addoli gan nifer o bobl.

  Ychwanegu Jazz on the Farm ar Fferm Bodafon, Llandudno i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  38 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ

  Ffôn

  01492 379800

  Llandudno

  Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno a’r promenâd.

  Ychwanegu Bryn Haf i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  238 Conway Road, Mochdre, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5AA

  Ffôn

  01492 547461

  Colwyn Bay

  Rydym yn llogi’r ceir a faniau brand gorau tymor byr a thymor hir. Mae ein ceir yn wahanol feintiau a modelau gan gynnwys awtomatig/â llaw diesel/petrol gyda Llywio â Lloeren a Bluetooth

  Ychwanegu Cerbydau Jolly Good i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Church Street, Llanrwst, LL26 0LE

  Ffôn

  01492 640223

  Llanrwst

  Ychwanegu Eglwys Sant Grwst i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Woodland Road West, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7DH

  Colwyn Bay

  Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a diwylliannol gyfoethog y dref trwy gerdded trwy amser.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Colwyn i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 2LG

  Ffôn

  01797 229955

  Llandudno

  Mae’r Ras Bromenâd 5k fflat a chyflym hon bellach wedi'i sefydlu ar y calendr rhedeg lleol.

  Ychwanegu Ras Bromenâd 5k Llandudno dros y Pasg i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Llyn Brenig Visitor Centre, Alwen, Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9TT

  Ffôn

  01490 420463

  Cerrigydrudion

  Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf diddorol y tirlun hynafol hwn. Mae’r llwybr hwn i’r gogledd-ddwyrain o Lyn Brenig tua 2 filltir o hyd.

  Ychwanegu Llwybr Archaeolegol – Taith trwy Amser – Llwybr Hir i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  The Meeting Point, Llandudno Pier, North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  07738731215

  North Parade, Llandudno

 17. Golf Coast North Wales

  Cyfeiriad

  Golf Coast North Wales, c/o Maesdu Golf Club, Llandudno, Conwy, LL30 1HU

  Ffôn

  0845 450 5885

  Llandudno

  Pum maes golff a chyrsiau golff tir parc.

  Ychwanegu Golf Coast North Wales i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Nebo Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0SD

  Ffôn

  01492 575290

  Llanrwst

  Mae’r daith gron 3.5 milltir (5.5 cilomedr) hon yn un o gyfres o deithiau cerdded o dref Llanrwst ac mae’n arwain drwy goetir i ddatgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Carneddau a Dyffryn Conwy.

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Llanrwst: Llwybr 1 i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  High Street, Conwy, Conwy, LL32 8DB

  Ffôn

  01492 650851

  Conwy

  Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau hadau a phlanhigion, mêl a marchnad ffermwyr.

  Ychwanegu Ffair Hadau Conwy i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Tan y Coed, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6NU

  Ffôn

  07812 367740

  Penmaenmawr

  Cyfleusterau hwylio ardderchog i’r 21ain Ganrif.

  Ychwanegu Penmaenmawr Sailing Club i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....