I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Abergele

Abergele

Pensarn

Pensarn

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Abergele a Phensarn

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 635

, wrthi'n dangos 41 i 60.

 1. John Lynn's Black Belt Academy & Martial Arts Academy

  Cyfeiriad

  49a Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  07904 584473

  Colwyn Bay

  Rydym yn ganolfan crefftau ymladd teuluol sy’n arbenigo mewn addysgu a datblygu’r cymeriad.

  Ychwanegu John Lynn's Black Belt Academy & Martial Arts Academy i'ch Taith

 2. Colwyn Bay

  Cyfeiriad

  Colwyn Bay

  Colwyn Bay

  Diwrnod Mor Swynol

  Ychwanegu Colwyn Bay i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Tal Y Cafn, Conwy, LL28 5RR

  Ffôn

  01492 575290/575200

  Tal Y Cafn

  A gentle circular walk of approximately 6.5km long from Tal-y-Cafn along the Conwy River.

  Ychwanegu Caerhun Walk i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 556677

  Colwyn Bay

  Mae’r sioe hon bellach yn adnabyddus fel un o’r sioeau teyrnged gorau yn y byd.

  Ychwanegu Simon & Garfunkel Through the Years yn Theatr Colwyn i'ch Taith

 5. Alliance Taxis

  Cyfeiriad

  Llandudno Railway Station, Vaughan Street, Llandudno, Gwynedd, LL30 2EA

  Ffôn

  01492 878787

  Llandudno

  Ychwanegu Alliance Taxis i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Old Post Office, Conwy Old Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6UU

  Ffôn

  01492 575535

  Penmaenmawr

  Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  Ychwanegu Amgueddfa Penmaenmawr i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Cae Llan, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AE

  Ffôn

  353646635512

  Betws-y-Coed

  Ras chwaraeon aml antur undydd yw Quest Wales sy’n cychwyn ac yn gorffen ym mhentref hardd Betws-y-Coed.

  Ychwanegu Quest Cymru, Betws-y-Coed i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Conwy

  Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000 acer) o faint. Dyma gynefin un o boblogaethau olaf y wiwer coch yng Nghymru ac mae’n ardal hollbwysig ar gyfer y rugiar ddu brin.

  Ychwanegu Coedwig Clocaenog i'ch Taith

 9. Interlink

  Cyfeiriad

  Council Street West, Llandudno, Gwynedd, LL30 1ED

  Ffôn

  01492 860033

  Llandudno

  Ychwanegu Interlink i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  MOSTYN, 12 Vaughan Street, Llandudno, Conwy, LL30 1AB

  Ffôn

  01492 879201

  Llandudno

  Caiff Jacqueline de Jong ei hystyried fel un o gymeriadau artistig holl bwysig o’r cyfnod avant-garde ar ôl y rhyfel.

  Ychwanegu Jacqueline de Jong ym MOSTYN, Llandudno i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  MOSTYN, 12 Vaughan Street, Llandudno, Conwy, LL30 1AB

  Ffôn

  01492 879201

  Llandudno

  Gan gynnwys gweithiau newydd a diweddar, mae arddangosfa Chiara Camoni yn cynnwys darn cydweithredol a wnaed yn arbennig ar gyfer MOSTYN.

  Ychwanegu Chiara Camoni ym MOSTYN, Llandudno i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Dyma chwedl rymus y rhamant drasig lle mae’r dywysoges, Odette, yn cael ei throi yn alarch gan felltith ddrwg.

  Ychwanegu Swan Lake yn Venue Cymru i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Dewch am noson gyffrous o antur gyda chasgliad newydd sbon o ffilmiau byrion gan ŵyl ffilm mynydd mwyaf mawreddog y byd!

  Ychwanegu Taith Fyd-Eang Gŵyl Ffilm Mynydd Banff 2020 - Rhaglen Las yn Venue Cymru i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Old Colwyn, Colwyn Bay, Conwy, LL29 9TA

  Colwyn Bay

  Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru, oddi ar yr A55, ar gyrion Bae Colwyn. Ceir amrywiaeth lleol o fwytai a chaffis, promenâd gyda meinciau, ciosgau lluniaeth a digon o leoedd parcio.

  Ychwanegu Traeth Hen Golwyn i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  St Mary's Church Hall, Holyhead Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AA

  Ffôn

  07581397721

  Betws-y-Coed

  Ffair Fintej a Hen Bethau ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Amrywiaeth eang o nwyddau ar werth i weddu pawb a phob poced.

  Ychwanegu Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 556677

  Colwyn Bay

  Mae Llandudno Musical Productions yn cyflwyno Avenue Q.

  Ychwanegu Avenue Q yn Theatr Colwyn i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Dolwyddelan, Conwy, LL25 0JD

  Ffôn

  01443 336000

  Dolwyddelan

  Eiddo yng ngofal Cadw.

  Ychwanegu Castell Dolwyddelan i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Bodnant Garden, Tal-y-Cafn, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE

  Ffôn

  01492 650460

  Colwyn Bay

  Darganfyddwch yr amrywiaeth syfrdanol o adar yn yr ardd ar daith gerdded dywys gydag arbenigwr o ‘Birdwatching Trips’, Becky Clews-Roberts.

  Ychwanegu Taith Gerdded Adar Gardd Bodnant i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Conwy Quay, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  01492 338083

  Conwy

  Dechreuodd Gwledd Conwy Feast fel gŵyl fwyd ond mae wastad wedi bod yn fwy na hynny. Mae ein rhaglen gyffrous yn cynnwys cerddoriaeth, celf, ffermio a gwneuthurwyr, arlunwyr ac adeiladwyr sgiliau adeiladu traddodiadol o Gymru.

  Ychwanegu Gwledd Conwy Feast i'ch Taith

 20. Roadrunner Taxis

  Cyfeiriad

  Llandudno

  Ffôn

  01492 240858

  Llandudno

  Disabled access on request, 7 seater available

  Ychwanegu Roadrunner Taxis i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....