I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Cei Conwy

Cei Conwy

Tref Conwy

Tref Conwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Conwy

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 635

, wrthi'n dangos 21 i 40.

 1. Roadrunner Taxis

  Cyfeiriad

  Llandudno

  Ffôn

  01492 240858

  Llandudno

  Disabled access on request, 7 seater available

  Ychwanegu Roadrunner Taxis i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Pentrefoelas, Conwy

  Ffôn

  01490 420463

  Pentrefoelas

  Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd hwn sydd dros 250 troedfedd uwch lefel y môr, yn gallu bod yn wyntog, ond dyma le da iawn i bysgota cwrs am ddraenogiaid, penhwyaid bras a chochiaid.

  Ychwanegu Pysgota yn Llyn Aled i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Theatr Colwyn, Abergele Road, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7RU

  Ffôn

  01492 556677

  Colwyn Bay

  Arwr y gitâr, Bernie Marsden, yw un o wir anfarwolion y sin roc. Ymunwch ag ef am noson o gloncian a cherddoriaeth.

  Ychwanegu Here I Go Again - Bernie Marsden o’r Whitesnake yn Theatr Colwyn i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Llandudno Pier, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Llandudno

  Ras ffordd 10km o Bier Llandudno i Bier Bae Colwyn (yn ymgorffori Tlws Coffa Tom Watson), a drefnir gan Glwb Athletau Bae Colwyn.

  Ychwanegu Ras 10k y Ddau Bier o Landudno i Fae Colwyn i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Penmachno, Betws-y-Coed, Conwy, LL25 0HJ

  Ffôn

  01690 760213

  Betws-y-Coed

  Eiddo yng ngofal Cadw

  Ychwanegu Tŷ Mawr Wybrnant i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Colwyn Bay Cricket Club, Penrhyn Avenue, Rhos-on-Sea, Conwy, LL28 4LR

  Ffôn

  01492 544103

  Rhos-on-Sea

  Yn yr ŵyl eleni, bydd CCS Morgannwg yn croesawu CCS Swydd Nottingham mewn gêm 4 diwrnod yn y Bencampwriaeth.

  Ychwanegu Gŵyl Criced Morgannwg yng Nghlwb Criced Bae Colwyn i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  RSPB Conwy Nature Reserve, Off A55, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ

  Ffôn

  07540 884186

  Llandudno Junction

  Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu eich llysiau ffres, cig lleol, cawsiau, jam, picl a llawer mwy!

  Ychwanegu Marchnad Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 877205

  Llandudno

  Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  9 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 864114 / 07595 632290

  Llandudno

  Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu 2-6) mewn adeilad Fictoraidd rhestredig ychydig lathenni o’r môr ar y promenâd. Mae gan bob rhandy olygfeydd gwych o’r môr ac mae lleoedd parcio am ddim.

  Ychwanegu Number 9 i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  40 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ

  Ffôn

  01492 471105

  Llandudno

  Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

  Ychwanegu Rhandai yn yr Hamilton i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae Hélène yn ceisio cyfiawnder i'w brawd a lofruddiwyd, gyda dialedd a chwyldro yn gefnlen i Les vêpres siciliennes.

  Ychwanegu Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Les vêpres siciliennes yn Venue Cymru i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Cayley Promenade, Rhos On Sea, Conwy, LL28 4EP

  Rhos On Sea

  Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn unig, gan gynnwys Eglwys Sant Trillo (yr eglwys leiaf ym Mhrydain) ac adfeilion Bryn Euryn, bryngaer o’r 5ed ganrif gyda golygfeydd gwych.

  Ychwanegu Llwybr Treftadaeth Rhos i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Ffurfiodd Grimethorpe Colliery Band yn 1917 fel gweithgaredd hamddenol i weithwyr y lofa.

  Ychwanegu Grimethorpe Colliery Band yn Venue Cymru i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Ty Coch Farm, Penmachno, Conwy, LL25 0HJ

  Ffôn

  01690 760248

  Penmachno

  Mae Canolfan Marchogaeth Gwydir wedi’i leoli yng nghanol golygfeydd ardderchog Parc Cenedlaethol Eryri ac maent yn cynnig teithiau marchogaeth o amgylch coedwig Gwydir.

  Ychwanegu Gwydyr Stables & Trekking Centre i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Victoria Station, Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2NB

  Ffôn

  01492 577877

  Llandudno

  Sefydlwyd 1902

  Ychwanegu Tramffordd y Gogarth i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Hanesion gwefreiddiol gan un o fforwyr yr oes sydd ohoni. O groesi Antartica i goncro Everest, bydd Ben yn tywys y gynulleidfa ar antur ysbrydoledig.

  Ychwanegu Tales from the Wilderness gan Ben Fogle yn Venue Cymru i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Ffin y Parc Gallery, Betws Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0PT

  Ffôn

  01492 642070

  Llanrwst

  Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio yng Nghymru.

  Ychwanegu Sarah Carvell a Pete Monaghan yn Oriel Ffin y Parc i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Mae sioe deledu blant ‘In the Night Garden’ sydd wedi ennill gwobr Bafta, yn dychwelyd i’r llwyfan.

  Ychwanegu In The Night Garden... Live yn Venue Cymru i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  Castle Street, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  01492 592246

  Conwy

  Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  Ychwanegu Tŷ Aberconwy i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Ffurfiodd Money for Nothing yn 2000 i dalu teyrnged i un o brif fandiau roc y byd - Dire Straits.

  Ychwanegu Money For Nothing - Teyrnged i Dire Straits yn Venue Cymru i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....