I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Tref Conwy

Tref Conwy

Cei Conwy

Cei Conwy

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Conwy

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 635

, wrthi'n dangos 41 i 60.

 1. Cyfeiriad

  8 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 877962

  Llandudno

  Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd panoramig o Fae hardd Llandudno. Perchnogion wedi cael hyfforddiant ar y QE2 a’r QM2 ac yn cynnig lefel gwasanaeth o safon a glanweithdra arbennig.

  Ychwanegu Stratford House i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Bodnant Welsh Food, Furnace Farm, Tal Y Cafn, Conwy, LL28 5RP

  Ffôn

  01492 651106

  Tal Y Cafn

 3. Cyfeiriad

  Cae'n y Coed, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0TN

  Betws Y Coed

  Taith gerdded gymhedrol drwy Goedwig Gwydyr gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

  Ychwanegu Llwybr Craig Forris i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Llandudno Junction, Conwy, LL31 9NB

  Llandudno Junction

  Mae’r daith hon yn croesi aber Conwy ar hyd lonydd a phentrefi tawel Dyffryn Conwy o Gyffordd Llandudno i Gonwy, Rowen, Henryd ac yn ôl i Gyffordd Llandudno. Mae’r daith tua 14 milltir (22.5 km) o hyd.

  Ychwanegu Taith Feicio ar y Ffordd o amgylch Cyffordd Llandudno i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Yn dadrithiedig ac yn oedrannus, mae Faust yn cyfnewid ei enaid am ieuenctid bythol y diafol Méphistophélès a chariad yr hyfryd Marguerite.

  Ychwanegu Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Faust yn Venue Cymru i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Conwy Castle, Conwy, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  01492 592358

  Conwy

  Dathliad o draddodiadau llafar Cymru, a gynhelir dros sawl safle Cadw. Dewch i ddarganfod mwy fel rhan o Haf o Straeon.

  Ychwanegu Haf o Straeon yng Nghastell Conwy i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Lakeside Cafe, Llyn Crafnant, Trefriw, Conwy, LL27 0JZ

  Ffôn

  01492 640818

  Trefriw

  Mae Llyn Crafnant yn swatio mewn dyffryn tawel yng Nghymru, yn uchel ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Mae’n 63 erw, mae mynediad da iddo ac mae wedi’i stocio’n dda gyda brithyllod seithliw.

  Ychwanegu Crafnant Trout Fishery i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Castle Street, Conwy, LL32 8AY

  Ffôn

  01492 592246

  Conwy

  Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  Ychwanegu Tŷ Aberconwy i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Pentrefoelas, Conwy, LL24 0HT

  Ffôn

  01492 575290

  Pentrefoelas

  Pum cylchdaith o wahanol hyd o bentref Pentrefoelas.

  Ychwanegu Teithiau Cerdded Pentrefoelas i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  Ffin y Parc Gallery, Betws Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0PT

  Ffôn

  01492 642070

  Llanrwst

  Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio yng Nghymru.

  Ychwanegu Arddangosfa Haf 10fed Pen-blwydd a Mike Briscoe yn 60 yn Oriel Ffin y Parc i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Cerrigydrudion, Conwy, LL21 9SW

  Ffôn

  01490 460591

  Cerrigydrudion

  Gydag atyniadau i apelio at bob oedran, sy'n enwog am ei ansawdd ar draws Gogledd Cymru.

  Ychwanegu Sioe Cerrig i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Ffurfiodd Grimethorpe Colliery Band yn 1917 fel gweithgaredd hamddenol i weithwyr y lofa.

  Ychwanegu Grimethorpe Colliery Band yn Venue Cymru i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  St John's Methodist Church Hall, Mostyn Street, Llandudno, Conwy, LL30 2NN

  Ffôn

  07801564622

  Llandudno

  Mae Ffair Recordiau Beatlesday yn dychwelyd i Landudno gyda llwyth o recordiau finyl roc a phop gwych a digonedd o bethau vintage a retro ar gael dros 3 diwrnod.

  Ychwanegu Ffair Recordiau Llandudno i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  Llanrwst Swimming Pool, Watling Street, Llanwrst, Conwy, LL26 0LS

  Ffôn

  01492 577932

  Llanwrst

  Mae Pwll Nofio Llanrwst yn cynnig rhaglen amrywiol gan gynnwys gwersi nofio i blant ac oedolion, nofio achlysurol, erobeg dŵr, sesiynau hwyl i blant, oedolion yn unig, nofio mewn lonydd a sesiynau cynnar ar ddiwrnodau penodol.

  Ychwanegu Llanrwst Swimming Pool i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Hen Popty, Vicarage Road, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0AD

  Ffôn

  01690 710754

  Betws Y Coed

  Mae Seren Ventures ym mhentref prydferth Betws-y-Coed yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri a hwn yw prifddinas antur awyr agored Gogledd Cymru.

  Ychwanegu SerenVentures i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Venue Cymru, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BB

  Ffôn

  01492 872000

  Llandudno

  Gyda Gilson Lavis a’i westeion arbennig Ruby Turner a Louise Marshall.

  Ychwanegu Jools Holland a’i Gerddorfa Rhythm a Blŵs yn Venue Cymru i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  Trefriw, Conwy, LL27 0JJ

  Trefriw

  Cyfres o naw llwybr cerdded gydag arwyddion. Maent yn amrywio o ran hyd ac yn cychwyn a gorffen ym mhentref Trefriw.

  Ychwanegu Llwybrau Trefriw i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Bodnant Garden, Tal-y-Cafn, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5RE

  Ffôn

  01492 650460

  Colwyn Bay

  Gosodwch y larwm yn gynnar ac ymuno â Bodnant ar gyfer y daith hudol hon wrth iddi wawrio.

  Ychwanegu Taith Gerdded Côr y Bore Bach yng Ngardd Bodnant i'ch Taith

 19. Llandudno

  Cyfeiriad

  Llandudno, LL30 2UP

  Llandudno

  CY - How seaside towns were meant to be

  Ychwanegu Llandudno i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Stadiwm Zip World, Parc Eirias, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7SP

  Ffôn

  01492 577901

  Colwyn Bay

  Bydd Cymru Dan 20 yn dychwelyd i Stadiwm Zip World yn 2020 ar gyfer eu hymgyrch Chwe Gwlad.

  Ychwanegu Gemau Rhyngwladol y Chwe Gwlad dan 20 Cymru 2020 - Cymru v Ffrainc ym Mae Colwyn i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....