Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Rali Cambria Dewch i Gonwy

Rali Cambria Dewch i Gonwy 30/10/2021

Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias

Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias 30/10/2021

Hanner Marathon Conwy

Hanner Marathon Conwy 21/11/2021

Sioe Dân Gwyllt Llandudno

Sioe Dân Gwyllt Llandudno 07/11/2021

Ras Hwyl Siôn Corn 5k Llandudno

Ras Hwyl Siôn Corn 5k Llandudno 4/12/2021

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Beth Sydd ‘Mlaen

Y Mis Hwn

Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae llawer wedi newid ym mywyd Paul yn y blynyddoedd diwethaf. Ymunwch ag ef ar ei drydedd taith o…

Agoriadau

Paul Smith - Changed yn Venue Cymru

20th Hydref 2021
Venue Cymru logo on side of building

Byddwch yn barod am noson ffrwydrol llawn cyffro! Mae LDN Wrestling yn dod â llawer o sêr enwog i'r…

Agoriadau

LDN Wrestling yn Venue Cymru

22nd Hydref 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

‘Like Me’ yw cynnig diweddaraf Jason i fynd ar daith ac mae’n siŵr o fod yn ‘expert observational…

Agoriadau

Jason Manford - Like Me yn Venue Cymru

23rd Hydref 2021
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

23rd Hydref 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

26th Hydref 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

30th Hydref 2021
What's Love Got To Do With It?

Mae What’s Love Got To Do With It? yn gyngerdd teyrnged diguro.

Agoriadau

What’s Love Got To Do With It? Yn Venue Cymru

25th Hydref 2021
Daniel O'Donnell

Mae’r seren a’r canwr rhyngwladol hoffus a diymhongar Daniel O’Donnell, un o berfformwyr mwyaf…

Agoriadau

Daniel O'Donnell yn Venue Cymru

26th Hydref 2021
Jam cartref

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

27th Hydref 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn cynnwys Herman's Hermits, The Tremeloes, Marmalade, The Merseybeats, PJ Proby, Steve Ellis,…

Agoriadau

Sixties Gold 2021- Rhestr Perfformwyr Anhygoel yn Venue Cymru

27th Hydref 2021

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....