I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Llety Hunan-Ddarpar

Llety Hunan-Ddarpar

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Hunanarlwyo

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 29

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Llanrwst, Conwy, LL26 0UL

  Ffôn

  01492 660630

  Pris

  Amcanbriso £230.00i£600.00 Fesul uned yr wythnos

  Llanrwst

  Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu ymlacio ac anghofio am straen a phoenau bach bywyd bob dydd yn syth.

  Pris

  Amcanbriso £230.00i£600.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Maenan Abbey Caravan Park i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER

  Ffôn

  01492 623355

  Pris

  Amcanbris£240.00 Fesul uned yr wythnos

  Penmaenmawr

  Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a Llandudno. Dyma’r parc i ddewis os ydych yn chwilio am dawelwch a llonyddwch mewn lleoliad anhygoel, ond hefyd os hoffech fod yn agos i ardaloedd…

  Pris

  Amcanbris£240.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Craiglwyd Hall Caravan Park i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Felin Isa, Llannefydd, Denbigh, LL16 5HD

  Ffôn

  01745 870642

  Pris

  Amcanbriso £80.00i£120.00 Fesul person y noson

  Denbigh

  Pris

  Amcanbriso £80.00i£120.00 Fesul person y noson
 4. Cyfeiriad

  5 Deganwy Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2YB

  Ffôn

  07549 389500

  Pris

  Amcanbriso £300.00i£530.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Pris

  Amcanbriso £300.00i£530.00 Fesul uned yr wythnos
 5. Cyfeiriad

  Llanrwst Road, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0HD

  Ffôn

  01690 710449

  Pris

  Amcanbriso £350.00i£695.00 Fesul uned yr wythnos

  Betws Y Coed

  Pris

  Amcanbriso £350.00i£695.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Tyn Y Fron Cottage i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Pentre Felin, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BB

  Ffôn

  01690733827

  Pris

  Amcanbriso £1,100.00 Fesul uned yr wythnosi£1,462.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Betws-y-Coed

  Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng nghanol Betws y coed, Parc Cenedlaethol Eryri ac yn cysgu hyd at 11 o bobl.

  Pris

  Amcanbriso £1,100.00 Fesul uned yr wythnosi£1,462.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Swn-y-Dwr Holiday Cottage i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Towyn Road, Abergele, Conwy, LL22 9HA

  Ffôn

  01745 827301

  Pris

  Amcanbris£225.00 Fesul uned yr wythnos

  Abergele

  Ni yw’r drydedd genhedlaeth o’n teulu ni i redeg y parc cyfeillgar, sydd wedi’i leoli ar arfordir Gogledd Cymru ger Abergele. Mae Llwybr Arfordir Cymru ar garreg ein drws ac mae’r traeth yn agos iawn hefyd.

  Pris

  Amcanbris£225.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Tŷ Gwyn Park i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Abergele, Conwy, LL22 8HA

  Ffôn

  01492 515345

  Pris

  Amcanbriso £320.00i£950.00 Fesul uned yr wythnos

  Abergele

  Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio hiraf yn Ewrop a golygfeydd bendigedig ar draws y bae tua’r môr, mae maes carafanau The Beach yn gyrchfan wyliau berffaith ar gyfer y teulu i gyd. 

  Pris

  Amcanbriso £320.00i£950.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu The Beach Caravan Park i'ch Taith

 9. Sunrise apartments

  Cyfeiriad

  35 Abbey Road, Llandudno, LL30 2EH

  Ffôn

  01492 875504

  Pris

  Amcanbris£460.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Pris

  Amcanbris£460.00 Fesul uned yr wythnos
 10. Cyfeiriad

  9 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 864114 / 07595 632290

  Pris

  Amcanbriso £325.00i£705.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu 2-6) mewn adeilad Fictoraidd rhestredig ychydig lathenni o’r môr ar y promenâd. Mae gan bob rhandy olygfeydd gwych o’r môr ac mae lleoedd parcio am ddim.

  Pris

  Amcanbriso £325.00i£705.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Number 9 i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  38 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ

  Ffôn

  01492 379800

  Pris

  Amcanbriso £310.00i£560.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno a’r promenâd.

  Pris

  Amcanbriso £310.00i£560.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bryn Haf i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  39 Station Road, Deganwy, Conwy, Conwy, LL31 9DF

  Ffôn

  01492 582492

  Pris

  Amcanbriso £280.00 Fesul uned yr wythnosi£2,140.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Conwy

  Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

  Pris

  Amcanbriso £280.00 Fesul uned yr wythnosi£2,140.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Tal y Cafn, Conwy, LL28 5RE

  Ffôn

  01492 650562

  Pris

  Amcanbriso £665.00i£1,603.00 Fesul uned yr wythnos

  Tal y Cafn

  Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle preifat â golygfeydd godidog, wedi’i leoli mewn ardal wledig â choedwigoedd yn rhan isaf Dyffryn Conwy.

  Pris

  Amcanbriso £665.00i£1,603.00 Fesul uned yr wythnos
 14. Cyfeiriad

  40 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ

  Ffôn

  01492 471105

  Pris

  Amcanbriso £290.00i£520.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

  Pris

  Amcanbriso £290.00i£520.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Rhandai yn yr Hamilton i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Graiglwyd Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER

  Ffôn

  01492 622338

  Pris

  Amcanbriso £400.00i£1,400.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Penmaenmawr

  Chwe bwthyn gwyliau helaeth ar ystâd breifat ar ochr bryn ym Mhenmaenmawr, gyda golygfeydd godidog, a physgodfa brithyll gwych ar y safle.

  Pris

  Amcanbriso £400.00i£1,400.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Graiglwyd Springs Holiday Cottages i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  52 Lloyd Street West, Llandudno, Conwy, LL30 2BN

  Ffôn

  07768972908

  Pris

  Amcanbriso £260.00 Fesul uned yr wythnosi£210.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Llandudno

  Bwthyn Gwyliau celfydd gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol, gyda dwy ystafell wely, ym Mhenmorfa, sy’n cysgu 4 oedolyn. Gardd fach gaeedig â phatio, Wi-Fi ar gael, dillad gwely a gwasanaethau wedi eu darparu, a man parcio penodedig oddi ar y ffordd.

  Pris

  Amcanbriso £260.00 Fesul uned yr wythnosi£210.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Sunset Cottage i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  3 Erskine Terrace, Conwy, Conwy, LL32 8BS

  Ffôn

  07742900367

  Pris

  Amcanbriso £300.00 Fesul uned yr wythnosi£250.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Conwy

  Pris

  Amcanbriso £300.00 Fesul uned yr wythnosi£250.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Garreg Lwyd Cottage i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Sandilands, 2 Dale Road, West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2BG

  Ffôn

  01492 202820

  Pris

  Amcanbriso £542.00 Fesul uned yr wythnosi£410.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  West Shore, Llandudno

  Wedi’i lleoli ym Mhenmorfa Llandudno, Brenhines Cyrchfannau Glan y Môr Cymru, mae’n hafan o lonyddwch unigryw. Mae’r eiddo gwyliau hyfryd hwn yn darparu llety hunanddarpar moethus, sydd hanner can medr o draeth Penmorfa ac yn agos iawn i’r siopau,…

  Pris

  Amcanbriso £542.00 Fesul uned yr wythnosi£410.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Seashells i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  4 Peniel Street, Deganwy, Conwy, LL31 9UP

  Ffôn

  01492 860513

  Pris

  Amcanbris£90.00 Fesul person y noson

  Deganwy

  Pris

  Amcanbris£90.00 Fesul person y noson
 20. Cyfeiriad

  Henblas Farm, Tan-y-Gopa Road, Rhyd-y-Foel, Abergele, Conwy, LL22 8DT

  Ffôn

  01492 515250

  Pris

  Amcanbriso £485.00 Fesul uned yr wythnosi£740.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Rhyd-y-Foel, Abergele

  Croeso i Fwthyn Gwyliau Henblas

  Pris

  Amcanbriso £485.00 Fesul uned yr wythnosi£740.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....