I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Llety Hunan-Ddarpar

Llety Hunan-Ddarpar

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Hunanarlwyo

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 22

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Abergele, Conwy, LL22 8HA

  Ffôn

  01492 515345

  Pris

  Amcanbris£320.00 Fesul uned yr wythnos

  Abergele

  Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio hiraf yn Ewrop a golygfeydd bendigedig ar draws y bae tua’r môr, mae maes carafanau The Beach yn gyrchfan wyliau berffaith ar gyfer y teulu i gyd. 

  Pris

  Amcanbris£320.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu The Beach Caravan Park i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER

  Ffôn

  01492 623355

  Pris

  Amcanbris£240.00 Fesul uned yr wythnos

  Penmaenmawr

  Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a Llandudno. Dyma’r parc i ddewis os ydych yn chwilio am dawelwch a llonyddwch mewn lleoliad anhygoel, ond hefyd os hoffech fod yn agos i ardaloedd…

  Pris

  Amcanbris£240.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Craiglwyd Hall Caravan Park i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Llanrwst, Conwy, LL26 0UL

  Ffôn

  01492 660630

  Pris

  Amcanbris£230.00 Fesul uned yr wythnos

  Llanrwst

  Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu ymlacio ac anghofio am straen a phoenau bach bywyd bob dydd yn syth.

  Pris

  Amcanbris£230.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Maenan Abbey Caravan Park i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  40 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ

  Ffôn

  01492 471105

  Pris

  Amcanbriso £290.00i£520.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

  Pris

  Amcanbriso £290.00i£520.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Rhandai yn yr Hamilton i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  9 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 864114 / 07595 632290

  Pris

  Amcanbriso £325.00i£705.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu 2-6) mewn adeilad Fictoraidd rhestredig ychydig lathenni o’r môr ar y promenâd. Mae gan bob rhandy olygfeydd gwych o’r môr ac mae lleoedd parcio am ddim.

  Pris

  Amcanbriso £325.00i£705.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Number 9 i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  38 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ

  Ffôn

  01492 379800

  Pris

  Amcanbriso £310.00i£560.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno a’r promenâd.

  Pris

  Amcanbriso £310.00i£560.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bryn Haf i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Tal y Cafn, Conwy, LL28 5RE

  Ffôn

  01492 650562

  Pris

  Amcanbriso £665.00i£1,603.00 Fesul uned yr wythnos

  Tal y Cafn

  Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle preifat â golygfeydd godidog, wedi’i leoli mewn ardal wledig â choedwigoedd yn rhan isaf Dyffryn Conwy.

  Pris

  Amcanbriso £665.00i£1,603.00 Fesul uned yr wythnos
 8. Cyfeiriad

  39 Station Road, Deganwy, Conwy, Conwy, LL31 9DF

  Ffôn

  01492 582492

  Pris

  Amcanbriso £280.00 Fesul uned yr wythnosi£2,140.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Conwy

  Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

  Pris

  Amcanbriso £280.00 Fesul uned yr wythnosi£2,140.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Sandilands, 2 Dale Road, West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2BG

  Ffôn

  01492 202820

  Pris

  Amcanbriso £542.00 Fesul uned yr wythnosi£410.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  West Shore, Llandudno

  Wedi’i lleoli ym Mhenmorfa Llandudno, Brenhines Cyrchfannau Glan y Môr Cymru, mae’n hafan o lonyddwch unigryw. Mae’r eiddo gwyliau hyfryd hwn yn darparu llety hunanddarpar moethus, sydd hanner can medr o draeth Penmorfa ac yn agos iawn i’r siopau,…

  Pris

  Amcanbriso £542.00 Fesul uned yr wythnosi£410.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Seashells i'ch Taith

 10. Garreg Lwyd Cottage

  Cyfeiriad

  3 Erskine Terrace, Conwy, Conwy, LL32 8BS

  Ffôn

  07742900367

  Pris

  Amcanbriso £300.00 Fesul uned yr wythnosi£250.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Conwy

  Pris

  Amcanbriso £300.00 Fesul uned yr wythnosi£250.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Garreg Lwyd Cottage i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Towyn Road, Abergele, Conwy, LL22 9HA

  Ffôn

  01745 827301

  Pris

  Amcanbris£225.00 Fesul uned yr wythnos

  Abergele

  Ni yw’r drydedd genhedlaeth o’n teulu ni i redeg y parc cyfeillgar, sydd wedi’i leoli ar arfordir Gogledd Cymru ger Abergele. Mae Llwybr Arfordir Cymru ar garreg ein drws ac mae’r traeth yn agos iawn hefyd.

  Pris

  Amcanbris£225.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Tŷ Gwyn Park i'ch Taith

 12. Cae Cyd Holiday Cottage

  Cyfeiriad

  Tyddyn Du, Conwy Old Road, Dwygyfylchi, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6RE

  Ffôn

  07966 417452

  Pris

  Amcanbriso £100.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)i£1,500.00 Fesul uned yr wythnos

  Dwygyfylchi, Penmaenmawr

  Mae Bwthyn Gwyliau Cae Cyd yn hen sgubor sydd wedi’i thrawsnewid ym Mhenmaenmawr ar arfordir Gogledd Cymru, ar fin Parc Cenedlaethol Eryri.

  Pris

  Amcanbriso £100.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)i£1,500.00 Fesul uned yr wythnos
 13. Cyfeiriad

  Henblas Farm, Tan-y-Gopa Road, Rhyd-y-Foel, Abergele, Conwy, LL22 8DT

  Ffôn

  01492 515250

  Pris

  Amcanbriso £485.00 Fesul uned yr wythnosi£740.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Rhyd-y-Foel, Abergele

  Croeso i Fwthyn Gwyliau Henblas

  Pris

  Amcanbriso £485.00 Fesul uned yr wythnosi£740.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)
 14. Cyfeiriad

  Pentre Felin, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BB

  Ffôn

  01690733827

  Pris

  Amcanbriso £1,100.00 Fesul uned yr wythnosi£1,462.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Betws-y-Coed

  Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng nghanol Betws y coed, Parc Cenedlaethol Eryri ac yn cysgu hyd at 11 o bobl.

  Pris

  Amcanbriso £1,100.00 Fesul uned yr wythnosi£1,462.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Swn-y-Dwr Holiday Cottage i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  52 Lloyd Street West, Llandudno, Conwy, LL30 2BN

  Ffôn

  07768972908

  Pris

  Amcanbriso £260.00 Fesul uned yr wythnosi£210.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Llandudno

  Bwthyn Gwyliau celfydd gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol, gyda dwy ystafell wely, ym Mhenmorfa, sy’n cysgu 4 oedolyn. Gardd fach gaeedig â phatio, Wi-Fi ar gael, dillad gwely a gwasanaethau wedi eu darparu, a man parcio penodedig oddi ar y ffordd.

  Pris

  Amcanbriso £260.00 Fesul uned yr wythnosi£210.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Sunset Cottage i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  4 Balmoral, Promenade, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BU

  Ffôn

  01248 680833

  Pris

  Amcanbris£490.00 Fesul uned yr wythnos

  Llanfairfechan

  Pris

  Amcanbris£490.00 Fesul uned yr wythnos
 17. Cyfeiriad

  1 Rosehill Street, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  07780 683287

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£900.00 Fesul uned yr wythnos

  Conwy

  Pris

  Amcanbriso £330.00i£900.00 Fesul uned yr wythnos
 18. Cyfeiriad

  2 Claremont Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UF

  Ffôn

  01492 879721

  Pris

  Amcanbriso £500.00i£650.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Pris

  Amcanbriso £500.00i£650.00 Fesul uned yr wythnos
 19. Cyfeiriad

  Promenade, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BU

  Ffôn

  01248680833

  Pris

  Amcanbris£490.00 Fesul uned yr wythnos

  Llanfairfechan

  Pris

  Amcanbris£490.00 Fesul uned yr wythnos
 20. Cyfeiriad

  Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0SG

  Ffôn

  07754 364172

  Pris

  Amcanbriso £100.00i£140.00 Fesul uned y noson

  Betws-y-Coed

  Pris

  Amcanbriso £100.00i£140.00 Fesul uned y noson

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....