Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Llety Hunan-Ddarpar

Llety Hunan-Ddarpar

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Hunanarlwyo

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 40

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Pentre Felin, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BB

  Ffôn

  01690733827

  Pris

  Amcanbriso £1,100.00 Fesul uned yr wythnosi£1,462.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Betws-y-Coed

  Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng nghanol Betws y coed, Parc Cenedlaethol Eryri ac yn cysgu hyd at 11 o bobl.

  Pris

  Amcanbriso £1,100.00 Fesul uned yr wythnosi£1,462.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Swn-y-Dwr Holiday Cottage i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER

  Ffôn

  01492 623355

  Pris

  Amcanbris£240.00 Fesul uned yr wythnos

  Penmaenmawr

  Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a Llandudno. Dyma’r parc i ddewis os ydych yn chwilio am dawelwch a llonyddwch mewn lleoliad anhygoel, ond hefyd os hoffech fod yn agos i ardaloedd…

  Pris

  Amcanbris£240.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Craiglwyd Hall Caravan Park i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Abergele, Conwy, LL22 8HA

  Ffôn

  01492 515345

  Pris

  Amcanbris£320.00 Fesul uned yr wythnos

  Abergele

  Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio hiraf yn Ewrop a golygfeydd bendigedig ar draws y bae tua’r môr, mae maes carafanau The Beach yn gyrchfan wyliau berffaith ar gyfer y teulu i gyd. 

  Pris

  Amcanbris£320.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu The Beach Caravan Park i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Felin Isa, Llannefydd, Denbigh, LL16 5HD

  Ffôn

  01745 870642

  Pris

  Amcanbriso £105.00i£120.00 Fesul uned y noson

  Denbigh

  Gwybodaeth

  Mae Tŷ Twt Dyffryn Aled yn gaban gwyliau yn Ninbych. Wrth ymyl coed ac afon, bydd y sawl sy’n caru natur yn teimlo’n gartrefol. Gyda theithiau cerdded bendigedig ar garreg drws, mae Tŷ Twt Dyffryn Aled yn lle gwych i ymlacio.

  Pris

  Amcanbriso £105.00i£120.00 Fesul uned y noson
 5. Sunrise apartments

  Cyfeiriad

  35 Abbey Road, Llandudno, LL30 2EH

  Ffôn

  01492 875504

  Pris

  Amcanbris£460.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Pris

  Amcanbris£460.00 Fesul uned yr wythnos
 6. Cyfeiriad

  1 Rosehill Street, Conwy, LL32 8LD

  Ffôn

  07780 683287

  Pris

  Amcanbriso £405.00i£550.00 Fesul uned yr wythnos

  Conwy

  Gyda golygfeydd godidog o’r môr a’r castell, a lle i 6 o bobl mewn tair ystafell wely, mae Castle Reach yn llety hunanddarpar gwych i deuluoedd a ffrindiau fel ei gilydd.

  Pris

  Amcanbriso £405.00i£550.00 Fesul uned yr wythnos
 7. Cyfeiriad

  1 Glanrafon Terrace, Pentywyn Road, Deganwy, Conwy, LL31 9TU

  Ffôn

  07747804704

  Pris

  Amcanbriso £295.00 Fesul uned yr wythnosi£95.00 Fesul uned y noson

  Deganwy

  THE VIEW – Yn cysgu 5 ac yn croesawu cŵn.  

  Bwthyn hyfryd ar ben rhes o dai teras ym mhentref Deganwy, rhwng tref Fictoraidd Llandudno a thref ganoloesol Conwy. Ceir golygfeydd o Gastell, aber, mynydd, môr a marina ac mae traethau gwych ar gael…

  Pris

  Amcanbriso £295.00 Fesul uned yr wythnosi£95.00 Fesul uned y noson

  Ychwanegu The View Holiday Cottage i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Llanrwst, Conwy, LL26 0UL

  Ffôn

  01492 660630

  Pris

  Amcanbris£230.00 Fesul uned yr wythnos

  Llanrwst

  Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu ymlacio ac anghofio am straen a phoenau bach bywyd bob dydd yn syth.

  Pris

  Amcanbris£230.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Maenan Abbey Caravan Park i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  Capel Curig, Conwy, LL24 0EL

  Ffôn

  07980619139

  Capel Curig

 10. Cyfeiriad

  Towyn Road, Abergele, Conwy, LL22 9HA

  Ffôn

  01745 827301

  Pris

  Amcanbris£305.00 Fesul uned yr wythnos

  Abergele

  Ni yw’r drydedd genhedlaeth o’n teulu ni i redeg y parc cyfeillgar, sydd wedi’i leoli ar arfordir Gogledd Cymru ger Abergele. Mae Llwybr Arfordir Cymru ar garreg ein drws ac mae’r traeth yn agos iawn hefyd.

  Pris

  Amcanbris£305.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Tŷ Gwyn Park i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Graiglwyd Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6ER

  Ffôn

  01492 622338

  Pris

  Amcanbris£400.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Penmaenmawr

  Chwe bwthyn gwyliau helaeth ar ystâd breifat ar ochr bryn ym Mhenmaenmawr, gyda golygfeydd godidog, a physgodfa brithyll gwych ar y safle.

  Pris

  Amcanbris£400.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Graiglwyd Springs Holiday Cottages i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  5 Deganwy Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2YB

  Ffôn

  07549 389500

  Pris

  Amcanbriso £300.00i£390.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Gwybodaeth

  Mae Shamrock House yn Llandudno yn cynnwys fflatiau gwyliau hunangynhaliol. Pum munud ar droed i bier a phromenâd Llandudno, mae holl atyniadau’r dref yn agos at Shamrock House.

   

  Prif bethau i ymwelwyr?

  Mae’r fflatiau…

  Pris

  Amcanbriso £300.00i£390.00 Fesul uned yr wythnos
 13. Cyfeiriad

  Llanrwst Road, Betws Y Coed, Conwy, LL24 0HD

  Ffôn

  01690 710449

  Pris

  Amcanbris£525.00 Fesul uned yr wythnos

  Betws Y Coed

  Pris

  Amcanbris£525.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Tyn Y Fron Cottage i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  3 Erskine Terrace, Conwy Town, Conwy, LL32 8BS

  Ffôn

  07742900367

  Pris

  Amcanbriso £300.00 Fesul uned yr wythnosi£250.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Conwy Town

  Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys yr holl gyfarpar ar gyfer hunan arlwyo ac mae'n addas i ddau gwpl neu deulu bach.

   

  Mae’r bwthyn carreg dau gan mlwydd oed hwn, a…

  Pris

  Amcanbriso £300.00 Fesul uned yr wythnosi£250.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Garreg Lwyd Cottage i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Tal y Cafn, Conwy, LL28 5RE

  Ffôn

  01492 650562

  Pris

  Amcanbris£665.00 Fesul uned yr wythnos

  Tal y Cafn

  Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle preifat â golygfeydd godidog, wedi’i leoli mewn ardal wledig â choedwigoedd yn rhan isaf Dyffryn Conwy.

  Pris

  Amcanbris£665.00 Fesul uned yr wythnos
 16. Cyfeiriad

  38 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ

  Ffôn

  01492 379800

  Pris

  Amcanbriso £310.00i£560.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno a’r promenâd.

  Pris

  Amcanbriso £310.00i£560.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Bryn Haf i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  39 Station Road, Deganwy, Conwy, Conwy, LL31 9DF

  Ffôn

  01492 582492

  Pris

  Amcanbriso £280.00 Fesul uned yr wythnosi£2,140.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Conwy

  Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

  Pris

  Amcanbriso £280.00 Fesul uned yr wythnosi£2,140.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)

  Ychwanegu Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Betws Road, Llanrwst, Conwy, LL26 0HE

  Ffôn

  01492 701567

  Pris

  Amcanbris£349.00 Fesul uned yr wythnos

  Llanrwst

  Mae’n cabanau gwyliau hynod o gyfforddus mewn lleoliad heddychlon ger yr afon yng nghysgod y mynyddoedd. Rydym yn cynnig cabanau unllawr sydd ag un, dwy, neu dair ystafell wely ar gyfer gwyliau heddychlon – maent yn ddelfrydol ar gyfer cyplau,…

  Pris

  Amcanbris£349.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Cabanau Gwyliau Rwst i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  40 Trinity Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2TQ

  Ffôn

  01492 471105

  Pris

  Amcanbriso £290.00i£520.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

  Pris

  Amcanbriso £290.00i£520.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Rhandai yn yr Hamilton i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  9 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 864114 / 07595 632290

  Pris

  Amcanbriso £325.00i£705.00 Fesul uned yr wythnos

  Llandudno

  Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu 2-6) mewn adeilad Fictoraidd rhestredig ychydig lathenni o’r môr ar y promenâd. Mae gan bob rhandy olygfeydd gwych o’r môr ac mae lleoedd parcio am ddim.

  Pris

  Amcanbriso £325.00i£705.00 Fesul uned yr wythnos

  Ychwanegu Number 9 i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....