I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Llety

Llety

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Other
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Uchafbwyntiau Llety

Merrion Hotel, Llandudno

Mae’r teulu Bream yn eich croesawu chi i The Merrion Hotel, sydd ar y Promenâd yng nghanol…

Ty Newydd

Llety cartrefol cyfeillgar yng nghanol y pentref.

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Bwthyn clyd gyda dwy ystafell wely ar ffordd bengaead ddistaw yn nhref Conwy, sy’n dref treftadaeth…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Buile Hill Llandudno

Ardal breswyl dawel. Lleoliad canolog a gwastad, yn agos at siopau, gorsaf drenau a gorsaf bysiau,…

Del-Mar Guest House

Mae’r Del-Mar mewn lleoliad perffaith ar gyfer holl atyniadau ac amwynderau’r dref.

Winchmore Hotel, Llandudno

Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn aros amdanoch yng Ngwesty’r Winchmore. Mae ein gwesty teuluol…

Gwesty Bach Glenthorne

Cewch groeso cynnes a chyfeillgar yn y Glenthorne. Mewn lleoliad tawel, ar y gwastad, o fewn…

Oak Alyn

Gwesty bach deniadol, tawel sy’n cael ei redeg gan deulu. Y mae ar y gwastad wrth ymyl canol y dref…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Sunnycroft

Mae Sunnycroft hanner ffordd rhwng Traeth y Gogledd a Phen Morfa, yn agos i’r holl fwynderau a’r…

Tŷ Mair

A comfortably furnished 3 bedroom house, sleeping 5.

Empire Hotel Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Seashells

Rhandy llawr gwaelod gyda 2 ystafell wely, sydd wedi’i ddodrefnu’n chwaethus. Nifer o ychwanegion…

Osborne House Hotel Llandudno

Gwesty bwtîc moethus wedi'i leoli ar y promenâd, gyda golygfeydd gogoneddus o'r môr.

Sunset Cottage Llandudno

Bwthyn Gwyliau celfydd gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol, gyda dwy ystafell wely, ym Mhenmorfa,…

Four Saints - Brig-y-Don Hotel

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Llety yn Sir Conwy

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....