Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Conwy RSPB

Am

Gallwch fod yn agos at natur yn y lleoliad hwn ger yr afon Conwy. Gallwch fwynhau taith gerdded dawel neu herio’r plant i daith bingo adar. Cewch fwynhau picnic gyda golygfeydd hardd neu weld bywyd gwyllt ar y llynnoedd o’n mannau gwylio. Siop anrhegion, siop goffi a rhaglen brysur o ddigwyddiadau.

Mynediad am ddim i aelodau’r RSPB

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Aelod Conwy RSPBAm ddim
Myfyriwr£1.50 oedolyn
Oedolion£3.00 oedolyn
Plentyn (hyd at 16 oed)£1.50 plentyn
Teulu (2 +3)£7.50 teulu

Ar hyn o bryd mae 25% oddi ar ffioedd mynediad tra bod ein cuddfannau'n parhau ar gau.

Gwybodaaeth Covid-19

COVID-19 Response

 • System unffordd
 • Terfyn capasiti

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Gwasanaeth arlwyo
 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Dulliau Talu

 • Derbynnir Grwpiau - uchafswm o 20 o bobl
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Mae Pob Ardal yn Hygyrch i Ymwelwyr Anabl
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Plant
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio (am ddim)
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Grwpiau
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Unigolion

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwarchodfa Natur yr RSPB

Gwarchodfa Natur

Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 584091

Amseroedd Agor

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Agoriadol - Siop Goffi - tecawê yn unig (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 16:30
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 16:30
Hwb croeso a siop (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:30 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus09:30 - 17:00
Maes parcio a thoiledau (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2021)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:00 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus09:00 - 17:00

* The reserve will be closed on Christmas Eve, Christmas Day, Boxing Day, 4th January 2021 and 5th January 2021.

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruQuality Assured Quality Assured 2019

Beth sydd Gerllaw

 1. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.35 milltir i ffwrdd
 2. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.84 milltir i ffwrdd
 3. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.89 milltir i ffwrdd
 4. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.96 milltir i ffwrdd
 1. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.96 milltir i ffwrdd
 2. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.96 milltir i ffwrdd
 3. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  1.01 milltir i ffwrdd
 4. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  1.07 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.18 milltir i ffwrdd
 6. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.65 milltir i ffwrdd
 7. Gwybodaeth ynghylch Covid-19  

  Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn…

  2.62 milltir i ffwrdd
 8. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  2.8 milltir i ffwrdd
 9. Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

  2.86 milltir i ffwrdd
 10. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  2.88 milltir i ffwrdd
 11. Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae…

  2.94 milltir i ffwrdd
 12. Theatr â 1500 o seddi

  2.98 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....