I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Conwy RSPB

Am

Gallwch fod yn agos at natur yn y lleoliad hwn ger yr afon Conwy. Gallwch fwynhau taith gerdded dawel neu herio’r plant i daith bingo adar. Cewch fwynhau picnic gyda golygfeydd hardd neu weld bywyd gwyllt ar y llynnoedd o’n mannau gwylio. Siop anrhegion, siop goffi a rhaglen brysur o ddigwyddiadau.

Mynediad am ddim i aelodau’r RSPB

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Aelod Conwy RSPBAm ddim
Myfyriwr£3.00 oedolyn
Oedolion£5.00 oedolyn
Plentyn (hyd at 16 oed)£2.50 plentyn
Teulu (2 +3)£12.50 teulu

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Cerddwyr

Arlwyo

 • Caffi/bwyty ar y safle
 • Gwasanaeth arlwyo
 • Safle Picnic

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion

Deunydd Argraffedig mewn Ieithoedd Arall

 • Deunydd Argraffedig Cymraeg

Dulliau Talu

 • Derbynnir Grwpiau - uchafswm o 20 o bobl
 • Derbynnir y prif gardiau credyd

Hygyrchedd

 • Caniateir Cw^n Cymorth
 • Lleoedd Parcio i Ymwelwyr Anabl
 • Mae Pob Ardal yn Hygyrch i Ymwelwyr Anabl
 • Mynediad wedi'i wella ar gyfer ymwelwyr ag anawsterau symudedd
 • Ramp / Mynedfa Wastad
 • Toiledau ar gyfer Ymwelwyr Anabl

Ieithoedd a siaredir

 • Siaredir Cymraeg

Marchnadoedd Targed

 • Hwyl i'r Teulu
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Plant
 • Wedi'i Farchnata ar gyfer Teuluoedd

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Awyr Agored
 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus
 • Parcio (am ddim)
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Cyfleusterau newid babanod

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Grwpiau
 • Teithiau Tywysedig ar gael i Unigolion

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwarchodfa Natur yr RSPB

Gwarchodfa Natur

Llandudno Junction, Conwy, LL31 9XZ
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 584091

Amseroedd Agor

Agored dros y Flwyddyn Newydd
Opening - Coffee Shop - Winter (1 Tach 2019 - 29 Chwef 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 16:00
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 16:00
Opening - Visitor Centre and Shop (Closed Christmas Day) (1 Ion 2020 - 31 Rhag 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:30 - 17:00
Gwyliau Cyhoeddus09:30 - 17:00
Opening - Coffee Shop - Summer (1 Maw 2020 - 31 Hyd 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul10:00 - 16:30
Gwyliau Cyhoeddus10:00 - 16:30

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso CymruQuality Assured Quality Assured 2019

Beth sydd Gerllaw

 1. Canolfan sinema fawr sy’n dangos yr holl ffilmiau newydd eu rhyddhau.

  0.25 milltir i ffwrdd
 2. Mwynhewch harddwch Dyffryn Conwy ar y cledrau, sy’n mynd tua’r de o Landudno i Flaenau…

  0.35 milltir i ffwrdd
 3. Cynlluniwyd ac adeiladwyd gan Thomas Telford.

  0.79 milltir i ffwrdd
 4. Eiddo yng ngofal Cadw

  0.84 milltir i ffwrdd
 1. Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria

  0.86 milltir i ffwrdd
 2. Dysgwch am hanes cregyn gleision Conwy.

  0.86 milltir i ffwrdd
 3. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  0.89 milltir i ffwrdd
 4. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  0.96 milltir i ffwrdd
 5. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  0.96 milltir i ffwrdd
 6. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  0.96 milltir i ffwrdd
 7. Tŷ Tref Elisabethaidd

  1.01 milltir i ffwrdd
 8. Wedi’i sefydlu yn 1881

  1.03 milltir i ffwrdd
 9. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  1.07 milltir i ffwrdd
 10. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  1.18 milltir i ffwrdd
 11. Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu…

  1.27 milltir i ffwrdd
 12. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  1.65 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....