I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Pier Llandudno

Pier Llandudno

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Other
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Rhaeadr Ewynnol Walk in the Gwydyr Forest

Mae Taith Rhaeadr Ewynnol yn dilyn trac 2.5 milltir ar hyd yr Afon Llugwy at safle godidog Rhaeadr…

Walking in Conwy

Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf diddorol y…

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn drwy Goedwig Gwydyr yn datgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Glyderau a’r…

Llandudno Oval Bowling Club

Rydym ar agor i’r cyhoedd ac mae gennym gyfleusterau da i bobl anabl ac iau a gallwn addysgu’r gêm…

Y Morfa Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

Rydym yn ganolfan crefftau ymladd teuluol sy’n arbenigo mewn addysgu a datblygu’r cymeriad.

Mountains & Lakes around Betws y Coed - Road Cycle Route

Taith fer ond egnïol o 13 milltir (21 km) gyda golygfeydd godidog yn cychwyn o Fetws-y-coed ac yn…

Walking in Conwy

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau,…

Crafnant Trout Fishery, Trefriw

Mae Llyn Crafnant yn swatio mewn dyffryn tawel yng Nghymru, yn uchel ym Mharc Cenedlaethol Eryri. …

Beics Betws

Cwmni hurio beiciau mynydd ym Metws-y-Coed sy’n darparu beiciau i’r cyhoedd yn ogystal â grwpiau,…

Seren Ventures, Betws y Coed

Mae Seren Ventures ym mhentref prydferth Betws-y-Coed yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri a hwn yw…

Cineworld Llandudno Junction

Canolfan sinema fawr sy’n dangos yr holl ffilmiau newydd eu rhyddhau.

Walking in Conwy

Mae'r gylchdaith hon yn cychwyn o dref farchnad Llanrwst ac yn mynd â chi trwy goetir hynafol Coed…

Great Orme Summit Complex, Llandudno

Mae The Summit Complex wedi’i leoli ar gopa 679 troedfedd Pen y Gogarth yn Llandudno. O’r…

Pentrefoelas Walks

Pum cylchdaith o wahanol hyd o bentref Pentrefoelas.

Fishing at Llyn Aled

Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd hwn sydd dros…

Old Colwyn Beach

Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru, oddi ar yr…

West Shore Miniature Railway

Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a thrydanol…

Penmaenmawr Beach

Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn edrych allan…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Golau Gaeaf, Llandudno

Daw goleuni ar straeon sydd wedi bod yn llechu yn y tywyllwch ers canrifoedd.

Agoriadau

Golau Gaeaf - Pennod Dau, Llandudno

14th Rhagfyr 2019
Noswyl Nadolig Conwy

Dewch i Gonwy i fwynhau’r Digwyddiad Noswyl Nadolig blynyddol.

Agoriadau

Noswyl Nadolig Conwy

24th Rhagfyr 2019
Ffair Recordiau Llandudno

Mae Ffair Recordiau Beatlesday yn dychwelyd i Landudno gyda llwyth o recordiau finyl roc a phop…

Agoriadau

Ffair Recordiau Llandudno

12th Rhagfyr 2019-14th Rhagfyr 2019
Venue Cymru

Camwch ymlaen am daith fawr!

Agoriadau

The Ladyboys of Bangkok yn Venue Cymru

29th Mehefin 2020
Taith MG yr Wyddfa o Landudno

Bydd hyd at 200 o geir MG yn gorymdeithio ar Bromenâd Llandudno o 8.15am tan tua 10.30am cyn cymryd…

Agoriadau

Taith MG yr Wyddfa o Landudno

16th Awst 2020
Venue Cymru

Mae’r sioe 60au deithiol orau a'r fwyaf yn dychwelyd i Venue Cymru, Llandudno am un noson yn unig.

Agoriadau

The Sensational 60's Experience yn Venue Cymru

28th Tachwedd 2020
Theatr Colwyn

Mae dyn yn cyrraedd tref ddieithr lle mae pawb yn gwybod ei enw, ond yn meddwl mai rhywun arall…

Agoriadau

RSC yn fyw: The Comedy of Errors yn Theatr Colwyn

1st Medi 2020
Venue Cymru

Mae cynulleidfaoedd wedi dotio at allu diguro Barry Steele i ail-greu talentau lleisiol y canwr…

Agoriadau

Barry Steele & Friends - The Roy Orbison Story yn Venue Cymru

28th Awst 2020
Venue Cymru

Yn ddoniol ac yn wych, mae’r sioe gerdd anhygoel hon yn addas ar gyfer y teulu i gyd, dewch i’w…

Agoriadau

Everybody's Talking About Jamie yn Venue Cymru

5th Mai 2020-9th Mai 2020
Venue Cymru

Collabro grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd.

Agoriadau

Collabro Taith Love Like This yn Venue Cymru

16th Hydref 2020
Venue Cymru

Y sioe gerdd enwog o’r West End.

Agoriadau

The Commitments yn Venue Cymru

2nd Tachwedd 2020-7th Tachwedd 2020
Hanner Marathon yr Arfordir Sanlam, Porth Eirias i Brestatyn

Hanner marathon gwych ar hyd y llwybr arfordir Gogledd Cymru, o Borth Eirias, Bae Colwyn i Nova…

Agoriadau

Hanner Marathon yr Arfordir Sanlam, Porth Eirias i Brestatyn

5th Ebrill 2020
Theatr Colwyn

Stori deimladwy a gobeithiol Shakespeare o golled a chymodi, wedi’i leoli ym myd cyfarwydd…

Agoriadau

RSC yn fyw: Pericles yn Theatr Colwyn

23rd Medi 2020
Wales U20 Six Nations Internationals 2020

Bydd Cymru Dan 20 yn dychwelyd i Stadiwm Zip World yn 2020 ar gyfer eu hymgyrch Chwe Gwlad.

Agoriadau

Gemau Rhyngwladol y Chwe Gwlad dan 20 Cymru 2020 - Cymru v Yr Eidal ym Mae Colwyn

31st Ionawr 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg Nadolig yn Oriel Ffin y Parc

8th Rhagfyr 2019-22nd Rhagfyr 2019
Wales U20 Six Nations Internationals 2020

Bydd Cymru Dan 20 yn dychwelyd i Stadiwm Zip World yn 2020 ar gyfer eu hymgyrch Chwe Gwlad.

Agoriadau

Gemau Rhyngwladol y Chwe Gwlad dan 20 Cymru 2020 - Cymru v Yr Alban ym Mae Colwyn

13th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae cymeriad ZOG hoffus Julia Donaldson ac Axel Scheffler yn dod yn fyw yn addasiad hudol Mike…

Agoriadau

ZOG yn Venue Cymru

3rd Ebrill 2020-5th Ebrill 2020
Triathlon y Dyn Eira 2019, Capel Curig

Mae’r Dyn Eira yn un o driathlonau a duathlonau aml-dir mwyaf annodd y DU.

Agoriadau

Triathlon y Dyn Eira 2020, Capel Curig

1st Awst 2020-2nd Awst 2020
Venue Cymru

Daeth Jason Donovan i’n bywydau yn yr 80au fel Scott Robinson yn y gyfres enwog ‘Neighbours’.

Agoriadau

Jason Donovan - Taith Even More Good Reasons yn Venue Cymru

22nd Tachwedd 2020
9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn…

Agoriadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

7th Mehefin 2020
Venue Cymru

Prif sioe gyngerdd aml-deyrnged hirsefydlog swyddogol Ewrop i’r 1980!

Agoriadau

80's Mania yn Venue Cymru

11th Medi 2020
Wales U20 Six Nations Internationals 2020

Bydd Cymru Dan 20 yn dychwelyd i Stadiwm Zip World yn 2020 ar gyfer eu hymgyrch Chwe Gwlad.

Agoriadau

Gemau Rhyngwladol y Chwe Gwlad dan 20 Cymru 2020 - Cymru v Yr Alban ym Mae Colwyn

21st Chwefror 2020
RSPB Conwy

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

18th Rhagfyr 2019
Hanner Marathon Eryri, Llanrwst

Hanner marathon llawn golygfeydd ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru, gan…

Agoriadau

Hanner Marathon Eryri, Llanrwst

17th Mai 2020

Uchafbwyntiau Llety

Ty Newydd

Llety cartrefol cyfeillgar yng nghanol y pentref.

Foar Oaks Hotel Llandudno

Mae ein gwesty mewn lleoliad braf ar ganol y rhodfa ac estynnir croeso cynnes a chyfeillgar i bawb.…

Bodysgallen Hall

Mae’r Neuadd Gradd 1 restredig hon o’r 17eg ganrif mewn lleoliad trawiadol, gan edrych dros Gastell…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Oaklawn, Llandudno

"Diolch am y croeso cynnes. Fe welwn ni chi’r flwyddyn nesaf". Wedi’u lleoli ar ffordd dawel -…

Escape Boutique B&B, Llandudno

Escape yw gwesty bwtîc cyfoes cyntaf Llandudno. Mae’n fila Fictoraidd unigryw, chwaethus sy’n llawn…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Buile Hill Llandudno

Ardal breswyl dawel. Lleoliad canolog a gwastad, yn agos at siopau, gorsaf drenau a gorsaf bysiau,…

Four Saints - Brig-y-Don Hotel

Mae Gwesty Four Saints Brig-y-Don wedi’i leoli mewn man nodweddiadol o Landudno.

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Sunrise Apartments

Mae Sunrise Holiday Apartments wedi’u lleoli’n ganolig rhwng y ddwy lan, yn gwynebu’r Gogarth a…

Oak Alyn

Gwesty bach deniadol, tawel sy’n cael ei redeg gan deulu. Y mae ar y gwastad wrth ymyl canol y dref…

Seashells

Rhandy llawr gwaelod gyda 2 ystafell wely, sydd wedi’i ddodrefnu’n chwaethus. Nifer o ychwanegion…

Dunoon Hotel

Mae’r Dunoon, sydd wedi ennill sawl gwobr, yn meddu ar safbwynt hen ffasiwn o’r hyn y dylai gwesty…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Stay Llandudno

Mae’r bwthyn clyd a thraddodiadol hwn wedi’i leoli mewn ardal dawel o’r dref. Yn agos i’r pier,…

Southbourne Guest House, Llandudno

Gwesty gwely a brecwast sydd wedi hen ennill ei blwyf, wedi'i redeg gan Margaret a Stephen, sy’n…

Winchmore Hotel, Llandudno

Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn aros amdanoch yng Ngwesty’r Winchmore. Mae ein gwesty teuluol…

Belle Vue House Llandudno

Lleoliad delfrydol ar lan y môr ger mynedfa’r pier yn edrych dros y traeth ac yn agos at siopau…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Nikki Ip's Restaurant, Deganwy, Conwy

Yn dod o deulu o Ben-gogyddion Tsieineaidd traddodiadol sy’n berchen ar eu tai bwyta eu hun yn Hong…

Glanfa Llandudno yw brenhines glanfeydd Cymru.

Marks & Spencer Cafe

Mae Cafe Revive! yn siop Marks and Spencer yn lle hwylus i gael te, coffi a byrbrydau ysgafn tra’r…

Coffee Junction

Mae digon o le yn y Coffee Junction yng Nghyffordd Llandudno, mae iddi amgylchedd ymlaciol ac mae’n…

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Penrhyn Old Hall, Penrhyn Bay

Neuadd ganoloesol gerllaw Trwyn y Fuwch sy’n dŷ tafarn sy’n berchen i deulu.

Rydym yn gaffi teuluol sy’n gweini bwyd cartref a chacennau cartref.

Ail-agorodd bwyty Tribells y llynedd, ar ôl cwblhau gwaith ailwampio. Rydym yn cynnig bwydlen…

Lakeside Cafe

Mae Caffi a Gardd De Lakeside yn edrych dros Llyn Crafnant a mynyddoedd Eryri.

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Rabbit Hole Cafe

Gallwn ddarparu bwyd iach a blasus ac arlwyo ar gyfer y rhai sydd ag anghenion diet arbennig.

Uchafbwyntiau Siopa

R Evans Butchers, Llandudno

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....