Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Castell Conwy

Castell Conwy

Pier Llandudno

Pier Llandudno

siop ar-lein
Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru

Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Taith cerdded i'r teulu ger Llyn Brenig

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef Pentrefoelas,…

Llyn Crafnant

Cyfres o naw llwybr cerdded gydag arwyddion. Maent yn amrywio o ran hyd ac yn cychwyn a gorffen ym…

Y llyn cychod yn Parc Eirias.

Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi prif…

Gwydir Castle Llanrwst

Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw, restredig Gradd 1…

Beics Betws

Mae Beics Betws yn cynnig gwasanaeth llogi beiciau, teithiau beic tywys a gwyliau beics teithiol.…

Eglwys Sant Digain, Llangernyw

Mae’r llwybr 33 milltir ar draws Sir Gonwy yn rhan o Daith Pererin Gogledd Cymru, llwybr hanesyddol…

Golygfa o ben Y Rhaeadr Ewynnol, Betws-y-Coed.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

People fishing at the Alwen Reservoir

Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu…

Adventurous Ewe

Ein prif nod yw darparu profiad bythgofiadwy yn Eryri ac yn bennaf oll, cael hwyl.

Aberconwy Equestrian Centre

Dysgu marchogaeth ceffyl mewn ysgol yng Nghonwy. Dan arweiniad tîm o hyfforddwyr BHS,…

Walking in Conwy

Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf diddorol y…

Traeth Sandy Cove

Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda phromenâd cul a…

Bwlch y Ddeufaen

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau,…

Parc Hwyl Knightly's

Hwyl i’r teulu i gyd

Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

Teigr Swmatra yn edrych i fyny, Sw Fynydd Gymreig.

Gwybodaeth ynghylch Covid-19   Rydym yn eich cynghori i ymweld â gwefan y busnes cyn teithio i…

Creuddyn Sports Hall

Mae gan Ganolfan Hamdden y Creuddyn brif neuadd, campfa, caeau pêl-droed a chyrtiau pêl-rwyd lle…

Plas Mawr

Ailagor 4 Awst 2020.  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith. Mae’n debyg mai hwn…

Prif bwll ac eisteddle gwylio yng Nghanolfan Nofio Llandudno.

Llandudno Swimming Centre has lots to offer in way of facilities including swimming pools, fitness…

Castell Conwy gyda phont reilffordd Conwy i'r dde o'r ddelwedd ac aber afon Conwy yn y blaendir

Eiddo yng ngofal Cadw

Oriel MOSTYN o flaen bwidio

Tu ôl i ffasâd Edwardaidd traddodiadol, yn nhref glan môr brydferth Llandudno, mae MOSTYN, yr oriel…

Guide North Wales

Teithiau cerdded ar thema hanesyddol yn Llandudno.

Picture of Lady in Tudor dress walking through forest with a dog

Mae Llwybr yr Arglwyddes Fair yn llwybr byr drwy goetir cymysg gyda golygfeydd hyfryd dros dref…

Taith Sain y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr ar MP3

Os oes awydd arnoch daith hamddenol yn ôl i’n gorffennol canoloesol yna mae Taith y Fonesig Fair…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ymunwch â Jack Dee am noson o adloniant (nid yw bwyd a diod yn cael eu cynnwys) ar ei daith gomedi…

Agoriadau

Jack Dee: Off The Telly yn Venue Cymru

17th Medi 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gwell bod wedi caru a cholli nag erioed wedi caru o gwbl. Un noswyl Nadolig oer, mae bywyd pedwar…

Agoriadau

WNO: La Bohème yn Venue Cymru

12th Hydref 2022-13th Hydref 2022
Castell Gwrych

Mae dod wyneb yn wyneb ag ysbryd yn brofiad cyffredin ymhlith ymwelwyr i Gastell Gwrych, ond a…

Agoriadau

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

31st Rhagfyr 2022
Castell Gwrych

Mae dod wyneb yn wyneb ag ysbryd yn brofiad cyffredin ymhlith ymwelwyr i Gastell Gwrych, ond a…

Agoriadau

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

24th Medi 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd y bariton-bas o Gymru, Syr Bryn Terfel yn perfformio noson ar gyfer byd ‘Caneuon ac Ariâu’.

Agoriadau

Noson gyda Syr Bryn Terfel yn Venue Cymru

8th Hydref 2022
Tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Carl Melegari, Sarah Carvell a Helen Sinclair yn Oriel Ffin y Parc

26th Mehefin 2022-20th Gorffennaf 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Y sioe deithiol fwyaf a’r gorau o’r 60au yn dod i’r DU am un noson yn unig. Gyda sioe gwbl newydd…

Agoriadau

The Sensational 60s Experience yn Venue Cymru

26th Tachwedd 2022
A Midsummer Night’s Dream yng Nghastell Conwy

Mae’r cynhyrchiad newydd ac uchelgeisiol hwn ar gyfer Haf 2022 yn argoeli i ddiddanu…

Agoriadau

A Midsummer Night’s Dream yng Nghastell Conwy

29th Gorffennaf 2022-30th Gorffennaf 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Strictly Ballroom the Musical, sy’n seiliedig ar y ffenomenon o ffilm fyd enwog, ac sydd wedi…

Agoriadau

Strictly Ballroom - The Musical yn Venue Cymru

24th Hydref 2022-29th Hydref 2022
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

2nd Awst 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

6th Awst 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

9th Awst 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

13th Awst 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

16th Awst 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

20th Awst 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

23rd Awst 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

27th Awst 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

30th Awst 2022
Castell Gwrych

Mae dod wyneb yn wyneb ag ysbryd yn brofiad cyffredin ymhlith ymwelwyr i Gastell Gwrych, ond a…

Agoriadau

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

30th Gorffennaf 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y Daith Ben-blwydd yn 35, mae That’ll Be The Day yn ôl ar y ffordd gyda…

Agoriadau

That'll Be The Day yn Venue Cymru

28th Awst 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Chicago, "the sexiest musical ever" (Metro) yn ôl ar Daith yn 2021.

Agoriadau

Chicago yn Venue Cymru

25th Gorffennaf 2022-30th Gorffennaf 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Fe fydd Giants of Soul yn cynnwys rhai o’r perfformwyr soul gwreiddiol mwyaf llwyddiannus ac…

Agoriadau

Giants of Soul yn Venue Cymru

15th Medi 2022
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

1st Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

5th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

8th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

12th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

15th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

19th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

22nd Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

26th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

29th Tachwedd 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dyma ni eto! Mae’r sioe gerdd wych yn ôl yn y DU.

Agoriadau

Rock of Ages yn Venue Cymru

2nd Mai 2023-6th Mai 2023
Doliau Boudoir

Ymunwch ag Amgueddfa ac Oriel Llandudno am eu harddangosfa a gweithgareddau newydd sbon: "Doliau…

Agoriadau

Doliau Boudoir: Ffasiwn, Enwogrwydd a Benyweiddiwch yn Amgueddfa ac Oriel Llandudno

14th Mai 2022-1st Hydref 2022
Jam cartref

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

29th Mehefin 2022
Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn yw Marchnad Grefftwyr fwyaf Gogledd Cymru, gan arddangos y doniau…

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

17th Medi 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn cynnwys set arbennig i nodi 60 mlynedd ers rhyddhau LP Please Please Me.

Agoriadau

Bootleg Beatles in Concert yn Venue Cymru

21st Mawrth 2023
Pete Tong

Bydd Pete Tong a'r Heritage Orchestra dan arweinyddiaeth Jules Buckley, yn dod â chlasuron newydd…

Agoriadau

Pete Tong a'r Heritage Orchestra yn Stadiwm CSM, Bae Colwyn

13th Awst 2022
Monday Night is Music Night

Mae cyngherddau wythnosol ‘Monday Night is Music Night’ y côr lleol hwn yn cynnwys repertoire eang.…

Agoriadau

Harmony Singers - Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

5th Medi 2022

Harmony Singers - Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

12th Medi 2022

Harmony Singers - Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

19th Medi 2022

Harmony Singers - Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

26th Medi 2022
Logo Theatr Colwyn

Ymunwch ag Opera Canolbarth Cymru am noson llawn hwyl sy’n addas i’r teulu gyda ‘Puss in Boots’.

Agoriadau

Opera Canolbarth Cymru - ‘Puss in Boots’ yn Theatr Colwyn

21st Hydref 2022
Plas Mawr, Conwy

Mae’r Teulu gartref y penwythnos hwn.

Agoriadau

Cyfarfod y Trigolion ym Mhlas Mawr, Conwy

24th Medi 2022-25th Medi 2022

Uchafbwyntiau Llety

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Aerial image of Rwst lodges and bridge

Mae’n cabanau gwyliau hynod o gyfforddus mewn lleoliad heddychlon ger yr afon yng nghysgod y…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys…

Lymehurst Bed and Breakfast Llandudno

•             “Trysor cudd” •             Adolygiadau gwych •             Nifer o…

Ystafell wely ddwbl yn The View Holiday Cottage

THE VIEW – Yn cysgu 5 ac yn croesawu cŵn.   Bwthyn hyfryd ar ben rhes o dai teras ym mhentref…

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Bodeuron Guest House

Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon…

Front entrance at Southbourne Guest House

Ynglŷn â'r llety Mae Tŷ Llety Southbourne wedi’i leoli ar stryd dawel, ddeiliog ger canol…

Y tu allan i Gwm Ty Twt Aled

Gwybodaeth Mae Tŷ Twt Dyffryn Aled yn gaban gwyliau yn Ninbych. Wrth ymyl coed ac afon, bydd y…

Ystafell wely gefell Gwesty Hafan-y-Mor

Fe hoffai Richard a Mair eich croesawu i Hafan-y-Môr, sy’n cael ei redeg gan y teulu.

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Craiglwyd Hall Caravan Park

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

The Cliffbury, Llandudno

Mae’r Cliffbury yn cynnig llety gwely a brecwast gwobrwyedig o safon uchel sydd wedi’i leoli yn un…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Bryn Llewelyn Guest House, Betws-y-Coed

Mae Bryn Llewelyn yn llety gwely a brecwast cyfeillgar ym mhentref poblogaidd Betws-y-coed ym Mharc…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

The Stables at the Royal Oak

Gwybodaeth Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch…

A perfect cup of coffee at Providero.

Providero is a speciality coffee shop just a stone's throw from the Great Orme in Llandudno. A…

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Uchafbwyntiau Siopa

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Delwedd o wlân gwyrdd, glas a llwyd wrth ymyl offer.

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....