Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Walking in Conwy

Mae'r daith hawdd hon yn cychwyn o’r maes parcio o flaen adfeilion Cloddfa Hafna, ac yn dilyn y…

Eglwys Caerhun

A gentle circular walk of approximately 6.5km long from Tal-y-Cafn along the Conwy River.

Curious about Conwy

Beth am gael hwyl wrth ddarganfod mwy am Gonwy drwy ddilyn dau lwybr treftadaeth – fe allwch chi…

Running track and playing field at Eirias Leisure Centre, Colwyn Bay

Dyma brif atyniad chwaraeon Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy, wedi ei leoli mewn parc 50 erw…

Stile into a field with public pathway

Taith gerdded gylch fer tua 1.5 milltir o hyd trwy goetir Coed Shed gan ddechrau o bentref y Groes…

Gerddi Dŵr Conwy a Pysgodfa Fras

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri

Recreation of World War Two shop at the Home Front Experience

Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr amgueddfa…

Clwb Golff Gogledd Cymru

Mae Clwb Golff Gogledd Cymru, sydd ar ymyl traeth Penmorfa, o safon pencampwriaeth ond nid yw o hyd…

Llyn Aled coarse fishing Lake

Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd hwn sydd dros…

Y Tŷ Lleiaf gyda thyred y tu ôl iddo, Conwy.

Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

Creuddyn Sports Hall

Mae gan Ganolfan Hamdden y Creuddyn brif neuadd, campfa, caeau pêl-droed a chyrtiau pêl-rwyd lle…

Cyclists riding on coastal path

Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd…

Two walkers at the gateway entry to Pensychnant Nature Reserve

Cylchdaith yn arwain o ben Pas Sychnant gyda golygfeydd arbennig o Ddyffryn Conwy, mynyddoedd y…

Family cycling on the Alwen Trail

Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5 milltir (11…

John Lynn's Black Belt Academy & Martial Arts Academy

Rydym yn ganolfan crefftau ymladd teuluol sy’n arbenigo mewn addysgu a datblygu’r cymeriad.

Llyn Crafnant

Cyfres o naw llwybr cerdded gydag arwyddion. Maent yn amrywio o ran hyd ac yn cychwyn a gorffen ym…

Aberconwy Equestrian Centre

Dysgu marchogaeth ceffyl mewn ysgol yng Nghonwy. Dan arweiniad tîm o hyfforddwyr BHS,…

Fishing lake at Conwy Water Gardens

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

Taith Sain y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr ar MP3

Os oes awydd arnoch daith hamddenol yn ôl i’n gorffennol canoloesol yna mae Taith y Fonesig Fair…

Y Morfa Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

Conwy RSPB

Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu boddau’n…

Family playing quoits on Llanfairfechan Beach

Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â phlant…

Llandudno Oval Bowling Club

Rydym ar agor i’r cyhoedd ac mae gennym gyfleusterau da i bobl anabl ac iau a gallwn addysgu’r gêm…

Great Orme Copper Mine Llandudno

Mwyngloddiau 3,500 o flynyddoedd oed

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Logo Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

Gyda ffair stryd Fictoraidd, ffeiriau pleser hen ffasiwn, stondinau hwyl, peiriannau stêm, pobl…

Agoriadau

Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

30th Ebrill 2022-2nd Mai 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

I ddathlu 40 mlynedd ers eu hymddangosiad cyntaf ar lwyfan y West End eleni yn ‘Beatlemania,’ mae’r…

Agoriadau

Bootleg Beatles yn Venue Cymru

9th Ebrill 2022
Cerddwr yn edrych ar olygfeydd mynyddig

Mae Gŵyl Gerdded arobryn Trefriw yn dychwelyd gyda mwy o deithiau cerdded nag erioed!

Agoriadau

Gŵyl Gerdded Trefriw 2022

20th Mai 2022-22nd Mai 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn cynnwys cast clodfawr a Cherddorfa fyw o dros 30 o gerddorion.

Agoriadau

Aida (Russian State Opera) yn Venue Cymru

23rd Mawrth 2022
Logo Bespoke Fitness & Events

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn…

Agoriadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

5th Mehefin 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r label a amlygwyd Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Roy Orbison, Carl Perkins,…

Agoriadau

Sun Records - The Concert yn Venue Cymru

20th Chwefror 2022
Pete Tong

Bydd Pete Tong a'r Heritage Orchestra dan arweinyddiaeth Jules Buckley, yn dod â chlasuron newydd…

Agoriadau

Pete Tong a'r Heritage Orchestra ym Mharc Eirias, Bae Colwyn

13th Awst 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda Gilson Lavis a’i westeion arbennig Ruby Turner a Louise Marshall.

Agoriadau

Jools Holland a’i Gerddorfa Rhythm a Blŵs yn Venue Cymru

17th Gorffennaf 2022
Logo Rhedeg Cymru

Hanner marathon llawn golygfeydd ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru, gan…

Agoriadau

Hanner Marathon Eryri, Llanrwst

15th Mai 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Roedd ‘na reswm pam eich bod chi wedi gwirioni gyda nhw. Rŵan am y tro cyntaf, gallwch weld y sioe…

Agoriadau

The Osmonds Musical yn Venue Cymru

29th Tachwedd 2022-3rd Rhagfyr 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ni fyddai'r Nadolig yr un fath heb daith i'r theatr leol i weld cynhyrchiad disglair o’r bale…

Agoriadau

The Nutcracker yn Venue Cymru

3rd Tachwedd 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

2,000 o berfformiadau a thros filiwn o docynnau wedi’u gwerthu ledled y byd!

Agoriadau

Steve Steinman's Anything for Love - The Meatloaf Story yn Venue Cymru

24th Mehefin 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd enwau mwyaf y byd snwcer yn dychwelyd i Landudno y flwyddyn nesaf pan fydd Venue Cymru’n…

Agoriadau

Twrnamaint Snwcer Cazoo yn Venue Cymru

28th Mawrth 2022-3rd Ebrill 2022
Hen Neuadd Penrhyn, Llandudno

Ymunwch â Haunted Rooms ar arfordir Gogledd Cymru am archwiliad hwyr y nos o Hen Neuadd argoelus ac…

Agoriadau

Trywydd Ysbrydion, Hen Neuadd Penrhyn, Llandudno

22nd Hydref 2022
Olly Murs

Bydd hwn yn newyddion a fydd yn rhoi gwên ar wyneb y wlad, mae Olly Murs wedi cyhoeddi manylion o’i…

Agoriadau

Olly Murs ym Mharc Eirias, Bae Colwyn

12th Awst 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Sioe Vegas gyffrous yn llawn o ganeuon enwog Elvis, sy'n cael ei berfformio’n fyw yn null y dyn ei…

Agoriadau

On Tour with Elvis yn Venue Cymru

23rd Mehefin 2022
Logo Theatr Colwyn

Lloegr, 1953. Gwahoddir y paraseicolegydd Americanaidd, Doctor Roy Earle, sy’n enwog am amau…

Agoriadau

The Haunting of Blaine Manor yn Theatr Colwyn

29th Ebrill 2022-30th Ebrill 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

A fydd yr ailgylchu’n mynd allan ar y diwrnod cywir? Pwy sy’n mynd i sicrhau bod top y menyn yn…

Agoriadau

Jon Richardson - The Knitwit yn Venue Cymru

19th Ionawr 2023
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae ELO Again yn ôl gyda thaith y 'Re-Discovery Tour’ sy’n dathlu cerddoriaeth Jeff Lynne a’r…

Agoriadau

ELO Again yn Venue Cymru

5th Chwefror 2022
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

22nd Ionawr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

25th Ionawr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

29th Ionawr 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae un o hoff gymeriadau Strictly Come Dancing, Giovanni Pernice, yn dychwelyd gyda’i sioe…

Agoriadau

Giovanni Pernice - This Is Me 2022 Tour yn Venue Cymru

25th Mawrth 2022
Cerddwyr yn Eryri

Mae Her Eryri yn ddigwyddiad unigryw o gerdded 100km dros dridiau ym Metws-y-Coed.

Agoriadau

Her Eryri, Betws-y-Coed

24th Mehefin 2022-26th Mehefin 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dewch am noson gyffrous o antur gyda chasgliad newydd sbon o ffilmiau byrion gan ŵyl ffilm mynydd…

Agoriadau

Taith Fyd-Eang Gŵyl Ffilm Mynydd Banff yn Venue Cymru

11th Tachwedd 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Y noson eithaf gyda Chwaraewyr Chwedlonol Manchester United. Bydd Jed Stone yn cyflwyno Brian…

Agoriadau

Noson yng Nghwmni Chwaraewyr Chwedlonol Manchester United yn Venue Cymru

10th Tachwedd 2022

Uchafbwyntiau Llety

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Tyn Y Fron B&B

Gwybodaeth Mae Tyn y Fron yn Wely a Brecwast 5 Seren ym Metws-y-Coed. Yn adnabyddus fel ‘Porth…

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Front entrance at Southbourne Guest House

Ynglŷn â'r llety Mae Tŷ Llety Southbourne wedi’i leoli ar stryd dawel, ddeiliog ger canol…

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Ystafell wely ddwbl yn The View Holiday Cottage

THE VIEW – Yn cysgu 5 ac yn croesawu cŵn.   Bwthyn hyfryd ar ben rhes o dai teras ym mhentref…

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Aerial image of Rwst lodges and bridge

Mae’n cabanau gwyliau hynod o gyfforddus mewn lleoliad heddychlon ger yr afon yng nghysgod y…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys…

Ystafell wely gefell Gwesty Hafan-y-Mor

Fe hoffai Richard a Mair eich croesawu i Hafan-y-Môr, sy’n cael ei redeg gan y teulu.

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Bryn Llewelyn Guest House, Betws-y-Coed

Mae Bryn Llewelyn yn llety gwely a brecwast cyfeillgar ym mhentref poblogaidd Betws-y-coed ym Mharc…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Y tu allan i Gwm Ty Twt Aled

Gwybodaeth Mae Tŷ Twt Dyffryn Aled yn gaban gwyliau yn Ninbych. Wrth ymyl coed ac afon, bydd y…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

The Stables at the Royal Oak

Gwybodaeth Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch…

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Uchafbwyntiau Siopa

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....