Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Assortment of shoes on the beach

Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth sy’n…

Betws-y-coed Golf club

Cwrs 9 twll mewn tir parc.

Sea Jay boat trip at Llandudno

Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

Y Mad Hatter ar y promenâd, Llandudno.

Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso. Archwiliwch…

Bwrdd gwybodaeth yn dangos llwybr Gwydir Mawr a Bach, Llanrwst.

Llwybr Marin yw un o’r prif atyniadau i feicwyr mynydd yng Ngogledd Cymru. Mae’r llwybr yn glasur…

Penmachno Trail

Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr -…

Stile into a field with public pathway

Taith gerdded gylch fer tua 1.5 milltir o hyd trwy goetir Coed Shed gan ddechrau o bentref y Groes…

Delwedd o'r fenyw yn derbyn tylino

Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc Antur Eryri…

Taith gerdded i'r teulu, Llanfairfechan

Pum taith gerdded, o bellter amrywiol, o amgylch pentref Llanfairfechan ar arfordir y gogledd. Mae…

Bwlch y Ddeufaen

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau,…

Llandudno Ski & Snowboard Centre

Mae nifer o wahanol weithgareddau ar gael ar y llethr – sgïo, eirafyrddio, eira diwbio (sno-tubing)…

Clwb Golff Gogledd Cymru

Mae Clwb Golff Gogledd Cymru, sydd ar ymyl traeth Penmorfa, o safon pencampwriaeth ond nid yw o hyd…

Golf Coast North Wales

Pum maes golff a chyrsiau golff tir parc.

Llyn Glangors gyda golygfa o Barc Coedwig Gwydir.

Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i ystod eang…

Eirias Events Centre

The newly completed Eirias Events Centre offers premier facilities to members of the public, event…

Rock Climbing Company

Rydym yn arbenigo mewn cyrsiau dringo pwrpasol a chyrsiau sgrialu sy’n cyfuno cyfradd hyfforddwyr…

Walking in Conwy

Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf diddorol y…

Walking in Conwy

Taith gron hawdd, 3.5 milltir o hyd o amgylch pentref Eglwysbach ar draws caeau, lonydd a ffyrdd…

Houses and countryside surrounding Mynydd Marian

Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir a’r cefn…

North Wales Cruising Club

Y clwb yw un o’r clybiau hwylio mwyaf yng Ngogledd Cymru.

Llyn Aled and Hiraethog Moors

Mae llyn dwfn naturiol Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’n safle anial, ond…

Pâr yn eistedd yn Nhwyni Kinmel gyda'r môr yn y cefndir

Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod weithredol gan…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg Haf a Barbara Winrow yn Oriel Ffin y Parc

18th Gorffennaf 2021-11th Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Rumours of Fleetwood Mac, y band teyrnged gorau i Fleetwood Mac, yn dychwelyd i’r llwyfan yn…

Agoriadau

Rumours of Fleetwood Mac yn Venue Cymru

18th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae sioe gerdd llawn cynnwrf Dolly Parton yn dod i Landudno!

Agoriadau

9 to 5 The Musical yn Venue Cymru

5th Hydref 2021-9th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Collabro grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd.

Agoriadau

Collabro Taith Love Like This yn Venue Cymru

10th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Tŷ Opera a Bale Gwladol Rwsia yn cyflwyno Swan Lake, bale oesol gyda dawnsio celfydd.

Agoriadau

Swan Lake yn Venue Cymru

4th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn 2021 bydd pencampwr Strictly Come Dancing a The Greatest Dancer, Oti Mabuse, yn cyflwyno sioe na…

Agoriadau

Oti Mabuse - I Am Here yn Venue Cymru

29th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Hanesion gwefreiddiol gan un o fforwyr yr oes sydd ohoni. O groesi Antartica i goncro Everest, bydd…

Agoriadau

Tales from the Wilderness gan Ben Fogle yn Venue Cymru

19th Medi 2021
Delwedd yn dangos arwydd Three Castles ar flaen car clasurol

Bydd Rali’r Tri Chastell 2021 eto wedi’i lleoli yn nhref glan môr hardd Llandudno.

Agoriadau

Rali’r Tri Chastell, Llandudno

8th Mehefin 2021-11th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Jane McDonald yn ôl yn 2021 gyda’i thaith newydd sbon ‘Let the Light In’.

Agoriadau

Jane McDonald - Let the Light In at Venue Cymru

5th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn dilyn ei daith hynod lwyddiannus yn gynharach eleni, mae’r eicon Billy Ocean wedi cyhoeddi taith…

Agoriadau

Billy Ocean a Chefnogaeth yn Venue Cymru

25th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda chaneuon fel , Born In The USA, Glory Days, Streets of Philadelphia a llawer mwy, mae hon yn…

Agoriadau

The Sound of Springsteen yn Venue Cymru

20th Awst 2021
Delwedd yn dangos car rali ar drac garw ger llyn

Rali Cambrian yw un o'r digwyddiadau ralïo hynaf (1955) ac fe'i ystyrir yn un o'r goreuon yn y DU.

Agoriadau

Rali Cambria Dewch i Gonwy 2021 - Sir Conwy

30th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

A Night at the Movies. Yn uniongyrchol o’r West End Llundain, ymunwch â The Chicago Blues Brothers…

Agoriadau

The Chicago Blues Brothers yn Venue Cymru

4th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Mae’r Nadolig yn amser hudolus i ffrindiau a theulu. Mae Blake yn eich gwahodd i ddod ynghyd ac i…

Agoriadau

Christmas with Blake yn Theatr Colwyn

4th Rhagfyr 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r canwr, cyfansoddwr a’r actor byd-enwog David Essex OBE wedi cyhoeddi ei daith gyntaf o bwys…

Agoriadau

David Essex yn Venue Cymru

12th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Aljaz a Janette yn dychwelyd gyda’u sioe newydd sbon Remembering The Oscars.

Agoriadau

Aljaz & Janette - Remembering the Oscars yn Venue Cymru

4th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd artist clasurol mwyaf poblogaidd y ganrif, Katherine Jenkins OBE, yn dychwelyd i Venue Cymru…

Agoriadau

Katherine Jenkins ynghyd â chefnogaeth yn Venue Cymru

17th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Noson gydag arwyr Lerpwl - John Aldridge, Ronnie Whelan a Steve McMahon ar y llwyfan gyda’i gilydd…

Agoriadau

An Evening with Liverpool Legends yn Venue Cymru

6th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Prif sioe gyngerdd aml-deyrnged hirsefydlog swyddogol Ewrop i’r 1980!

Agoriadau

80's Mania yn Venue Cymru

16th Gorffennaf 2021
Mae'r ddelwedd yn dangos dafad mewn cae gyda defaid eraill yn y cefndir

Sioe amaethyddol a garddwriaethol gyda rhywbeth i'w gynnig i’r teulu cyfan.

Agoriadau

Sioe Eglwysbach

14th Awst 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg Nadolig o dan £ 1,000 a Matthew Wood yn Oriel Ffin y Parc

5th Rhagfyr 2021-19th Rhagfyr 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae diwrnod y Ras Fawr rhwng Maer Goodway o Adventure Bay a Maer Humdinger o Foggy Bottom wedi…

Agoriadau

Paw Patrol Live! Race to the Rescue yn Venue Cymru

28th Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Un o’r llwyddiannau mwyaf yn hanes y theatr ym Mhrydain.

Agoriadau

Magic of Motown yn Venue Cymru

21st Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Strictly Ballroom the Musical, sy’n seiliedig ar y ffenomenon o ffilm fyd enwog, ac sydd wedi…

Agoriadau

Strictly Ballroom - The Musical yn Venue Cymru

24th Ionawr 2022-29th Ionawr 2022

Uchafbwyntiau Llety

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Bodeuron Guest House

Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Y tu allan i westy Hilton Garden Inn a golygfa o forlyn syrffio

Gyda golygfeydd heb eu hail ar draws lagŵn syrffio mewndirol Adventure Parc Snowdonia tuag at y…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Uchafbwyntiau Siopa

Menyw gyda blows wen yn gwenu

About your business Prices range from £45 to £300 We provide holistic and clinical…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....