Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Large slide and castle soft play area

Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd Cymru. Beth…

Public footpath signpost

Mae bryn calchfaen amlwg Bryn Euryn wedi’i orchuddio gan gyfres o lwybrau drwy’r coedwigoedd…

Golygfa o'r awyr o'r Y Gogarth yn Llandudno.

Cyfres o lwybrau cerdded, o bellter amrywiol, i fyny ac o amgylch copa’r Gogarth yn Llandudno.

Parc Hamdden Tir Prince

Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

Oriel MOSTYN o flaen bwidio

Tu ôl i ffasâd Edwardaidd traddodiadol, yn nhref glan môr brydferth Llandudno, mae MOSTYN, yr oriel…

Water aerobics class in the swimming pool

Canolfan hamdden a pwll nofio.

Cerrdded yn, Llanrwst

Mae'r gylchdaith hon yn cychwyn o dref farchnad Llanrwst ac yn mynd â chi trwy goetir hynafol Coed…

Clawr Llyfryn Taith Gerdded Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos

Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn unig, gan…

Llandudno Maesdu Golf Club

Cwrs golff 18 twll gyda thyllau maes golff a thir pharc. Golygfeydd trawiadol o’r môr a’r…

Fishing lake at Conwy Water Gardens

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

Y Mad Hatter ar y promenâd, Llandudno.

Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso. Archwiliwch…

GYG Karting

Mae GYG yn Gylchdaith Cartio 1100m, un o'r cylchedau cartio mwyaf yn y DU. Mynediad a maes parcio…

Recreation of World War Two shop at the Home Front Experience

Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr amgueddfa…

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn drwy Goedwig Gwydyr yn datgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Glyderau a’r…

Teulu yn beicio ar Lwybr Brenig.

Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig ac mae’n addas ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded…

Llyn Crafnant

Cyfres o naw llwybr cerdded gydag arwyddion. Maent yn amrywio o ran hyd ac yn cychwyn a gorffen ym…

Taith gerdded i'r teulu, Llanfairfechan

Pum taith gerdded, o bellter amrywiol, o amgylch pentref Llanfairfechan ar arfordir y gogledd. Mae…

Pwllycrochan Woods Local Nature Reserve Walks

Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y llethrau y…

Tram Llandudno yn dringo i fyny Y Gogarth gyda Bae Llandudno yn y cefndir.

Sefydlwyd 1902

Mountains & Lakes around Betws y Coed - Road Cycle Route

Taith fer ond egnïol o 13 milltir (21 km) gyda golygfeydd godidog yn cychwyn o Fetws-y-coed ac yn…

Llandudno Sailing Club

Mae gan y clwb hwylio ar gyfer y teulu adeilad clwb ar y promenâd yn Llandudno.

Red City Sightseeing Bus picking up passengers at Llandudno Pier

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

Tan-y-Mynydd Trout Fishery

Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r Dreamboys, y noson allan i ferched enwocaf yn y DU, yn eu holau ac yn fwy chwilboeth nac…

Agoriadau

The Dreamboys yn Venue Cymru

13th Tachwedd 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r dduwies bop, a drodd yn un o sêr Hollywood, yr enillydd Grammy®, Oscar®, Emmy® a Golden…

Agoriadau

The Cher Show yn Venue Cymru

28th Chwefror 2023-4th Mawrth 2023
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

A Night at the Movies. Yn uniongyrchol o’r West End Llundain, ymunwch â The Chicago Blues Brothers…

Agoriadau

The Chicago Blues Brothers yn Venue Cymru

24th Mawrth 2022
Tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Nathan Ford, Stephen John Owen, Mike Jones yn 80 a Helen Gittins yn Oriel Ffin y Parc

7th Tachwedd 2021-1st Rhagfyr 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’n bleser gan y grŵp cytgord lleisiol The Overtones, sydd wedi gwerthu sawl miliwn o recordiau,…

Agoriadau

The Overtones 10th Anniversary Tour yn Venue Cymru

10th Tachwedd 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gadewch i’ch enaid ganu wrth wylio’r sioe Dreamgirls ddisglair yn Venue Cymru yn 2022!

Agoriadau

Dreamgirls yn Venue Cymru

9th Awst 2022-20th Awst 2022
Logo Theatr Colwyn

Lloegr, 1953. Gwahoddir y paraseicolegydd Americanaidd, Doctor Roy Earle, sy’n enwog am amau…

Agoriadau

The Haunting of Blaine Manor yn Theatr Colwyn

12th Tachwedd 2021
MOSTYN, Llandudno

Mae Anathemata yn astudiaeth mewn barddoniaeth epig gorfforol o fewn triawd o artistiaid…

Agoriadau

Anathemata ym MOSTYN, Llandudno

9th Hydref 2021-6th Chwefror 2022
Logo Theatr Colwyn

Mae Llandudno Musical Productions yn falch o gyflwyno’r ffefryn Nadoligaidd ‘Elf the Musical’! Yn…

Agoriadau

Elf The Musical yn Theatr Colwyn

4th Tachwedd 2021-6th Tachwedd 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Kevin Clifton a’r cwmni dawnsio neuadd byd-eang, Burn the Floor, yn dychwelyd yn 2022!

Agoriadau

Burn the Floor yn Venue Cymru

15th Chwefror 2022
Jam cartref

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

27th Hydref 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae band teyrnged yr Eagles sy’n Swyddogol yn Rhif 1 y byd yn dychwelyd yn 2021 am sioe ryfeddol…

Agoriadau

The Illegal Eagles yn Venue Cymru

15th Hydref 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ers cychwyn 25 mlynedd yn ôl, cynhyrchiad teithiol Lord of the Dance Michael Flatley yw’r un mwyaf…

Agoriadau

Lord of The Dance: 25 Mlynedd o Gymeradwyaeth yn Venue Cymru

19th Ebrill 2022-21st Ebrill 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Taith i Ddathlu Hanner Canmlwyddiant. Yn syth ar ôl wythnos o berfformiadau yn Theatr Vaudeville yn…

Agoriadau

The Simon and Garfunkel Story yn Venue Cymru

18th Mai 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

I ddathlu 40 mlynedd ers eu hymddangosiad cyntaf ar lwyfan y West End eleni yn ‘Beatlemania,’ mae’r…

Agoriadau

Bootleg Beatles yn Venue Cymru

9th Ebrill 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

A fydd yr ailgylchu’n mynd allan ar y diwrnod cywir? Pwy sy’n mynd i sicrhau bod top y menyn yn…

Agoriadau

Jon Richardson - The Knitwit yn Venue Cymru

19th Ionawr 2023
Siôn Corn yn rhedeg ar y promenâd

Dyma ddigwyddiad i’r teulu cyfan lle mae croeso hyd yn oed i’ch anifail anwes ymuno yn yr hwyl.

Agoriadau

Ras Hwyl Siôn Corn 5k Llandudno

4th Rhagfyr 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Diolch i ffilm fach gyda chalon fawr o'r un enw, mae pawb ar draws y byd yn gwybod am hanes y 'bwi…

Agoriadau

Fisherman's Friends - ‘Unlocked & Unleashed’ yn Venue Cymru

5th Mawrth 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae llawer wedi newid ym mywyd Paul yn y blynyddoedd diwethaf. Ymunwch ag ef ar ei drydedd taith o…

Agoriadau

Paul Smith - Changed yn Venue Cymru

20th Hydref 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ar yr wyneb, mae’n freuddwyd o briodas i briodfab a’i briodferch ifanc, brydferth - ond y tu ôl i’r…

Agoriadau

WNO: Madam Butterfly yn Venue Cymru

30th Tachwedd 2021-1st Rhagfyr 2021
Logo Theatr Colwyn

Mae Magic Light Productions mewn cydweithrediad â Theatr Colwyn yn falch i gyflwyno Goldilocks and…

Agoriadau

Goldilocks and the Three Bears yn Theatr Colwyn

18th Rhagfyr 2021

Goldilocks and the Three Bears yn Theatr Colwyn

20th Rhagfyr 2021-23rd Rhagfyr 2021

Goldilocks and the Three Bears yn Theatr Colwyn

24th Rhagfyr 2021

Goldilocks and the Three Bears yn Theatr Colwyn

26th Rhagfyr 2021

Goldilocks and the Three Bears yn Theatr Colwyn

28th Rhagfyr 2021-1st Ionawr 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae sioe newydd sbon Jimmy yn cynnwys jôcs am bob math o bethau ofnadwy.

Agoriadau

Jimmy Carr Terribly Funny yn Venue Cymru

30th Ionawr 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dyma ni eto! Mae’r sioe gerdd wych yn ôl yn y DU.

Agoriadau

Rock of Ages yn Venue Cymru

22nd Chwefror 2022-26th Chwefror 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Peppa Pinc yn edrych ymlaen at fynd allan am y diwrnod gyda George, Mami Mochyn a Dadi Mochyn -…

Agoriadau

Peppa Pig's Best Day Ever yn Venue Cymru

21st Ionawr 2022-23rd Ionawr 2022

Uchafbwyntiau Llety

Bodeuron Guest House

Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon…

Front entrance at Southbourne Guest House

Ynglŷn â'r llety Mae Tŷ Llety Southbourne wedi’i leoli ar stryd dawel, ddeiliog ger canol…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys…

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Ystafell wely ddwbl yn The View Holiday Cottage

THE VIEW – Yn cysgu 5 ac yn croesawu cŵn.   Bwthyn hyfryd ar ben rhes o dai teras ym mhentref…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Aerial image of Rwst lodges and bridge

Mae’n cabanau gwyliau hynod o gyfforddus mewn lleoliad heddychlon ger yr afon yng nghysgod y…

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Ystafell wely gefell Gwesty Hafan-y-Mor

Fe hoffai Richard a Mair eich croesawu i Hafan-y-Môr, sy’n cael ei redeg gan y teulu.

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Uchafbwyntiau Siopa

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Tu blaen y siop gyda manylder llwyd

Ynglŷn â'ch busnes Haf Roberts ydi perchennog Beauty Bliss ac mae ganddi dros ugain mlynedd o…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Delwedd o wlân gwyrdd, glas a llwyd wrth ymyl offer.

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Menyw gyda blows wen yn gwenu

Ynglŷn â'ch busnes Mae prisiau’n amrywio o £45 i £300 Rydym yn darparu therapïau…

Logo Bagiau Cês Glas a Choch ar gefndir melyn

Ynglŷn â'ch busnes Rydym ni’n fusnes bychan a chyfeillgar sy’n darparu cyfleuster storio…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....