Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Y Tŷ Lleiaf gyda thyred y tu ôl iddo, Conwy.

Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

Bryn Euryn

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

James Alexander barr Tennis Centre

The James Alexander Barr Tennis Centre consists of 2 indoor and 4 outdoor floodlit tennis courts.…

The Sir Henry Jones Museum Llangernyw

Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i bobl…

Go Below Underground Adventures, Betws y Coed

Beth am brofi antur hollol wahanol ger Betws-y-coed a theithio drwy fynydd drwy gyfres o heriau…

Eglwys Sant Digain, Llangernyw

Mae’r llwybr 33 milltir ar draws Sir Gonwy yn rhan o Daith Pererin Gogledd Cymru, llwybr hanesyddol…

Snowdonia Guide, Penmachno, Betws y Coed

Cyrsiau beicio mynydd a mynydda tywysedig yn Eryri.

Penmaenmawr to Conwy - Road Cycle Route

Taith o tua 10 milltir (16 km) gyda golygfeydd hardd sy’n mynd o Benmaenmawr i Gonwy ac yn ôl.

Traeth Sandy Cove

Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda phromenâd cul a…

Ysgol John Bright Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

West Shore Donkey Rides

Guided donkey rides on the West Shore beach

Stile into a field with public pathway

Pum cylchdaith o wahanol hyd o bentref Pentrefoelas.

Rock Climbing Company

Rydym yn arbenigo mewn cyrsiau dringo pwrpasol a chyrsiau sgrialu sy’n cyfuno cyfradd hyfforddwyr…

Conwy Morfa Beach and Great Orme in background

Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a banciau cregyn…

Penmachno Trail

Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr -…

Outside of Conwy Valley Railway Shop and Museum, Betws-y-Coed

Hwyl i’r teulu i gyd

Taith cerdded i'r teulu ger Llyn Brenig

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef Pentrefoelas,…

Y Morfa Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

Family cycling on the Alwen Trail

Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5 milltir (11…

Fishing lake at Conwy Water Gardens

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

Man fishing on the shore of Llyn Brenig

Mae Llyn Brenig yn adnabyddus am ei harddwch a’i ddewis eang o weithgareddau awyr agored, yn…

Taith gerdded i deulu, Llyn Crafnant, Gogledd Cymru

Mae’r gylchdaith hon yn mynd â chi o amgylch Llyn Crafnant yng ngodidowgrwydd Parc Cenedlaethol…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Llun yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r sioe 60au deithiol orau a'r fwyaf yn dychwelyd i Venue Cymru, Llandudno am un noson yn unig.

Agoriadau

The Sensational 60's Experience yn Venue Cymru

20th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd artist clasurol mwyaf poblogaidd y ganrif, Katherine Jenkins OBE, yn dychwelyd i Venue Cymru…

Agoriadau

Katherine Jenkins ynghyd â chefnogaeth yn Venue Cymru

17th Tachwedd 2021
Llun yn dangos pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

4th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

7th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

11th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

14th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

18th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

21st Rhagfyr 2021
Llun yn dangos pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

1st Mehefin 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

5th Mehefin 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

8th Mehefin 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

12th Mehefin 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

15th Mehefin 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

19th Mehefin 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

22nd Mehefin 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

26th Mehefin 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

29th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

2,000 o berfformiadau a thros filiwn o docynnau wedi’u gwerthu ledled y byd!

Agoriadau

Steve Steinman's Anything for Love - The Meatloaf Story yn Venue Cymru

24th Mehefin 2022
Delwedd yn dangos logo Rhedeg Cymru

Wedi’i lleoli rhwng y mynyddoedd a'r môr ger Conwy, mae’r ras anhygoel hon yn dechrau ac yn gorffen…

Agoriadau

Hanner Marathon Gogledd Cymru, Conwy

1st Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ni fyddai'r Nadolig yr un fath heb daith i'r theatr leol i weld cynhyrchiad disglair o’r bale…

Agoriadau

The Nutcracker yn Venue Cymru

3rd Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda thros 30,000 o bobl yn heidio i weld y pantomeim yn Llandudno pob Nadolig, dydi hi byth yn rhy…

Agoriadau

Aladdin yn Venue Cymru

11th Rhagfyr 2021-2nd Ionawr 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Y noson eithaf gyda Chwaraewyr Chwedlonol Manchester United. Bydd Jed Stone yn cyflwyno Brian…

Agoriadau

Noson yng Nghwmni Chwaraewyr Chwedlonol Manchester United yn Venue Cymru

24th Medi 2021
Llun o waith celf o arddangosfa Hannah Quinlan a Rosie Hastings

Mae arddangosfa sefydliadol cyntaf Hannah Quinlan a Rosie Hastings yn datblygu ymholiadau’r…

Agoriadau

Hannah Quinlan a Rosie Hastings: In My Room ym MOSTYN, Llandudno

19th Mai 2021-20th Mehefin 2021
Llun yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dyma'r flwyddyn 2021. Mae’r byd bron â dod i ben. Helbul ydi’r norm.

Agoriadau

Al Murray - Land Of Hope And Glory yn Venue Cymru

18th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Friends - The Musical Parody yn dathlu ac yn procio hwyl ar anffawd y grŵp o bobl ifanc yn eu…

Agoriadau

Friends - The Musical Parody yn Venue Cymru

2nd Chwefror 2022
Ras Ffordd 10k Nick Beer a Ras Hwyl, Llandudno

Ras redeg 10k gyda golygfeydd godidog ar hyd y Promenâd a rownd Cylchdro'r Gogarth.

Agoriadau

Ras Ffordd 10k Nick Beer a Ras Hwyl, Llandudno

18th Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dewch am noson gyffrous o antur gyda chasgliad newydd sbon o ffilmiau byrion gan ŵyl ffilm mynydd…

Agoriadau

Taith Fyd-Eang Gŵyl Ffilm Mynydd Banff 2021 - Rhaglen Felen yn Venue Cymru

22nd Medi 2021
Llun yn dangos pobl ym Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

Cynhelir Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn ar drydydd dydd Sadwrn y mis rhwng mis Mai a mis Tachwedd.

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

21st Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gadewch i’ch enaid ganu wrth wylio’r sioe Dreamgirls ddisglair yn Venue Cymru yn 2022!

Agoriadau

Dreamgirls yn Venue Cymru

9th Awst 2022-20th Awst 2022
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Mae Magic Light Productions mewn cydweithrediad â Theatr Colwyn yn falch i gyflwyno Goldilocks and…

Agoriadau

Goldilocks and the Three Bears yn Theatr Colwyn

18th Rhagfyr 2021-1st Ionawr 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Am dros 30 mlynedd, mae Texas wedi profi eu bod yn un o fandiau gorau’r Alban ac yn drysor…

Agoriadau

Texas - Dathlu 30 mlynedd ers Southside yn Venue Cymru

15th Mawrth 2022
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Lloegr, 1953. Gwahoddir y paraseicolegydd Americanaidd, Doctor Roy Earle, sy’n enwog am amau…

Agoriadau

The Haunting of Blaine Manor yn Theatr Colwyn

12th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae The Australian Pink Floyd Show wedi cyhoeddi taith newydd sbon ar gyfer 2021 a fydd yn cynnwys…

Agoriadau

The Australian Pink Floyd yn Venue Cymru

16th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Y sioe gerdd enwog o’r West End.

Agoriadau

The Commitments yn Venue Cymru

29th Mai 2023-3rd Mehefin 2023
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Mae’r sioe hon bellach yn adnabyddus fel un o’r sioeau teyrnged gorau yn y byd.

Agoriadau

Simon & Garfunkel Through the Years yn Theatr Colwyn

20th Tachwedd 2021
Llun o Olly Murs

Bydd hwn yn newyddion a fydd yn rhoi gwên ar wyneb y wlad, mae Olly Murs wedi cyhoeddi manylion o’i…

Agoriadau

Olly Murs yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn

12th Awst 2022
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Mae’r Nadolig yn amser hudolus i ffrindiau a theulu. Mae Blake yn eich gwahodd i ddod ynghyd ac i…

Agoriadau

Christmas with Blake yn Theatr Colwyn

4th Rhagfyr 2021

Uchafbwyntiau Llety

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Lymehurst Bed and Breakfast Llandudno

•             “Trysor cudd” •             Adolygiadau gwych •             Nifer o…

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Bodeuron Guest House

Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Uchafbwyntiau Siopa

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Tu blaen y siop gyda manylder llwyd

Ynglŷn â'ch busnes Haf Roberts ydi perchennog Beauty Bliss ac mae ganddi dros ugain mlynedd o…

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Logo Bagiau Cês Glas a Choch ar gefndir melyn

Ynglŷn â'ch busnes Rydym ni’n fusnes bychan a chyfeillgar sy’n darparu cyfleuster storio…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Menyw gyda blows wen yn gwenu

Ynglŷn â'ch busnes Mae prisiau’n amrywio o £45 i £300 Rydym yn darparu therapïau…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....