Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Castell Conwy

Castell Conwy

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru

Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

siop ar-lein
Pier Llandudno

Pier Llandudno

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Abergele Golf Club

Cwrs 18 twll ar dir parc.

Rhos on Sea Sandy Beach

Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a physgota gyda…

Teigr Swmatra yn edrych i fyny, Sw Fynydd Gymreig.

  Sŵ Mynydd Cymru Rydych yn camu i fyd o ryfeddod naturiol wrth fynychu Sw Mynydd Cymru.…

Rocky Pines Adventure Golf, Great Orme, Llandudno

Cwrs golff mini 18 twll

Person walking on stone pathway by a river

Taith gerdded gymhedrol/anodd drwy Goedwig Gwydir gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

St Michael's Old Church and graveyard, Betws y Coed

Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd wedi’i…

Outside of Conwy Valley Railway Shop and Museum, Betws-y-Coed

Hwyl i’r teulu i gyd

Assortment of shoes on beach

Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd â thraeth…

Bwrdd gwybodaeth yn dangos llwybr Gwydir Mawr a Bach, Llanrwst.

Llwybr Marin yw un o’r prif atyniadau i feicwyr mynydd yng Ngogledd Cymru. Mae’r llwybr yn glasur…

Clawr Llyfryn Taith Gerdded Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos

Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn unig, gan…

Oriel MOSTYN o flaen bwidio

Tu ôl i ffasâd Edwardaidd traddodiadol, yn nhref glan môr brydferth Llandudno, mae MOSTYN, yr oriel…

Dyn yn sefyll mewn ogof gyda helmed a golau

Mwyngloddiau 3,500 o flynyddoedd oed

Stile into a field with public pathway

Mae’r daith hon yn cychwyn o Eglwys y Santes Fair yng Ngwydyr ac yn dringo trwy’r coetir nes…

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn yn arwain ar draws y bryniau coediog, heibio cloddiadau dwfn, siafftiau mwynfeydd…

Frontage of Llandudno museum

Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r cyfnod cyn…

olwyn Bay to Great Orme and Back Road Cycle Route

Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae…

Vintage shop windows, Llandudno Chocolate Experience

Gwybodaeth Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled! Dysgwch ei…

Two people riding horses on country lane

Mae Canolfan Marchogaeth Gwydir wedi’i leoli yng nghanol golygfeydd ardderchog Parc Cenedlaethol…

Llandudno Sailing Club

Mae gan y clwb hwylio ar gyfer y teulu adeilad clwb ar y promenâd yn Llandudno.

Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed

Mae llwybrau Drysau Cysegredig yn cysylltu rhai o eglwysi a chapeli mwyaf diddorol pentrefi a…

Y Mad Hatter ar y promenâd, Llandudno.

Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso. Archwiliwch…

Tough at the Top

Dyma lwybr sy’n cyfateb i’w enw, mae’n daith anodd 57 cilomedr o hyd sy’n cynnwys bron i 1500m o…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Paul Smith yn ei ôl gyda thaith newydd sbon! ‘Joker’ yw ei daith fwyaf a’r mwyaf digrif hyd yn…

Agoriadau

Paul Smith - Joker yn Venue Cymru

7th Mehefin 2023
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Carrie Hope Fletcher, yr actores, yr awdur, y flogiwr a seren y West End sydd wedi ennill…

Agoriadau

Carrie Hope Fletcher: An Open Book yn Venue Cymru

27th Mai 2023
Eglwys y Santes Fair

Ymunwch â ni rhwng mis Gorffennaf a mis Medi i wrando ar ystod eang o gorau o bob rhan o Ogledd…

Agoriadau

Cyngerdd Côr Meibion Ardudwy, Betws-y-Coed

14th Awst 2022
Drysau Agored

Yr eglwys leiaf o hen eglwysi Eryri ac adeilad rhestredig Gradd II*.

Agoriadau

Drysau Agored - Eglwys Santes Julitta, Capel Curig

3rd Medi 2022-4th Medi 2022

Drysau Agored - Eglwys Santes Julitta, Capel Curig

9th Medi 2022-11th Medi 2022
Logo RSPB

Ymunwch â ni yn ystod y gwyliau haf ar gyfer crefftau, gemau a gweithgareddau ar themâu’n ymwneud â…

Agoriadau

Dydd Mercher Gwyllt: Ymgolli mewn Natur yn RSPB Conwy

10th Awst 2022

Dydd Mercher Gwyllt: Ymgolli mewn Natur yn RSPB Conwy

17th Awst 2022

Dydd Mercher Gwyllt: Ymgolli mewn Natur yn RSPB Conwy

24th Awst 2022

Dydd Mercher Gwyllt: Ymgolli mewn Natur yn RSPB Conwy

31st Awst 2022
United Wrestling Live

United Wrestling Live yn cyflwyno noson o reslo cyffrous ym Mae Colwyn.

Agoriadau

United Wrestling Live yn cyflwyno ‘Summer Slam’ Bae Colwyn yng Nghanolfan Ddigwyddiadau Eirias

27th Awst 2022
Tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg Haf a Mihangel Jones yn Oriel Ffin y Parc

24th Gorffennaf 2022-17th Awst 2022
Logo Bespoke Fitness & Events

Eleni rydym ni’n annog pawb i ganfod hwyl y ras drwy wisgo’r dillad calan gaeaf mwyaf gwallgof!

Agoriadau

Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias

29th Hydref 2022
Logo Theatr Colwyn

Fe ddaeth Paul Young yn enwog 40 mlynedd yn ôl pan aeth ‘No Parlez’ i rif un gan arwain at glasuron…

Agoriadau

Paul Young - Behind the Lens yn Theatr Colwyn

24th Mawrth 2023
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Taith All That's To Come.

Agoriadau

The Australian Pink Floyd yn Venue Cymru

17th Tachwedd 2022
Logo Theatr Colwyn

Ymunwch ag Opera Canolbarth Cymru am noson llawn hwyl sy’n addas i’r teulu gyda ‘Puss in Boots’.

Agoriadau

Opera Canolbarth Cymru - ‘Puss in Boots’ yn Theatr Colwyn

21st Hydref 2022
Castell Gwrych

Mae dod wyneb yn wyneb ag ysbryd yn brofiad cyffredin ymhlith ymwelwyr i Gastell Gwrych, ond a…

Agoriadau

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

29th Hydref 2022

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

31st Hydref 2022
Eglwys y Santes Fair

Ymunwch â ni rhwng mis Gorffennaf a mis Medi i wrando ar ystod eang o gorau o bob rhan o Ogledd…

Agoriadau

Cyngerdd Côr Meibion Dyffryn Peris, Betws-y-Coed

18th Medi 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae cynhyrchiad hynod boblogaidd y West End, a hoff sioe gerdd deuluol y byd, Annie, yn dod i…

Agoriadau

Annie yn Venue Cymru

15th Mai 2023-20th Mai 2023
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

1st Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

5th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

8th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

12th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

15th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

19th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

22nd Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

26th Tachwedd 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

29th Tachwedd 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Freedom, sy’n serennu Joe McElderry, yn talu teyrnged i George Michael, un o gerddorion mwyaf…

Agoriadau

Freedom - Yn serennu Joe McElderry yn Venue Cymru

30th Hydref 2022
Tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Martin Llewellyn, Gustavius Payne a Sharon Griffin yn Oriel Ffin y Parc

13th Tachwedd 2022-7th Rhagfyr 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn dilyn tair blynedd yn y West End gan dorri recordiau, mae’r sioe gerdd boblogaidd Everybody’s…

Agoriadau

Everybody’s Talking About Jamie yn Venue Cymru

28th Tachwedd 2023-2nd Rhagfyr 2023
Academi Frenhinol Gymreig

Gwaith newydd gan artist dyfrlliw poblogaidd o Ynys Môn, Audrey Hind RCA.

Agoriadau

Bod Yno: Audrey Hind RCA yn RCA Conwy

22nd Hydref 2022-19th Tachwedd 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Y sioe gerdd enwog o’r West End.

Agoriadau

The Commitments yn Venue Cymru

29th Mai 2023-3rd Mehefin 2023
Drysau Agored

Ar gyfer Drysau Agored bydd TAPE yn cynnal gweithdai rhagflas ar gyfer pob un o’i weithdai…

Agoriadau

Drysau Agored - Canolfan Celfyddydau Cymunedol TAPE, Hen Golwyn

19th Medi 2022-23rd Medi 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn dathlu 50 mlynedd ers sefydlu’r band poblogaidd, The Eagles ym 1971, mae The Illegal Eagles yn…

Agoriadau

The Illegal Eagles yn Venue Cymru

18th Medi 2022
Monday Night is Music Night

Mae cyngherddau wythnosol ‘Monday Night is Music Night’ y côr lleol hwn yn cynnwys repertoire eang.…

Agoriadau

Harmony Singers - Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

8th Awst 2022

Harmony Singers - Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

15th Awst 2022

Harmony Singers - Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

22nd Awst 2022

Harmony Singers - Monday Night is Music Night yn Eglwys Sant Ioan, Llandudno

29th Awst 2022
Drysau Agored

Mae Amgueddfa Penmaenmawr yn eich tywys ar daith drwy hanes y dirwedd, y dref a’i phobl, gan…

Agoriadau

Drysau Agored - Amgueddfa Penmaenmawr

17th Medi 2022

Uchafbwyntiau Llety

Ystafell wely ddwbl yn The View Holiday Cottage

THE VIEW – Yn cysgu 5 ac yn croesawu cŵn.   Bwthyn hyfryd ar ben rhes o dai teras ym mhentref…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Front entrance at Southbourne Guest House

Ynglŷn â'r llety Mae Tŷ Llety Southbourne wedi’i leoli ar stryd dawel, ddeiliog ger canol…

Craiglwyd Hall Caravan Park

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Tyn Y Fron B&B

Gwybodaeth Mae Tyn y Fron yn Wely a Brecwast 5 Seren ym Metws-y-Coed. Yn adnabyddus fel ‘Porth…

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Number 9 Self Catering Apartments

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Y tu allan i Gwm Ty Twt Aled

Gwybodaeth Mae Tŷ Twt Dyffryn Aled yn gaban gwyliau yn Ninbych. Wrth ymyl coed ac afon, bydd y…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

The Cliffbury, Llandudno

Mae’r Cliffbury yn cynnig llety gwely a brecwast gwobrwyedig o safon uchel sydd wedi’i leoli yn un…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

The Stables at the Royal Oak

Gwybodaeth Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch…

A perfect cup of coffee at Providero.

Providero is a speciality coffee shop just a stone's throw from the Great Orme in Llandudno. A…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Uchafbwyntiau Siopa

Delwedd o wlân gwyrdd, glas a llwyd wrth ymyl offer.

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....