Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Signpost for Fairy Glen

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod boblogaidd…

Eglwys Caerhun

A gentle circular walk of approximately 6.5km long from Tal-y-Cafn along the Conwy River.

Gwarchodfa Natur Lleol Coedwig Bodlondeb

Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan ddeheuol Moryd…

Assortment of shoes on the beach

Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth sy’n…

Cyclists riding on cycle path

Mae’r daith feicio hon (49cilomedr, dringo 943m) yn mynd o bentref Llanfihangel Glyn Myfyr a thrwy…

Eirias Events Centre

The newly completed Eirias Events Centre offers premier facilities to members of the public, event…

Person walking on riverside path

Mae’r daith yn dilyn hen lwybr y mwynwyr heibio i adfeilion Cloddfa Aberllyn cyn dod i Lyn Parc…

Meini Hirion, uwchben Penmaenmawr

Mae’r daith ar hyd yr Uwchdir yn datgelu peth o hanes cudd y dirwedd uwchben Penmaenmawr sy’n…

Up to the Lake

Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr, ac yn ddelfrydol ar…

Tan-y-Mynydd Trout Fishery

Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

Fishing lake at Conwy Water Gardens

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

Inside of Victoria Shopping Centre at Christmas

Siopau ar gyfer y teulu i gyd

Beics Betws

Mae Beics Betws yn cynnig gwasanaeth llogi beiciau, teithiau beic tywys a gwyliau beics teithiol.…

Eglwys Sant Digain, Llangernyw

Mae’r llwybr 33 milltir ar draws Sir Gonwy yn rhan o Daith Pererin Gogledd Cymru, llwybr hanesyddol…

St Michael's Old Church and graveyard, Betws y Coed

Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd wedi’i…

Family playing quoits on Llanfairfechan Beach

Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â phlant…

Oriel MOSTYN o flaen bwidio

Rydym yn falch o groesawu ymwelwyr i MOSTYN o ddydd Iau 30 Gorffennaf 2020 (siop ac orielau…

Cŵn a throl Mynydd Sleddog

Anturiaethau Mynydd Sleddog yw’r atyniad cyntaf cŵn tynnu sled yng Nghymru. Mae’r atyniad unigryw…

James Alexander barr Tennis Centre

The James Alexander Barr Tennis Centre consists of 2 indoor and 4 outdoor floodlit tennis courts.…

Taith gerdded i'r teulu, Llanfairfechan

Pum taith gerdded, o bellter amrywiol, o amgylch pentref Llanfairfechan ar arfordir y gogledd. Mae…

Family cycling on the Alwen Trail

Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5 milltir (11…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Zog yn rhuo ymlaen i lwyfan Venue Cymru!

Agoriadau

Zog yn Venue Cymru

11th Mehefin 2021-13th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Bespoke Fitness & Events

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn…

Agoriadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

6th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

2,000 o berfformiadau a thros filiwn o docynnau wedi’u gwerthu ledled y byd!

Agoriadau

Steve Steinman's Anything for Love - The Meatloaf Story yn Venue Cymru

10th Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r band teyrnged i’r Beatles yn parhau i ddenu sylw wrth iddynt ail-greu rhai o glasuron gorau…

Agoriadau

Bootleg Beatles On The Road yn Venue Cymru

10th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda Gilson Lavis a’i westeion arbennig Ruby Turner a Louise Marshall.

Agoriadau

Jools Holland a’i Gerddorfa Rhythm a Blŵs yn Venue Cymru

25th Gorffennaf 2021
Llun yn dangos pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

1st Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

8th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

12th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

15th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

19th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

22nd Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

29th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Mae’r Nadolig yn amser hudolus i ffrindiau a theulu. Mae Blake yn eich gwahodd i ddod ynghyd ac i…

Agoriadau

Christmas with Blake yn Theatr Colwyn

4th Rhagfyr 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ymunwch â ni yn Mamma Mia! a mwynhewch agwedd haf-o-hyd yn sioe gerdd brafiaf a mwyaf bywiog y byd.

Agoriadau

Mamma Mia! yn Venue Cymru

27th Medi 2022-1st Hydref 2022
Delwedd yn dangos beic modur Honda Goldwing

Bydd dros 150 Beiciau Modur Honda Goldwing i'w gweld ar y promenâd o 10am i 4pm a bydd yr orymdaith…

Agoriadau

Gorymdaith Sioe Oleuadau Goldwing yn Llandudno

4th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Dyma’r sioe y mae pawb sy'n hoffi ABBA wedi bod yn disgwyl yn eiddgar amdani!

Agoriadau

Arrival - The Hits of Abba yn Theatr Colwyn

1st Rhagfyr 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae band teyrnged yr Eagles sy’n Swyddogol yn Rhif 1 y byd yn dychwelyd yn 2021 am sioe ryfeddol…

Agoriadau

The Illegal Eagles yn Venue Cymru

15th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r canwr a’r cyfansoddwr gwych, Rufus Wainwright a’i fand wedi cyhoeddi sioe yn Venue Cymru i…

Agoriadau

Rufus Wainwright yn Venue Cymru

27th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ffurfiodd Money for Nothing yn 2000 i dalu teyrnged i un o brif fandiau roc y byd - Dire Straits.

Agoriadau

Money For Nothing - Teyrnged i Dire Straits yn Venue Cymru

5th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Maent yn ôl o’r diwedd! Mae Dillie Keane, Adèle Anderson a Liza Pulman yn mynd ar daith.

Agoriadau

Fascinating Aïda yn Venue Cymru

30th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae AJ a Curtis Pritchard yn cael 'Big Night Out'. Ac mae gwahoddiad i chi.

Agoriadau

AJ & Curtis' Big Night Out yn Venue Cymru

12th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Prif sioe gyngerdd aml-deyrnged hirsefydlog swyddogol Ewrop i’r 1980!

Agoriadau

80's Mania yn Venue Cymru

16th Gorffennaf 2021
Mae'r ddelwedd yn dangos dafad mewn cae gyda defaid eraill yn y cefndir

Sioe amaethyddol a garddwriaethol gyda rhywbeth i'w gynnig i’r teulu cyfan.

Agoriadau

Sioe Eglwysbach

14th Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Mae The Houghton Weavers wedi bod yn adlonni cynulleidfaoedd ers mwy na deugain mlynedd.

Agoriadau

The Houghton Weavers yn Theatr Colwyn

25th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

I ddathlu 5 degawd o gerddoriaeth oesol, mae Dr Hook wedi cyhoeddi eu Taith i Ddathlu 50 Mlynedd.

Agoriadau

Dr Hook - Taith i Ddathlu 50 Mlynedd yn Venue Cymru

13th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Strictly Ballroom the Musical, sy’n seiliedig ar y ffenomenon o ffilm fyd enwog, ac sydd wedi…

Agoriadau

Strictly Ballroom - The Musical yn Venue Cymru

24th Ionawr 2022-29th Ionawr 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r canwr, cyfansoddwr a’r actor byd-enwog David Essex OBE wedi cyhoeddi ei daith gyntaf o bwys…

Agoriadau

David Essex yn Venue Cymru

12th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ni fyddai'r Nadolig yr un fath heb daith i'r theatr leol i weld cynhyrchiad disglair o’r bale…

Agoriadau

The Nutcracker yn Venue Cymru

3rd Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Taith gerddorol drwy yrfa ddisglair deuawd pop brawd a chwaer enwocaf.

Agoriadau

The Carpenters Story yn Venue Cymru

26th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Tŷ Opera a Bale Gwladol Rwsia yn cyflwyno Swan Lake, bale oesol gyda dawnsio celfydd.

Agoriadau

Swan Lake yn Venue Cymru

4th Tachwedd 2021

Uchafbwyntiau Llety

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Adcote House, Llandudno

Mae Gwesty 4 seren Adcote House gyda gwely a brecwast yn cynnig llety o ansawdd yn gyfan gwbl i…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Lansdowne House, Llandudno

Mae llety gwesteion bwtîc Lansdowne House wedi’i leoli yng nghysgod llethrau'r Gogarth yn Llandudno…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Tyn-y-Coed Hotel

Mae Tyn y Coed yng nghanol Gogledd Cymru, gyda mynediad hawdd i holl atyniadau. Rydym yn eiddo i…

The Oasis, Llandudno

Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae Carole ac…

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Graiglwyd Springs, Penmaenmawr

Chwe bwthyn gwyliau helaeth ar ystâd breifat ar ochr bryn ym Mhenmaenmawr, gyda golygfeydd godidog,…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Min Y Don Guest House, Llandudno

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

Meadowsweet Hotel, Llanrwst

Mae Gwesty’r Meadowsweet yn westy teuluol ger Eryri, wedi’i leoli yn dref fach, ond hanesyddol…

Bodnant Guest House, Llandudno

Mae Tŷ Llety Bodnant yn cynnig llety coeth a chyfoes mewn tŷ Fictoraidd hardd. Rydym wedi ein…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Y tu allan i Gaffi Moel Siabod

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 4.75 i £ 11.95.

Parisella's Ice Cream Parlour

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 2.50 i £ 10.00.

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Uchafbwyntiau Siopa

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

The Potters Gallery

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 8 i £ 800.

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Dewis cawsiau

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 1 a £ 30.

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Meithrinfeydd Eryri y tu allan

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 0.99 i £ 3000.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....