Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Teulu yn beicio ar Lwybr Brenig.

Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig ac mae’n addas ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded…

Llyn Crafnant Lake trout fishery

Mae Llyn Crafnant yn swatio mewn dyffryn tawel yng Nghymru, yn uchel ym Mharc Cenedlaethol Eryri. …

Cyclists riding on cycle path

Mae’r daith feicio hon (49cilomedr, dringo 943m) yn mynd o bentref Llanfihangel Glyn Myfyr a thrwy…

Road Cycle Route around Llandudno Junction

Mae’r daith hon yn croesi aber Conwy ar hyd lonydd a phentrefi tawel Dyffryn Conwy o Gyffordd …

Parc Hamdden Tir Prince

Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

Parc Hwyl Knightly's

Hwyl i’r teulu i gyd

Outside of Conwy Valley Railway Shop and Museum, Betws-y-Coed

Hwyl i’r teulu i gyd

James Alexander barr Tennis Centre

The James Alexander Barr Tennis Centre consists of 2 indoor and 4 outdoor floodlit tennis courts.…

Cerrdded yn, Llanrwst

Mae'r gylchdaith hon yn cychwyn o dref farchnad Llanrwst ac yn mynd â chi trwy goetir hynafol Coed…

GYG Karting

Mae GYG yn Gylchdaith Cartio 1100m, un o'r cylchedau cartio mwyaf yn y DU. Mynediad a maes parcio…

Cyclists riding on coastal path

Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd…

Image of paddleboarding at Conwy

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn padlo ochr yn ochr â chi mewn lleoliad marina deniadol i…

Eirias Events Centre

The newly completed Eirias Events Centre offers premier facilities to members of the public, event…

Penmaenmawr beach

Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

Pwllycrochan Woods Local Nature Reserve Walks

Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y llethrau y…

Assortment of shoes on the beach

Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth sy’n…

Snowdonia Guide, Penmachno, Betws y Coed

Cyrsiau beicio mynydd a mynydda tywysedig yn Eryri.

Fishing lake at Conwy Water Gardens

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

Y Mad Hatter ar y promenâd, Llandudno.

Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso. Archwiliwch…

Couple at the summit of the Little Orme

Rydym ni wedi rhestru tair taith sy’n mynd â chi o gwmpas Llandudno a’r fro. Mae’r llwybrau isod yn…

Y Tŷ Lleiaf gyda thyred y tu ôl iddo, Conwy.

Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

Golygfa o ben Y Rhaeadr Ewynnol, Betws-y-Coed.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Peppa Pinc yn edrych ymlaen at fynd allan am y diwrnod gyda George, Mami Mochyn a Dadi Mochyn -…

Agoriadau

Peppa Pig's Best Day Ever yn Venue Cymru

21st Ionawr 2022-23rd Ionawr 2022
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Paul Weller wedi cadarnhau ei daith gyntaf o amgylch Prydain ers 2017.

Agoriadau

Paul Weller yn Venue Cymru

20th Tachwedd 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

A Night at the Movies. Yn uniongyrchol o’r West End Llundain, ymunwch â The Chicago Blues Brothers…

Agoriadau

The Chicago Blues Brothers yn Venue Cymru

24th Mawrth 2022
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn cynnwys Herman's Hermits, The Tremeloes, Marmalade, The Merseybeats, PJ Proby, Steve Ellis,…

Agoriadau

Sixties Gold 2021- Rhestr Perfformwyr Anhygoel yn Venue Cymru

27th Hydref 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Deifiwch i noson o antur forol syfrdanol! Mae Taith Ocean Film Festival World Tour o amgylch y byd…

Agoriadau

Ocean Film Festival yn Venue Cymru

19th Tachwedd 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Tony Hadley, yn o’r lleisiau enwocaf yng ngherddoriaeth Prydain, wedi cyhoeddi taith enfawr yn…

Agoriadau

Tony Hadley - Taith i Ddathlu 40 Mlynedd yn Venue Cymru

11th Mawrth 2022
Eglwys Santes Fair, Trefriw

Penwythnos Drysau Agored yn Eglwys Santes Fair. Cyfle i ymweld â’r adeilad a dysgu mwy am ddyfodol…

Agoriadau

Penwythnos Drysau Agored yn Eglwys Santes Fair, Trefriw

24th Gorffennaf 2021-25th Gorffennaf 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

‘Like Me’ yw cynnig diweddaraf Jason i fynd ar daith ac mae’n siŵr o fod yn ‘expert observational…

Agoriadau

Jason Manford - Like Me yn Venue Cymru

23rd Hydref 2021
Llun o'r tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Nathan Ford, Stephen John Owen, Mike Jones yn 80 a Helen Gittins yn Oriel Ffin y Parc

7th Tachwedd 2021-1st Rhagfyr 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn dilyn ei daith hynod lwyddiannus yn gynharach eleni, mae’r eicon Billy Ocean wedi cyhoeddi taith…

Agoriadau

Billy Ocean a Chefnogaeth yn Venue Cymru

25th Medi 2021
Llun o bobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

4th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

7th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

11th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

14th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

18th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

21st Rhagfyr 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda chaneuon fel , Born In The USA, Glory Days, Streets of Philadelphia a llawer mwy, mae hon yn…

Agoriadau

The Sound of Springsteen yn Venue Cymru

12th Chwefror 2022
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn barod i’ch diddanu gyda thameidiau hwyliog a drygionus sioe gerdd roc a rôl chwedlonol Richard…

Agoriadau

The Rocky Horror Show yn Venue Cymru

13th Medi 2021-18th Medi 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Queen Extravaganza, band teyrnged swyddogol Queen, a gynhyrchwyd gan Roger Taylor a Brian May,…

Agoriadau

Queen Extravaganza yn Venue Cymru

3rd Chwefror 2022
Logo Theatr Colwyn

Bydd y parodi llawn chwerthin hwn o nofel glasurol D H Lawrence yn dod â drama a chomedi i chi, yn…

Agoriadau

Not: Lady Chatterley’s Lover yn Theatr Colwyn

19th Tachwedd 2021
Llun o waith celf o arddangosfa Jacqueline de Jong

Caiff Jacqueline de Jong ei hystyried fel un o gymeriadau artistig holl bwysig o’r cyfnod…

Agoriadau

Jacqueline de Jong ym MOSTYN, Llandudno

9th Hydref 2021-6th Chwefror 2022
Llun o feiciwr ar lwybr golygfaol

Y Dyn Eira - y triathlon aml-dir anoddaf yn y DU. Dyma’r her eithaf ac ni ddylid ei chymryd yn…

Agoriadau

Triathlon y Dyn Eira, Capel Curig

31st Gorffennaf 2021-1st Awst 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Iarll Almaviva wedi syrthio mewn cariad â Rosina, ond mae gan ei gwarchodwr Doctor Bartolo…

Agoriadau

WNO: The Barber of Seville yn Venue Cymru

2nd Rhagfyr 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gadewch i’ch enaid ganu wrth wylio’r sioe Dreamgirls ddisglair yn Venue Cymru yn 2022!

Agoriadau

Dreamgirls yn Venue Cymru

9th Awst 2022-20th Awst 2022
Logo Theatr Colwyn

Lloegr, 1953. Gwahoddir y paraseicolegydd Americanaidd, Doctor Roy Earle, sy’n enwog am amau…

Agoriadau

The Haunting of Blaine Manor yn Theatr Colwyn

12th Tachwedd 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Dick & Angel Strawbridge, sêr rhaglen boblogaidd Channel 4 ‘Escape to the Chateau’ ar y ffordd…

Agoriadau

Dick & Angel - Dare To Do It yn Venue Cymru

13th Chwefror 2022
Logo Theatr Colwyn

Mae The Houghton Weavers wedi bod yn adlonni cynulleidfaoedd ers mwy na deugain mlynedd.

Agoriadau

The Houghton Weavers yn Theatr Colwyn

25th Medi 2021
Llun o'r tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Gareth Parry yn 70 gyda Lansiad Llyfr yn Oriel Ffin y Parc

10th Hydref 2021-3rd Tachwedd 2021
Llun o logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Roedd ‘na reswm pam eich bod chi wedi gwirioni gyda nhw. Rŵan am y tro cyntaf, gallwch weld y sioe…

Agoriadau

The Osmonds Musical yn Venue Cymru

29th Tachwedd 2022-3rd Rhagfyr 2022

Uchafbwyntiau Llety

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Y tu allan i westy Hilton Garden Inn a golygfa o forlyn syrffio

Gyda golygfeydd heb eu hail ar draws lagŵn syrffio mewndirol Adventure Parc Snowdonia tuag at y…

Lymehurst Bed and Breakfast Llandudno

•             “Trysor cudd” •             Adolygiadau gwych •             Nifer o…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Bodeuron Guest House

Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Ystafell wely gefell Gwesty Hafan-y-Mor

Fe hoffai Richard a Mair eich croesawu i Hafan-y-Môr, sy’n cael ei redeg gan y teulu.

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Uchafbwyntiau Siopa

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Menyw gyda blows wen yn gwenu

Ynglŷn â'ch busnes Mae prisiau’n amrywio o £45 i £300 Rydym yn darparu therapïau…

Tu blaen y siop gyda manylder llwyd

Ynglŷn â'ch busnes Haf Roberts ydi perchennog Beauty Bliss ac mae ganddi dros ugain mlynedd o…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Delwedd o wlân gwyrdd, glas a llwyd wrth ymyl offer.

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Logo Bagiau Cês Glas a Choch ar gefndir melyn

Ynglŷn â'ch busnes Rydym ni’n fusnes bychan a chyfeillgar sy’n darparu cyfleuster storio…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....