I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Outside of Pensychnant Nature Conservation Centre

Mae Pensychnant yn gweithio gyda llawer o naturiaethwyr lleol a sefydliadau bywyd gwyllt i gofnodi…

Castell Conwy

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf…

Colwyn Jet Ski Club Logo

Sefydliad Addysgu Cyrsiau Badau r Personol (PWC) wedi’i gydnabod gan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol…

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn yn arwain ar draws y bryniau coediog, heibio cloddiadau dwfn, siafftiau mwynfeydd…

North Wales Cruising Club

Y clwb yw un o’r clybiau hwylio mwyaf yng Ngogledd Cymru.

Walking in Conwy

Mae'r daith hawdd hon yn cychwyn o’r maes parcio o flaen adfeilion Cloddfa Hafna, ac yn dilyn y…

Llyn Crafnant

Cyfres o naw llwybr cerdded gydag arwyddion. Maent yn amrywio o ran hyd ac yn cychwyn a gorffen ym…

Abergele Golf Club

Cwrs 18 twll ar dir parc.

Walks from Pont y Pair in the Gwydyr Forest

Mae’r gyfres hon o lwybrau cerdded cyn dechrau o faes parcio Pont y Pair ym Metws-y-Coed ac yn…

Person walking on stone pathway by a river

Taith gerdded gymhedrol drwy Goedwig Gwydyr gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn drwy Goedwig Gwydyr yn datgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Glyderau a’r…

Llyn Crafnant Lake trout fishery

Mae Llyn Crafnant yn swatio mewn dyffryn tawel yng Nghymru, yn uchel ym Mharc Cenedlaethol Eryri. …

Stile into a field with public pathway

Mae’r daith hon yn cychwyn o Eglwys y Santes Fair yng Ngwydyr ac yn dringo trwy’r coetir nes…

Picture of Lady in Tudor dress walking through forest with a dog

Mae Llwybr yr Arglwyddes Fair yn llwybr byr drwy goetir cymysg gyda golygfeydd hyfryd dros dref…

Taith cerdded i'r teulu ger Llyn Brenig

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef Pentrefoelas,…

The Sir Henry Jones Museum Llangernyw

Cartref plentyndod Syr Henry Jones (1852 - 1922) yw’r amgueddfa. Ganwyd Syr Henry Jones i bobl…

Walking in Conwy

Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf diddorol y…

Walking in Conwy

Y byrraf o’r ddau lwybr, ychydig gannoedd o fetrau o hyd yn unig, yn cyflwyno rhai o nodweddion…

Road Cycle Route around Llandudno Junction

Mae’r daith hon yn croesi aber Conwy ar hyd lonydd a phentrefi tawel Dyffryn Conwy o Gyffordd …

Family cycling on the Alwen Trail

Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5 milltir (11…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Delwedd yn dangos beic modur Honda Goldwing

Bydd dros 150 Beiciau Modur Honda Goldwing i'w gweld ar y promenâd o 10am i 4pm a bydd yr orymdaith…

Agoriadau

Gorymdaith Sioe Oleuadau Goldwing yn Llandudno

4th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r band teyrnged i’r Beatles yn parhau i ddenu sylw wrth iddynt ail-greu rhai o glasuron gorau…

Agoriadau

Bootleg Beatles On The Road yn Venue Cymru

10th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ymunwch â ni wrth iddynt ddathlu degawd o gerddoriaeth ac atgofion.

Agoriadau

10 Mlynedd Wych o Only Boys Aloud yn Venue Cymru

14th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Taith i Ddathlu Hanner Canmlwyddiant. Yn syth ar ôl wythnos o berfformiadau yn Theatr Vaudeville yn…

Agoriadau

The Simon and Garfunkel Story yn Venue Cymru

7th Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos cwsmer yn samplu mêl mewn stondin yn Ffair Fêl Conwy

Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau cynnyrch mêl a chychod gwenyn, planhigion …

Agoriadau

Ffair Fêl Conwy

13th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Daeth Jason Donovan i’n bywydau yn yr 80au fel Scott Robinson yn y gyfres enwog ‘Neighbours’.

Agoriadau

Jason Donovan - Taith Even More Good Reasons yn Venue Cymru

24th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

2,000 o berfformiadau a thros filiwn o docynnau wedi’u gwerthu ledled y byd!

Agoriadau

Steve Steinman's Anything for Love - The Meatloaf Story yn Venue Cymru

10th Gorffennaf 2021
Image of artwork from Kiki Kogelnik exhibition

Riot of Objects yw’r cyflwyniad cyntaf sefydliadol yn y DU sy’n canolbwyntio ar waith seramig Kiki…

Agoriadau

Kiki Kogelnik: Riot of Objects ym MOSTYN, Llandudno

13th Awst 2020-23rd Hydref 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda chyfoeth a chariad ifanc - Octavian - i’w gadw’n ifanc, mae'r Marschallin yn ofni y bydd ei…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Der Rosenkavalier yn Venue Cymru

14th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Bespoke Fitness & Events

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn…

Agoriadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

6th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn dilyn ei daith hynod lwyddiannus yn gynharach eleni, mae’r eicon Billy Ocean wedi cyhoeddi taith…

Agoriadau

Billy Ocean a Chefnogaeth yn Venue Cymru

25th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo The Artisan Market Company Ltd

Mae marchnad awyr agored newydd sbon wedi cyrraedd Bae Colwyn! Yn y farchnad artisan hon fe ddowch…

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

5th Rhagfyr 2020-6th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn 2021 bydd pencampwr Strictly Come Dancing a The Greatest Dancer, Oti Mabuse, yn cyflwyno sioe na…

Agoriadau

Oti Mabuse - I Am Here yn Venue Cymru

29th Mai 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa ar y Cyd Matthew Wood a David Nash yn Oriel Ffin y Parc

11th Hydref 2020-23rd Hydref 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Am dros 30 mlynedd, mae Texas wedi profi eu bod yn un o fandiau gorau’r Alban ac yn drysor…

Agoriadau

Texas - Dathlu 30 mlynedd ers Southside yn Venue Cymru

25th Mai 2021
Image of artwork from Richard Wathen exhibition

Mae arddangosfa unigol Richard Wathen, enillydd 'Gwobr Arddangosfa’ MOSTYN Open 21, yn cynnwys…

Agoriadau

Richard Wathen ym MOSTYN, Llandudno

14th Tachwedd 2020-18th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae What’s Love Got To Do With It? yn gyngerdd teyrnged diguro.

Agoriadau

What’s Love Got To Do With It? Yn Venue Cymru

25th Hydref 2021
Delwedd yn dangos rhedwyr yn cychwyn ar ddechrau ras

Mae Always Aim High Events yn falch o gyflwyno ras 10 milltir, ras 20 milltir a ras lawn 26.2…

Agoriadau

Marathon Conwy, Llandudno

26th Medi 2021
Delwedd yn dangos stondinau Gwledd Conwy Feast ar y Cei o flaen Castell Conwy

Dechreuodd Gwledd Conwy Feast fel gŵyl fwyd ond mae wastad wedi bod yn fwy na hynny. Mae ein…

Agoriadau

Gwledd Conwy Feast

22nd Mai 2021-23rd Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Paul Carrack a’i fand 6 offeryn arbennig yn dychwelyd i Venue Cymru ym mis Ebrill 2021.

Agoriadau

Paul Carrack yn Venue Cymru

5th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg y Nadolig a Stephen John Owen yn Oriel Ffin y Parc

6th Rhagfyr 2020-23rd Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Lloegr, 1953. Gwahoddir y paraseicolegydd Americanaidd, Doctor Roy Earle, sy’n enwog am amau…

Agoriadau

The Haunting of Blaine Manor yn Theatr Colwyn

12th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Y sioe gerdd enwog o’r West End.

Agoriadau

The Commitments yn Venue Cymru

7th Chwefror 2022-12th Chwefror 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Un o’r llwyddiannau mwyaf yn hanes y theatr ym Mhrydain.

Agoriadau

Magic of Motown yn Venue Cymru

9th Mai 2021

Uchafbwyntiau Llety

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Min Y Don Guest House, Llandudno

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Tyn-y-Coed Hotel

Mae Tyn y Coed yng nghanol Gogledd Cymru, gyda mynediad hawdd i holl atyniadau. Rydym yn eiddo i…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Ystafell wely ddwbl yn The View Holiday Cottage

THE VIEW – Yn cysgu 5 ac yn croesawu cŵn.   Bwthyn hyfryd ar ben rhes o dai teras ym mhentref…

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Merrydale, Llandudno

Wedi’i leoli’n ganolog yng nghanol Llandudno, a thaith gerdded 2 funud o’r promenâd a’r siopau. 

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Parisella's Ice Cream Parlour

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 2.50 i £ 10.00.

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Y tu allan i Gaffi Moel Siabod

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 4.75 i £ 11.95.

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Uchafbwyntiau Siopa

The Potters Gallery

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 8 i £ 800.

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Dewis cawsiau

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 1 a £ 30.

Meithrinfeydd Eryri y tu allan

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 0.99 i £ 3000.

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....