I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

North Wales Power & Sail

Ystod eang o gyrsiau cychod pŵer, morio a hwylio o ddechreuwyr i iotfeistr.

Family enjoying ice cream on Llandudno Pier

Hwyl i'r holl deulu

Llyn Brenig Reservoir & Visitor Centre

Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau…

Riding in North Wales

Mae Canolfan Marchogaeth Gwydir wedi’i leoli yng nghanol golygfeydd ardderchog Parc Cenedlaethol…

St Michael's Old Church, Betws y Coed

Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd wedi’i…

Llanfairfechan Beach

Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â phlant…

Cerrdded yn, Llanrwst

Mae'r gylchdaith hon yn cychwyn o dref farchnad Llanrwst ac yn mynd â chi trwy goetir hynafol Coed…

Ysgol John Bright Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

Biking in Conwy

Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd…

Bwlch y Ddeufaen

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau,…

Abergele Golf Club

Cwrs 18 twll ar dir parc.

Mynydd Marian

Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir a’r cefn…

Up to the Lake

Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr, ac yn ddelfrydol ar…

Llwybr yr Arglwyddes Mair, Coedwig Gwydyr

Mae Llwybr yr Arglwyddes Fair yn llwybr byr drwy goetir cymysg gyda golygfeydd hyfryd dros dref…

Castell Conwy

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf…

Mountains & Lakes around Betws y Coed - Road Cycle Route

Taith fer ond egnïol o 13 milltir (21 km) gyda golygfeydd godidog yn cychwyn o Fetws-y-coed ac yn…

Pensychnant Nature Conservation Centre, Sychnant Pass, Conwy

Mae Pensychnant yn gweithio gyda llawer o naturiaethwyr lleol a sefydliadau bywyd gwyllt i gofnodi…

Pensarn Beach

Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd hefyd yn…

Bryn Euryn

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

Rock Climbing Company

Rydym yn arbenigo mewn cyrsiau dringo pwrpasol a chyrsiau sgrialu sy’n cyfuno cyfradd hyfforddwyr…

Theatr Colwyn, Colwyn Bay

Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau a hefyd…

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol ryfeddol…

Rhos on Sea Sandy Beach

Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a physgota gyda…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Delwedd yn dangos logo Bespoke Fitness & Events

Eleni rydym ni’n annog pawb i ganfod hwyl y ras drwy wisgo’r dillad calan gaeaf mwyaf gwallgof!

Agoriadau

Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias

24th Hydref 2020
Delwedd yn dangos logo Bespoke Fitness & Events

O faes parcio Canolfan Ymwelwyr Alwen sydd wedi’i leoli ger Llyn Brenig, mae’r llwybr rhedeg hwn yn…

Agoriadau

11.5k Llyn Alwen

20th Medi 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dyma gynhyrchiad cerddorol anhygoel sy'n dweud hanes anhygoel brenin roc a rol - Elvis Presley.

Agoriadau

The Elvis Years yn Venue Cymru

11th Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae sioe gerdd llawn cynnwrf Dolly Parton yn dod i Landudno!

Agoriadau

9 to 5 The Musical yn Venue Cymru

18th Mai 2021-22nd Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Collabro grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd.

Agoriadau

Collabro Taith Love Like This yn Venue Cymru

10th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae diwrnod y Ras Fawr rhwng Maer Goodway o Adventure Bay a Maer Humdinger o Foggy Bottom wedi…

Agoriadau

Paw Patrol Live! Race to the Rescue yn Venue Cymru

28th Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Strictly Ballroom the Musical, sy’n seiliedig ar y ffenomenon o ffilm fyd enwog, ac sydd wedi…

Agoriadau

Strictly Ballroom - The Musical yn Venue Cymru

24th Ionawr 2022-29th Ionawr 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r canwr, cyfansoddwr a’r actor byd-enwog David Essex OBE wedi cyhoeddi ei daith gyntaf o bwys…

Agoriadau

David Essex yn Venue Cymru

12th Medi 2021
Delwedd yn dangos cwsmer yn samplu mêl mewn stondin yn Ffair Fêl Conwy

Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau cynnyrch mêl a chychod gwenyn, planhigion …

Agoriadau

Ffair Fêl Conwy

13th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Rhedeg Cymru

Hanner marathon llawn golygfeydd ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru, gan…

Agoriadau

Hanner Marathon Eryri, Llanrwst

6th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Martin Llewellyn a Sharon Griffin yn Oriel Ffin y Parc

8th Tachwedd 2020-2nd Rhagfyr 2020
Mae'r ddelwedd yn dangos gwaith celf 'Colwyn' ar Bromenâd Bae Colwyn

Cynhelir marchnad gyfeillgar Bae Colwyn bob dydd Mawrth a ddydd Sadwrn yng nghanol y dref. Dewch i…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

1st Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

5th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

8th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

12th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

15th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

19th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

22nd Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

29th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Diversity wedi cyhoeddi un o’u teithiau mwyaf hyd yma a, gorau oll, maen nhw’n dychwelyd i…

Agoriadau

Diversity - Connected 2021 yn Venue Cymru

23rd Mawrth 2021
Delwedd yn dangos pobl yn cerdded ar Bromenâd Llandudno

Her gerdded 10 neu 20 milltir o amgylch y Gogarth, Llandudno.

Agoriadau

Taith Gerdded Fawr Y Gogarth, Llandudno

27th Mawrth 2021
Delwedd o Nigel Owens MBE

Mae’r Events Room yn falch o gyhoeddi cinio arbennig gyda dyfarnwr undeb rygbi Rhyngwladol Cymru…

Agoriadau

Cinio Chwe Gwlad gyda Nigel Owens MBE yn y Quay Hotel & Spa

7th Hydref 2020
Delwedd yn dangos côr ar y llwyfan yn Venue Cymru

Bydd noson agoriadol Gŵyl Gorawl 2021 yn ddathliad o leisiau fydd yn cyd-daro â Dydd Gŵyl Dewi.

Agoriadau

Cyngerdd Agoriadol Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn Venue Cymru

5th Mawrth 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn dadrithiedig ac yn oedrannus, mae Faust yn cyfnewid ei enaid am ieuenctid bythol y diafol…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Faust yn Venue Cymru

12th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r sioe lwyfan Whitney - Queen of the Night, sydd wedi derbyn clod rhyngwladol, ar ei ffordd i…

Agoriadau

Whitney: Queen of the Night yn Venue Cymru

14th Chwefror 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Rumours of Fleetwood Mac, y band teyrnged gorau i Fleetwood Mac, yn dychwelyd i’r llwyfan yn…

Agoriadau

Rumours of Fleetwood Mac yn Venue Cymru

18th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Cyngerdd byw mawreddog yw ‘One Night of Queen’ sy’n ail-greu edrychiad, sŵn, gwychder a dawn creu…

Agoriadau

One Night of Queen yn Venue Cymru

23rd Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ymunwch â ni yn Mamma Mia! a mwynhewch agwedd haf-o-hyd yn sioe gerdd brafiaf a mwyaf bywiog y byd.

Agoriadau

Mamma Mia! yn Venue Cymru

27th Medi 2022-1st Hydref 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Y noson eithaf gyda Chwaraewyr Chwedlonol Manchester United. Bydd Jed Stone yn cyflwyno Brian…

Agoriadau

Noson yng Nghwmni Chwaraewyr Chwedlonol Manchester United yn Venue Cymru

24th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Rhedeg Cymru

Wedi’i lleoli rhwng y mynyddoedd a'r môr ger Conwy, mae’r ras anhygoel hon yn dechrau ac yn gorffen…

Agoriadau

Hanner Marathon Gogledd Cymru, Conwy

1st Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r canwr a’r cyfansoddwr gwych, Rufus Wainwright a’i fand wedi cyhoeddi sioe yn Venue Cymru i…

Agoriadau

Rufus Wainwright yn Venue Cymru

27th Mehefin 2021

Uchafbwyntiau Llety

The Oasis, Llandudno

Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae Carole ac…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

The Empire Hotel, Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Tyn-y-Coed Hotel

Mae Tyn y Coed yng nghanol Gogledd Cymru, gyda mynediad hawdd i holl atyniadau. Rydym yn eiddo i…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Meadowsweet Hotel, Llanrwst

Mae Gwesty’r Meadowsweet yn westy teuluol ger Eryri, wedi’i leoli yn dref fach, ond hanesyddol…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Merrydale, Llandudno

Wedi’i leoli’n ganolog yng nghanol Llandudno, a thaith gerdded 2 funud o’r promenâd a’r siopau. 

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

The Cliffbury, Llandudno

Mae’r Cliffbury yn cynnig llety gwely a brecwast gwobrwyedig o safon uchel sydd wedi’i leoli yn un…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Min Y Don Guest House, Llandudno

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Y tu allan i Gaffi Moel Siabod

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 4.75 i £ 11.95.

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Parisella's Ice Cream Parlour

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 2.50 i £ 10.00.

Uchafbwyntiau Siopa

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Simon Baker by Elevate Your Sole shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

The Potters Gallery

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 8 i £ 800.

Dewis cawsiau

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 1 a £ 30.

Meithrinfeydd Eryri y tu allan

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 0.99 i £ 3000.

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

R Evans Butchers

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....