Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Pier Llandudno

Pier Llandudno

Castell Conwy

Castell Conwy

Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru

siop ar-lein
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Vintage shop windows, Llandudno Chocolate Experience

Gwybodaeth Mae The Chocolate Experience yn Llandudno i gyd yn ymwneud â siocled! Dysgwch ei…

Oriel MOSTYN o flaen bwidio

Tu ôl i ffasâd Edwardaidd traddodiadol, yn nhref glan môr brydferth Llandudno, mae MOSTYN, yr oriel…

Alwen Reservoir, Cerrigydrudion, Conwy

Mae Cronfa Ddŵr Alwen yn llyn 900 erw - y llyn gwneud mwyaf yng Nghymru. Mae yna lwybr o gwmpas y…

bws taith fach wedi'i barcio wrth ymyl y llyn gyda golygfeydd o Fryniau Eryri

Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn teithiau preifat…

Llwybr Arfordir Cymru | Conwy

Mae’r llwybr cerdded pellter hir hwn yn mynd o gyrion Caer yn y gogledd, i Gas-gwent yn y de;…

Rocky Pines Adventure Golf, Great Orme, Llandudno

Cwrs golff mini 18 twll

Cyclist riding along country road

Taith o tua 15 milltir (24 km) gyda llethrau cymedrol trwy bentrefi Betws-y-coed, Penmachno, Capel…

Conwy RSPB

Croeso i’r lleoliad delfrydol ar gyfer teuluoedd sy’n caru natur. Bydd plant wrth eu boddau’n…

Biking in Conwy

Llwybr 3.5 cilomedr o hyd (dringo 60m), sy’n ymdroelli drwy Goedwig Clocaenog ac yn berffaith ar…

Walking in Conwy

Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf diddorol y…

North Wales Cruising Club

Y clwb yw un o’r clybiau hwylio mwyaf yng Ngogledd Cymru.

Adventurous Ewe

Ein prif nod yw darparu profiad bythgofiadwy yn Eryri ac yn bennaf oll, cael hwyl.

Taith Sain y Fonesig Fair trwy Goedwig Gwydyr ar MP3

Os oes awydd arnoch daith hamddenol yn ôl i’n gorffennol canoloesol yna mae Taith y Fonesig Fair…

Y llyn cychod yn Parc Eirias.

Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi prif…

People fishing at the Alwen Reservoir

Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu…

Llwybr Treftadaeth Parc Eirias

Mae hon yn daith gerdded gylchol hawdd, ddwy filltir o amgylch Parc Eirias yn archwilio hanes y…

Silver Birch Golf Club

Dau gwrs golff 9 twll trawiadol iawn

Bwrdd gwybodaeth yn dangos llwybr Gwydir Mawr a Bach, Llanrwst.

Llwybr Marin yw un o’r prif atyniadau i feicwyr mynydd yng Ngogledd Cymru. Mae’r llwybr yn glasur…

Traeth Sandy Cove

Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda phromenâd cul a…

Image of paddleboarding at Conwy

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn padlo ochr yn ochr â chi mewn lleoliad marina deniadol i…

Victorian photograph of horse drawn carriage and crowds of people, Penrhyn Road, Colwyn Bay

Darganfyddwch sut datblygodd Bae Colwyn a dysgwch fwy am dreftadaeth hanesyddol a diwylliannol…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

MOSTYN, Llandudno

Mae Atlas Dros Dro: Mapio’r Hunan yng Nghelf Heddiw yn cyflwyno detholiad o weithiau sy’n archwilio…

Agoriadau

Atlas Dros Dro: Mapio’r Hunan yng Nghelf Heddiw ym MOSTYN, Llandudno

25th Mehefin 2022-25th Medi 2022
Rali Cambria Dewch i Gonwy

Rali Cambria Dewch i Gonwy yw’r diweddglo perffaith i dymor rali 2022 ym mis Hydref, a fydd yn dod…

Agoriadau

Rali Cambria Dewch i Gonwy 2022 - Sir Conwy

29th Hydref 2022
Bowlenni ar lawnt fowlio

I’w nodi yng nghalendr pob bowliwr.

Agoriadau

Gŵyl Fowlio Sir Conwy 2022

31st Gorffennaf 2022-5th Awst 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd y bariton-bas o Gymru, Syr Bryn Terfel yn perfformio noson ar gyfer byd ‘Caneuon ac Ariâu’.

Agoriadau

Noson gyda Syr Bryn Terfel yn Venue Cymru

8th Hydref 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dyma gynhyrchiad cerddorol anhygoel sy'n dweud hanes anhygoel brenin roc a rol - Elvis Presley.

Agoriadau

The Elvis Years yn Venue Cymru

9th Hydref 2022
Dafad mewn cae gyda defaid eraill yn y cefndir

Gydag atyniadau i apelio at bob oedran, sy'n enwog am ei ansawdd ar draws Gogledd Cymru.

Agoriadau

Sioe Cerrigydrudion

3rd Medi 2022
Tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg Nadolig a Susan Gathercole yn 60 yn Oriel Ffin y Parc

11th Rhagfyr 2022-23rd Rhagfyr 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Barry Steele a chast anhygoel o gerddorion a chantorion yn mynd â chi ar y daith gerddorol…

Agoriadau

Barry Steele's: Roy Orbison Story yn Venue Cymru

27th Awst 2022
Plant mewn ras sach yn Niwrnod Prom Deganwy

Dewch draw i ymuno mewn diwrnod hwyliog i'r teulu gyda gweithgareddau, stondinau, bwyd a lluniaeth…

Agoriadau

Diwrnod Prom Deganwy

25th Mehefin 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Sarah Millican yn ei hôl ar daith, gyda ‘Bobby Dazzler’ o sioe stand-yp newydd.

Agoriadau

Sarah Millican - Bobby Dazzler yn Venue Cymru

6th Awst 2022
North Wales Crusaders

Mae North Wales Crusaders yn glwb proffesiynol rygbi’r gynghrair sy’n seiliedig ym Mae Colwyn.…

Agoriadau

North Wales Crusaders v Swinton Lions yn Stadiwm Eirias, Bae Colwyn

3rd Medi 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Strictly Ballroom the Musical, sy’n seiliedig ar y ffenomenon o ffilm fyd enwog, ac sydd wedi…

Agoriadau

Strictly Ballroom - The Musical yn Venue Cymru

24th Hydref 2022-29th Hydref 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r dduwies bop, a drodd yn un o sêr Hollywood, yr enillydd Grammy®, Oscar®, Emmy® a Golden…

Agoriadau

The Cher Show yn Venue Cymru

28th Chwefror 2023-4th Mawrth 2023
Pete Tong

Bydd Pete Tong a'r Heritage Orchestra dan arweinyddiaeth Jules Buckley, yn dod â chlasuron newydd…

Agoriadau

Pete Tong a'r Heritage Orchestra ym Mharc Eirias, Bae Colwyn

13th Awst 2022
Plas Mawr, Conwy

Mae Plas Mawr yn llawn cerddoriaeth! Dewch i ymlacio i sŵn cerddoriaeth a berfformir gan Helen Wyn…

Agoriadau

Cyngerdd Gyda’r Nos ym Mhlas Mawr, Conwy

10th Mehefin 2022
Plas Mawr, Conwy

Mae’r Teulu gartref y penwythnos hwn.

Agoriadau

Cyfarfod y Trigolion ym Mhlas Mawr, Conwy

25th Mehefin 2022-26th Mehefin 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

A fydd yr ailgylchu’n mynd allan ar y diwrnod cywir? Pwy sy’n mynd i sicrhau bod top y menyn yn…

Agoriadau

Jon Richardson - The Knitwit yn Venue Cymru

19th Ionawr 2023
Ras Ffordd 5 Milltir Deganwy

Mae’r ras boblogaidd hon yn ôl yn 2022! Ras redeg gyda golygfeydd hyfryd ar hyd Aber Afon Conwy at…

Agoriadau

Ras Ffordd 5 Milltir Deganwy

24th Mehefin 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Chicago, "the sexiest musical ever" (Metro) yn ôl ar Daith yn 2021.

Agoriadau

Chicago yn Venue Cymru

25th Gorffennaf 2022-30th Gorffennaf 2022
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

3rd Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

6th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

10th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

13th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

17th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

20th Rhagfyr 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

24th Rhagfyr 2022
Plas Mawr, Conwy

Mae’r tŷ yn fyw heddiw gyda sŵn cerddoriaeth! Camwch yn ôl mewn amser a gwrandewch ar alawon cyfnod…

Agoriadau

Adfywiad y Dadeni ym Mhlas Mawr, Conwy

13th Awst 2022
Tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

David Grosvenor, John a Marilyn Davies yn Oriel Ffin y Parc

18th Medi 2022-12th Hydref 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Byddwch yn barod chwiorydd - mae’r lleianod yn dod i Landudno!

Agoriadau

Sister Act The Musical yn Venue Cymru

13th Chwefror 2023-18th Chwefror 2023
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

1st Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

4th Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

8th Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

11th Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

15th Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

18th Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

22nd Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

25th Hydref 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

29th Hydref 2022

Uchafbwyntiau Llety

Bodnant Guest House, Llandudno

Mae Tŷ Llety Bodnant yn cynnig llety coeth a chyfoes mewn tŷ Fictoraidd hardd. Rydym wedi ein…

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Front entrance at Southbourne Guest House

Ynglŷn â'r llety Mae Tŷ Llety Southbourne wedi’i leoli ar stryd dawel, ddeiliog ger canol…

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Aerial image of Rwst lodges and bridge

Mae’n cabanau gwyliau hynod o gyfforddus mewn lleoliad heddychlon ger yr afon yng nghysgod y…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Craiglwyd Hall Caravan Park

Mae Parc Carafanau Craiglwyd Hall wedi’i leoli ar lechwedd gyda golygfeydd godidog i Ynys Môn a…

Lymehurst Bed and Breakfast Llandudno

•             “Trysor cudd” •             Adolygiadau gwych •             Nifer o…

Tyn Y Fron B&B

Gwybodaeth Mae Tyn y Fron yn Wely a Brecwast 5 Seren ym Metws-y-Coed. Yn adnabyddus fel ‘Porth…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

The Cliffbury, Llandudno

Mae’r Cliffbury yn cynnig llety gwely a brecwast gwobrwyedig o safon uchel sydd wedi’i leoli yn un…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

The Stables at the Royal Oak

Gwybodaeth Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

A perfect cup of coffee at Providero.

Providero is a speciality coffee shop just a stone's throw from the Great Orme in Llandudno. A…

Uchafbwyntiau Siopa

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Delwedd o wlân gwyrdd, glas a llwyd wrth ymyl offer.

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....