I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Llanddulas Beach

Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth sy’n…

Walking in Conwy

Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf diddorol y…

Meini Hirion, uwchben Penmaenmawr

Mae’r daith ar hyd yr Uwchdir yn datgelu peth o hanes cudd y dirwedd uwchben Penmaenmawr sy’n…

Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

Victoria Shopping Centre Llandudno

Siopau ar gyfer y teulu i gyd

Rock Climbing Company

Rydym yn arbenigo mewn cyrsiau dringo pwrpasol a chyrsiau sgrialu sy’n cyfuno cyfradd hyfforddwyr…

Llandudno North Shore Beach

Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd a…

Conwy Valley Railway Shop and Museum Betws-y-Coed

Hwyl i’r teulu i gyd

West Shore Donkey Rides

Guided donkey rides on the West Shore beach

olwyn Bay to Great Orme and Back Road Cycle Route

Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae…

Llanfairfechan Beach

Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â phlant…

Up to the Lake

Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr, ac yn ddelfrydol ar…

Llandudno Boat Trip

Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

Walking in Conwy

Taith gerdded gylch fer tua 1.5 milltir o hyd trwy goetir Coed Shed gan ddechrau o bentref y Groes…

Pentrefoelas Walks

Pum cylchdaith o wahanol hyd o bentref Pentrefoelas.

City Sightseeing Llandudno and Conwy

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

Abergele Leisure Centre

Canolfan hamdden a pwll nofio.

Great Orme Vertical Adventure Sports

Great Orme Vertical offers professional instruction in rock climbing, abseiling and scrambling/ sea…

Gwydir Castle Llanrwst

Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw, restredig Gradd 1…

The Alwen Trail

Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5 milltir (11…

Llandudno Maesdu Golf Club

Cwrs golff 18 twll gyda thyllau maes golff a thir pharc. Golygfeydd trawiadol o’r môr a’r…

Theatr Colwyn, Colwyn Bay

Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau a hefyd…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Delwedd yn dangos pobl yn ymweld â stondinau yn y ffair hen bethau

Ffair Fintej a Hen Bethau ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Amrywiaeth eang o nwyddau ar werth i weddu…

Agoriadau

Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

1st Hydref 2020

Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

8th Hydref 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda Gilson Lavis a’i westeion arbennig Ruby Turner a Louise Marshall.

Agoriadau

Jools Holland a’i Gerddorfa Rhythm a Blŵs yn Venue Cymru

25th Gorffennaf 2021
Mae'r ddelwedd yn dangos gwaith celf 'Colwyn' ar Bromenâd Bae Colwyn

Cynhelir marchnad gyfeillgar Bae Colwyn bob dydd Mawrth yng nghanol y dref. Dewch i ymuno â ni,…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

1st Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

8th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

15th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

22nd Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

29th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae The Australian Pink Floyd Show wedi cyhoeddi taith newydd sbon ar gyfer 2021 a fydd yn cynnwys…

Agoriadau

The Australian Pink Floyd yn Venue Cymru

16th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda chyfoeth a chariad ifanc - Octavian - i’w gadw’n ifanc, mae'r Marschallin yn ofni y bydd ei…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Der Rosenkavalier yn Venue Cymru

14th Mai 2021
Mae'r ddelwedd yn dangos gwaith celf 'Colwyn' ar Bromenâd Bae Colwyn

Cynhelir marchnad gyfeillgar Bae Colwyn bob dydd Mawrth yng nghanol y dref. Dewch i ymuno â ni,…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

4th Awst 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

11th Awst 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

18th Awst 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

25th Awst 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae This One's For You yn talu teyrnged ac yn dathlu un o berfformwyr a chyfansoddwyr gorau…

Agoriadau

This One’s For You yn Venue Cymru

18th Chwefror 2021
Delwedd yn dangos logo Bespoke Fitness & Events

O faes parcio Canolfan Ymwelwyr Alwen sydd wedi’i leoli ger Llyn Brenig, mae’r llwybr rhedeg hwn yn…

Agoriadau

11.5k Llyn Alwen

20th Medi 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Camwch ymlaen am daith fawr!

Agoriadau

The Ladyboys of Bangkok yn Venue Cymru

17th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos stondinau Gwledd Conwy Feast ar y Cei o flaen Castell Conwy

Dechreuodd Gwledd Conwy Feast fel gŵyl fwyd ond mae wastad wedi bod yn fwy na hynny. Mae ein…

Agoriadau

Gwledd Conwy Feast

23rd Hydref 2020-25th Hydref 2020
Delwedd yn dangos pobl yn ymweld â stondinau yn y ffair hen bethau

Ffair Fintej a Hen Bethau ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Amrywiaeth eang o nwyddau ar werth i weddu…

Agoriadau

Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

3rd Medi 2020

Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

10th Medi 2020

Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

17th Medi 2020

Ffair Fintej a Hen Bethau, Betws-y-Coed

24th Medi 2020
Delwedd yn dangos logo Rhedeg Cymru

Wedi’i lleoli rhwng y mynyddoedd a'r môr ger Conwy, mae’r ras anhygoel hon yn dechrau ac yn gorffen…

Agoriadau

Hanner Marathon Gogledd Cymru, Conwy

1st Awst 2021
Mae'r ddelwedd yn dangos gwaith celf 'Colwyn' ar Bromenâd Bae Colwyn

Cynhelir marchnad gyfeillgar Bae Colwyn bob dydd Mawrth yng nghanol y dref. Dewch i ymuno â ni,…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

3rd Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

10th Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

17th Tachwedd 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

24th Tachwedd 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd artist clasurol mwyaf poblogaidd y ganrif, Katherine Jenkins OBE, yn dychwelyd i Venue Cymru…

Agoriadau

Katherine Jenkins ynghyd â chefnogaeth yn Venue Cymru

11th Chwefror 2021
Delwedd yn dangos logo Bespoke Fitness & Events

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn…

Agoriadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

6th Mehefin 2021
Mae'r ddelwedd yn dangos gwaith celf 'Colwyn' ar Bromenâd Bae Colwyn

Cynhelir marchnad gyfeillgar Bae Colwyn bob dydd Mawrth yng nghanol y dref. Dewch i ymuno â ni,…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

14th Gorffennaf 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

21st Gorffennaf 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

28th Gorffennaf 2020
Delwedd yn dangos logo Rhedeg Cymru

Hanner marathon llawn golygfeydd ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru, gan…

Agoriadau

Hanner Marathon Eryri, Llanrwst

23rd Awst 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Queen Extravaganza, band teyrnged swyddogol Queen, a gynhyrchwyd gan Roger Taylor a Brian May,…

Agoriadau

Queen Extravaganza yn Venue Cymru

2nd Chwefror 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r band teyrnged i’r Beatles yn parhau i ddenu sylw wrth iddynt ail-greu rhai o glasuron gorau…

Agoriadau

Bootleg Beatles On The Road yn Venue Cymru

10th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Prom Xtra

Cynhelir Prom a Mwy unwaith eto yn 2021 i gynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu yn rhad ac am ddim!…

Agoriadau

Prom a Mwy 21, Bae Colwyn

8th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo The Artisan Market Company Ltd

Marchnad grefftwyr fywiog, yn dod â’r cynhyrchwyr, y pobyddion, yr artistiaid a’r crewyr gorau yng…

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

19th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Paul Carrack a’i fand 6 offeryn arbennig yn dychwelyd i Venue Cymru ym mis Ebrill 2021.

Agoriadau

Paul Carrack yn Venue Cymru

5th Ebrill 2021
Mae'r ddelwedd yn dangos gwaith celf 'Colwyn' ar Bromenâd Bae Colwyn

Cynhelir marchnad gyfeillgar Bae Colwyn bob dydd Mawrth yng nghanol y dref. Dewch i ymuno â ni,…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

6th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

13th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

20th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

27th Hydref 2020
Delwedd o Nigel Owens MBE

Mae’r Events Room yn falch o gyhoeddi cinio arbennig gyda dyfarnwr undeb rygbi Rhyngwladol Cymru…

Agoriadau

Cinio Chwe Gwlad gyda Nigel Owens MBE yn y Quay Hotel & Spa

7th Hydref 2020

Uchafbwyntiau Llety

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Min Y Don Guest House, Llanfairfechan

Wedi’n lleoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru, ar y Promenâd sy’n enwog am ei olygfeydd anhygoel i…

Dunoon Hotel, Llandudno

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

The Empire Hotel, Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Seldon's Golden Gate Holiday Centre

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Min Y Don Guest House, Llandudno

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Uchafbwyntiau Siopa

The Potters Gallery

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 8 i £ 800.

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Simon Baker by Elevate Your Sole shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

R Evans Butchers

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....