Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Stile into a field with public pathway

Pum cylchdaith o wahanol hyd o bentref Pentrefoelas.

Tough at the Top

Dyma lwybr sy’n cyfateb i’w enw, mae’n daith anodd 57 cilomedr o hyd sy’n cynnwys bron i 1500m o…

James Alexander barr Tennis Centre

The James Alexander Barr Tennis Centre consists of 2 indoor and 4 outdoor floodlit tennis courts.…

Bryn Euryn

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

Penmaenmawr beach

Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

Large slide and castle soft play area

Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd Cymru. Beth…

Guide North Wales

Teithiau cerdded ar thema hanesyddol yn Llandudno.

Rocky Pines Adventure Golf, Great Orme, Llandudno

Cwrs golff mini 18 twll

Road Cycle Route around Llandudno Junction

Mae’r daith hon yn croesi aber Conwy ar hyd lonydd a phentrefi tawel Dyffryn Conwy o Gyffordd …

Tan-y-Mynydd Trout Fishery

Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

Dolen Llandudno i Rhos

Taith hawdd i feicwyr cymwys ar lwybrau di-gar a ffyrdd cefn tawel.

Cerdded ar Mynydd y Dref, yn edrych tuag at dref Conwy.

Taith o amgylch Mynydd y Dref (Conwy) ar lwybrau glaswelltog, traciau a ffyrdd eilaidd, gyda…

Plentyn ifanc yn abseilio dros ymyl clogwyn gyda chefnfor yn y cefndir

About your business Offering experiences, training in Rock Climbing, Mountaineering and Gorge…

Fishing lake at Conwy Water Gardens

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

Adventure Company

Mae’r safle wedi'i leoli mewn 69 erw o goetir sy’n rhan o Ystâd hardd Cinmel. Mae mynediad…

Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

People fishing at the Alwen Reservoir

Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu…

Pâr yn eistedd yn Nhwyni Kinmel gyda'r môr yn y cefndir

Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod weithredol gan…

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn yn arwain ar draws y bryniau coediog, heibio cloddiadau dwfn, siafftiau mwynfeydd…

Go Below Underground Adventures, Betws y Coed

Beth am brofi antur hollol wahanol ger Betws-y-coed a theithio drwy fynydd drwy gyfres o heriau…

Pwllycrochan Woods Local Nature Reserve Walks

Cyfres o 4 cylchdaith sy’n amrywio o .075 milltir i 1.25 milltir sy’n ymestyn ar draws y llethrau y…

Up to the Lake

Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr, ac yn ddelfrydol ar…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Llun yn dangos logo Bespoke Fitness & Events

Hanner marathon gwych ar hyd y llwybr arfordir Gogledd Cymru, o Borth Eirias, Bae Colwyn i Nova…

Agoriadau

Hanner Marathon yr Arfordir Sanlam, Porth Eirias i Brestatyn

3rd Ebrill 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Aljaz a Janette yn dychwelyd gyda’u sioe newydd sbon Remembering The Oscars.

Agoriadau

Aljaz & Janette - Remembering the Oscars yn Venue Cymru

15th Ebrill 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’n bleser gan y grŵp cytgord lleisiol The Overtones, sydd wedi gwerthu sawl miliwn o recordiau,…

Agoriadau

The Overtones 10th Anniversary Tour yn Venue Cymru

10th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ni fyddai'r Nadolig yr un fath heb daith i'r theatr leol i weld cynhyrchiad disglair o’r bale…

Agoriadau

The Nutcracker yn Venue Cymru

3rd Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Stephen John Owen, Mike Jones yn 80 a Helen Gittins yn Oriel Ffin y Parc

7th Tachwedd 2021-1st Rhagfyr 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Mae’r Nadolig yn amser hudolus i ffrindiau a theulu. Mae Blake yn eich gwahodd i ddod ynghyd ac i…

Agoriadau

Christmas with Blake yn Theatr Colwyn

4th Rhagfyr 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Taith gerddorol drwy yrfa ddisglair deuawd pop brawd a chwaer enwocaf.

Agoriadau

The Carpenters Story yn Venue Cymru

26th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn barod i’ch diddanu gyda thameidiau hwyliog a drygionus sioe gerdd roc a rôl chwedlonol Richard…

Agoriadau

The Rocky Horror Show yn Venue Cymru

13th Medi 2021-18th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Bydd y canwr roc chwedlonol Francis Rossi yn mynd ar y ffordd yng ngwanwyn 2021 ar daith lafar hir…

Agoriadau

Francis Rossi - I Talk Too Much yn Theatr Colwyn

9th Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos beic modur Honda Goldwing

Bydd dros 150 Beiciau Modur Honda Goldwing i'w gweld ar y promenâd o 10am i 4pm a bydd yr orymdaith…

Agoriadau

Gorymdaith Sioe Oleuadau Goldwing yn Llandudno

4th Medi 2021
Llun o Olly Murs

Bydd hwn yn newyddion a fydd yn rhoi gwên ar wyneb y wlad, mae Olly Murs wedi cyhoeddi manylion o’i…

Agoriadau

Olly Murs yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn

12th Awst 2022
Llun yn dangos beiciwr ar lwybr golygfaol

Y Dyn Eira - y triathlon aml-dir anoddaf yn y DU. Dyma’r her eithaf ac ni ddylid ei chymryd yn…

Agoriadau

Triathlon y Dyn Eira, Capel Curig

31st Gorffennaf 2021-1st Awst 2021
Llun o waith celf o arddangosfa Hannah Quinlan a Rosie Hastings

Mae arddangosfa sefydliadol cyntaf Hannah Quinlan a Rosie Hastings yn datblygu ymholiadau’r…

Agoriadau

Hannah Quinlan a Rosie Hastings: In My Room ym MOSTYN, Llandudno

19th Mai 2021-20th Mehefin 2021
Llun o arddangosfa Richard Wathen

Mae arddangosfa unigol Richard Wathen, enillydd 'Gwobr Arddangosfa’ MOSTYN Open 21, yn cynnwys…

Agoriadau

Richard Wathen ym MOSTYN, Llandudno

19th Mai 2021-20th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae sioe gerdd llawn cynnwrf Dolly Parton yn dod i Landudno!

Agoriadau

9 to 5 The Musical yn Venue Cymru

5th Hydref 2021-9th Hydref 2021
Llun yn dangos pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

3rd Gorffennaf 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

6th Gorffennaf 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

10th Gorffennaf 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

13th Gorffennaf 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

17th Gorffennaf 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

20th Gorffennaf 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

24th Gorffennaf 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

27th Gorffennaf 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

31st Gorffennaf 2021
Llun yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Sarah Millican yn ei hôl ar daith, gyda ‘Bobby Dazzler’ o sioe stand-yp newydd.

Agoriadau

Sarah Millican - Bobby Dazzler yn Venue Cymru

6th Awst 2022
Llun yn dangos pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

4th Medi 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

7th Medi 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

11th Medi 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

14th Medi 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

18th Medi 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

21st Medi 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

25th Medi 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

28th Medi 2021
Llun o arddangosfa Jacqueline de Jong

Caiff Jacqueline de Jong ei hystyried fel un o gymeriadau artistig holl bwysig o’r cyfnod…

Agoriadau

Jacqueline de Jong ym MOSTYN, Llandudno

18th Medi 2021-16th Ionawr 2022
Llun yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae ‘A Night of Songs and Laughter’ yn adrodd hanes taith gerddorol bersonol Rob o Dde Cymru i’r…

Agoriadau

Rob Brydon - A Night of Songs & Laughter yn Venue Cymru

9th Tachwedd 2021
Llun yn dangos pobl ym Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

Cynhelir Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn ar drydydd dydd Sadwrn y mis rhwng mis Mai a mis Tachwedd.

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

19th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r brodyr Cymreig arbennig, Richard ac Adam, yn dychwelyd ar ôl syfrdanu’r genedl â’u harmonïau…

Agoriadau

Richard ac Adam yn Venue Cymru

14th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Am dros 30 mlynedd, mae Texas wedi profi eu bod yn un o fandiau gorau’r Alban ac yn drysor…

Agoriadau

Texas - Dathlu 30 mlynedd ers Southside yn Venue Cymru

15th Mawrth 2022
Llun yn dangos pobl ym Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

Cynhelir Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn ar drydydd dydd Sadwrn y mis rhwng mis Mai a mis Tachwedd.

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

21st Awst 2021

Uchafbwyntiau Llety

Bodeuron Guest House

Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon…

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Lymehurst Bed and Breakfast Llandudno

•             “Trysor cudd” •             Adolygiadau gwych •             Nifer o…

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Y tu allan i westy Hilton Garden Inn a golygfa o forlyn syrffio

Gyda golygfeydd heb eu hail ar draws lagŵn syrffio mewndirol Adventure Parc Snowdonia tuag at y…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Uchafbwyntiau Siopa

Logo Bagiau Cês Glas a Choch ar gefndir melyn

Ynglŷn â'ch busnes Rydym ni’n fusnes bychan a chyfeillgar sy’n darparu cyfleuster storio…

Menyw gyda blows wen yn gwenu

Ynglŷn â'ch busnes Mae prisiau’n amrywio o £45 i £300 Rydym yn darparu therapïau…

Tu blaen y siop gyda manylder llwyd

Ynglŷn â'ch busnes Haf Roberts ydi perchennog Beauty Bliss ac mae ganddi dros ugain mlynedd o…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....