I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Pier Llandudno

Pier Llandudno

Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Other
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Yn agored i rai sydd heb fod yn aelodau.

Curious about Llandudno

Ydi Llandudno yn cosi’ch chwilfrydedd? Ydych chi’n chwilio am weithgaredd anarferol i’w wneud yn yr…

Llwybrau Alys yng Ngwlad Hud

Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso. Archwiliwch…

Walking in Conwy

Pum taith gerdded, o bellter amrywiol, o amgylch pentref Llanfairfechan ar arfordir y gogledd. Mae…

Coedwig Gwydyr

Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i ystod eang…

Inside the distillery

Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf yn y…

National Cycle Route 5

Mae’r darn hwn o’r Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn ymestyn ar hyd arfordir Gogledd Cymru ac yn…

Mynydd Marian

Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir a’r cefn…

Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

Underground Adventures, Betws y Coed

Beth am brofi antur hollol wahanol ger Betws-y-coed a theithio drwy fynydd drwy gyfres o heriau…

Walking in Conwy

Cyfres o dair taith gerdded, o bellter amrywiol, o Landudno i Ddeganwy, Ochr Penrhyn, Nant y Gamar,…

City Sightseeing Llandudno and Conwy

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

The Two Lake Tour

Mae’r daith feicio hon (49cilomedr, dringo 943m) yn mynd o bentref Llanfihangel Glyn Myfyr a thrwy…

West Shore Miniature Railway

Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a thrydanol…

Llandudno Oval Bowling Club

Rydym ar agor i’r cyhoedd ac mae gennym gyfleusterau da i bobl anabl ac iau a gallwn addysgu’r gêm…

The Brenig Trail

Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig ac mae’n addas ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded…

Dewch i weld golygfeydd trawiadol.

Biking in Conwy

Llwybr 3.5 cilomedr o hyd (dringo 60m), sy’n ymdroelli drwy Goedwig Clocaenog ac yn berffaith ar…

Walking in Conwy

Mae'r daith hawdd hon yn cychwyn o’r maes parcio o flaen adfeilion Cloddfa Hafna, ac yn dilyn y…

Up to the Lake

Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr, ac yn ddelfrydol ar…

olwyn Bay to Great Orme and Back Road Cycle Route

Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Trochfa Gŵyl San Steffan Bae Colwyn

Dewch i ymuno â ni ar gyfer trochfa flynyddol Gŵyl San Steffan yn nhonnau’r môr a thywod euraidd…

Agoriadau

Trochfa Gŵyl San Steffan Bae Colwyn

26th Rhagfyr 2019
Venue Cymru

Dewch am noson gyffrous o antur gyda chasgliad newydd sbon o ffilmiau byrion gan ŵyl ffilm mynydd…

Agoriadau

Taith Fyd-Eang Gŵyl Ffilm Mynydd Banff 2020 - Rhaglen Las yn Venue Cymru

23rd Ebrill 2020
9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn…

Agoriadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

7th Mehefin 2020
Theatr Colwyn

Ymunwch â Vienna Festival Ballet wrth iddyn nhw ddathlu eu pen-blwydd yn 40.

Agoriadau

Swan Lake yn Theatr Colwyn

19th Mai 2020
Venue Cymru

Bydd Aljaz a Janette yn dychwelyd gyda’u sioe newydd sbon Remembering The Oscars.

Agoriadau

Aljaz & Janette - Remembering the Oscars yn Venue Cymru

21st Ebrill 2020
Rali’r Tri Chastell, Llandudno

Bydd Rali’r Tri Chastell 2020 eto wedi’i lleoli yn nhref glan môr hardd Llandudno.

Agoriadau

Rali’r Tri Chastell, Llandudno

2nd Mehefin 2020-5th Mehefin 2020
Hanner Marathon Eryri, Llanrwst

Hanner marathon llawn golygfeydd ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru, gan…

Agoriadau

Hanner Marathon Eryri, Llanrwst

17th Mai 2020
Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

Arddangosfa o waith ar unrhyw gyfrwng gan phobl nad yw'n aelodau o'r Academy.

Agoriadau

Arddangosfa Celf Agored yn yr Academi Frenhinol Gymreig

22nd Ionawr 2020-8th Chwefror 2020
Venue Cymru

Bydd Paul Carrack a’i fand 6 offeryn arbennig yn mynd ar daith unwaith eto ar gyfer eu Taith 20/20…

Agoriadau

Paul Carrack yn Venue Cymru

20th Mawrth 2020
Venue Cymru

Dyma gynhyrchiad cerddorol anhygoel sy'n dweud hanes anhygoel brenin roc a rol - Elvis Presley.

Agoriadau

The Elvis Years yn Venue Cymru

19th Mawrth 2020
MOSTYN, Llandudno

Ffotograffau gan David Hurn, ffotograffydd Magnum, gyda ffilm am yr artist gan Zed Nelson.

Agoriadau

FEL Y MAE: Ôl-troed dyn ar dirlun Cymru ym MOSTYN, Llandudno

16th Hydref 2019-26th Ionawr 2020
MOSTYN, Llandudno

Mae'r corff newydd hwn o waith gan yr artist o Japan, Nobuko Tsuchiya, yn cael ei ddangos yng…

Agoriadau

Nobuko Tsuchiya: 30 Ways to Go to the Moon ym MOSTYN, Llandudno

9th Tachwedd 2019-1st Mawrth 2020
Conwy Real Ale Trail

Mae’r Real Ale Trail, sydd wedi ennill gwobrau, yn dod i dafarndai cwrw go iawn sir Conwy!

Agoriadau

Conwy Real Ale Trail

2nd Mai 2020
Venue Cymru

Mae’r sioe 60au deithiol orau a'r fwyaf yn dychwelyd i Venue Cymru, Llandudno am un noson yn unig.

Agoriadau

The Sensational 60's Experience yn Venue Cymru

28th Tachwedd 2020
Cinio Chwe Gwlad gyda Nigel Owen MBE yn y Quay Hotel & Spa

Mae’r Ystafell Ddigwyddiadau yn falch o gyhoeddi cinio arbennig gyda dyfarnwr undeb rygbi…

Agoriadau

Cinio Chwe Gwlad gyda Nigel Owens MBE yn y Quay Hotel & Spa

25th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae’r Levellers yn dal i fynd yn gryf ar ôl 30 mlynedd o berfformio.

Agoriadau

Levellers yn Venue Cymru

29th Chwefror 2020
Diwrnod Prom Deganwy

Dewch draw i ymuno mewn diwrnod hwyliog i'r teulu gyda gweithgareddau, stondinau, bwyd a lluniaeth…

Agoriadau

Diwrnod Prom Deganwy

30th Mai 2020
Venue Cymru

Mae’r Dreamboys, y noson allan i ferched enwocaf yn y DU, yn eu holau ac yn fwy chwilboeth nac…

Agoriadau

The Dreamboys yn Venue Cymru

27th Tachwedd 2020
Venue Cymru

Mae sioe deledu blant ‘In the Night Garden’ sydd wedi ennill gwobr Bafta, yn dychwelyd i’r llwyfan.

Agoriadau

In The Night Garden... Live yn Venue Cymru

1st Gorffennaf 2020-2nd Gorffennaf 2020
Wales U20 Six Nations Internationals 2020

Bydd Cymru Dan 20 yn dychwelyd i Stadiwm Zip World yn 2020 ar gyfer eu hymgyrch Chwe Gwlad.

Agoriadau

Gemau Rhyngwladol y Chwe Gwlad dan 20 Cymru 2020 - Cymru v Yr Eidal ym Mae Colwyn

31st Ionawr 2020
Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias

Eleni rydym ni’n annog pawb i ganfod hwyl y ras drwy wisgo’r dillad calan gaeaf mwyaf gwallgof!

Agoriadau

Ras 1k a 10k Calan Gaeaf Porth Eirias

24th Hydref 2020
Theatr Colwyn

Stori deimladwy a gobeithiol Shakespeare o golled a chymodi, wedi’i leoli ym myd cyfarwydd…

Agoriadau

RSC yn fyw: Pericles yn Theatr Colwyn

23rd Medi 2020
Venue Cymru

Mae Côr Penrhyn a The Black Dyke Band yn dychwelyd i Venue Cymru.

Agoriadau

Côr Penrhyn a The Black Dyke Band yn Venue Cymru

27th Mehefin 2020
Oriel Ffin y Parc

Portreadau trawiadol yn eu cynildeb a symlrwydd ond eto'n llawn manylder, teimlad, a math o…

Agoriadau

Dewi Tudur: Guto a'r Gwas Glas yn Oriel Ffin y Parc

8th Rhagfyr 2019-22nd Rhagfyr 2019

Uchafbwyntiau Llety

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Wedgwood Guest House, Llandudno

Cewch wyliau cyfforddus yng ngwesty bach Wedgwood sy’n cael ei redeg gan deulu; mewn lleoliad…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Treetops

Byngalo ar ben bryn yn wynebu’r gorllewin gyda golygfeydd gwych o’r arfordir a’r mynyddoedd…

Southbourne Guest House, Llandudno

Gwesty gwely a brecwast sydd wedi hen ennill ei blwyf, wedi'i redeg gan Margaret a Stephen, sy’n…

Stay Llandudno

Mae’r bwthyn clyd a thraddodiadol hwn wedi’i leoli mewn ardal dawel o’r dref. Yn agos i’r pier,…

Winchmore Hotel, Llandudno

Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn aros amdanoch yng Ngwesty’r Winchmore. Mae ein gwesty teuluol…

Four Saints - Brig-y-Don Hotel

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

St George's Hotel, Llandudno

St George yw gwesty moethus Llandudno sydd ar lan y môr. Mae ganddo 75 o ystafelloedd gwely gyda…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Sunrise Apartments

Mae Sunrise Holiday Apartments wedi’u lleoli’n ganolig rhwng y ddwy lan, yn gwynebu’r Gogarth a…

Quay Hotel & Spa

Gwesty a Sba The Quay – gyda golygfeydd trawiadol o Gastell Conwy a’r wlad o amgylch, mae’r gwesty…

Llandudno Hostel

Mae James a Melissa yn eich croesawu i’w hostel bwtîg, mewn tŷ tref Fictoraidd, yng nghanol…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Buile Hill Llandudno

Ardal breswyl dawel. Lleoliad canolog a gwastad, yn agos at siopau, gorsaf drenau a gorsaf bysiau,…

Foar Oaks Hotel Llandudno

Mae ein gwesty mewn lleoliad braf ar ganol y rhodfa ac estynnir croeso cynnes a chyfeillgar i bawb.…

Oak Alyn

Gwesty bach deniadol, tawel sy’n cael ei redeg gan deulu. Y mae ar y gwastad wrth ymyl canol y dref…

Ty Penry

Mewn lleoliad delfrydol mewn ardal breswyl dawel yn Llandudno, ac eto dim ond llathau o ganol y…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

The Looking Glass Ice Cream Parlour

Mae pob hufen iâ a sorbedau, Crepes a wafflau yn cael eu gwneud ar y safle gan ddefnyddio cynnyrch…

The Fairy Falls

Mae’r “Fairy” yn dafarn leol boblogaidd gyda’r trigolion a’r ymwelwyr fel ei gilydd.

Craig-y-Dderwen / Riverside Hotel, Betws-y-Coed

Yn edrych dros Afon Conwy wrth ymyl Betws-y-Coed.

Kings Head - Henry's Restaurant

The Kings Head yw’r dafarn hynaf yn Llandudno ac mae’n dyddio yn ôl i ddechrau’r 1700au. Rydym…

Ail-agorodd bwyty Tribells y llynedd, ar ôl cwblhau gwaith ailwampio. Rydym yn cynnig bwydlen…

The Cocoa House

O fyrbryd a choffi arbenigol i bryd tri chwrs, i gyd o gynnyrch lleol.

Dim ond y cynnyrch lleol gorau sy’n mynd i’n bwyd cartref ffres – bwyd fel yr oedd mam yn arfer ei…

Ty Gwyn Hotel, Rowen

Mae Gwesty’r Tyˆ Gwyn yng nghalon Parc Cenedlaethol Eryri ac mae’n dafarn o gymeriad sy’n cynnig…

Home Cookin

Dim ond y cynnyrch lleol gorau sy’n mynd i’n bwyd cartref ffres – bwyd fel yr oedd mam yn arfer ei…

Country Cooks Ty Nant, Ty Nant, Corwen

Yn ogystal â mwynhau brecwast a chinio cartref o gynnyrch lleol ac yn cynnwys salad a phwdinau…

Uchafbwyntiau Siopa

R Evans Butchers, Llandudno

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....