Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Colwyn Jet Ski Club Logo

Sefydliad Addysgu Cyrsiau Badau r Personol (PWC) wedi’i gydnabod gan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol…

Bont Fawr, Llanrwst

Mae’r daith gron 3.5 milltir (5.5 cilomedr) hon yn un o gyfres o deithiau cerdded o dref Llanrwst…

Exterior of Theatr Colwyn at night

Mae Theatr Colwyn yn theatr dderbyn Fictoraidd, sy’n llwyfannu amrywiaeth o berfformiadau a hefyd…

Walking in Conwy

Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf diddorol y…

Houses and countryside surrounding Mynydd Marian

Mae Mynydd Marian yn gefnen fechan o garreg galch sydd â golygfeydd godidog o’r arfordir a’r cefn…

Y llyn cychod yn Parc Eirias.

Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi prif…

Up to the Lake

Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr, ac yn ddelfrydol ar…

Galeri Betws-y-Coed

Yng nghanol tirlun godidog Eryri, oriel o Ogledd Cymru ydym ni sy’n arddangos gwaith gan brif…

Parc Hamdden Tir Prince

Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

Bay of Colwyn Sailing Club

Yn Llandrillo-yn-Rhos.

Picture of Lady in Tudor dress walking through forest with a dog

Mae Llwybr yr Arglwyddes Fair yn llwybr byr drwy goetir cymysg gyda golygfeydd hyfryd dros dref…

Colin and Charlotte of Conwy Vineyard, holding boxes of harvested grapes

Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu gwinllan…

Conwy Morfa Beach and Great Orme in background

Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a banciau cregyn…

Guide North Wales

Teithiau cerdded ar thema hanesyddol yn Llandudno.

Dolen Llandudno i Rhos

Taith hawdd i feicwyr cymwys ar lwybrau di-gar a ffyrdd cefn tawel.

Two people riding horses on country lane

Mae Canolfan Marchogaeth Gwydir wedi’i leoli yng nghanol golygfeydd ardderchog Parc Cenedlaethol…

Man fishing on the shore of Llyn Brenig

Mae Llyn Brenig yn adnabyddus am ei harddwch a’i ddewis eang o weithgareddau awyr agored, yn…

Canyon Wales Logo

Mae Canyon Wales yn cyflwyno teithiau cerdded ceunentydd a hafnau o ansawdd uchel i bob cwr o Gymru…

Two walkers at the gateway entry to Pensychnant Nature Reserve

Cylchdaith yn arwain o ben Pas Sychnant gyda golygfeydd arbennig o Ddyffryn Conwy, mynyddoedd y…

Signpost for Fairy Glen

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod boblogaidd…

West Shore Donkey Rides

Guided donkey rides on the West Shore beach

Llyn Crafnant

Cyfres o naw llwybr cerdded gydag arwyddion. Maent yn amrywio o ran hyd ac yn cychwyn a gorffen ym…

Traeth Sandy Cove

Mae Traeth Sandy Cove, Bae Cinmel yn draeth tywod gwych sy’n wynebu’r gogledd gyda phromenâd cul a…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Llun yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae ‘A Night of Songs and Laughter’ yn adrodd hanes taith gerddorol bersonol Rob o Dde Cymru i’r…

Agoriadau

Rob Brydon - A Night of Songs & Laughter yn Venue Cymru

9th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

I ddathlu 40 mlynedd ers eu hymddangosiad cyntaf ar lwyfan y West End eleni yn ‘Beatlemania,’ mae’r…

Agoriadau

Bootleg Beatles yn Venue Cymru

9th Ebrill 2022
Llun o Daniel O'Donnell

Mae’r seren a’r canwr rhyngwladol hoffus a diymhongar Daniel O’Donnell, un o berfformwyr mwyaf…

Agoriadau

Daniel O'Donnell yn Venue Cymru

26th Hydref 2021
Delwedd yn dangos car rali ar drac garw ger llyn

Rali Cambrian yw un o'r digwyddiadau ralïo hynaf (1955) ac fe'i ystyrir yn un o'r goreuon yn y DU.

Agoriadau

Rali Cambria Dewch i Gonwy 2021 - Sir Conwy

30th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Y GLC o Gasnewydd yw grŵp rap swyddogol mwya’ Prydain.

Agoriadau

Goldie Lookin' Chain yn Venue Cymru

22nd Rhagfyr 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Dyma’r sioe y mae pawb sy'n hoffi ABBA wedi bod yn disgwyl yn eiddgar amdani!

Agoriadau

Arrival - The Hits of Abba yn Theatr Colwyn

1st Rhagfyr 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Paul Carrack a’i fand 6 offeryn arbennig yn dychwelyd i Venue Cymru ym mis Chwefror 2022.

Agoriadau

Paul Carrack yn Venue Cymru

27th Chwefror 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Friends - The Musical Parody yn dathlu ac yn procio hwyl ar anffawd y grŵp o bobl ifanc yn eu…

Agoriadau

Friends - The Musical Parody yn Venue Cymru

2nd Chwefror 2022
Llun yn dangos pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

1st Mai 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

4th Mai 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

8th Mai 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

11th Mai 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

15th Mai 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

18th Mai 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

22nd Mai 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

25th Mai 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

29th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Chicago, "the sexiest musical ever" (Metro) yn ôl ar Daith yn 2021.

Agoriadau

Chicago yn Venue Cymru

25th Gorffennaf 2022-30th Gorffennaf 2022
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Mae Magic Light Productions mewn cydweithrediad â Theatr Colwyn yn falch i gyflwyno Goldilocks and…

Agoriadau

Goldilocks and the Three Bears yn Theatr Colwyn

18th Rhagfyr 2021-1st Ionawr 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r canwr, cyfansoddwr a’r actor byd-enwog David Essex OBE wedi cyhoeddi ei daith gyntaf o bwys…

Agoriadau

David Essex yn Venue Cymru

12th Medi 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Gareth Parry yn 70 gyda Lansiad Llyfr yn Oriel Ffin y Parc

10th Hydref 2021-3rd Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Byddwch yn barod Llandudno, gan fod sioe gerdd llwyddiannus Andrew Lloyd Webber o’r West End a…

Agoriadau

School of Rock yn Venue Cymru

22nd Tachwedd 2021-27th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Tŷ Opera a Bale Gwladol Rwsia yn cyflwyno Swan Lake, bale oesol gyda dawnsio celfydd.

Agoriadau

Swan Lake yn Venue Cymru

4th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae eiconau o fyd Roc Prydain, The Hollies, yn mynd ar daith o amgylch y DU yn 2021.

Agoriadau

The Hollies - The Road is Long UK Tour yn Venue Cymru

29th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Hanesion gwefreiddiol gan un o fforwyr yr oes sydd ohoni. O groesi Antartica i goncro Everest, bydd…

Agoriadau

Tales from the Wilderness gan Ben Fogle yn Venue Cymru

19th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn barod i’ch diddanu gyda thameidiau hwyliog a drygionus sioe gerdd roc a rôl chwedlonol Richard…

Agoriadau

The Rocky Horror Show yn Venue Cymru

13th Medi 2021-18th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dewch am noson gyffrous o antur gyda chasgliad newydd sbon o ffilmiau byrion gan ŵyl ffilm mynydd…

Agoriadau

Taith Fyd-Eang Gŵyl Ffilm Mynydd Banff 2021 - Rhaglen Felen yn Venue Cymru

22nd Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Bydd y canwr roc chwedlonol Francis Rossi yn mynd ar y ffordd yng ngwanwyn 2021 ar daith lafar hir…

Agoriadau

Francis Rossi - I Talk Too Much yn Theatr Colwyn

9th Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Cerddoriaeth sy’n Byw am Byth gyda Marty Wilde, Eden Kane a Mark Wynter a gwestai arbennig iawn,…

Agoriadau

Dreamboats & Petticoats yn Venue Cymru

21st Ebrill 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Daeth Jason Donovan i’n bywydau yn yr 80au fel Scott Robinson yn y gyfres enwog ‘Neighbours’.

Agoriadau

Jason Donovan - Taith Even More Good Reasons yn Venue Cymru

24th Hydref 2021
Delwedd yn dangos rhedwr benywaidd yn Her Llwybr Betws-y-Coed

Gyda hanner marathon, 10k, 5k a CaniX, mae rhywbeth i weddu rhedwyr o bob gallu, felly dewch i…

Agoriadau

Her Lwybr Betws-y-Coed

27th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Sioe Vegas gyffrous yn llawn o ganeuon enwog Elvis, sy'n cael ei berfformio’n fyw yn null y dyn ei…

Agoriadau

On Tour with Elvis yn Venue Cymru

23rd Mehefin 2022

Uchafbwyntiau Llety

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Bodeuron Guest House

Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Lymehurst Bed and Breakfast Llandudno

•             “Trysor cudd” •             Adolygiadau gwych •             Nifer o…

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Uchafbwyntiau Siopa

Logo Bagiau Cês Glas a Choch ar gefndir melyn

Ynglŷn â'ch busnes Rydym ni’n fusnes bychan a chyfeillgar sy’n darparu cyfleuster storio…

Tu blaen y siop gyda manylder llwyd

Ynglŷn â'ch busnes Haf Roberts ydi perchennog Beauty Bliss ac mae ganddi dros ugain mlynedd o…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Menyw gyda blows wen yn gwenu

Ynglŷn â'ch busnes Mae prisiau’n amrywio o £45 i £300 Rydym yn darparu therapïau…

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....