Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru

Castell Conwy

Castell Conwy

Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Pier Llandudno

Pier Llandudno

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

St Michael's Old Church and graveyard, Betws y Coed

Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd wedi’i…

Biking in Conwy

Llwybr 3.5 cilomedr o hyd (dringo 60m), sy’n ymdroelli drwy Goedwig Clocaenog ac yn berffaith ar…

Plant a theuluoedd yn gwylio sioe Pwnsh a Judy yn Llandudno.

Gwybodaeth Sefydlwyd yn 1860, mae hon yn sioe draddodiadol Punch a Judy. Dilynwch hoff…

Eglwys y Santes Fair, Betws-y-Coed

Mae llwybrau Drysau Cysegredig yn cysylltu rhai o eglwysi a chapeli mwyaf diddorol pentrefi a…

Family cycling on the Alwen Trail

Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5 milltir (11…

Ysgol John Bright Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

North Wales Power & Sail

Ystod eang o gyrsiau cychod pŵer, morio a hwylio o ddechreuwyr i iotfeistr.

Dyn yn bwrw gwialen bysgota i'r llyn brithyllod.

Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

Penmaenmawr beach with Great Orme in the background

Cyfleusterau hwylio ardderchog i’r 21ain Ganrif.

Up to the Lake

Mae ‘I fyny i’r Llyn’ yn daith feicio eithaf hir a mynyddig, tua 42 cilomedr, ac yn ddelfrydol ar…

Parc Hwyl Knightly's

Hwyl i’r teulu i gyd

Green Dragon Activities

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn eich arwain mewn sesiwn weithgaredd llawn hwyl na fyddech fyth…

Family cycling along bike trail

Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd…

Penmachno Trail

Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr -…

Surfers on the waves and zip wire users flying above water

ADVENTURE PARC SNOWDONIA Mae Adventure Parc Snowdonia yn ganolfan o anturiaethau wedi’u…

Llyn Glangors gyda golygfa o Barc Coedwig Gwydir.

Mae Parc Coedwig Gwydir, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i ystod eang…

Parc Hamdden Tir Prince

Yn cynnwys y wefr o wylio rasys harnais

Rock Climbing Company

Rydym yn arbenigo mewn cyrsiau dringo pwrpasol a chyrsiau sgrialu sy’n cyfuno cyfradd hyfforddwyr…

Dyn yn sefyll mewn ogof gyda helmed a golau

Mwyngloddiau 3,500 o flynyddoedd oed

Canyon Wales Logo

Mae Canyon Wales yn cyflwyno teithiau cerdded ceunentydd a hafnau o ansawdd uchel i bob cwr o Gymru…

Inside of Victoria Shopping Centre at Christmas

Siopau ar gyfer y teulu i gyd

Conwy RSPB

Ynglŷn â'ch busnes Mae gwarchodfa natur RSPB Conwy yn wlypdir ar lan ddwyreiniol aber Conwy, a…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Logo Always Aim High Events

Gan ddechrau ar y Promenâd Fictoraidd eiconig yn Llandudno mae’r llwybr yn mynd â’r rhedwyr o…

Agoriadau

Ras 10K Nick Beer 2023, Llandudno

12th Chwefror 2023
Strafagansa Nadolig Llandudno

Mae Strafagansa Nadolig Llandudno yn ddigwyddiad Nadolig i’r teulu gyda mynediad yn rhad ac am ddim…

Agoriadau

Strafagansa Nadolig Llandudno

17th Tachwedd 2022-20th Tachwedd 2022
Level 42 yn Venue Cymru

Mae Level 42 yn dychwelyd ar daith gyda ‘Lessons In Live’ yn 2022.

Agoriadau

Level 42 yn Venue Cymru

6th Tachwedd 2022
Jack Dee: Off The Telly yn Venue Cymru

Ymunwch â Jack Dee am noson o adloniant (nid yw bwyd a diod yn cael eu cynnwys) ar ei daith gomedi…

Agoriadau

Jack Dee: Off The Telly yn Venue Cymru

17th Medi 2022
That'll Be The Day Christmas Show yn Venue Cymru

Mae That’ll Be The Day yn ôl gyda Sioe Nadolig Roc a Rôl oesol arall!

Agoriadau

Sioe Nadolig That'll Be The Day yn Venue Cymru

18th Tachwedd 2022
Arddangosfa’r Gaeaf 2022 RCA

Cyflwyno amrediad cyffrous o luniau, gwaith print, ffotograffiaeth, cerflunwaith a thecstilau gan…

Agoriadau

Arddangosfa’r Gaeaf 2022 RCA

26th Tachwedd 2022-23rd Rhagfyr 2022
Cerddwr yn edrych ar olygfeydd mynyddig

Mae Gŵyl Gerdded arobryn Trefriw yn dychwelyd! Darganfyddwch olygfeydd, hanes naturiol a straeon…

Agoriadau

Gŵyl Gerdded Trefriw 2023

19th Mai 2023-21st Mai 2023
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg Nadolig a Susan Gathercole yn 60 yn Oriel Ffin y Parc

11th Rhagfyr 2022-23rd Rhagfyr 2022
The Invisible Man yn Theatr Colwyn

Mae Black RAT Productions wedi creu cynhyrchiad gwreiddiol o glasur arswyd sci-fi HG Wells.

Agoriadau

The Invisible Man yn Theatr Colwyn

27th Hydref 2022
Atlas Dros Dro: Mapio’r Hunan yng Nghelf Heddiw ym MOSTYN, Llandudno

Mae Atlas Dros Dro: Mapio’r Hunan yng Nghelf Heddiw yn cyflwyno detholiad o weithiau sy’n archwilio…

Agoriadau

Atlas Dros Dro: Mapio’r Hunan yng Nghelf Heddiw ym MOSTYN, Llandudno

25th Mehefin 2022-25th Medi 2022
The Houghton Weavers yn Theatr Colwyn

Mae The Houghton Weavers wedi bod yn diddanu cynulleidfaoedd ers mwy na 47 mlynedd gyda’u cyfuniad…

Agoriadau

The Houghton Weavers yn Theatr Colwyn

24th Medi 2022
ARRIVAL - The Hits of Abba yn Theatr Colwyn

ARRIVAL® Y brif sioe ryngwladol sydd wedi ennill sawl gwobr a lle mae’r holl docynnau wedi eu…

Agoriadau

ARRIVAL - The Hits of ABBA yn Theatr Colwyn

1st Rhagfyr 2022
Banff Mountain Film Festival World Tour yn Venue Cymru

Dewch am noson gyffrous o antur gyda chasgliad newydd sbon o ffilmiau byrion gan ŵyl ffilm mynydd…

Agoriadau

Taith Fyd-Eang Gŵyl Ffilm Mynydd Banff yn Venue Cymru

11th Tachwedd 2022
The Sensational 60's Experience yn Venue Cymru

Y sioe deithiol fwyaf a’r gorau o’r 60au yn dod i’r DU am un noson yn unig. Gyda sioe gwbl newydd…

Agoriadau

The Sensational 60s Experience yn Venue Cymru

26th Tachwedd 2022
Castell Gwrych

Mae dod wyneb yn wyneb ag ysbryd yn brofiad cyffredin ymhlith ymwelwyr i Gastell Gwrych, ond a…

Agoriadau

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

24th Medi 2022
Prom a Mwy

Cynhelir Prom a Mwy unwaith eto yn 2023 i gynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu yn rhad ac am ddim!…

Agoriadau

Prom a Mwy 23, Bae Colwyn

13th Mai 2023
Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn yw Marchnad Grefftwyr fwyaf Gogledd Cymru, gan arddangos y doniau…

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

19th Tachwedd 2022
‘As You Like It’ yng Nghastell Conwy

Mae cwmni The Lord Chamberlain's Men - sydd â hanes yn dyddio’n ôl i gyfnod William Shakespeare ei…

Agoriadau

‘As You Like It’ yng Nghastell Conwy

2nd Medi 2022-4th Medi 2022
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

3rd Medi 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

6th Medi 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

10th Medi 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

13th Medi 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

17th Medi 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

20th Medi 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

24th Medi 2022

Marchnad Leol Bae Colwyn

27th Medi 2022
Rock of Ages yn Venue Cymru

Dyma ni eto! Mae’r sioe gerdd wych yn ôl yn y DU.

Agoriadau

Rock of Ages yn Venue Cymru

2nd Mai 2023-6th Mai 2023
The Billy Joel Songbook yn Venue Cymru

Mae Elio Pace, sy’n ganwr, awdur caneuon a phianydd adnabyddus, yn mynd ar daith gyda’i sioe…

Agoriadau

The Billy Joel Songbook yn serennu Elio Pace yn Venue Cymru

23rd Medi 2022
Mike and The Mechanics yn Venue Cymru

Bydd y Daith ‘Refueled!’ yn cynnwys caneuon o’u halbwm uchel ei glod diweddaraf, ‘Out of the Blue’…

Agoriadau

Mike and the Mechanics yn Venue Cymru

22nd Mai 2023
Castell Gwrych

Mae dod wyneb yn wyneb ag ysbryd yn brofiad cyffredin ymhlith ymwelwyr i Gastell Gwrych, ond a…

Agoriadau

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

5th Tachwedd 2022

Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych

26th Tachwedd 2022
Doliau Boudoir

Ymunwch ag Amgueddfa ac Oriel Llandudno am eu harddangosfa a gweithgareddau newydd sbon: "Doliau…

Agoriadau

Doliau Boudoir: Ffasiwn, Enwogrwydd a Benyweiddiwch yn Amgueddfa ac Oriel Llandudno

14th Mai 2022-1st Hydref 2022

Uchafbwyntiau Llety

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Bodnant Guest House, Llandudno

Mae Tŷ Llety Bodnant yn cynnig llety coeth a chyfoes mewn tŷ Fictoraidd hardd. Rydym wedi ein…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

Ystafell wely gefell Gwesty Hafan-y-Mor

Fe hoffai Richard a Mair eich croesawu i Hafan-y-Môr, sy’n cael ei redeg gan y teulu.

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Bryn Llewelyn Guest House, Betws-y-Coed

Mae Bryn Llewelyn yn llety gwely a brecwast cyfeillgar ym mhentref poblogaidd Betws-y-coed ym Mharc…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Number 9 Self Catering Apartments

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Living room

Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

The Cliffbury, Llandudno

Mae’r Cliffbury yn cynnig llety gwely a brecwast gwobrwyedig o safon uchel sydd wedi’i leoli yn un…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Ystafell wely ddwbl yn The View Holiday Cottage

THE VIEW – Yn cysgu 5 ac yn croesawu cŵn.   Bwthyn hyfryd ar ben rhes o dai teras ym mhentref…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

A perfect cup of coffee at Providero.

Providero is a speciality coffee shop just a stone's throw from the Great Orme in Llandudno. A…

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

The Stables at the Royal Oak

Gwybodaeth Mae’r Stablau ym Metws-y-Coed yn far a bwyty sy’n angerddol am flas a chynnyrch…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Uchafbwyntiau Siopa

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Delwedd o wlân gwyrdd, glas a llwyd wrth ymyl offer.

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....