I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Go Below Underground Adventures, Betws y Coed

Beth am brofi antur hollol wahanol ger Betws-y-coed a theithio drwy fynydd drwy gyfres o heriau…

Llwybr Arfordir Cymru | Conwy

Mae’r llwybr cerdded pellter hir hwn yn mynd o gyrion Caer yn y gogledd, i Gas-gwent yn y de;…

Cerrdded yn, Llanrwst

Mae'r gylchdaith hon yn cychwyn o dref farchnad Llanrwst ac yn mynd â chi trwy goetir hynafol Coed…

Penmaenmawr beach

Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

People fishing at the Alwen Reservoir

Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu…

Gerddi Dŵr Conwy a Pysgodfa Fras

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri

Golygfa o ben Y Rhaeadr Ewynnol, Betws-y-Coed.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Walks from Pont y Pair in the Gwydyr Forest

Mae’r gyfres hon o lwybrau cerdded cyn dechrau o faes parcio Pont y Pair ym Metws-y-Coed ac yn…

Oriel MOSTYN o flaen bwidio

Rydym yn falch o groesawu ymwelwyr i MOSTYN o ddydd Iau 30 Gorffennaf 2020 (siop ac orielau…

Walking in Conwy

Dau lwybr o amgylch Llyn Brenig sy’n arwain y cerddwr heibio rhai o nodweddion mwyaf diddorol y…

Bont Fawr, Llanrwst

Mae’r daith gron 3.5 milltir (5.5 cilomedr) hon yn un o gyfres o deithiau cerdded o dref Llanrwst…

Colwyn Jet Ski Club Logo

Sefydliad Addysgu Cyrsiau Badau r Personol (PWC) wedi’i gydnabod gan y Gymdeithas Hwylio Frenhinol…

Traeth Gwobr Glan Mor Porth Eirias, Bae Colwyn

2019 Seaside Award Winner. Sandy, non-tidal beach ideal for family fun.

Pâr yn eistedd yn Nhwyni Kinmel gyda'r môr yn y cefndir

Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod weithredol gan…

Red City Sightseeing Bus picking up passengers at Llandudno Pier

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

Carved animal statue outside Llyn Brenig Reservoir & Visitor Centre

Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau…

Cyclists riding on cycle path

Mae’r daith feicio hon (49cilomedr, dringo 943m) yn mynd o bentref Llanfihangel Glyn Myfyr a thrwy…

Cyclists on the Llyn Elsi Reservoir biking trail

Mae’r llwybr beicio mynydd hwn yn mynd trwy’r goedwig uwchben Betws-y-coed ar lwybrau coedwig gydag…

Rhos on Sea Sandy Beach

Mae traethau Bae Colwyn a Llandrillo-yn-Rhos yn wych ar gyfer nofio, chwaraeon dŵr a physgota gyda…

Penmaenmawr beach with Great Orme in the background

Cyfleusterau hwylio ardderchog i’r 21ain Ganrif.

Canyon Wales Logo

Mae Canyon Wales yn cyflwyno teithiau cerdded ceunentydd a hafnau o ansawdd uchel i bob cwr o Gymru…

Person walking on stone pathway by a river

Taith gerdded gymhedrol drwy Goedwig Gwydyr gyda golygfeydd godidog o fynyddoedd Eryri.

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Mae'r ddelwedd yn dangos croesau pren bach gyda phabïau

Bydd Gwasanaeth Dwyfol yn cael ei gynnal yn Eglwys y Drindod Sanctaidd i’w ddilyn gyda Gorymdaith…

Agoriadau

Sul y Cofio Llandudno

8th Tachwedd 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Am dros 30 mlynedd, mae Texas wedi profi eu bod yn un o fandiau gorau’r Alban ac yn drysor…

Agoriadau

Texas - Dathlu 30 mlynedd ers Southside yn Venue Cymru

25th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Bespoke Fitness & Events

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn…

Agoriadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

6th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos dyn wedi'i wisgo mewn gwisg ganoloesol yn gorymdeithio trwy Conwy

Mae Gŵyl y Gaeaf Conwy’n ddigwyddiad cyffrous a drefnwyd gan berchnogion busnesau lleol yn nhref…

Agoriadau

Nadolig Canoloesol Conwy

12th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Yn dilyn ei daith hynod lwyddiannus yn gynharach eleni, mae’r eicon Billy Ocean wedi cyhoeddi taith…

Agoriadau

Billy Ocean a Chefnogaeth yn Venue Cymru

25th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Strictly Ballroom the Musical, sy’n seiliedig ar y ffenomenon o ffilm fyd enwog, ac sydd wedi…

Agoriadau

Strictly Ballroom - The Musical yn Venue Cymru

24th Ionawr 2022-29th Ionawr 2022
Delwedd yn dangos rhedwr benywaidd yn Her Llwybr Betws-y-Coed

Gyda hanner marathon, 10k, 5k a CaniX, mae rhywbeth i weddu rhedwyr o bob gallu, felly dewch i…

Agoriadau

Her Lwybr Betws-y-Coed

27th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Mae’r sioe hon bellach yn adnabyddus fel un o’r sioeau teyrnged gorau yn y byd.

Agoriadau

Simon & Garfunkel Through the Years yn Theatr Colwyn

20th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae diwrnod y Ras Fawr rhwng Maer Goodway o Adventure Bay a Maer Humdinger o Foggy Bottom wedi…

Agoriadau

Paw Patrol Live! Race to the Rescue yn Venue Cymru

28th Awst 2021
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Lloegr, 1953. Gwahoddir y paraseicolegydd Americanaidd, Doctor Roy Earle, sy’n enwog am amau…

Agoriadau

The Haunting of Blaine Manor yn Theatr Colwyn

12th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg y Nadolig a Stephen John Owen yn Oriel Ffin y Parc

6th Rhagfyr 2020-23rd Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos dau berson yn dathlu yn ôl llinell gychwyn

Yr her gerdded 3 diwrnod o hyd hon yw’r unig ddigwyddiad o’i fath yn y DU!

Agoriadau

Her Eryri, Betws-y-Coed

25th Mehefin 2021-27th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Rhedeg Cymru

Hanner marathon llawn golygfeydd ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru, gan…

Agoriadau

Hanner Marathon Eryri, Llanrwst

6th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Un o’r llwyddiannau mwyaf yn hanes y theatr ym Mhrydain.

Agoriadau

Magic of Motown yn Venue Cymru

9th Mai 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Martin Llewellyn a Sharon Griffin yn Oriel Ffin y Parc

8th Tachwedd 2020-2nd Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dewch am noson gyffrous o antur gyda chasgliad newydd sbon o ffilmiau byrion gan ŵyl ffilm mynydd…

Agoriadau

Taith Fyd-Eang Gŵyl Ffilm Mynydd Banff 2021 - Rhaglen Felen yn Venue Cymru

5th Mawrth 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae What’s Love Got To Do With It? yn gyngerdd teyrnged diguro.

Agoriadau

What’s Love Got To Do With It? Yn Venue Cymru

25th Hydref 2021
Image of artwork from Richard Wathen exhibition

Mae arddangosfa unigol Richard Wathen, enillydd 'Gwobr Arddangosfa’ MOSTYN Open 21, yn cynnwys…

Agoriadau

Richard Wathen ym MOSTYN, Llandudno

14th Tachwedd 2020-18th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Hanesion gwefreiddiol gan un o fforwyr yr oes sydd ohoni. O groesi Antartica i goncro Everest, bydd…

Agoriadau

Tales from the Wilderness gan Ben Fogle yn Venue Cymru

19th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ymunwch â ni wrth iddynt ddathlu degawd o gerddoriaeth ac atgofion.

Agoriadau

10 Mlynedd Wych o Only Boys Aloud yn Venue Cymru

14th Tachwedd 2021
Delwedd yn dangos côr ar y llwyfan yn Venue Cymru

Bydd noson agoriadol Gŵyl Gorawl 2021 yn ddathliad o leisiau fydd yn cyd-daro â Dydd Gŵyl Dewi.

Agoriadau

Cyngerdd Agoriadol Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn Venue Cymru

5th Mawrth 2021
Llun yn dangos pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

3rd Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

6th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

10th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

13th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

17th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

20th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

24th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

27th Hydref 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

31st Hydref 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ymunwch â hoff gwpl dawnsio neuadd y wlad ar eu taith newydd sbon yn 2021.

Agoriadau

Anton & Erin - Showtime yn Venue Cymru

4th Mawrth 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Paul Weller wedi cadarnhau ei daith gyntaf o amgylch Prydain ers 2017.

Agoriadau

Paul Weller yn Venue Cymru

9th Mawrth 2021

Uchafbwyntiau Llety

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

The Oasis, Llandudno

Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae Carole ac…

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Benches outside the Clubhouse, SF Parks

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden…

Exterior of Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Min Y Don Guest House, Llanfairfechan

Wedi’n lleoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru, ar y Promenâd sy’n enwog am ei olygfeydd anhygoel i…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Exterior and seating area, Waterloo Hotel, Betws-y-Coed

Wedi’i leoli mewn pentref dymunol Betws-y-Coed, Porth Eryri, mae Gwesty Waterloo a Lodge yn cynnig …

Meadowsweet Hotel, Llanrwst

Mae Gwesty’r Meadowsweet yn westy teuluol ger Eryri, wedi’i leoli yn dref fach, ond hanesyddol…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

The Cliffbury, Llandudno

Mae’r Cliffbury yn cynnig llety gwely a brecwast gwobrwyedig o safon uchel sydd wedi’i leoli yn un…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Tyn-y-Coed Hotel

Mae Tyn y Coed yng nghanol Gogledd Cymru, gyda mynediad hawdd i holl atyniadau. Rydym yn eiddo i…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Y tu allan i Gaffi Moel Siabod

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 4.75 i £ 11.95.

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Parisella's Ice Cream Parlour

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 2.50 i £ 10.00.

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Uchafbwyntiau Siopa

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Dewis cawsiau

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 1 a £ 30.

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

The Potters Gallery

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 8 i £ 800.

Meithrinfeydd Eryri y tu allan

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 0.99 i £ 3000.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....