Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Gwyliau Hydrefol

Gwyliau Hydrefol

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

St Michael's Old Church and graveyard, Betws y Coed

Eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg ger yr afon Conwy ym Metws y Coed. Mae’r eglwys hardd wedi’i…

Man fishing on the shore of Llyn Brenig

Mae Llyn Brenig yn adnabyddus am ei harddwch a’i ddewis eang o weithgareddau awyr agored, yn…

HistoryPoints

Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR gyda’ch…

Clawr Llyfryn Taith Gerdded Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos

Mae Llwybr Treftadaeth Llandrillo-yn-Rhos yn mynd trwy 25 safle hanesyddol mewn 3 awr yn unig, gan…

Family cycling along bike trail

Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd…

Y Morfa Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

Old Colwyn Beach

Mae traeth Hen Golwyn yn daith gerdded fer o dref Bae Colwyn ar arfordir gogledd Cymru, oddi ar yr…

Plentyn ifanc yn abseilio dros ymyl clogwyn gyda chefnfor yn y cefndir

About your business Offering experiences, training in Rock Climbing, Mountaineering and Gorge…

Person walking on riverside path

Mae’r daith yn dilyn hen lwybr y mwynwyr heibio i adfeilion Cloddfa Aberllyn cyn dod i Lyn Parc…

Cyclists riding on coastal path

Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd…

Penmaenmawr to Conwy - Road Cycle Route

Taith o tua 10 milltir (16 km) gyda golygfeydd hardd sy’n mynd o Benmaenmawr i Gonwy ac yn ôl.

Craig-y-Don Bowling Club

Yn agored i rai sydd heb fod yn aelodau.

Biking in Conwy

Llwybr 3.5 cilomedr o hyd (dringo 60m), sy’n ymdroelli drwy Goedwig Clocaenog ac yn berffaith ar…

Llyn Aled coarse fishing Lake

Mae Llyn Aled yng nghanol rhostiroedd uchel Hiraethog. Mae’r safle anial, ond hyfryd hwn sydd dros…

olwyn Bay to Great Orme and Back Road Cycle Route

Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae…

Bryn Euryn

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn.

Penmaenmawr beach with Great Orme in the background

Cyfleusterau hwylio ardderchog i’r 21ain Ganrif.

North Wales Power & Sail

Ystod eang o gyrsiau cychod pŵer, morio a hwylio o ddechreuwyr i iotfeistr.

Picture of Lady in Tudor dress walking through forest with a dog

Mae Llwybr yr Arglwyddes Fair yn llwybr byr drwy goetir cymysg gyda golygfeydd hyfryd dros dref…

Person cycling on road

Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy. Tua 15…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda thros 30,000 o bobl yn heidio i weld y pantomeim yn Llandudno pob Nadolig, dydi hi byth yn rhy…

Agoriadau

Aladdin yn Venue Cymru

11th Rhagfyr 2021

Aladdin yn Venue Cymru

13th Rhagfyr 2021-16th Rhagfyr 2021

Aladdin yn Venue Cymru

18th Rhagfyr 2021

Aladdin yn Venue Cymru

20th Rhagfyr 2021-24th Rhagfyr 2021

Aladdin yn Venue Cymru

26th Rhagfyr 2021-31st Rhagfyr 2021
Logo Rhedeg Cymru

Wedi’i lleoli rhwng y mynyddoedd a'r môr ger Conwy, mae’r ras anhygoel hon yn dechrau ac yn gorffen…

Agoriadau

Hanner Marathon Mulberry, Conwy

10th Gorffennaf 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Kevin Clifton a’r cwmni dawnsio neuadd byd-eang, Burn the Floor, yn dychwelyd yn 2022!

Agoriadau

Burn the Floor yn Venue Cymru

15th Chwefror 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Dick & Angel Strawbridge, sêr rhaglen boblogaidd Channel 4 ‘Escape to the Chateau’ ar y ffordd…

Agoriadau

Dick & Angel - Dare To Do It yn Venue Cymru

13th Chwefror 2022
Tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Rob Pointon, Chloe Holt a David Lloyd Griffith yn Oriel Ffin y Parc

3rd Ebrill 2022-27th Ebrill 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Byddwch yn barod i neidio i mewn i dwll cwningen sy’n llawn o'r jôcs gorau yn y byd - mae seren…

Agoriadau

Gary Delaney - Gary in Punderland yn Venue Cymru

6th Mawrth 2022
Hen Neuadd Penrhyn, Llandudno

Ymunwch â Haunted Rooms ar arfordir Gogledd Cymru am archwiliad hwyr y nos o Hen Neuadd argoelus ac…

Agoriadau

Trywydd Ysbrydion, Hen Neuadd Penrhyn, Llandudno

30th Ebrill 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dyma ni eto! Mae’r sioe gerdd wych yn ôl yn y DU.

Agoriadau

Rock of Ages yn Venue Cymru

22nd Chwefror 2022-26th Chwefror 2022
Arwydd y Three Castles ar flaen car clasurol

Bydd Rali’r Tri Chastell 2022 eto wedi’i lleoli yn nhref glan môr hardd Llandudno.

Agoriadau

Rali’r Tri Chastell, Llandudno

7th Mehefin 2022-10th Mehefin 2022
Beic modur Honda Goldwing

Bydd dros 150 Beiciau Modur Honda Goldwing i'w gweld ar y promenâd o 10am i 4pm a bydd yr orymdaith…

Agoriadau

Gorymdaith Sioe Oleuadau Goldwing yn Llandudno

3rd Medi 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd Paul Carrack a’i fand 6 offeryn arbennig yn dychwelyd i Venue Cymru ym mis Chwefror 2022.

Agoriadau

Paul Carrack yn Venue Cymru

27th Chwefror 2022
Tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg Nadolig o dan £ 1,000 a Matthew Wood yn Oriel Ffin y Parc

5th Rhagfyr 2021-19th Rhagfyr 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’n bryd i’r digrifwr o fri Jasper Carrott fynd yn ôl i le mae o fod - yng nghanol y llwyfan…

Agoriadau

Jasper Carrott - Stand Up and Rock yn Venue Cymru

12th Mai 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Queen Extravaganza, band teyrnged swyddogol Queen, a gynhyrchwyd gan Roger Taylor a Brian May,…

Agoriadau

Queen Extravaganza yn Venue Cymru

3rd Chwefror 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae ELO Again yn ôl gyda thaith y 'Re-Discovery Tour’ sy’n dathlu cerddoriaeth Jeff Lynne a’r…

Agoriadau

ELO Again yn Venue Cymru

5th Chwefror 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Jane McDonald yn ôl yn 2022 gyda’i thaith ‘Let the Light In’.

Agoriadau

Jane McDonald - Let the Light In yn Venue Cymru

3rd Gorffennaf 2022
Stondin yn Ffair Fêl Conwy

Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau cynnyrch mêl a chychod gwenyn, planhigion …

Agoriadau

Ffair Fêl Conwy

13th Medi 2022
Tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Anne Aspinall, Kim Dewsbury a Beth Fletcher yn Oriel Ffin y Parc

29th Mai 2022-22nd Mehefin 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Roedd ‘na reswm pam eich bod chi wedi gwirioni gyda nhw. Rŵan am y tro cyntaf, gallwch weld y sioe…

Agoriadau

The Osmonds Musical yn Venue Cymru

29th Tachwedd 2022-3rd Rhagfyr 2022
Logo Bespoke Fitness & Events

O faes parcio Canolfan Ymwelwyr Alwen sydd wedi’i leoli ger Llyn Brenig, mae’r llwybr rhedeg hwn yn…

Agoriadau

11.5k Llyn Alwen

18th Medi 2022
Pobl ym Marchnad Leol Bae Colwyn

Mae marchnad leol a chyfeillgar Bae Colwyn yn cael ei chynnal bob dydd Mawrth a dydd Sadwrn yng…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

4th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

7th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

11th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

14th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

18th Rhagfyr 2021

Marchnad Leol Bae Colwyn

21st Rhagfyr 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Bydd That’ll Be The Day yn cyrraedd carreg filltir arall eleni, gan ei bod yn dathlu 35 o…

Agoriadau

That'll Be The Day yn Venue Cymru

1st Mai 2022
‘A Christmas Carol’ gan Charles Dickens

Perfformiad llwyfan gan CHAPS, Cymdeithas Chwaraewyr Amatur y Neuadd Ddinesig.

Agoriadau

‘A Christmas Carol’ gan Charles Dickens, Llandudno

4th Rhagfyr 2021
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Tony Hadley, yn o’r lleisiau enwocaf yng ngherddoriaeth Prydain, wedi cyhoeddi taith enfawr yn…

Agoriadau

Tony Hadley - Taith i Ddathlu 40 Mlynedd yn Venue Cymru

11th Mawrth 2022

Uchafbwyntiau Llety

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys…

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Front entrance at Southbourne Guest House

Ynglŷn â'r llety Mae Tŷ Llety Southbourne wedi’i leoli ar stryd dawel, ddeiliog ger canol…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Aerial image of Rwst lodges and bridge

Mae’n cabanau gwyliau hynod o gyfforddus mewn lleoliad heddychlon ger yr afon yng nghysgod y…

Y tu allan i westy Hilton Garden Inn a golygfa o forlyn syrffio

Gyda golygfeydd heb eu hail ar draws lagŵn syrffio mewndirol Adventure Parc Snowdonia tuag at y…

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Bodeuron Guest House

Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Uchafbwyntiau Siopa

Delwedd o wlân gwyrdd, glas a llwyd wrth ymyl offer.

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Menyw gyda blows wen yn gwenu

Ynglŷn â'ch busnes Mae prisiau’n amrywio o £45 i £300 Rydym yn darparu therapïau…

Tu blaen y siop gyda manylder llwyd

Ynglŷn â'ch busnes Haf Roberts ydi perchennog Beauty Bliss ac mae ganddi dros ugain mlynedd o…

Logo Bagiau Cês Glas a Choch ar gefndir melyn

Ynglŷn â'ch busnes Rydym ni’n fusnes bychan a chyfeillgar sy’n darparu cyfleuster storio…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....