I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

City Sightseeing Llandudno and Conwy

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

Coed Pwllycrochan

Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae Colwyn yn…

Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

Fishing at Alwen Reservoir

Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu…

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn yn arwain ar draws y bryniau coediog, heibio cloddiadau dwfn, siafftiau mwynfeydd…

Penmaenmawr Beach

Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn edrych allan…

Great Orme Copper Mine Llandudno

Mwyngloddiau 3,500 o flynyddoedd oed

Conwy Vineyard

Mae Colin a Charlotte yn estyn gwahoddiad i chi ymuno â nhw i gael profiad unigryw yn eu gwinllan…

Crafnant Trout Fishery, Trefriw

Mae Llyn Crafnant yn swatio mewn dyffryn tawel yng Nghymru, yn uchel ym Mharc Cenedlaethol Eryri. …

Llyn Elsi Reservoir Biking Trail

Mae’r llwybr beicio mynydd hwn yn mynd trwy’r goedwig uwchben Betws-y-coed ar lwybrau coedwig gydag…

Ysgol John Bright Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

HistoryPoints

Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR gyda’ch…

Curious about Llandudno

Ydi Llandudno yn cosi’ch chwilfrydedd? Ydych chi’n chwilio am weithgaredd anarferol i’w wneud yn yr…

Go Below Underground Adventures, Betws y Coed

Beth am brofi antur hollol wahanol ger Betws-y-coed a theithio drwy fynydd drwy gyfres o heriau…

Llanfairfechan Beach

Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â phlant…

Craig-y-Don Bowling Club

Yn agored i rai sydd heb fod yn aelodau.

Golf Coast North Wales

Pum maes golff a chyrsiau golff tir parc.

James Alexander barr Tennis Centre

The James Alexander Barr Tennis Centre consists of 2 indoor and 4 outdoor floodlit tennis courts.…

Pensychnant Upland Walk

Cylchdaith yn arwain o ben Pas Sychnant gyda golygfeydd arbennig o Ddyffryn Conwy, mynyddoedd y…

Llyn Brenig Reservoir & Visitor Centre

Mae Llyn Brenig yng nghanol rhostiroedd Mynydd Hiraethog ac yn ganolfan ar gyfer gweithgareddau…

Marin Trail

Llwybr Marin yw un o’r prif atyniadau i feicwyr mynydd yng Ngogledd Cymru. Mae’r llwybr yn glasur…

Llanrwst and Beyond via Fairy Glen - Road Cycle Route

Taith o tua 15 milltir (24 km) gyda llethrau cymedrol trwy bentrefi Betws-y-coed, Penmachno, Capel…

Clocaenog Forest, Conwy

Mae Coedwig Clocaenog yng nghanol Mynydd Hiraethog ac mae’n ardal 6000 hectar (15000 acer) o faint.…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Camwch ymlaen am daith fawr!

Agoriadau

The Ladyboys of Bangkok yn Venue Cymru

17th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos car rali ar drac garw ger llyn

Rali Cambrian yw un o'r digwyddiadau ralïo hynaf (1955) ac fe'i ystyrir yn un o'r goreuon yn y DU.

Agoriadau

Rali Cambria Dewch i Gonwy 2021 - Sir Conwy

20th Chwefror 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Zog yn rhuo ymlaen i lwyfan Venue Cymru!

Agoriadau

Zog yn Venue Cymru

11th Mehefin 2021-13th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda Gilson Lavis a’i westeion arbennig Ruby Turner a Louise Marshall.

Agoriadau

Jools Holland a’i Gerddorfa Rhythm a Blŵs yn Venue Cymru

25th Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dyma gynhyrchiad cerddorol anhygoel sy'n dweud hanes anhygoel brenin roc a rol - Elvis Presley.

Agoriadau

The Elvis Years yn Venue Cymru

11th Gorffennaf 2021
Delwedd o Nigel Owens MBE

Mae’r Events Room yn falch o gyhoeddi cinio arbennig gyda dyfarnwr undeb rygbi Rhyngwladol Cymru…

Agoriadau

Cinio Chwe Gwlad gyda Nigel Owens MBE yn y Quay Hotel & Spa

7th Hydref 2020
Delwedd yn dangos logo Theatr Colwyn

Bydd y canwr roc chwedlonol Francis Rossi yn mynd ar y ffordd yng ngwanwyn 2021 ar daith lafar hir…

Agoriadau

Francis Rossi - I Talk Too Much yn Theatr Colwyn

14th Mawrth 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae This One's For You yn talu teyrnged ac yn dathlu un o berfformwyr a chyfansoddwyr gorau…

Agoriadau

This One’s For You yn Venue Cymru

18th Chwefror 2021
Delwedd yn dangos pobl yn cerdded ar Bromenâd Llandudno

Her gerdded 10 neu 20 milltir o amgylch y Gogarth, Llandudno.

Agoriadau

Taith Gerdded Fawr Y Gogarth, Llandudno

27th Mawrth 2021
Delwedd yn dangos logo Bespoke Fitness & Events

Ras llwybrau naturiol 9.5 milltir (15k) i amgylch Cronfa Ddŵr Llyn Brenig, sy’n dechrau ac yn…

Agoriadau

9.5 Milltir Llyn Brenig (15k) a Canicross

6th Mehefin 2021
Mae'r ddelwedd yn dangos croesau pren bach gyda phabïau

Bydd Gwasanaeth Coffa yn cael ei gynnal yn Neuadd Bentref Ochr y Penrhyn gyda gweithred o Gofio…

Agoriadau

Sul y Cofio Ochr y Penrhyn

8th Tachwedd 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Y noson eithaf gyda Chwaraewyr Chwedlonol Manchester United. Bydd Jed Stone yn cyflwyno Brian…

Agoriadau

Noson yng Nghwmni Chwaraewyr Chwedlonol Manchester United yn Venue Cymru

24th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r sioe 60au deithiol orau a'r fwyaf yn dychwelyd i Venue Cymru, Llandudno am un noson yn unig.

Agoriadau

The Sensational 60's Experience yn Venue Cymru

20th Tachwedd 2021
Mae'r ddelwedd yn dangos gwaith celf 'Colwyn' ar Bromenâd Bae Colwyn

Cynhelir marchnad gyfeillgar Bae Colwyn bob dydd Mawrth a ddydd Sadwrn yng nghanol y dref. Dewch i…

Agoriadau

Marchnad Leol Bae Colwyn

1st Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

5th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

8th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

12th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

15th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

19th Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

22nd Rhagfyr 2020

Marchnad Leol Bae Colwyn

29th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ffurfiodd Money for Nothing yn 2000 i dalu teyrnged i un o brif fandiau roc y byd - Dire Straits.

Agoriadau

Money For Nothing - Teyrnged i Dire Straits yn Venue Cymru

5th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Jane McDonald yn ôl yn 2021 gyda’i thaith newydd sbon ‘Let the Light In’.

Agoriadau

Jane McDonald - Let the Light In at Venue Cymru

5th Medi 2021
Delwedd yn dangos logo The Artisan Market Company Ltd

Marchnad grefftwyr fywiog, yn dod â’r cynhyrchwyr, y pobyddion, yr artistiaid a’r crewyr gorau yng…

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

19th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos côr ar y llwyfan yn Venue Cymru

Mae Cyngerdd Dathlu’r Ŵyl yn cynnig amrywiaeth gwych o gorau o bob dosbarth.

Agoriadau

Cyngerdd Dathlu Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn Venue Cymru

6th Mawrth 2021
Delwedd yn dangos dyn wedi gwisgo fel lleidr yn cerdded trwy dyrfaoedd yng Ngolau Gaeaf 2019

Mae'r stori'n parhau. Yn dilyn y dechreuad rhyfeddol y llynedd, bydd y stori yn datblygu ym Mhennod…

Agoriadau

Golau Gaeaf - Pennod 3, Llandudno

14th Tachwedd 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ymunwch â ni yn Mamma Mia! a mwynhewch agwedd haf-o-hyd yn sioe gerdd brafiaf a mwyaf bywiog y byd.

Agoriadau

Mamma Mia! yn Venue Cymru

27th Medi 2022-1st Hydref 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Strictly Ballroom the Musical, sy’n seiliedig ar y ffenomenon o ffilm fyd enwog, ac sydd wedi…

Agoriadau

Strictly Ballroom - The Musical yn Venue Cymru

24th Ionawr 2022-29th Ionawr 2022
Mae'r ddelwedd yn dangos logo Bespoke Fitness & Events

Hanner marathon gwych ar hyd y llwybr arfordir Gogledd Cymru, o Borth Eirias, Bae Colwyn i Nova…

Agoriadau

Hanner Marathon yr Arfordir Sanlam

18th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Cyngerdd byw mawreddog yw ‘One Night of Queen’ sy’n ail-greu edrychiad, sŵn, gwychder a dawn creu…

Agoriadau

One Night of Queen yn Venue Cymru

23rd Medi 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ymunwch â hoff gwpl dawnsio neuadd y wlad ar eu taith newydd sbon yn 2021.

Agoriadau

Anton & Erin - Showtime yn Venue Cymru

4th Mawrth 2021

Uchafbwyntiau Llety

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Waterloo Hotel, Betws-y-Coed

Wedi’i leoli mewn pentref dymunol Betws-y-Coed, Porth Eryri, mae Gwesty Waterloo a Lodge yn cynnig …

Tyn-y-Coed Hotel

Mae Tyn y Coed yng nghanol Gogledd Cymru, gyda mynediad hawdd i holl atyniadau. Rydym yn eiddo i…

Four Saints Brig Y Don Hotel, Llandudno

Mae Gwesty Four Saints Brig y Don wedi’i leoli yng nghanol promenâd Llandudno.

The Cliffbury, Llandudno

Mae’r Cliffbury yn cynnig llety gwely a brecwast gwobrwyedig o safon uchel sydd wedi’i leoli yn un…

Elen's Castle Hotel and Restaurant

Tafarn o’r 18fed ganrif ym mhentref godidog Dolwyddelan yn ardal Eryri, gyda golygfeydd anhygoel.

Merrydale, Llandudno

Wedi’i leoli’n ganolog yng nghanol Llandudno, a thaith gerdded 2 funud o’r promenâd a’r siopau. 

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

The Oasis, Llandudno

Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae Carole ac…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Meadowsweet Hotel, Llanrwst

Mae Gwesty’r Meadowsweet yn westy teuluol ger Eryri, wedi’i leoli yn dref fach, ond hanesyddol…

Seldon's Golden Gate Holiday Centre

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Parisella's Ice Cream Parlour

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 2.50 i £ 10.00.

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Y tu allan i Gaffi Moel Siabod

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 4.75 i £ 11.95.

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Uchafbwyntiau Siopa

Meithrinfeydd Eryri y tu allan

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 0.99 i £ 3000.

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

R Evans Butchers

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Simon Baker by Elevate Your Sole shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

The Potters Gallery

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 8 i £ 800.

Dewis cawsiau

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 1 a £ 30.

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....