Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

siop ar-lein
Gwyliau Hydrefol

Gwyliau Hydrefol

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Assortment of shoes on beach

Mae yna draeth tywod a graean yn cysylltu cyrchfan Llandrillo-yn-Rhos, Bae Penrhyn, sydd â thraeth…

Plas y Brenin - National Mountain Sports Centre, Capel Curig

Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, ni ellir maeddu’n lleoliad fel cyrchfan i weithgareddau antur…

Castell Conwy

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf…

Taith cerdded i'r teulu ger Llyn Brenig

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef Pentrefoelas,…

Clwb Golff Llanfairfechan

Cwrs 9 twll ar dir parc

Silver Birch Golf Club

Dau gwrs golff 9 twll trawiadol iawn

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn drwy Goedwig Gwydyr yn datgelu golygfeydd godidog o fynyddoedd y Glyderau a’r…

Castell tywod ar Traeth y Gogledd Llandudno.

Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd a…

Family on Penmaenmawr Beach

Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn edrych allan…

Tan-y-Mynydd Trout Fishery

Pysgodfa 5 pwll mewn lleoliad gwledig.

Walks from Pont y Pair in the Gwydyr Forest

Mae’r gyfres hon o lwybrau cerdded cyn dechrau o faes parcio Pont y Pair ym Metws-y-Coed ac yn…

Llwybr Treftadaeth Parc Eirias

Mae hon yn daith gerdded gylchol hawdd, ddwy filltir o amgylch Parc Eirias yn archwilio hanes y…

Great Orme Explorer Tour

Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y mwyaf o…

Stile into a field with public pathway

Taith gerdded gylch fer tua 1.5 milltir o hyd trwy goetir Coed Shed gan ddechrau o bentref y Groes…

HistoryPoints

Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR gyda’ch…

Rhaeadr Ewynnol,| Betws-y-Coed

Mae Taith Rhaeadr Ewynnol yn dilyn trac 2.5 milltir ar hyd yr Afon Llugwy at safle godidog Rhaeadr…

Y Mad Hatter ar y promenâd, Llandudno.

Mae map a chanllaw llwybr Alys yng Ngwlad Hud ar gael i'w prynu yn y Ganolfan Groeso. Archwiliwch…

Guide North Wales

Teithiau cerdded ar thema hanesyddol yn Llandudno.

Person cycling on road

Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy. Tua 15…

olwyn Bay to Great Orme and Back Road Cycle Route

Llwybr beicio ar y ffordd, 15 milltir o hyd (24 cilomedr) gan deithio ar hyd yr arfordir o Fae…

Biking in Conwy

Llwybr 3.5 cilomedr o hyd (dringo 60m), sy’n ymdroelli drwy Goedwig Clocaenog ac yn berffaith ar…

An image of the imagine logo and elements of the downloadable app.

Dewch ar antur gyda’r Llwybr Dychmygu – daw gorffennol Bro Colwyn a Mochdre yn fyw gyda’r ap hwn y…

Cyclists riding on coastal path

Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Venue Cymru logo on side of building

Yn dilyn ymateb gwych i ‘The 1980 Tour’ yn 2019, mae Midge Ure 7 Band Electronica yn falch o…

Agoriadau

Midge Ure - The Voice & Visions Tour 2022 yn Venue Cymru

21st Mawrth 2022
Venue Cymru logo on side of building

I ddathlu 40 mlynedd ers eu hymddangosiad cyntaf ar lwyfan y West End eleni yn ‘Beatlemania,’ mae’r…

Agoriadau

Bootleg Beatles yn Venue Cymru

9th Ebrill 2022
Venue Cymru logo on side of building

Mae Rumours of Fleetwood Mac, y band teyrnged gorau i Fleetwood Mac, yn dychwelyd i’r llwyfan yn…

Agoriadau

Rumours of Fleetwood Mac yn Venue Cymru

27th Mehefin 2022
Venue Cymru logo on side of building

Gadewch i’ch enaid ganu wrth wylio’r sioe Dreamgirls ddisglair yn Venue Cymru yn 2022!

Agoriadau

Dreamgirls yn Venue Cymru

9th Awst 2022-20th Awst 2022
Venue Cymru logo on side of building

Sioe Vegas gyffrous yn llawn o ganeuon enwog Elvis, sy'n cael ei berfformio’n fyw yn null y dyn ei…

Agoriadau

On Tour with Elvis yn Venue Cymru

23rd Mehefin 2022
Venue Cymru logo on side of building

Tŷ Opera a Bale Gwladol Rwsia yn cyflwyno Swan Lake, bale oesol gyda dawnsio celfydd.

Agoriadau

Swan Lake yn Venue Cymru

4th Tachwedd 2022
Venue Cymru logo on side of building

Mae Diversity wedi cyhoeddi un o’u teithiau mwyaf hyd yma a, gorau oll, maen nhw’n dychwelyd i…

Agoriadau

Diversity - Connected 2021 yn Venue Cymru

17th Mawrth 2022
Siôn Corn yn rhedeg ar y promenâd

Dyma ddigwyddiad i’r teulu cyfan lle mae croeso hyd yn oed i’ch anifail anwes ymuno yn yr hwyl.

Agoriadau

Ras Hwyl Siôn Corn 5k Llandudno

4th Rhagfyr 2021
Logo Theatr Colwyn

Mae Magic Light Productions mewn cydweithrediad â Theatr Colwyn yn falch i gyflwyno Goldilocks and…

Agoriadau

Goldilocks and the Three Bears yn Theatr Colwyn

18th Rhagfyr 2021

Goldilocks and the Three Bears yn Theatr Colwyn

20th Rhagfyr 2021-23rd Rhagfyr 2021

Goldilocks and the Three Bears yn Theatr Colwyn

24th Rhagfyr 2021

Goldilocks and the Three Bears yn Theatr Colwyn

26th Rhagfyr 2021

Goldilocks and the Three Bears yn Theatr Colwyn

28th Rhagfyr 2021-1st Ionawr 2022
Plas Mawr, Conwy

Ymunwch â hwyl Calan Gaeaf ym Mhlas Mawr! Ymunwch â ni ar gyfer ein taith arswydus! Rhoddir gwobr…

Agoriadau

Calan Gaeaf Arswydus ym Mhlas Mawr

31st Hydref 2021
Pete Tong

Bydd Pete Tong a'r Heritage Orchestra dan arweinyddiaeth Jules Buckley, yn dod â chlasuron newydd…

Agoriadau

Pete Tong a'r Heritage Orchestra yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn

13th Awst 2022
Logo Bespoke Fitness & Events

Hanner marathon gwych ar hyd y llwybr arfordir Gogledd Cymru, o Borth Eirias, Bae Colwyn i Nova…

Agoriadau

Hanner Marathon yr Arfordir Sanlam, Porth Eirias i Brestatyn

3rd Ebrill 2022
Pobl ym Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

Cynhelir Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn ar drydydd dydd Sadwrn y mis rhwng mis Mai a mis Tachwedd.

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

20th Tachwedd 2021
Logo Theatr Colwyn

Ar ôl hir ddisgwyl ail ymunwch â Forza Performing Arts a’u ffrindiau o ganolfan celfyddydau syrcas…

Agoriadau

Forza Performing Arts yn cyflwyno Elevata yn Theatr Colwyn

7th Tachwedd 2021
Venue Cymru logo on side of building

Roedd ‘na reswm pam eich bod chi wedi gwirioni gyda nhw. Rŵan am y tro cyntaf, gallwch weld y sioe…

Agoriadau

The Osmonds Musical yn Venue Cymru

29th Tachwedd 2022-3rd Rhagfyr 2022
Bowlenni ar lawnt fowlio

I’w nodi yng nghalendr pob bowliwr.

Agoriadau

Gŵyl Fowlio Sir Conwy 2022

31st Gorffennaf 2022-5th Awst 2022
Venue Cymru logo on side of building

Yn 2022 bydd pencampwr Strictly Come Dancing a The Greatest Dancer, Oti Mabuse, yn cyflwyno sioe na…

Agoriadau

Oti Mabuse - I Am Here yn Venue Cymru

11th Mai 2022
Venue Cymru logo on side of building

Mae Strictly Ballroom the Musical, sy’n seiliedig ar y ffenomenon o ffilm fyd enwog, ac sydd wedi…

Agoriadau

Strictly Ballroom - The Musical yn Venue Cymru

24th Hydref 2022-29th Hydref 2022
Venue Cymru logo on side of building

Mae’r label a amlygwyd Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Roy Orbison, Carl Perkins,…

Agoriadau

Sun Records - The Concert yn Venue Cymru

20th Chwefror 2022
Canŵod ar afon

Digwyddiad canŵio i fyny’r afon yw’r Conwy Ascent sy’n manteisio ar y llanw gan ddechrau yn y…

Agoriadau

Conwy Ascent

21st Mai 2022
Daniel O'Donnell

Mae’r seren a’r canwr rhyngwladol hoffus a diymhongar Daniel O’Donnell, un o berfformwyr mwyaf…

Agoriadau

Daniel O'Donnell yn Venue Cymru

26th Hydref 2021
Venue Cymru logo on side of building

Mae Tony Hadley, yn o’r lleisiau enwocaf yng ngherddoriaeth Prydain, wedi cyhoeddi taith enfawr yn…

Agoriadau

Tony Hadley - Taith i Ddathlu 40 Mlynedd yn Venue Cymru

11th Mawrth 2022
Logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

A fydd yr ailgylchu’n mynd allan ar y diwrnod cywir? Pwy sy’n mynd i sicrhau bod top y menyn yn…

Agoriadau

Jon Richardson - The Knitwit yn Venue Cymru

19th Ionawr 2023
Aelodau o'r Quaynotes yn eistedd mewn car hen

Mae’r Quaynotes yn dychwelyd i’r Motorsport Lounge ar gyfer taith arall ar hyd priffyrdd a chaeau’r…

Agoriadau

Y Quaynotes yn y Motorsport Lounge

5th Tachwedd 2021

Uchafbwyntiau Llety

Lounge area, Empire Hotel

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Swn-y-Dwr Holiday Cottage

Mae Sŵn-y-Dŵr yn fwthyn gwyliau traddodiadol gyda theimlad modern a chyfoes sydd wedi’i leoli yng…

Lymehurst Bed and Breakfast Llandudno

•             “Trysor cudd” •             Adolygiadau gwych •             Nifer o…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Seaside themed double bedroom, Beachside Guesthouse

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Bodeuron Guest House

Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon…

Exterior of Sunnycroft Guest House, Llandudno

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso…

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Garreg Lwyd yw fy mwthyn cysurus dwy ystafell wely, sy’n fwthyn 4 Seren Croeso Cymru. Mae’n cynnwys…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Ystafell wely ddwbl yn The View Holiday Cottage

THE VIEW – Yn cysgu 5 ac yn croesawu cŵn.   Bwthyn hyfryd ar ben rhes o dai teras ym mhentref…

Outside of Stratford House B&B

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Aerial image of Rwst lodges and bridge

Mae’n cabanau gwyliau hynod o gyfforddus mewn lleoliad heddychlon ger yr afon yng nghysgod y…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Y tu allan i westy Hilton Garden Inn a golygfa o forlyn syrffio

Gyda golygfeydd heb eu hail ar draws lagŵn syrffio mewndirol Adventure Parc Snowdonia tuag at y…

Grey themed twin room, Dunoon Hotel

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Outside of the Irish Bar with seating

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Meal of fish, chips and peas, Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Uchafbwyntiau Siopa

Simon Baker by Elevate Your Sole staff and Llandudno town crier outside the shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

Outside of R Evans Butchers shop

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Menyw gyda blows wen yn gwenu

Ynglŷn â'ch busnes Mae prisiau’n amrywio o £45 i £300 Rydym yn darparu therapïau…

Delwedd o wlân gwyrdd, glas a llwyd wrth ymyl offer.

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Cŵn yn chwarae yn y parc cŵn, petplace.

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Tu blaen y siop gyda manylder llwyd

Ynglŷn â'ch busnes Haf Roberts ydi perchennog Beauty Bliss ac mae ganddi dros ugain mlynedd o…

Logo Bagiau Cês Glas a Choch ar gefndir melyn

Ynglŷn â'ch busnes Rydym ni’n fusnes bychan a chyfeillgar sy’n darparu cyfleuster storio…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....