I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Llyn Parc Walk in the Gwydyr Forest

Mae’r daith yn dilyn hen lwybr y mwynwyr heibio i adfeilion Cloddfa Aberllyn cyn dod i Lyn Parc…

Conwy Valley Railway Shop and Museum Betws-y-Coed

Hwyl i’r teulu i gyd

Eglwys Sant Digain, Llangernyw

Mae’r llwybr 33 milltir ar draws Sir Gonwy yn rhan o Daith Pererin Gogledd Cymru, llwybr hanesyddol…

The Alwen Trail

Taith gron, hawdd ei dilyn, sydd wedi’i harwyddo, o amgylch Cronfa Ddŵr Alwen, tua 7.5 milltir (11…

Llandudno Oval Bowling Club

Rydym ar agor i’r cyhoedd ac mae gennym gyfleusterau da i bobl anabl ac iau a gallwn addysgu’r gêm…

Great Orme Explorer Tour

Dewch ar daith i gopa’r Gogarth! Mae’r daith, a gaiff ei chynnal bob awr, yn gwneud y mwyaf o…

Rocky Pines Adventure Golf, Great Orme, Llandudno

Cwrs golff mini 18 twll

GYG Karting

Mae GYG yn Gylchdaith Cartio 1100m, un o'r cylchedau cartio mwyaf yn y DU. Mynediad a maes parcio…

Taith cerdded i'r teulu ger Llyn Brenig

Mae’r llwybr diddorol a golygfaol hwn yn cysylltu pentrefi Mynydd Hiraethog, sef Pentrefoelas,…

Craig-y-Don Bowling Club

Yn agored i rai sydd heb fod yn aelodau.

Abergele Leisure Centre

Canolfan hamdden a pwll nofio.

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn yn arwain ar draws y bryniau coediog, heibio cloddiadau dwfn, siafftiau mwynfeydd…

James Alexander barr Tennis Centre

The James Alexander Barr Tennis Centre consists of 2 indoor and 4 outdoor floodlit tennis courts.…

National Cycle Route 5 | Colwyn Bay

Mae’r darn hwn o’r Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn ymestyn ar hyd arfordir Gogledd Cymru ac yn…

Coed Pwllycrochan

Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae Colwyn yn…

Conwy Water Gardens and Dutch Pancake House

Mae Gerddi Dŵr Conwy yn Nyffryn hardd Conwy wrth ymyl Parc Cenedlaethol Eryri.

Alwen Reservoir, Cerrigydrudion, Conwy

Mae’r gronfa ddŵr hon dros 900 acer o faint a hi yw’r fwyaf yng Nghymru. Gyda tua 14 milltiro o…

Plas y Brenin - National Mountain Sports Centre, Capel Curig

Yn swatio’n ddwfn yng nghalon Eryri, ni ellir maeddu’n lleoliad fel cyrchfan i weithgareddau antur…

Plas Mawr

Ailagor 4 Awst 2020.  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith. Mae’n debyg mai hwn…

John Lynn's Black Belt Academy & Martial Arts Academy

Rydym yn ganolfan crefftau ymladd teuluol sy’n arbenigo mewn addysgu a datblygu’r cymeriad.

Fishing at Alwen Reservoir

Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu…

Castell Conwy

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf…

Bwlch y Ddeufaen

Taith gron 4.5 milltir (7 cilomedr) o hyd o dref Llanfairfechan at odre mynyddoedd y Carneddau,…

Bont Fawr, Llanrwst

Mae’r daith gron 3.5 milltir (5.5 cilomedr) hon yn un o gyfres o deithiau cerdded o dref Llanrwst…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Prif sioe gyngerdd aml-deyrnged hirsefydlog swyddogol Ewrop i’r 1980!

Agoriadau

80's Mania yn Venue Cymru

16th Gorffennaf 2021
Delwedd yn dangos logo The Artisan Market Company Ltd

Marchnad grefftwyr fywiog, yn dod â’r cynhyrchwyr, y pobyddion, yr artistiaid a’r crewyr gorau yng…

Agoriadau

Marchnad Grefftwyr Bae Colwyn

17th Hydref 2020
Delwedd o Nigel Owens MBE

Mae’r Events Room yn falch o gyhoeddi cinio arbennig gyda dyfarnwr undeb rygbi Rhyngwladol Cymru…

Agoriadau

Cinio Chwe Gwlad gyda Nigel Owens MBE yn y Quay Hotel & Spa

7th Hydref 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Gyda chaneuon fel , Born In The USA, Glory Days, Streets of Philadelphia a llawer mwy, mae hon yn…

Agoriadau

The Sound of Springsteen yn Venue Cymru

20th Chwefror 2021
Delwedd o waith celf o arddangosfa Athena Papadopoulos

Mae’r arddangosfa hon yn cyflwyno casgliad newydd o waith gan yr arlunydd Athena Papadopoulos.

Agoriadau

Athena Papadopoulos: Cain and Abel Can’t and Able ym MOSTYN, Llandudno

13th Awst 2020-1st Tachwedd 2020
Mae'r ddelwedd yn dangos croesau pren bach gyda phabïau

Bydd Gwasanaeth Dwyfol yn cael ei gynnal yn Eglwys y Drindod Sanctaidd i’w ddilyn gyda Gorymdaith…

Agoriadau

Sul y Cofio Llandudno

8th Tachwedd 2020
Delwedd yn dangos côr ar y llwyfan yn Venue Cymru

Bydd noson agoriadol Gŵyl Gorawl 2021 yn ddathliad o leisiau fydd yn cyd-daro â Dydd Gŵyl Dewi.

Agoriadau

Cyngerdd Agoriadol Gŵyl Gorawl Gogledd Cymru yn Venue Cymru

5th Mawrth 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r canwr a’r cyfansoddwr gwych, Rufus Wainwright a’i fand wedi cyhoeddi sioe yn Venue Cymru i…

Agoriadau

Rufus Wainwright yn Venue Cymru

27th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Am dros 30 mlynedd, mae Texas wedi profi eu bod yn un o fandiau gorau’r Alban ac yn drysor…

Agoriadau

Texas - Dathlu 30 mlynedd ers Southside yn Venue Cymru

25th Mai 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Diversity wedi cyhoeddi un o’u teithiau mwyaf hyd yma a, gorau oll, maen nhw’n dychwelyd i…

Agoriadau

Diversity - Connected 2021 yn Venue Cymru

23rd Mawrth 2021
Delwedd yn dangos logo Rhedeg Cymru

Pleidleisiwyd yn un o’r 5 hanner marathon â’r golygfeydd gorau yn y DU gan ddarllenwyr Runners…

Agoriadau

Hanner Marathon Conwy

15th Tachwedd 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r sioe lwyfan Whitney - Queen of the Night, sydd wedi derbyn clod rhyngwladol, ar ei ffordd i…

Agoriadau

Whitney: Queen of the Night yn Venue Cymru

14th Chwefror 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae llawer wedi newid ym mywyd Paul yn y blynyddoedd diwethaf. Ymunwch ag ef ar ei drydedd taith o…

Agoriadau

Paul Smith - Changed yn Venue Cymru

22nd Ebrill 2021-23rd Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae Strictly Ballroom the Musical, sy’n seiliedig ar y ffenomenon o ffilm fyd enwog, ac sydd wedi…

Agoriadau

Strictly Ballroom - The Musical yn Venue Cymru

24th Ionawr 2022-29th Ionawr 2022
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Ffurfiodd Grimethorpe Colliery Band yn 1917 fel gweithgaredd hamddenol i weithwyr y lofa.

Agoriadau

Grimethorpe Colliery Band yn Venue Cymru

31st Gorffennaf 2021
Image of artwork from Nick Hornby exhibition

Mae’r arddangosfa hon yn cynnwys gwaith ffoto-cerfluniol newydd gan Nick Hornby,enillydd ‘Gwobr y…

Agoriadau

Nick Hornby ym MOSTYN, Llandudno

14th Tachwedd 2020-18th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae’r band teyrnged i’r Beatles yn parhau i ddenu sylw wrth iddynt ail-greu rhai o glasuron gorau…

Agoriadau

Bootleg Beatles On The Road yn Venue Cymru

10th Ebrill 2021
Delwedd o Siôn Corn

O 2.30pm bydd adloniant tymhorol amrywiol y tu allan i Neuadd y Dref. Am 4pm bydd yr Orymdaith…

Agoriadau

Gorymdaith Nadolig Hudolus, Llandudno

5th Rhagfyr 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae What’s Love Got To Do With It? yn gyngerdd teyrnged diguro.

Agoriadau

What’s Love Got To Do With It? Yn Venue Cymru

25th Hydref 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Dewch i gwrdd Jenna, gweinyddes a phobydd pasteiod o fri sy’n breuddwydio am ychydig o hapusrwydd…

Agoriadau

Waitress - Comedi gerddorol ramantus yn Venue Cymru

12th Ebrill 2021-17th Ebrill 2021
Delwedd yn dangos y tu allan i Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa David Grosvenor a John a Marilyn Davies yn Oriel Ffin y Parc

13th Medi 2020-7th Hydref 2020
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Camwch ymlaen am daith fawr!

Agoriadau

The Ladyboys of Bangkok yn Venue Cymru

17th Mehefin 2021
Delwedd yn dangos logo Venue Cymru ar ochr yr adeilad

Mae ELO Again yn ôl gyda thaith y 'Re-Discovery Tour’ sy’n dathlu cerddoriaeth Jeff Lynne a’r…

Agoriadau

ELO Again yn Venue Cymru

13th Chwefror 2021
Delwedd yn dangos côr ar y llwyfan yn Venue Cymru

Ymunwch â ni yn Ngwyl Gorawl Gogledd Cymru 2021 i wylio corau’n cystadlu'n erbyn ei gilydd ar y…

Agoriadau

Côr Meibion

6th Mawrth 2021

Ychydig o Hwyl

6th Mawrth 2021

Ieuenctid

6th Mawrth 2021

Merched

7th Mawrth 2021

Cymysg

7th Mawrth 2021

Arddull Siop Barbwr

7th Mawrth 2021

Uchafbwyntiau Llety

Merrydale, Llandudno

Wedi’i leoli’n ganolog yng nghanol Llandudno, a thaith gerdded 2 funud o’r promenâd a’r siopau. 

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

Waterloo Hotel, Betws-y-Coed

Wedi’i leoli mewn pentref dymunol Betws-y-Coed, Porth Eryri, mae Gwesty Waterloo a Lodge yn cynnig …

Arwydd Bryn Derwen

Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Tyn-y-Coed Hotel

Mae Tyn y Coed yng nghanol Gogledd Cymru, gyda mynediad hawdd i holl atyniadau. Rydym yn eiddo i…

Seldon's Golden Gate Holiday Centre

Mae Parciau SF yn cyflwyno’u parciau cyffiniol, Canolfan Golden Gate Holiday a Pharc Hamdden…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

The Oasis, Llandudno

Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae Carole ac…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

The Empire Hotel, Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Min Y Don Guest House, Llanfairfechan

Wedi’n lleoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru, ar y Promenâd sy’n enwog am ei olygfeydd anhygoel i…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Conwy Falls Cafe

Dyluniwyd Caffi Rhaeadr y Graig Lwyd gan Syr Clough Williams-Ellis, pensaer Portmeirion. 

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Parisella's Ice Cream Parlour

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 2.50 i £ 10.00.

Y tu allan i Gaffi Moel Siabod

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 4.75 i £ 11.95.

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Uchafbwyntiau Siopa

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Simon Baker by Elevate Your Sole shopfront

Siop esgidiau annibynnol yn nhref hardd Llandudno yng Ngogledd Cymru.  Sefydlwyd y siop yn…

The Potters Gallery

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 8 i £ 800.

Meithrinfeydd Eryri y tu allan

Mae'r prisiau'n amrywio o £ 0.99 i £ 3000.

Dewis cawsiau

Mae'r prisiau'n amrywio rhwng £ 1 a £ 30.

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Siop Melinau Gwlân Trefriw

Dewch i’n siop lle rydym yn gwerthu carthenni Cymreig traddodiadol, blancedi teithio a brethyn sy'n…

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

R Evans Butchers

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....