I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Pier Llandudno

Pier Llandudno

Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Other
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Conwy Sightseeing Cruise

Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria

Llandudno North Shore Beach

Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier Fictoraidd a…

The Olde Victorian Picture House, Great Orme, Llandudno

Tynnu lluniau mewn arddull Fictoraidd, ac yn addas ar gyfer bob oed.

Yn agored i rai sydd heb fod yn aelodau.

Coedwig Gwydyr

Mae Parc Coedwig Gwydyr, coedwig o lynnoedd a mynyddoedd yng nghalon Eryri, yn gartref i ystod eang…

Image of paddleboarding at Conwy

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn padlo ochr yn ochr â chi mewn lleoliad marina deniadol i…

National Beekeeping Centre Wales

Mae Canolfan Genedlaethol Cadw Gwenyn Cymru yn achosi gwefr o gyffro yng Ngogledd Cymru. Wedi'i…

Taith hawdd i feicwyr cymwys ar lwybrau di-gar a ffyrdd cefn tawel.

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

West Shore Miniature Railway

Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a thrydanol…

The Brenig Trail

Mae Llwybr Brenig yn mynd o amgylch Llyn Brenig ac mae’n addas ar gyfer teuluoedd sydd am gerdded…

Conwy Valley Railway Shop and Museum Betws-y-Coed

Hwyl i’r teulu i gyd

Great Orme Tramway, Llandudno

Sefydlwyd 1902

Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno) sydd yn…

Abergele Leisure Centre

Canolfan hamdden a pwll nofio.

Walking in Conwy

Taith o amgylch Mynydd y Dref (Conwy) ar lwybrau glaswelltog, traciau a ffyrdd eilaidd, gyda…

Rocky Pines Adventure Golf, Great Orme, Llandudno

Cwrs golff mini 18 twll

Rhos Fynach Crazy Golf

Mae gan Rhos Fynach yn Llandrillo-yn-Rhos gwrs golff gwyllt 9 twll gyda thema forwrol yn edrych…

Underground Adventures, Betws y Coed

Beth am brofi antur hollol wahanol ger Betws-y-coed a theithio drwy fynydd drwy gyfres o heriau…

Mae Clwb Golff Gogledd Cymru, sydd ar ymyl traeth Penmorfa, o safon pencampwriaeth ond nid yw o hyd…

Llanddulas Beach

Fe ganfyddwch lwybrau gwasgaredig o dywod a cherrig crynion ar hyd y rhan hon o’r traeth sy’n…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Venue Cymru

Collabro grŵp theatr gerdd mwyaf llwyddiannus y byd.

Agoriadau

Collabro Taith Love Like This yn Venue Cymru

16th Hydref 2020
Sioe Cerrig

Gydag atyniadau i apelio at bob oedran, sy'n enwog am ei ansawdd ar draws Gogledd Cymru.

Agoriadau

Sioe Cerrig

5th Medi 2020
Venue Cymru

Dyma gynhyrchiad cerddorol anhygoel sy'n dweud hanes anhygoel brenin roc a rol - Elvis Presley.

Agoriadau

The Elvis Years yn Venue Cymru

19th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae Hélène yn ceisio cyfiawnder i'w brawd a lofruddiwyd, gyda dialedd a chwyldro yn gefnlen i Les…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Les vêpres siciliennes yn Venue Cymru

7th Mawrth 2020
Venue Cymru

Byddwch yn barod am strafagansa o atgofion wrth i gynhyrchiad amrywiaeth Roc a Rôl mwyaf y DU…

Agoriadau

That'll Be The Day yn Venue Cymru

29th Chwefror 2020
RSPB Conwy

Yw cael mwy o natur yn eich bywyd yn un o’ch addunedau blwyddyn newydd chi?

Agoriadau

Taith Gerdded Adnabod Adar, Dydd Calan yn RSPB Conwy

1st Ionawr 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gymysg Nadolig yn Oriel Ffin y Parc

8th Rhagfyr 2019-22nd Rhagfyr 2019
Venue Cymru

Mae’r label a amlygwyd Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, Roy Orbison, Carl Perkins,…

Agoriadau

Sun Records - The Concert yn Venue Cymru

12th Medi 2020
Venue Cymru

Yn cynnwys actorion clodfawr a Cherddorfa fyw o dros 30 o gerddorion.

Agoriadau

Aida yn Venue Cymru

17th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae What’s Love Got To Do With It? yn gyngerdd teyrnged diguro.

Agoriadau

What’s Love Got To Do With It? Yn Venue Cymru

14th Hydref 2020
Venue Cymru

Dylai fod y diwrnod hapusaf ym mywydau Figaro a Susanna, ond a fydd eu priodas yn cael ei chynnal o…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno The Marriage of Figaro yn Venue Cymru

4th Mawrth 2020

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno The Marriage of Figaro yn Venue Cymru

6th Mawrth 2020
Venue Cymru

Ni all yr un dyn wrthsefyll swynion hudoles fwyaf y byd opera, Carmen.

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Carmen yn Venue Cymru

5th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae’r Dreamboys, y noson allan i ferched enwocaf yn y DU, yn eu holau ac yn fwy chwilboeth nac…

Agoriadau

The Dreamboys yn Venue Cymru

27th Tachwedd 2020
Theatr Colwyn

Mae’r sioe hon bellach yn adnabyddus fel un o’r sioeau teyrnged gorau yn y byd.

Agoriadau

Simon & Garfunkel Through the Years yn Theatr Colwyn

24th Medi 2020
Venue Cymru

Gyda chaneuon fel , Born In The USA, Glory Days, Streets of Philadelphia a llawer mwy, mae hon yn…

Agoriadau

The Sound of Springsteen yn Venue Cymru

19th Mehefin 2020
Theatr Colwyn

Am y tro cyntaf yng Ngŵyl Cabare a Bwrlesg Gogledd Cymru, cynhelir perfformiad gwych yn ystod y…

Agoriadau

Perfformiad Prynhawn Hudol Erwyd & Gatling yn Theatr Colwyn

25th Ionawr 2020
Venue Cymru

Daeth Jason Donovan i’n bywydau yn yr 80au fel Scott Robinson yn y gyfres enwog ‘Neighbours’.

Agoriadau

Jason Donovan - Taith Even More Good Reasons yn Venue Cymru

22nd Tachwedd 2020
Theatr Colwyn

Mae The Houghton Weavers wedi bod yn adlonni cynulleidfaoedd ers mwy na deugain mlynedd.

Agoriadau

The Houghton Weavers yn Theatr Colwyn

26th Medi 2020
Diwrnod Prom Deganwy

Dewch draw i ymuno mewn diwrnod hwyliog i'r teulu gyda gweithgareddau, stondinau, bwyd a lluniaeth…

Agoriadau

Diwrnod Prom Deganwy

30th Mai 2020
Venue Cymru

1 adeilad; 2 ddiwrnod; dros 300 o weithdai, sesiynau galw heibio, sgyrsiau, perfformiadau; 10,000…

Agoriadau

Cymerwch Ran 2020 yn Venue Cymru

11th Ionawr 2020-12th Ionawr 2020
Wirral Minis - Taith Mini Flynyddol i Landudno

Taith mini flynyddol o Bromborough i Landudno, wedi ei threfnu gan Wirral Minis.

Agoriadau

Wirral Minis - Taith Mini Flynyddol i Landudno

12th Ionawr 2020
Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos

Cynhelir y farchnad hon bob dydd Gwener hyd 20 Rhagfyr (ar wahân i ddydd Gwener y Groglith). Mae…

Agoriadau

Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos

25th Ionawr 2019-20th Rhagfyr 2019
Venue Cymru

Bydd cyfle i ddilynwyr snwcer weld rhai o brif chwaraewyr y byd yn Llandudno ym mis Mawrth 2020.

Agoriadau

Pencampwriaeth Taith Coral 2020 yn Venue Cymru

17th Mawrth 2020-22nd Mawrth 2020
Venue Cymru

Yn dilyn y cynhyrchiad hynod lwyddiannus o Guys and Dolls y llynedd, mae disgyblion Ysgol John…

Agoriadau

Fame yn Venue Cymru

27th Chwefror 2020-28th Chwefror 2020

Uchafbwyntiau Llety

Tŷ Mair

A comfortably furnished 3 bedroom house, sleeping 5.

Quay Hotel & Spa

Gwesty a Sba The Quay – gyda golygfeydd trawiadol o Gastell Conwy a’r wlad o amgylch, mae’r gwesty…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Winchmore Hotel, Llandudno

Mae croeso cynnes a chyfeillgar yn aros amdanoch yng Ngwesty’r Winchmore. Mae ein gwesty teuluol…

Garreg Lwyd Cottage, Conwy

Bwthyn clyd gyda dwy ystafell wely ar ffordd bengaead ddistaw yn nhref Conwy, sy’n dref treftadaeth…

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Stay Llandudno

Mae’r bwthyn clyd a thraddodiadol hwn wedi’i leoli mewn ardal dawel o’r dref. Yn agos i’r pier,…

Evans Hotel Llandudno Front

Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn ein gwesty teuluol gwobredig.

Empire Hotel Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Sunrise Apartments

Mae Sunrise Holiday Apartments wedi’u lleoli’n ganolig rhwng y ddwy lan, yn gwynebu’r Gogarth a…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Llandudno Hostel

Mae James a Melissa yn eich croesawu i’w hostel bwtîg, mewn tŷ tref Fictoraidd, yng nghanol…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Osborne House Hotel Llandudno

Gwesty bwtîc moethus wedi'i leoli ar y promenâd, gyda golygfeydd gogoneddus o'r môr.

Oak Alyn

Gwesty bach deniadol, tawel sy’n cael ei redeg gan deulu. Y mae ar y gwastad wrth ymyl canol y dref…

Ty Penry

Mewn lleoliad delfrydol mewn ardal breswyl dawel yn Llandudno, ac eto dim ond llathau o ganol y…

Oaklawn, Llandudno

"Diolch am y croeso cynnes. Fe welwn ni chi’r flwyddyn nesaf". Wedi’u lleoli ar ffordd dawel -…

Wedgwood Guest House, Llandudno

Cewch wyliau cyfforddus yng ngwesty bach Wedgwood sy’n cael ei redeg gan deulu; mewn lleoliad…

Merrion Hotel, Llandudno

Mae’r teulu Bream yn eich croesawu chi i The Merrion Hotel, sydd ar y Promenâd yng nghanol…

Buile Hill Llandudno

Ardal breswyl dawel. Lleoliad canolog a gwastad, yn agos at siopau, gorsaf drenau a gorsaf bysiau,…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Orchard House

Bwyty a Bwyd i Fynd Allan sy’n cael ei redeg gan deulu.

The Olive Tree, Colwyn Bay

Mae’r Olive Tree Coffee Shop yng Nghanolfan Arddio Snowdonia’n seibiant perffaith wedi i chi fod yn…

The Cocoa House

O fyrbryd a choffi arbenigol i bryd tri chwrs, i gyd o gynnyrch lleol.

Dim ond y cynnyrch lleol gorau sy’n mynd i’n bwyd cartref ffres – bwyd fel yr oedd mam yn arfer ei…

Ail-agorodd bwyty Tribells y llynedd, ar ôl cwblhau gwaith ailwampio. Rydym yn cynnig bwydlen…

Good Taste Bistro

Amgylchedd gartrefol braf sy’n darparu bwyd o ansawdd.

Samphire, Seafood Brasserie & Bar

Samphire, Brasserie a Bar Bwyd Môr, wedi’i leoli yng Ngwesty Car Môr, ac mewn lleoliad delfrydol…

Rydym yn gaffi teuluol sy’n gweini bwyd cartref a chacennau cartref.

La Dolce Vita, Rhos on Sea

La Dolce Vita: yn gweini bwyd gwych a gwinoedd rhagorol mewn awyrgylch cynnes a…

Queens Hotel

Cinio / byrbrydau / te hwyr / a te a choffi bore a phrynhawn yn ddyddiol. Man i goetsis godi a…

Pot Mêl / The Ugly House Tearoom

Cyfuniad unigryw o fwyd cartref o safon a chyfaredd.

Eden Tea Rooms, Llandudno

Ystafelloedd te sy’n cynnig coffi, te a chinio. Sawl cynnyrch masnach deg. Y rhan fwyaf o’r bwyd yn…

Uchafbwyntiau Siopa

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

R Evans Butchers, Llandudno

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....