I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Pier Llandudno

Pier Llandudno

Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Swallow Falls

Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol

Conwy Sightseeing Cruise

Neidiwch ar fwrdd y Queen Victoria

Biking in Conwy

Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd…

Llwybr Treftadaeth Parc Eirias

Mae hon yn daith gerdded gylchol hawdd, ddwy filltir o amgylch Parc Eirias yn archwilio hanes y…

Penmaenmawr to Conwy - Road Cycle Route

Taith o tua 10 milltir (16 km) gyda golygfeydd hardd sy’n mynd o Benmaenmawr i Gonwy ac yn ôl.

Gwydir Castle Llanrwst

Mae Castell Gwydir wedi’i leoli ym mhrydferthwch Dyffryn Conwy mewn gardd 10 erw, restredig Gradd 1…

Walking in Conwy

Cyfres o dair taith gerdded, o bellter amrywiol, o Landudno i Ddeganwy, Ochr Penrhyn, Nant y Gamar,…

Penmachno Trail

Llwybrau Penmachno yw un o ganolfannau beicio mynydd gorau Gogledd Cymru. Mae yma ddau lwybr -…

Walking in Conwy

Taith gerdded gylch fer tua 1.5 milltir o hyd trwy goetir Coed Shed gan ddechrau o bentref y Groes…

Smallest House - Conwy

Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

James Alexander barr Tennis Centre

The James Alexander Barr Tennis Centre consists of 2 indoor and 4 outdoor floodlit tennis courts.…

Canolfan Ddiwylliant Conwy

Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol ryfeddol…

Walking in Conwy

Cyfres o lwybrau cerdded, o bellter amrywiol, i fyny ac o amgylch copa’r Gogarth yn Llandudno.

Ysgol John Bright Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

Canyon Wales

Mae Canyon Wales yn cyflwyno teithiau cerdded ceunentydd a hafnau o ansawdd uchel i bob cwr o Gymru…

The Olde Victorian Picture House, Great Orme, Llandudno

Tynnu lluniau mewn arddull Fictoraidd, ac yn addas ar gyfer bob oed.

Road Cycle Route around Llandudno

Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy. Tua 15…

Castell Dolwyddelan

Eiddo yng ngofal Cadw.

Betws-y-coed Golf club

Cwrs 9 twll mewn tir parc.

Walking in Conwy

Mae’r daith gron 3.5 milltir (5.5 cilomedr) hon yn un o gyfres o deithiau cerdded o dref Llanrwst…

Pensarn Beach

Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd hefyd yn…

Ap y Gwningen Wen Alys yng Ngwald Hud

Mae ap “Y Gwningen Wen” Alys yng Ngwald Hud yn un o deithiau clyweled y dref (Llandudno) sydd yn…

Adventure Company

Mae’r safle wedi'i leoli mewn 69 erw o goetir sy’n rhan o Ystâd hardd Cinmel. Mae mynediad…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Gardd Bodnant

Bydd y telynor lleol Dylan Cernyw yn chwarae yn lleoliad prydferth y Felin Binnau.

Agoriadau

Cerddoriaeth yn y Felin Binnau yng Ngardd Bodnant

17th Mai 2020
Venue Cymru

Mae Jane McDonald yn ôl yn 2020 gyda’i thaith newydd sbon ‘Let the Light In’.

Agoriadau

Jane McDonald - Let the Light In yn Venue Cymru

25th Mehefin 2020
Gerddi Agored Rowen

Cynhelir Diwrnod Gerddi Agored Rowen bob yn ail flwyddyn.

Agoriadau

Gerddi Agored Rowen

17th Mai 2020
Theatr Colwyn

Ymunwch â Vienna Festival Ballet wrth iddyn nhw ddathlu eu pen-blwydd yn 40.

Agoriadau

Swan Lake yn Theatr Colwyn

19th Mai 2020
Gardd Bodnant

Darganfyddwch yr amrywiaeth syfrdanol o adar yn yr ardd ar daith gerdded dywys gydag arbenigwr o…

Agoriadau

Taith Gerdded Adar Gardd Bodnant

28th Ebrill 2020
Theatr Colwyn

Cefn gwlad Suffolk yn Lloegr, 1759. Wrth i’r wlad ddisgwyl am gomed Halley, caiff merch ifanc ei…

Agoriadau

NT Live: The Welkin yn Theatr Colwyn

21st Mai 2020
RSPB Conwy

Gwnewch bwdinau blasus ar gyfer adar, mwynhewch grefftau a chanfod adar a beth maent yn hoffi eu…

Agoriadau

Penwythnos Mawr Gwylio Adar yr Ardd yn RSPB Conwy

25th Ionawr 2020-26th Ionawr 2020
Venue Cymru

Dylai fod y diwrnod hapusaf ym mywydau Figaro a Susanna, ond a fydd eu priodas yn cael ei chynnal o…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno The Marriage of Figaro yn Venue Cymru

4th Mawrth 2020

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno The Marriage of Figaro yn Venue Cymru

6th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae Rob Beckett yn ôl ar daith gyda sioe stand-yp newydd sbon.

Agoriadau

Rob Beckett - Wallop yn Venue Cymru

14th Chwefror 2020
Nobuko Tsuchiya: 30 Ways to Go to the Moon ym MOSTYN, Llandudno

Mae'r corff newydd hwn o waith gan yr artist o Japan, Nobuko Tsuchiya, yn cael ei ddangos yng…

Agoriadau

Nobuko Tsuchiya: 30 Ways to Go to the Moon ym MOSTYN, Llandudno

9th Tachwedd 2019-1st Mawrth 2020
Marchnad Ffermwyr Conwy

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

26th Chwefror 2020
Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos

Cynhelir y farchnad hon bob dydd Gwener hyd 18 Rhagfyr (ar wahân i 10 Ebrill - dydd Gwener y…

Agoriadau

Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos

17th Ionawr 2020-18th Rhagfyr 2020
Hanner Marathon yr Arfordir Sanlam, Porth Eirias i Brestatyn

Hanner marathon gwych ar hyd y llwybr arfordir Gogledd Cymru, o Borth Eirias, Bae Colwyn i Nova…

Agoriadau

Hanner Marathon yr Arfordir Sanlam, Porth Eirias i Brestatyn

5th Ebrill 2020
Venue Cymru

Prif sioe gyngerdd aml-deyrnged hirsefydlog swyddogol Ewrop i’r 1980!

Agoriadau

80's Mania yn Venue Cymru

11th Medi 2020
Prom a Mwy 20

Cynhelir Prom a Mwy unwaith eto yn 2020 i gynnig diwrnod llawn hwyl i’r teulu yn rhad ac am ddim!…

Agoriadau

Prom a Mwy 20, Bae Colwyn

2nd Mai 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Colin See-Paynton yn Oriel Ffin y Parc

29th Mawrth 2020-22nd Ebrill 2020
Gardd Bodnant

Dewch draw i’r Hen Felin i greu eich Tylwythen Flodau - neu Goblyn Blodau!

Agoriadau

Crëwch Dylwythen Flodau yng Ngardd Bodnant

15th Chwefror 2020

Crëwch Dylwythen Flodau yng Ngardd Bodnant

19th Chwefror 2020

Crëwch Dylwythen Flodau yng Ngardd Bodnant

23rd Chwefror 2020
Rygbi Gogledd Cymru

Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

Agoriadau

RGC v Casnewydd yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn

4th Ebrill 2020
Marchnad Ffermwyr Conwy

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

29th Gorffennaf 2020
Theatr Colwyn

Stori deimladwy a gobeithiol Shakespeare o golled a chymodi, wedi’i leoli ym myd cyfarwydd…

Agoriadau

RSC yn fyw: Pericles yn Theatr Colwyn

23rd Medi 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gaeaf yn Oriel Ffin y Parc

22nd Ionawr 2020-29th Ionawr 2020
Theatr Colwyn

Mae Leontes yn rhwygo ei deulu’n ddarnau gyda’i genfigen, ond mae galar yn agor ei galon.

Agoriadau

RSC yn fyw: The Winter's Tale yn Theatr Colwyn

10th Mehefin 2020
Gardd Bodnant

Bydd y telynor lleol Dylan Cernyw yn chwarae yn lleoliad prydferth y Felin Binnau.

Agoriadau

Cerddoriaeth yn y Felin Binnau yng Ngardd Bodnant

21st Mehefin 2020
Venue Cymru

Gyda’u brwdfrydedd heintus, mae taith yr Hairy Bikers yn cynnig noson epig o goginio a sgwrsio.

Agoriadau

Noson gyda’r Hairy Bikers yn Venue Cymru

15th Hydref 2020

Uchafbwyntiau Llety

Dale Holiday Apartment, Rhos-on-Sea

Rhandy llawr gwaelod hunangynhwysol gyda’i fynedfa breifat ei hun, gardd a golygfeydd o’r…

Sunset Cottage Llandudno

Bwthyn Gwyliau celfydd gyda’r holl gyfarpar angenrheidiol, gyda dwy ystafell wely, ym Mhenmorfa,…

Dunoon Hotel, Llandudno

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Min y Don Guest House

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

St George's Hotel, Llandudno

St George yw gwesty moethus Llandudno sydd ar lan y môr. Mae ganddo 75 o ystafelloedd gwely gyda…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Dros 150 o fythynnod, ffermdai a fflatiau wedi’u dewis yn arbennig, yn Llandudno, Conwy, Ynys Môn,…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

The Empire Hotel, Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Paysanne, Deganwy

Paysanne opened in 1988 by Bob & Barbara Ross, a pair of Francophiles specialising in French style…

Conwy Falls Cafe

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig cynnyrch lleol, cynnyrch cartref a chynnyrch o…

Uchafbwyntiau Siopa

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

R Evans Butchers, Llandudno

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....