I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Pier Llandudno

Pier Llandudno

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Trefriw Trails

Cyfres o naw llwybr cerdded gydag arwyddion. Maent yn amrywio o ran hyd ac yn cychwyn a gorffen ym…

Biking in Conwy

Llwybr 3.5 cilomedr o hyd (dringo 60m), sy’n ymdroelli drwy Goedwig Clocaenog ac yn berffaith ar…

Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud

Mae Ap Trwy’r Drych Alys yng Ngwlad Hud yn ddilyniant hir ddisgwyliedig i Ap y Gwningen Wen. Mae’r…

Pensychnant Nature Conservation Centre, Sychnant Pass, Conwy

Mae Pensychnant yn gweithio gyda llawer o naturiaethwyr lleol a sefydliadau bywyd gwyllt i gofnodi…

Taith Gwarchodfa Natur Leol Nant y Coed

Mae’r daith fer hyfryd hon o tua 1 filltir (2.2 km) yn mynd trwy goetiroedd heirdd Nant y Coed ac…

Pensarn Beach

Mae’r traeth cerrig mân yn wych ar gyfer cerdded yn hamddenol ar gyfer y promenâd, sydd hefyd yn…

Walking in Conwy

Y byrraf o’r ddau lwybr, ychydig gannoedd o fetrau o hyd yn unig, yn cyflwyno rhai o nodweddion…

Canyon Wales

Mae Canyon Wales yn cyflwyno teithiau cerdded ceunentydd a hafnau o ansawdd uchel i bob cwr o Gymru…

Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod boblogaidd…

James Alexander barr Tennis Centre

The James Alexander Barr Tennis Centre consists of 2 indoor and 4 outdoor floodlit tennis courts.…

Boutique Tours of North Wales

Mae ein teithiau ymweld preifat unigryw yn uchel iawn eu bri, gydag ymwelwyr rhyngwladol yn dweud…

Mountains & Lakes around Betws y Coed - Road Cycle Route

Taith fer ond egnïol o 13 milltir (21 km) gyda golygfeydd godidog yn cychwyn o Fetws-y-coed ac yn…

Smallest House - Conwy

Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

Parc Eirias

Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi prif…

Canolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol

Mae’r Ganolfan Dŵr Gwyn Genedlaethol ar Afon Tryweryn; afon fynyddig wirioneddol wyllt yng nghanol…

Fishing at Alwen Reservoir

Ddŵr Alwen yn lleoliad heddychlon gyda nifer o lannau cysgodol, coediog. Mae’r dyfroedd yn cael eu…

North Wales Cruising Club

Y clwb yw un o’r clybiau hwylio mwyaf yng Ngogledd Cymru.

Green Dragon Activities

Bydd ein hyfforddwyr cymwysedig yn eich arwain mewn sesiwn weithgaredd llawn hwyl na fyddech fyth…

Llyn Parc Walk in the Gwydyr Forest

Mae’r daith yn dilyn hen lwybr y mwynwyr heibio i adfeilion Cloddfa Aberllyn cyn dod i Lyn Parc…

Llandudno Sailing Club

Mae gan y clwb hwylio ar gyfer y teulu adeilad clwb ar y promenâd yn Llandudno.

Abaty Aberconwy

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf…

West Shore Miniature Railway

Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a thrydanol…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Venue Cymru

Prif sioe gyngerdd aml-deyrnged hirsefydlog swyddogol Ewrop i’r 1980!

Agoriadau

80's Mania yn Venue Cymru

11th Medi 2020
RSPB Conwy

Ymunwch â ni ar gyfer pob math o weithgareddau sy'n ymwneud â natur, a chael rhywfaint o hwyl…

Agoriadau

Clwb Fforwyr Bywyd Gwyllt yn RSPB Conwy

7th Mawrth 2020
Academi Frenhinol Gymreig, Conwy

Uchafbwynt y flwyddyn yn yr Academi Frenhinol Gymreig, lle maent yn agor eu drysau i aelodau’r…

Agoriadau

Arddangosfa Gelf Agored Flynyddol yn Yr Academi Frenhinol Gymreig

11th Ionawr 2020-8th Chwefror 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Gerald Dewsbury ac Ystafell Waith gan Kim Dewsbury yn Oriel Ffin y Parc

21st Mehefin 2020-15th Gorffennaf 2020
Wales U20 Six Nations Internationals 2020

Bydd Cymru Dan 20 yn dychwelyd i Stadiwm Zip World yn 2020 ar gyfer eu hymgyrch Chwe Gwlad.

Agoriadau

Gemau Rhyngwladol y Chwe Gwlad dan 20 Cymru 2020 - Cymru v Yr Alban ym Mae Colwyn

21st Chwefror 2020
Theatr Colwyn

Cyflwynir gan Ruffled Feathers Productions.

Agoriadau

‘I Want That Hair’ gan Jane Thornton yn Theatr Colwyn

20th Mai 2020
Gardd Bodnant

Darganfyddwch yr amrywiaeth syfrdanol o adar yn yr ardd ar daith gerdded dywys gydag arbenigwr o…

Agoriadau

Taith Gerdded Adar Gardd Bodnant

19th Hydref 2020
Theatr Colwyn

Mae James McAvoy yn dychwelyd i’r llwyfan ar gyfer addasiad newydd a dyfeisgar o Cyrano de…

Agoriadau

NT Live: Cyrano de Bergerac yn Theatr Colwyn

20th Chwefror 2020
Venue Cymru

Mae diwrnod y Ras Fawr rhwng Maer Goodway o Adventure Bay a Maer Humdinger o Foggy Bottom wedi…

Agoriadau

Paw Patrol Live! Race to the Rescue yn Venue Cymru

30th Awst 2020-31st Awst 2020
MOSTYN, Llandudno

Ffotograffau gan David Hurn, ffotograffydd Magnum, gyda ffilm am yr artist gan Zed Nelson.

Agoriadau

FEL Y MAE: Ôl-troed dyn ar dirlun Cymru ym MOSTYN, Llandudno

16th Hydref 2019-26th Ionawr 2020
Venue Cymru

Gyda chaneuon fel , Born In The USA, Glory Days, Streets of Philadelphia a llawer mwy, mae hon yn…

Agoriadau

The Sound of Springsteen yn Venue Cymru

19th Mehefin 2020
Venue Cymru

Bydd Paul Carrack a’i fand 6 offeryn arbennig yn mynd ar daith unwaith eto ar gyfer eu Taith 20/20…

Agoriadau

Paul Carrack yn Venue Cymru

20th Mawrth 2020
Marchnad Ffermwyr Conwy

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

27th Mai 2020
Venue Cymru

Y lein-yp gorau erioed, gyda The Tremeloes; Mamas and Papas UK; Herman’s Hermits; The Marmalade;…

Agoriadau

Sixties Gold 2020 yn Venue Cymru

20th Hydref 2020
Venue Cymru

Ni all yr un dyn wrthsefyll swynion hudoles fwyaf y byd opera, Carmen.

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Carmen yn Venue Cymru

5th Mawrth 2020
Venue Cymru

Mae sioe deledu blant ‘In the Night Garden’ sydd wedi ennill gwobr Bafta, yn dychwelyd i’r llwyfan.

Agoriadau

In The Night Garden... Live yn Venue Cymru

1st Gorffennaf 2020-2nd Gorffennaf 2020
Triathlon y Dyn Eira 2019, Capel Curig

Mae’r Dyn Eira yn un o driathlonau a duathlonau aml-dir mwyaf annodd y DU.

Agoriadau

Triathlon y Dyn Eira 2020, Capel Curig

1st Awst 2020-2nd Awst 2020
Ffair Hadau Conwy

Ffair Siarter Frenhinol 700 mlynedd oed gyda stondinau hadau a phlanhigion, mêl a marchnad ffermwyr.

Agoriadau

Ffair Hadau Conwy

26th Mawrth 2020
Chiara Camoni ym MOSTYN, Llandudno

Gan gynnwys gweithiau newydd a diweddar, mae arddangosfa Chiara Camoni yn cynnwys darn…

Agoriadau

Chiara Camoni ym MOSTYN, Llandudno

9th Tachwedd 2019-1st Mawrth 2020
Venue Cymru

Y sioe gerdd enwog o’r West End.

Agoriadau

The Commitments yn Venue Cymru

2nd Tachwedd 2020-7th Tachwedd 2020
Gardd Bodnant

Bydd y telynor lleol Dylan Cernyw yn chwarae yn lleoliad prydferth y Felin Binnau.

Agoriadau

Cerddoriaeth yn y Felin Binnau yng Ngardd Bodnant

21st Mehefin 2020
Theatr Colwyn

Yn rownd derfynol y gystadleuaeth Seren yn Codi, bydd chwech o'r sêr mwyaf poblogaidd o fyd cabare…

Agoriadau

Seren yn Codi gyda Bear Glitz yn Theatr Colwyn

24th Ionawr 2020
Venue Cymru

Mae’r canwr, cyfansoddwr a’r actor byd-enwog David Essex OBE wedi cyhoeddi ei daith gyntaf o bwys…

Agoriadau

David Essex yn Venue Cymru

6th Hydref 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Arddangosfa Haf 10fed Pen-blwydd a Mike Briscoe yn 60 yn Oriel Ffin y Parc

19th Gorffennaf 2020-12th Awst 2020

Uchafbwyntiau Llety

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Dunoon Hotel, Llandudno

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

The Empire Hotel, Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

Min y Don Guest House

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Conwy Falls Cafe

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig cynnyrch lleol, cynnyrch cartref a chynnyrch o…

Uchafbwyntiau Siopa

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

R Evans Butchers

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....