I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies
Tu Hwnt i'r Bont

Tu Hwnt i'r Bont

Pier Llandudno

Pier Llandudno

Ymgolli Dy Hun

Ymgolli Dy Hun

Yn chwilio am rywbeth...
  • Llety
  • Pethau i’w Gwneud
  • Beth sy’n Digwydd?
  • Bwyd a Diod
  • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Ysbrydoliaeth

Croeso i Gonwy, Llandudno a mwy!

Uchafbwyntiau Pethau i’w Gwneud

Twyni Cinmel

Mae Twyni Cinmel yn rhoi cyfle i chi gerdded neu feicio drwy system dwyni tywod weithredol gan…

Coed Pwllycrochan

Mae'r coetir amlwg hwn sy’n ymestyn ar draws y llethrau uwchben a’r tu ôl i dref Bae Colwyn yn…

Abaty Aberconwy

Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi canoloesol mwyaf…

Rocky Pines Adventure Golf, Great Orme, Llandudno

Cwrs golff mini 18 twll

Clwb Golff Llanfairfechan

Cwrs 9 twll ar dir parc

Gwydir Uchaf Chapel, Llanrwst

A simple stone-built chapel built in 1673, noted for its fine painted ceiling.

National Cycle Route 5

Mae’r darn hwn o’r Llwybr Beicio Cenedlaethol 5 yn ymestyn ar hyd arfordir Gogledd Cymru ac yn…

Great Orme Summit Complex, Llandudno

Mae The Summit Complex wedi’i leoli ar gopa 679 troedfedd Pen y Gogarth yn Llandudno. O’r…

Bodlondeb Woods Local Nature Reserve Conwy

Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan ddeheuol Moryd…

Walks from Pont y Pair in the Gwydyr Forest

Mae’r gyfres hon o lwybrau cerdded cymhedrol yn dechrau o faes parcio Pont y Pair ym Metws-y-Coed…

Y Morfa Leisure Centre

Cyfleusterau dan do a thu allan.

Canyon Wales

Mae Canyon Wales yn cyflwyno teithiau cerdded ceunentydd a hafnau o ansawdd uchel i bob cwr o Gymru…

Abergele Golf Club

Cwrs 18 twll ar dir parc.

Road Cycle Route around Llandudno

Taith amrywiol o amgylch tref glan môr Fictoraidd Llandudno a’r Gogarth ac yn ôl Ddeganwy. Tua 15…

City Sightseeing Llandudno and Conwy

Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae llawer o…

Parc Eirias

Wedi ei leoli ym Mae Colwyn, gyda hanner can erw o barcdir prydferth, Parc Eirias ydi prif…

Mostyn

Oriel gelfyddyd gyfoes.

Llwybr Clogwyn Gigfran, Coedwig Gwydyr

Mae’r llwybr yn dilyn ffordd fach ddeiliog ac yn arwain i fyny allt greigiog a orchuddir â phinwydd…

Gwarchodfa Natur Leol y Glyn

Mae’r Glyn yn ardal goediog ar hyd Afon Colwyn, Hen Golwyn. Roedd y Glyn yn barc hynod boblogaidd…

Riding in North Wales

Mae Canolfan Marchogaeth Gwydir wedi’i leoli yng nghanol golygfeydd ardderchog Parc Cenedlaethol…

Penmaenmawr beach

Cyfleusterau hwylio ardderchog i’r 21ain Ganrif.

Creuddyn Sports Hall

Mae gan Ganolfan Hamdden y Creuddyn brif neuadd, campfa, caeau pêl-droed a chyrtiau pêl-rwyd lle…

Walking in Conwy

Mae’r llwybr hwn yn arwain ar draws y bryniau coediog, heibio cloddiadau dwfn, siafftiau mwynfeydd…

Biking in Conwy

Cylchdaith tua 20 cilomedr o hyd yn bennaf ar hyd lonydd gwledig, ond mae rhai darnau ar ffyrdd…

Uchafbwyntiau Beth sy’n Digwydd

Theatr Colwyn

Mae dyn yn cyrraedd tref ddieithr lle mae pawb yn gwybod ei enw, ond yn meddwl mai rhywun arall…

Agoriadau

RSC yn fyw: The Comedy of Errors yn Theatr Colwyn

1st Medi 2020
Venue Cymru

Mae’r sioe gerdd gan Queen a Ben Elton, sy'n llwyddiant byd-eang yn dychwelyd i'r DU a yn dod i…

Agoriadau

We Will Rock You yn Venue Cymru

9th Mawrth 2020-14th Mawrth 2020
Rygbi Gogledd Cymru

Ymunwch â ni ar gyfer gêm gartref RGC (Rygbi Gogledd Cymru).

Agoriadau

RGC v Caerfyrddin yn Stadiwm Zip World, Bae Colwyn

15th Chwefror 2020
Wales U20 Six Nations Internationals 2020

Bydd Cymru Dan 20 yn dychwelyd i Stadiwm Zip World yn 2020 ar gyfer eu hymgyrch Chwe Gwlad.

Agoriadau

Gemau Rhyngwladol y Chwe Gwlad dan 20 Cymru 2020 - Cymru v Yr Alban ym Mae Colwyn

21st Chwefror 2020
Hanner Marathon Conwy

Wedi’i lleoli rhwng y mynyddoedd a'r môr ger Conwy, mae’r ras anhygoel hon yn dechrau ac yn gorffen…

Agoriadau

Hanner Marathon Gogledd Cymru, Conwy

26th Gorffennaf 2020
Gardd Bodnant

Ymunwch â’r prif arddwr John Rippin am olwg hynod ddiddorol ar yr ardd.

Agoriadau

Taith gerdded gyda’r Prif Arddwr yng Ngardd Bodnant

17th Mehefin 2020
Venue Cymru

Mae’r sioe 60au deithiol orau a'r fwyaf yn dychwelyd i Venue Cymru, Llandudno am un noson yn unig.

Agoriadau

The Sensational 60's Experience yn Venue Cymru

28th Tachwedd 2020
Taith Gerdded Fawr Y Gogarth, Llandudno

Her gerdded 10 neu 20 milltir o amgylch y Gogarth, Llandudno.

Agoriadau

Taith Gerdded Fawr Y Gogarth, Llandudno

21st Mawrth 2020
Venue Cymru

Yn dilyn dwy daith a sicrhaodd glod y beirniaid a chyfnod ar y West End, mae Footloose yn ôl ac yn…

Agoriadau

Footloose yn Venue Cymru

1st Mehefin 2020-6th Mehefin 2020
Ras Ffordd 10k Nick Beer a Ras Hwyl, Llandudno

Ras redeg 10k gyda golygfeydd godidog ar hyd y Promenâd a rownd Cylchdro'r Gogarth.

Agoriadau

Ras Ffordd 10k Nick Beer a Ras Hwyl, Llandudno

9th Chwefror 2020
Venue Cymru

Yn dilyn ei daith hynod lwyddiannus yn gynharach eleni, mae’r eicon Billy Ocean wedi cyhoeddi taith…

Agoriadau

Billy Ocean a Chefnogaeth yn Venue Cymru

9th Tachwedd 2020
Venue Cymru

Yn dilyn y cynhyrchiad hynod lwyddiannus o Guys and Dolls y llynedd, mae disgyblion Ysgol John…

Agoriadau

Fame yn Venue Cymru

27th Chwefror 2020-28th Chwefror 2020
Gŵyl Gerdded Trefriw 2020

Mae Gŵyl Gerdded arobryn Trefriw yn dychwelyd gyda mwy o deithiau cerdded nag erioed!

Agoriadau

Gŵyl Gerdded Trefriw 2020

15th Mai 2020-17th Mai 2020
Hanner Marathon Conwy

Hanner marathon llawn golygfeydd ym mhrydferthwch Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru, gan…

Agoriadau

Hanner Marathon Eryri, Llanrwst

17th Mai 2020
Venue Cymru

Daw wyth ysgol ynghyd er budd adloniant ac elusen.

Agoriadau

Got to Sing Got to Dance yn Venue Cymru

15th Chwefror 2020
Westlife - Stadiums in the Summer Tour, Colwyn Bay

Bydd Westlife - y grŵp sydd wedi gwerthu’r mwyaf o albymau yn y DU yn y G21 - yn teithio’r DU yn…

Agoriadau

Westlife - Taith Stadiums in the Summer, Bae Colwyn

5th Gorffennaf 2020
Oriel Ffin y Parc

Mae Oriel Ffin y Parc yn cynnal arddangosfeydd newidiol gan rai o’r artistiaid gorau sy'n gweithio…

Agoriadau

Gwyn Roberts, Elfyn Jones a Peter Turnbull yn Oriel Ffin y Parc

1st Mawrth 2020-25th Mawrth 2020
RSPB Conwy

Ymunwch â ni ar gyfer pob math o weithgareddau sy'n ymwneud â natur, a chael rhywfaint o hwyl…

Agoriadau

Clwb Fforwyr Bywyd Gwyllt yn RSPB Conwy

7th Mawrth 2020
Marchnad Ffermwyr Conwy

Bwyd â gwir flas, yn uniongyrchol gan y cynhyrchwyr. Gallwch grwydro o amgylch y stondinau i brynu…

Agoriadau

Marchnad y Ffermwyr Conwy yn RSPB Conwy

26th Chwefror 2020
Venue Cymru

Mae Hélène yn ceisio cyfiawnder i'w brawd a lofruddiwyd, gyda dialedd a chwyldro yn gefnlen i Les…

Agoriadau

Opera Cenedlaethol Cymru yn cyflwyno Les vêpres siciliennes yn Venue Cymru

7th Mawrth 2020
Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

Gyda ffair stryd Fictoraidd, ffeiriau pleser hen ffasiwn, stondinau hwyl, peiriannau stêm, pobl…

Agoriadau

Ecstrafagansa Fictoraidd Llandudno

8th Mai 2020-10th Mai 2020
Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos

Cynhelir y farchnad hon bob dydd Gwener hyd 18 Rhagfyr (ar wahân i 10 Ebrill - dydd Gwener y…

Agoriadau

Marchnad Wledig Llandrillo-yn-Rhos

17th Ionawr 2020-18th Rhagfyr 2020
Her Eryri, Betws-y-Coed

Yr her gerdded 3 diwrnod o hyd hon yw’r unig ddigwyddiad o’i fath yn y DU!

Agoriadau

Her Eryri, Betws-y-Coed

26th Mehefin 2020-28th Mehefin 2020
Gŵyl Môr Ladron Gwreiddiol Conwy

Cewch draw i fod yn rhan o’r cyffro, a phaciwch eich het tri chornel a’ch arrrfau môr leidr gorau,…

Agoriadau

Gŵyl Môr Ladron Gwreiddiol Conwy

6th Mehefin 2020-7th Mehefin 2020

Uchafbwyntiau Llety

The Empire Hotel, Llandudno

Mae’r Empire yn westy mawr steil boutique yn nhref glan môr boblogaidd Llandudno. Mae’n llawn o…

Beachside Guesthouse, Llandudno

Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi…

Escape Boutique B&B, Llandudno

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N…

The Beach Caravan Park

Wedi’i leoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru yn Llanddulas gyda mynediad at un o’r llwybrau beicio…

Imperial Hotel, Llandudno

Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

Albany House, Llandudno

Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei…

St George's Hotel, Llandudno

Mae Gwesty’r St George’s mewn safle arfordirol ysblennydd ar y Promenâd yn edrych dros Fae godidog…

Bodnant Estate Bryn Mawr

Mae gennym ddeg bwthyn a thai fferm arbennig sy’n cysgu rhwng 2 ac 8 person ar Ystâd Bodnant, safle…

Rosaire Guest House, Llandudno

Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn…

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru

Llety gwyliau gwych ledled Gogledd Cymru, o’r mynyddoedd i’r môr. 

Maenan Abbey Caravan Park

Wrth gyrraedd y parc carafanau bach hardd a chyfeillgar hwn yng nghanol y wlad, byddwch yn gallu…

Stratford House Llandudno

Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd…

Bodysgallen Hall

Mae Neuadd a Sba Bodysgallen, wedi’i leoli mewn 230 erw o erddi a pharcdir llawn coed, yn neuadd…

Gwesty Links Hotel, Llandudno

Mae’r dafarn hanesyddol hon yn cynnwys 15 ystafell wely ac mae’n un o’r adeiladau mwyaf cyfarwydd…

Llandudno Hostel

Mae Hostel Llandudno yn croesawu gwesteion drwy’r flwyddyn. Wedi’i leoli mewn tŷ tref Fictoraidd,…

Osborne House, Llandudno

Gwesty bychan ysblennydd ar lan y môr yn Llandudno – cyrchfan arfordirol Fictoraidd. Chwe ystafell…

Apartments at Hamilton, Llandudno

Mae llawer o’n gwesteion yn dweud mai gwesty’r Hamilton yw eu “cartref oddi cartref yn Llandudno”.

Min Y Don Guest House, Llandudno

Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog…

Number 9

Dewis Gwych o Randai Glan y Môr / Lleoliad Unigryw. 3 rhandy mawr (1 a 2 ystafell wely, yn cysgu…

Dunoon Hotel, Llandudno

Mae Gwesty'r Dunoon yn westy pedair seren AA, 66 ystafell wely, sy'n cael ei redeg yn deuluol, ac…

Apartments at Summerhill, Llandudno

Mae Summer Hill wedi ei leoli ar ffordd breswyl dawel, bum munud yn unig ar droed o ganol Llandudno…

The Groes Inn

Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

Uchafbwyntiau Bwyd a Diod

Plas Penaeldroch Manor

Caffi trwyddedig gyda golygfeydd godidog o afon y dyffryn.

Paysanne, Deganwy

Agorwyd Paysanne yn 1988 gan Bob a Barbara Ross, pâr o Ffrainc-garwyr yn arbenigo mewn coginio…

Kinmel Arms, Abergele

Y Bwyd  Mae Bwyty The Kinmel Arms, Llansan Siôr wedi ennill dwy Rosette yr AA ac wedi’i leoli…

Cooney's Irish Bar

Mae’r bar Gwyddelig yn dafarn hyfryd a chyfeillgar, lle y byddwch yn cyrraedd fel dieithryn ac yn…

Conwy Falls Cafe

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod yn cynnig cynnyrch lleol, cynnyrch cartref a chynnyrch o…

Sheldon's Bar and Bistro

Bar a Bistro Sheldon’s yw’r 'Bar Dinesig newydd yn y Bae’. Cafodd ei sefydlu ym mis Hydref 2018, ac…

Uchafbwyntiau Siopa

NWT Direct Conwy Ltd

Mae NWT Direct yn arwain y farchnad yn y DU am weithgynhyrchu a chyflenwi rheiddiaduron wedi’u…

Orme Travel

Prisiau rhwng £20 a £ 100,000.

Farm and Pet Place Abergele Dog Park

Mae ein siop yn Abergele wedi cael ei hail-frandio’n ddiweddar o Farm and Pet Place i PetPlace. Ond…

R Evans Butchers

Cigydd teulu traddodiadol, a sefydlwyd yn agos i 40 mlynedd yn ôl, sy’n gwneud ein bacwn, selsig…

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....