Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Image of 2 cable cars crossing each other

Am

Mwynhewch daith ar Gar Cebl Llandudno yn ystod eich ymweliad â'r gyrchfan hyfryd.

Mae’r profiad unigryw hwn a agorwyd ar 30 Mehefin 1969 fel y system car cebl teithwyr hiraf ym Mhrydain, yn parhau i fod yn un o atyniadau mwyaf poblogaidd y dref.

Golygfeydd Anhygoel

Wrth i Geir Cebl Llandudno lithro’n dawel o’r Fach i Ben y Gwylfryn, 679 troedfedd i fyny, gallwch weld golygfeydd panoramig syfrdanol o Fae Llandudno, Trwyn y Fuwch, Moryd Conwy a milltiroedd allan dros Fôr Iwerddon. Ac yna edrych i lawr ar erddi hardd y Fach neu gael cipolwg ar y cyffro yng Nghanolfan Sgïo ac Eirafyrddio Llandudno.

Y pellter i'r copa yw ychydig dros filltir ac mae'r daith hamddenol yn cymryd tua naw munud ar raff ddur ddiddiwedd.

Mae Ceir Cabl Llandudno wedi eu paentio’n goch, melyn, oren a glas golau gan eu gwneud yn ychwanegiad lliwgar i dirlun Parc Gwledig y Gogarth.

Y pellter mwyaf o'r ddaear yw tua 80 troedfedd ac mae naw peilon yn cynnal y cebl.

Pethau i'w gwneud ar Ben y Gwylfryn

Unwaith y byddwch ar y copa (Pen y Gwylfryn), mae mwy o olygfeydd trawiadol i’w mwynhau.

Mae Ynys Môn, mynyddoedd Eryri, Ynys Seiriol a’r tu hwnt i gyd i’w gweld.

Gallwch grwydro’r Gogarth trwy ddilyn un o'r llwybrau troed niferus.

Galwch i mewn i Ganolfan Ymwelwyr Parc Gwledig y Gogarth lle mae arddangosion rhyngweithiol a chlyweledol yn disgrifio hanes, daeareg a bywyd gwyllt y Gogarth.

Gallwch hefyd brynu detholiad o daflenni llwybrau cerdded a natur.

Mae gan Ganolfan Pen y Gwylfryn ar y Gogarth, a fu unwaith yn eiddo i’r bocsiwr Randolph Turpin, fwyty, caffi, bar a siop yn ogystal â maes chwarae antur a Golff Antur Rocky Pines.

Prynu eich tocyn ar gyfer Car Cebl Llandudno - arian parod yn unig

Gallwch brynu tocyn sengl neu ddwyffordd ar Gar Cebl Llandudno o orsaf y Fach neu o derfynfa Pen y Gwylfryn.

** Noder, nid yw'r Car Cebl yn derbyn taliad cerdyn - arian parod yn unig **

Yn anffodus, ni all Ceir Cebl Llandudno weithredu ar ddiwrnodau gwyntog iawn, felly i osgoi cael eich siomi ffoniwch i gael amseroedd agor 01492 877205.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Adult Return£12.50 oedolyn
Adult Single£12.00 oedolyn
Child Return£10.00 plentyn
Child Single£9.50 plentyn
Family Return (2 adults, 2 children)£35.50 teulu
Family Single (2 adults, 2 children)£33.50 teulu

** Noder, nid yw'r Car Cebl yn derbyn taliad cerdyn - arian parod yn unig ** Nid yw’r tocynnau’n drosglwyddadwy ar gyfer eu defnyddio ar Dramffordd y Gogarth.
(Prisiau yn gywir 5/05/2022)

Cyfleusterau

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Mynediad Anabl

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Car Cebl Llandudno

Gweld Golygfeydd

North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

Ychwanegu Car Cebl Llandudno i'ch Taith

Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877205

Amseroedd Agor

* Ni all y ceir cebl weithredu ar ddiwrnodau gwyntog - ffoniwch am amseroedd agor

Beth sydd Gerllaw

 1. Tollffordd

  0.06 milltir i ffwrdd
 2. Hwyl i'r holl deulu

  0.09 milltir i ffwrdd
 3. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.1 milltir i ffwrdd
 4. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.1 milltir i ffwrdd
 1. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.19 milltir i ffwrdd
 2. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Sefydlwyd 1902

  0.26 milltir i ffwrdd
 4. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.28 milltir i ffwrdd
 5. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.33 milltir i ffwrdd

 6. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.33 milltir i ffwrdd
 7. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.35 milltir i ffwrdd
 8. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.36 milltir i ffwrdd
 9. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.42 milltir i ffwrdd
 10. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.44 milltir i ffwrdd
 11. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.45 milltir i ffwrdd
 12. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.49 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....