Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Clwb Golff Conwy

Clwb Golff Conwy

Golff

Golff

Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Golff

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 11

 1. Clwb Golff Gogledd Cymru

  Cyfeiriad

  72 Bryniau Road, West Shore, Llandudno, Conwy, LL30 2DZ

  Ffôn

  01492 875325

  Llandudno

  Mae Clwb Golff Gogledd Cymru, sydd ar ymyl traeth Penmorfa, o safon pencampwriaeth ond nid yw o hyd pencampwriaeth. Er ei fod yn brawf i’r gallu, mae’n caniatáu’r golffiwr i ymlacio ac edmygu rhai o’r golygfeydd mwyaf bywiogol yng Nghymru gyfan.

  Ychwanegu Clwb Golff Gogledd Cymru i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Betws yn Rhos, Abergele, Conwy, LL22 8BZ

  Ffôn

  01492 680690

  Abergele

  Silver Birch yw un o’r cyrsiau Talu a Chwarae mwyaf poblogaidd ar sîn golffio Gogledd Cymru lle rydym yn #MethrinyDechreuwr ac yn #Herio’rProfiadol!

  Ychwanegu Clwb Golff Silver Birch i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  Glan y Mor Road, Llandudno, Conwy, LL30 3PU

  Ffôn

  01492 548115

  Llandudno

  Mae Cwrs Golff Llandrillo yn Rhos yng Ngogledd Cymru yn gwrs parcdir gwastad yn bennaf, sy'n cynnig her deg i'r golffiwr cyffredin ac yn brawf da i'r rhai sydd â handicap is. Diffinnir y detholiad o ffyrdd teg llydan, tîs uchel a lawntiau dwy haen…

  Ychwanegu Rhos on Sea Golf Club i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Tan Y Gopa Road, Abergele, Conwy, LL22 8DS

  Ffôn

  01745 824034

  Abergele

  Cwrs 18 twll ar dir parc.

  Ychwanegu Abergele Golf Club i'ch Taith

 5. Cyfeiriad

  The Clubhouse, Ffordd Hen Eglwys, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0AL

  Betws-y-Coed

  Cwrs 9 twll mewn tir parc.

  Ychwanegu Betws-y-Coed Golf Club i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  Conwy Old Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6RD

  Ffôn

  01492 623330

  Penmaenmawr

  Ychwanegu Clwb Golff Penmaenmawr i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  Llannerch Road, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0EB

  Ffôn

  01248 680144

  Llanfairfechan

  Mae cwrs golff parcdir Llanfairfechan yn cynnig cefnlen fynyddig fendigedig, golygfeydd gwych dros y Fenai i Ynys Môn

  Ychwanegu Clwb Golff Llanfairfechan i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  Beacons Way, Morfa, Conwy, Conwy, LL32 8ER

  Ffôn

  01492 592423

  Conwy

  Cwrs Golff pencampwriaeth sy'n darparu golygfeydd godidog o Arfordir Gogledd Cymru ac sy'n cynnig cyfuniad o fynceri pot clasurol a lawntiau enfawr.

  Ychwanegu Clwb Golff Conwy (Sir Gaernarfon) i'ch Taith

 9. Golf Coast North Wales

  Cyfeiriad

  Golf Coast North Wales, c/o Maesdu Golf Club, Llandudno, Conwy, LL30 1HU

  Ffôn

  0845 450 5885

  Llandudno

  Pum maes golff a chyrsiau golff tir parc.

  Ychwanegu Golf Coast North Wales i'ch Taith

 10. Cyfeiriad

  The Summit Complex, Great Orme, Llandudno, Conwy, LL30 2XF

  Ffôn

  01492 860870

  Llandudno

  Mae’n her ond hwyl i bawb - ifanc a hen. Wrth ymyl y caffi a Chanolfan y Copa. Golygfeydd gwych. Yn agored ar benwythnosau a gwyliau ysgol o’r Pasg tan Fehefin ac yna bob dydd tan Hydref (yn amodol ar y tywydd).

  Ychwanegu Cwrs Golff Antur Rocky Pines i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  Hospital Road, Llandudno, Conwy, LL30 1HU

  Ffôn

  01492 876450

  Llandudno

  Mae gan Glwb Golff Maesdu y cyfan: Cwrs o ansawdd Pencampwriaeth, dros gan mlynedd o hanes, golygfeydd godidog, a'r croeso cynhesaf ar y cwrs ac yn y Clwb

  Ychwanegu Clwb Golff Maesdu Llandudno i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....