Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Clwb Golff Llanfairfechan

Am

Cwrs naw twll par 3 ar dir parc SSC58. Mae golygfeydd arbennig dros yr Afon Menai i gyfeiriad Ynys Seiriol ac Ynys Môn. Mae’n cynnig her i unrhyw golffiwr gydag 8 twll dros 200 llath a’r un dan 100 llath. Mae’r bar yn agored gyda’r nos ac ar benwythnosau drwy’r flwyddyn. Mae’n agored yn y pnawn ar ddydd Mercher ac yn yr Haf.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Adult£10.00 oedolyn
Child£5.00 plentyn

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arlwyo

 • Bar

Cyfleusterau Darparwyr

 • Mae croeso i bobl nad ydynt yn aelodau
 • Toiledau

Nodweddion Darparwr

 • Yn y wlad

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Maes parcio
 • Parcio ar y safle

Plant a Babanod

 • Yn derbyn plant (isafswm oedran)

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau
 • Wi-fi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Clwb Golff Llanfairfechan

Cwrs Golff

Llannerch Road, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0EB
Close window

Call direct on:

Ffôn01248 680144

Amseroedd Agor

2022 opening (1 Ion 2022 - 31 Rhag 2022)

Beth sydd Gerllaw

 1. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  0.88 milltir i ffwrdd
 2. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  2.12 milltir i ffwrdd
 3. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  2.66 milltir i ffwrdd
 4. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  2.68 milltir i ffwrdd
 1. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  2.76 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  6.38 milltir i ffwrdd
 3. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  6.4 milltir i ffwrdd
 4. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  6.43 milltir i ffwrdd
 5. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  6.44 milltir i ffwrdd
 6. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  6.45 milltir i ffwrdd
 7. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  6.5 milltir i ffwrdd
 8. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  6.52 milltir i ffwrdd
 9. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  6.52 milltir i ffwrdd
 10. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.57 milltir i ffwrdd
 11. Wedi'i amgylchynu gan dirweddau godidog Gogledd Cymru, mae Sba ‘Wave Garden’ ym Mharc…

  6.84 milltir i ffwrdd
 12. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  7.23 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....