Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Family on Penmaenmawr Beach

Am

Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu yn ddiweddar. O Benmaenmawr fe welwch Afon Menai a’i holl gyfleusterau sy’n ei wneud yn gyrchfan boblogaidd i deuluoedd. Mae yna derasau wedi’u tirlunio, borderi blodau ac ardaloedd glaswelltog, caffeteria, ale ddifyrion a chabanau traeth i’w llogi. Gall y plant fwynhau pwll padlo awyr agored ac ardal chwarae. Mae yna gyfleoedd hefyd i fordhwylio, hwylio a chanŵio.

Wedi’i leoli lle mae’r mynyddoedd yn cwrdd â’r môr ac yn edrych allan ar Ynys Seiriol ac Ynys Môn, mae’r traeth hwn mewn lleoliad hyfryd.

Mwynhewch y golygfeydd ac aer y môr a cherdded yn hamddenol ar hyd y promenâd, lle mae parc sglefrio i’r plant (ac oedolion ifanc eu hysbryd!) Mae yna glwb hwylio lleol a chwaraeon dŵr ar y traeth hwn yn cynnwys bordhwylio, hwylio a chanŵio.

Mae cyfyngiadau ar gyfer cŵn. Mae yna ardal ymarfer cŵn. Nid oes achubwr bywyd ar y traeth hwn.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Penmaenmawr

Glan y môr

Penmaenmawr, Conwy, LL34 6AZ
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 596253

Beth sydd Gerllaw

 1. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  0.3 milltir i ffwrdd
 2. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  0.34 milltir i ffwrdd
 3. Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â…

  2.39 milltir i ffwrdd
 4. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  3.8 milltir i ffwrdd
 1. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  3.91 milltir i ffwrdd
 2. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  3.92 milltir i ffwrdd
 3. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  3.97 milltir i ffwrdd
 4. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  4 milltir i ffwrdd
 5. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  4.03 milltir i ffwrdd
 6. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  4.05 milltir i ffwrdd
 7. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  4.08 milltir i ffwrdd
 8. Eiddo yng ngofal Cadw

  4.12 milltir i ffwrdd
 9. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  4.57 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  4.61 milltir i ffwrdd
 11. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  4.67 milltir i ffwrdd
 12. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  4.74 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....