I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Llanfairfechan Beach

Am

Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â phlant ifanc. Mae ganddo olygfeydd gwych o Ynys Môn, Afon Menai a Phen y Gogarth. Mae’r traeth yn boblogaidd gydag ymdrochwyr ac mae ardal bicnic laswelltog helaeth gydag ardal chwarae i blant a llyn hwylio cychod model. Mae’r traeth ger Llwybr Arfordir Gogledd Cymru a gwarchodfa natur Traeth Lafan, sy’n boblogaidd iawn gyda gwylwyr adar.

Mae’r traeth hwn yn wych ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau yn cynnwys nofio, syrffio, canŵio môr, hwylio (mae yna glwb hwylio yma), bordhwylio a physgota. Mae yna bromenâd ar gyfer cerddwyr ac mae Parc Cenedlaethol Eryri gerllaw.

Mae yna leoedd parcio am ddim i fwy na 100 o geir, a thoiledau (yn cynnwys toiled i bobl anabl).

Nid oes achubwr bywyd ar y traeth hwn.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Llanfairfechan

Glan y môr

Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BY
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 596253

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd

Beth sydd Gerllaw

 1. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  2.39 milltir i ffwrdd
 2. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  2.45 milltir i ffwrdd
 3. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  2.5 milltir i ffwrdd
 4. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  2.58 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  6.18 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  6.28 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  6.3 milltir i ffwrdd
 4. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  6.34 milltir i ffwrdd
 5. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  6.37 milltir i ffwrdd
 6. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  6.4 milltir i ffwrdd
 7. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  6.42 milltir i ffwrdd
 8. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  6.44 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.48 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  6.83 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  6.84 milltir i ffwrdd
 12. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  6.9 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....