Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Family playing quoits on Llanfairfechan Beach

Am

Mae traeth tywod hir Llanfairfechan pan mae’r llanw’n isel yn hyfryd ar gyfer teuluoedd â phlant ifanc. Mae ganddo olygfeydd gwych o Ynys Môn, Afon Menai a Phen y Gogarth. Mae’r traeth yn boblogaidd gydag ymdrochwyr ac mae ardal bicnic laswelltog helaeth gydag ardal chwarae i blant a llyn hwylio cychod model. Mae’r traeth ger Llwybr Arfordir Gogledd Cymru a gwarchodfa natur Traeth Lafan, sy’n boblogaidd iawn gyda gwylwyr adar.

Mae’r traeth hwn yn wych ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau yn cynnwys nofio, syrffio, canŵio môr, hwylio (mae yna glwb hwylio yma), bordhwylio a physgota. Mae yna bromenâd ar gyfer cerddwyr ac mae Parc Cenedlaethol Eryri gerllaw.

Mae yna leoedd parcio am ddim i fwy na 100 o geir, a thoiledau (yn cynnwys toiled i bobl anabl).

Nid oes achubwr bywyd ar y traeth hwn.

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Traeth Llanfairfechan

Glan y môr

Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BY
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 596253

Amseroedd Agor

Agored dros y Nadolig
Agored dros y Flwyddyn Newydd

Beth sydd Gerllaw

 1. Traeth tywod hir gyda phromenâd sydd wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Mae Penmaenmawr yn…

  2.39 milltir i ffwrdd
 2. Mae Distyllfa Wisgi Aber Falls yn un o bedair distyllfa yng Nghymru, ond dyma’r un gyntaf…

  2.45 milltir i ffwrdd
 3. Amgueddfa sy’n cynnwys hanes y diwydiant chwareli

  2.5 milltir i ffwrdd
 4. Pwll padlo gyda ffynnon ddŵr, parc sgrialu a lle chwarae diogel i blant.

  2.58 milltir i ffwrdd
 1. Mae traeth Morfa Conwy yn fae mawr tywodlyd, sy’n ffurfio rhan o’r traethau tywydd a…

  6.18 milltir i ffwrdd
 2. Mae Canolfan Ddiwylliant newydd Conwy dafliad carreg oddi wrth waliau tref ganoloesol…

  6.28 milltir i ffwrdd
 3. Mae’r coetir cymysg deniadol hwn o 7.5 ha rhwng Parc Bodlondeb yng Nghonwy a glan…

  6.3 milltir i ffwrdd
 4. Ailagor 4 Awst 2020. 

  Gyda system tocynnau ar-lein newydd ar waith.

  Mae’n debyg…

  6.34 milltir i ffwrdd
 5. Lawrlwythwch y daflen hon am ddim a dechrau eich antur 80 munud drwy un o'r trefi…

  6.37 milltir i ffwrdd
 6. Y Tŷ Tref Hynaf yng Nghymru.

  6.4 milltir i ffwrdd
 7. Cafodd ei adeiladu’n wreiddiol fel bwthyn pysgotwr

  6.42 milltir i ffwrdd
 8. Over 0.75 miles (1.2km) of town walls, one of the finest and most complete sets in…

  6.44 milltir i ffwrdd
 9. Eiddo yng ngofal Cadw

  6.48 milltir i ffwrdd
 10. Mae traeth Pen Morfa yn dangos ochr dawelach Llandudno na thraeth poblogaidd Traeth y…

  6.83 milltir i ffwrdd
 11. Trên Bach Penmorfa: gall hen ac ifanc ill dau fwynhau taith y tu ôl i locomotifau stêm a…

  6.84 milltir i ffwrdd
 12. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  6.9 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....