Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Llety Gwely a Brecwast
Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Llety Gwely a Brecwast a Thai Llety

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 30

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  Promenade, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BY

  Ffôn

  01248 680742

  Pris

  Amcanbriso £140.00i£280.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llanfairfechan

  Wedi’n lleoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru, ar y Promenâd sy’n enwog am ei olygfeydd anhygoel i bob cyfeiriad.

  Pris

  Amcanbriso £140.00i£280.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Min Y Don Guest House i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  48 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HL

  Ffôn

  01492 877776

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£160.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N CYNNIG LLETY NODWEDDIADOL, STEILUS A MOETHUS MEWN FILA FICTORAIDD UNIGRYW.

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£160.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Escape i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  34 Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EE

  Ffôn

  01492 876804

  Pris

  Amcanbriso £44.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar rodfa goediog ddistaw rhwng dau fae Llandudno. Mae’n daith gerdded rwydd i bromenâd y gogledd a’r dref lle bydd digonedd o fariau, bwytai a siopau yn…

  Pris

  Amcanbriso £44.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Bryn Derwen i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  7 Deganwy Avenue, Llandudno, LL30 2YB

  Ffôn

  01492 877730

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Gwybodaeth

  Lleolir yng nghyrchfan glan môr braf Llandudno, mae Cedar Lodge yn Westy/Gwely a Brecwast 3 Seren mewn lleoliad cyfleus yng nghanol y dref.  Tri munud o daith cerdded i bromenâd a phier poblogaidd Llandudno, mae Cedar Lodge yn…

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
 5. Cyfeiriad

  6 St David's Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UL

  Ffôn

  01492 330795

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£102.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Ynglŷn â'r llety

  Mae Tŷ Llety Southbourne wedi’i leoli ar stryd dawel, ddeiliog ger canol Llandudno, tua hanner ffordd rhwng y ddau draeth, ac mewn lleoliad gwych ar gyfer archwilio'r Gogarth. Mae’n sicr y cewch chi groeso cynnes gan y…

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£102.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Bach Southbourne i'ch Taith

 6. Cyfeiriad

  10 Deganwy Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2YB

  Ffôn

  01492871100

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£82.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Gwesty 4 seren Adcote House gyda gwely a brecwast yn cynnig llety o ansawdd yn gyfan gwbl i oedolion a dewis o ystafelloedd gwely cyfforddus a steilus.

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£82.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Adcote House i'ch Taith

 7. Cyfeiriad

  34 St David’s Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UH

  Ffôn

  01492 877224

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae’r Cliffbury yn cynnig llety gwely a brecwast gwobrwyedig o safon uchel sydd wedi’i leoli yn un o rodfeydd harddaf a thawelaf Llandudno, ond eto o fewn pellter cerdded i’r promenâd, yr orsaf drenau, y theatr, siopau a bwytai.

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu The Cliffbury Guest House i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  20 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 876511

  Pris

  Amcanbris£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog yn Llandudno.  Dafliad carreg o fae cilgant Baner Las, gyferbyn â'r fynedfa i’r Pier Fictoraidd ac wrth odre’r Gogarth gyda mynediad hawdd at…

  Pris

  Amcanbris£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Min y Don Guest House i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  12 South Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LN

  Ffôn

  01492 877369

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£108.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi gerdded i’r traeth mewn dau funud, a dydi’r orsaf reilffordd ddim yn bell chwaith (10 munud ar droed). Mae Cheryl a David, sydd wedi bod yma ers 12 mis,…

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£108.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
 10. Cyfeiriad

  Lon Muriau, Llanrwst Road, Betws Y Coed , Conwy, LL24 0HD

  Ffôn

  01690701449

  Pris

  Amcanbriso £85.00i£115.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws Y Coed

  Gwybodaeth

  Mae Tyn y Fron yn Wely a Brecwast 5 Seren ym Metws-y-Coed. Yn adnabyddus fel ‘Porth Eryri’, mae Betws-y-Coed yn lleoliad gwych. Gydag erw o ardd, mae Tyn y Fron y lle perffaith i ymlacio.

   

  Prif bethau i ymwelwyr

  Mae…

  Pris

  Amcanbriso £85.00i£115.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Tyn Y Fron B&B i'ch Taith

 11. Cyfeiriad

  4 Nevill Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1AT

  Ffôn

  01492 877822

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae Carole ac Ed, y gwestywyr yn edrych ymlaen at eich croesawu chi.

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
 12. Cyfeiriad

  5 St Andrews Place, Llandudno, Conwy, LL30 2YR

  Ffôn

  01492 878631

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  •             “Trysor cudd”

  •             Adolygiadau gwych

  •             Nifer o westeion yn dychwelyd eto

  •             Lle parcio dynodedig oddi ar y ffordd am ddim i bob ystafell

  •             Wedi’i leoli mewn ffordd…

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Lymehurst Bed and Breakfast i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  Llanrwst Road, Conwy, Conwy, LL32 8TN

  Ffôn

  01492 650545

  Pris

  Amcanbriso £90.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)i£300.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Conwy

  Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

  Pris

  Amcanbriso £90.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)i£300.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu The Groes Inn i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  13 Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EE

  Ffôn

  01492 877370

  Pris

  Amcanbriso £99.00i£235.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae llety gwesteion bwtîc Lansdowne House wedi’i leoli yng nghysgod llethrau'r Gogarth yn Llandudno. Mae gennym Ystafell De newydd sy’n gweini te prynhawn traddodiadol i westeion y llety ac eraill hefyd.

  Pris

  Amcanbriso £99.00i£235.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Lansdowne House with private car park i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  Lon Muriau, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HD

  Ffôn

  01690 710441

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£130.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Ynglŷn â'r llety

  Wedi’i leoli ar lethrau Dyffryn Conwy, gyda golygfeydd godidog o Eryri, mae Maes y Garth yn Wely a Brecwast 5 Seren ym Metws y Coed.  Gelwir yn ‘Borth i Eryri’, mae Betws y Coed yn baradwys i gerddwyr. Gyda mynediad hawdd i…

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£130.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
 16. Cyfeiriad

  39 St Mary’s Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UE

  Ffôn

  01492 473312

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Tŷ Llety Bodnant yn cynnig llety coeth a chyfoes mewn tŷ Fictoraidd hardd. Rydym wedi ein lleoli ar ffordd dawel, sydd ychydig funudau o gerdded o’r gorsaf drenau, traeth a chanol y dref. Mae’r theatr a’r ganolfan gynadledda hefyd o fewn pellter…

  Pris

  Amcanbriso £60.00i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Bodnant Guest House i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  5 St Mary's Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UB

  Ffôn

  01492 874294

  Pris

  Amcanbriso £52.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon yng Ngogledd Cymru. Mae Parc Gwledig y Gogarth a’i gerbydau cebl heb fod yn bell a gellir eu gweld o’r ardd, lle mae croeso i westeion eistedd ac…

  Pris

  Amcanbriso £52.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Bach Bodeuron i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  Holyhead Rd, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0BN

  Ffôn

  01690 710601

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£120.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Mae Bryn Llewelyn yn llety gwely a brecwast cyfeillgar ym mhentref poblogaidd Betws-y-coed ym Mharc Cenedlaethol Eryri.

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£120.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
 19. Cyfeiriad

  5 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 878908

  Pris

  Amcanbriso £30.00i£45.00 Fesul person y noson

  Llandudno

  Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei redeg gan y teulu, ac sydd wedi’i leoli ar Bromenâd prydferth Llandudno, sy’n cynnwys golygfeydd panoramig ar draws y bae. Albany House yw’r lleoliad…

  Pris

  Amcanbriso £30.00i£45.00 Fesul person y noson

  Ychwanegu Albany House i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  Vaughan Street, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AP

  Ffôn

  01492 877466

  Pris

  Amcanbriso £135.00i£210.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

  Pris

  Amcanbriso £135.00i£210.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty’r Imperial i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....