I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Llety Gwely a Brecwast
Yn chwilio am rywbeth...
 • Llety
 • Pethau i’w Gwneud
 • Beth sy’n Digwydd?
 • Bwyd a Diod
 • Siopa
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Aros
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Cyfleusterau
Season
Nodweddion Darparwr
Hygyrchedd
Cyfleusterau Hamdden
Nodweddion Ystafell/Uned
Cyfleusterau Darparwyr
Teithio Grw^p
Pethau i'w Gwneud
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Digwyddiadau
Dyddiad
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Bwyta
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:
Chwilio am Fanwerthu
Math:
Ardal:
Lleoliad
Allweddair:

Llety Gwely a Brecwast a Thai Llety

Nifer yr eitemau:

Nifer yr eitemau: 27

, wrthi'n dangos 1 i 20.

 1. Cyfeiriad

  20 North Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LP

  Ffôn

  01492 876511

  Pris

  Amcanbris£65.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae enw Cymraeg Min y Don yn berffaith i ddisgrifio lleoliad y tŷ llety ar Draeth y Gogledd enwog yn Llandudno.  Dafliad carreg o fae cilgant Baner Las, gyferbyn â'r fynedfa i’r Pier Fictoraidd ac wrth odre’r Gogarth gyda mynediad hawdd at…

  Pris

  Amcanbris£65.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Min y Don Guest House i'ch Taith

 2. Cyfeiriad

  Llanrwst Road, Conwy, Conwy, LL32 8TN

  Ffôn

  01492 650545

  Pris

  Amcanbriso £90.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)i£300.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Conwy

  Y dafarn drwyddedig hynaf yng Nghymru.

  Pris

  Amcanbriso £90.00 Yr ystafell (ystafell yn unig)i£300.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu The Groes Inn i'ch Taith

 3. Cyfeiriad

  5 St Andrews Place, Llandudno, Conwy, LL30 2YR

  Ffôn

  01492 878631

  Pris

  Amcanbriso £52.00i£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  •             “Trysor cudd”

  •             Adolygiadau gwych

  •             Nifer o westeion yn dychwelyd eto

  •             Lle parcio dynodedig oddi ar y ffordd am ddim i bob ystafell

  •             Wedi’i leoli mewn ffordd…

  Pris

  Amcanbriso £52.00i£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Lymehurst Bed and Breakfast i'ch Taith

 4. Cyfeiriad

  Lon Muriau, Llanrwst Road, Betws Y Coed , Conwy, LL24 0HD

  Ffôn

  01690701449

  Pris

  Amcanbriso £75.00i£115.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws Y Coed

  Pris

  Amcanbriso £75.00i£115.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
 5. Cyfeiriad

  Lon Muriau, Llanrwst Road, Betws-y-Coed, Conwy, LL24 0HD

  Ffôn

  01690 710441

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£130.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Betws-y-Coed

  Pris

  Amcanbriso £70.00i£130.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
 6. Cyfeiriad

  12 South Parade, Llandudno, Conwy, LL30 2LN

  Ffôn

  01492 877369

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£108.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Beachside Guesthouse yn cynnig llety ardderchog yn nhref glan môr Llandudno. Fe allwch chi gerdded i’r traeth mewn dau funud, a dydi’r orsaf reilffordd ddim yn bell chwaith (10 munud ar droed). Mae Cheryl a David, sydd wedi bod yma ers 12 mis,…

  Pris

  Amcanbriso £55.00i£108.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
 7. Cyfeiriad

  Promenade, Llanfairfechan, Conwy, LL33 0BY

  Ffôn

  01248 680742

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£260.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llanfairfechan

  Wedi’n lleoli ar arfordir hardd Gogledd Cymru, ar y Promenâd sy’n enwog am ei olygfeydd anhygoel i bob cyfeiriad.

  Pris

  Amcanbriso £110.00i£260.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Min Y Don Guest House i'ch Taith

 8. Cyfeiriad

  34 St David’s Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UH

  Ffôn

  01492 877224

  Pris

  Amcanbriso £72.00i£86.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae’r Cliffbury yn cynnig llety gwely a brecwast gwobrwyedig o safon uchel sydd wedi’i leoli yn un o rodfeydd harddaf a thawelaf Llandudno, ond eto o fewn pellter cerdded i’r promenâd, yr orsaf drenau, y theatr, siopau a bwytai.

  Pris

  Amcanbriso £72.00i£86.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu The Cliffbury Guest House i'ch Taith

 9. Cyfeiriad

  7 Deganwy Avenue, Llandudno, LL30 2YB

  Ffôn

  01492 877730

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Pris

  Amcanbriso £65.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
 10. Cyfeiriad

  4 Nevill Crescent, Llandudno, Conwy, LL30 1AT

  Ffôn

  01492 877822

  Pris

  Amcanbriso £60.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)i£175.00 Fesul uned y noson

  Llandudno

  Mae The Oasis, sy'n edrych dros y môr yn westy teuluol sydd wedi ennill gwobrau, ac mae Carole ac Ed, y gwestywyr yn edrych ymlaen at eich croesawu chi.

  Pris

  Amcanbriso £60.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)i£175.00 Fesul uned y noson
 11. Cyfeiriad

  34 Abbey Road, Llandudno, Conwy, LL30 2EE

  Ffôn

  01492 876804

  Pris

  Amcanbriso £44.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae gwely a brecwast Bryn Derwen mewn lleoliad delfrydol ar dir gwastad wrth droed y Gogarth ar rodfa goediog ddistaw rhwng dau fae Llandudno. Mae’n daith gerdded rwydd i bromenâd y gogledd a’r dref lle bydd digonedd o fariau, bwytai a siopau yn…

  Pris

  Amcanbriso £44.00i£90.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Bryn Derwen i'ch Taith

 12. Cyfeiriad

  8 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 877962

  Pris

  Amcanbriso £35.00 Y person (yn cynnwys brecwast)i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Gwely a Brecwast mewn llety braf a thawel gyda naw o ystafelloedd gwely en suite a golygfeydd panoramig o Fae hardd Llandudno. Perchnogion wedi cael hyfforddiant ar y QE2 a’r QM2 ac yn cynnig lefel gwasanaeth o safon a glanweithdra arbennig.

  Pris

  Amcanbriso £35.00 Y person (yn cynnwys brecwast)i£95.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Stratford House i'ch Taith

 13. Cyfeiriad

  2 st seiriols road, Llandudno, Conwy, LL30 2YY

  Ffôn

  01492877677

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Cewch groeso cynnes yng Ngwesty Rosaire yn Llandudno, gwely a brecwast 4 seren a adnewyddwyd yn ddiweddar i ansawdd uchel, mae’n fusnes teuluol gyda gerddi hyfryd a digon o lefydd parcio oddi ar y ffordd, ac yn agos i'r siopau a'r traeth.

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£85.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Rosaire i'ch Taith

 14. Cyfeiriad

  5 Craig-y-Don Parade, Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1BG

  Ffôn

  01492 878908

  Pris

  Amcanbriso £30.00i£45.00 Fesul person y noson

  Llandudno

  Hoffa Gavin a Mandie Jacob eich croesawu chi i Albany House, Gwely a Brecwast bach sy’n cael ei redeg gan y teulu, ac sydd wedi’i leoli ar Bromenâd prydferth Llandudno, sy’n cynnwys golygfeydd panoramig ar draws y bae. Albany House yw’r lleoliad…

  Pris

  Amcanbriso £30.00i£45.00 Fesul person y noson

  Ychwanegu Albany House i'ch Taith

 15. Cyfeiriad

  48 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HL

  Ffôn

  01492 877776

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£160.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N CYNNIG LLETY NODWEDDIADOL, STEILUS A MOETHUS MEWN FILA FICTORAIDD UNIGRYW.

  Pris

  Amcanbriso £90.00i£160.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwely a Brecwast Escape i'ch Taith

 16. Cyfeiriad

  Vaughan Street, The Promenade, Llandudno, Conwy, LL30 1AP

  Ffôn

  01492 877466

  Pris

  Amcanbriso £165.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)i£225.00 Y person (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae’r Imperial yn westy pedair seren cain, wedi’i leoli’n berffaith ar ganol y Promenâd.

  Pris

  Amcanbriso £165.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)i£225.00 Y person (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty’r Imperial i'ch Taith

 17. Cyfeiriad

  4 Claremont Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UF

  Ffôn

  01492 876882

  Pris

  Amcanbriso £42.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae croeso cynnes yn eich disgwyl yn Sunnycroft.  Rydym yn dŷ llety teuluol, gyda 4 seren Croeso Cymru sy’n cynnig prydau nos.  Rydym yn defnyddio cynhwysion lleol ffres.  Mae ein brecwast yn frecwast Seisnig traddodiadol wedi ei goginio gyda dewis…

  Pris

  Amcanbriso £42.00i£99.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Sunnycroft i'ch Taith

 18. Cyfeiriad

  5 St Mary's Road, Llandudno, Conwy, LL30 2UB

  Ffôn

  01492 874294

  Pris

  Amcanbriso £47.00i£60.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Heb fod yn bell o Fae Llandudno,  mae Gwesty Bodeuron yn darparu llety yng nghanol y dref hardd hon yng Ngogledd Cymru. Mae Parc Gwledig y Gogarth a’i gerbydau cebl heb fod yn bell a gellir eu gweld o’r ardd, lle mae croeso i westeion eistedd ac…

  Pris

  Amcanbriso £47.00i£60.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Gwesty Bach Bodeuron i'ch Taith

 19. Cyfeiriad

  10 Deganwy Avenue, Llandudno, Conwy, LL30 2YB

  Ffôn

  01492871100

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£94.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Llandudno

  Mae Gwesty 4 seren Adcote House gyda gwely a brecwast yn cynnig llety o ansawdd yn gyfan gwbl i oedolion a dewis o ystafelloedd gwely cyfforddus a steilus.

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£94.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Adcote House i'ch Taith

 20. Cyfeiriad

  14 Woodland Road East, Colwyn Bay, Conwy, LL29 7DT

  Ffôn

  01492 532320

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£185.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Colwyn Bay

  Ydych chi’n chwilio am lety Gwely a Brecwast teuluol, cyfeillgar yng nghanol Gogledd Cymru? Os ydych chi, rydych chi wedi dod i’r lle iawn.

  Pris

  Amcanbriso £50.00i£185.00 Yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

  Ychwanegu Bryn Woodlands Guest House i'ch Taith

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....