Coronafeirws: Am y wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19 CLICIWCH YMA

Escape Boutique B&B, Llandudno

Am

LLETY GWELY A BRECWAST BWTIC CYFOES HYNOD BOBLOGAIDD A LLWYDDIANNUS YN LLANDUDNO YW ESCAPE.  MAE’N CYNNIG LLETY NODWEDDIADOL, STEILUS A MOETHUS MEWN FILA FICTORAIDD UNIGRYW.

MAE’R 9 YSTAFELL WELY WEDI’U CYNLLUNIO’N UNIGOL A CHANDDYNT BERSONOLIAETH UNIGRYW EU HUNAIN, MAENT YN CYNNWYS YSTAFELLOEDD YMOLCHI EN SUITE MODERN, TELEDU MAWR Â SGRIN WASTAD, CHWARAEWYR BLU RAY, WI-FI AM DDIM YN OGYSTAL Â DOCIAU SAIN BOSE MEWN RHAI YSTAFELLOEDD. MAE GAN BOB YSTAFELL NODWEDDION SY’N RHOI’R ‘WAWFFACTOR’ I WESTEION, MEGIS HEN DDODREFN, DYLUNIADAU FFASIYNOL, GOLEUADAU CREADIGOL, A DILLAD GWLÂU A PHETHAU YMOLCHI ELEMIS  MOETHUS

MAE HWN YN LLEOLIAD DELFRYDOL AR GYFER CYFARFODYDD A DATHLIADAU BUSNESAU BACH. GELLIR HEFYD DEFNYDDIO ESCAPE I GYNNAL PARTION.

ERS EI LANSIO YN 2004, MAE ESCAPE WEDI ENNILL SAWL ANRHYDEDD AC WEDI YMDDANGOS YN RHEOLAIDD YN Y WASG GENEDLAETHOL. YM MIS HYDREF 2019, CAFODD ESCAPE EI GYNNWYS AR RHESTR THE SUNDAY TIMES O’R 100 O WESTAI GORAU YM MHRYDAIN. DROS Y BLYNYDDOEDD DIWETHAF, RYDYM WEDI CYRRAEDD Y ROWND TERFYNOL YNG NGHATEGORI Y LLE GORAU I AROS CROESO CYMRU, CAWSOM EIN CYNNWYS AR RESTR “ TOP 10 LOVE NESTS FOR VALENTINES” THE GUARDIAN,  “UK TOP TEN HOT B&B’S” YNG NGHYLCHGRAWN GAZIA,  A CHASGLIAD ALSITAIR SAWDAY A WELSH RAREBITS.

RYDYM YN CYNNIG BRECWAST ARBENNIG GAN DDEFNYDDIO CYNNYRCH LLEOL, A GALLWN HEFYD ARLWYO AR GYFER DIETAU ARBENNIG.

NI YW’R DEWIS DELFRYDOL OS YDYCH YN CHWILIO AM LETY STEILUS A RHYWLE I YMLACIO, RYDYM HEFYD YN CYNNIG GWASANAETH PERSONOL CYFEILLGAR MEWN AWYRGYLCH HAMDDENOL.

Pris a Awgrymir

Nifer yr Ystafelloedd / Unedau
9
Ystafell / Uned MathYstafell / Uned Tariff*
Ystafell 2 wely senglo£125.00 i £140.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)
Ystafell ddwblo£90.00 i £160.00 yr ystafell (yn cynnwys brecwast)

*Ystafelloedd o £74 i £149, y pen, y noson, yn cynnwys brecwast.

Cyfleusterau

Arall

 • Areas provided for smokers
 • Credit cards accepted
 • Licensed
 • Private Parking
 • Short breaks available
 • Special diets catered for
 • Tea/Coffee making facilities in bedrooms
 • Totally non-smoking establishment
 • TV in bedroom/unit
 • Wireless internet

Cyfleusterau Darparwyr

 • Wifi ar gael

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Gwely a Brecwast Escape

5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru 5 Sêr Croeso Cymru Llety i Westeion
48 Church Walks, Llandudno, Conwy, LL30 2HL
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 877776

Amseroedd Agor

Tymor (1 Ion 2021 - 31 Rhag 2022)

Graddau

 • 5 Sêr Croeso Cymru
5 Sêr Croeso Cymru

Gwobrau

 • Bwrdd Croeso Cymru Visit Wales Gold Award 2018
 • Rhanbarthol ac AmrywiolWTTC Safe Travels WTTC Safe Travels 2021

Beth sydd Gerllaw

 1. Ynglŷn â'ch busnes Teithiau gwylio adar dan arweiniad drwy gydol y flwyddyn. Teithiau…

  0.13 milltir i ffwrdd
 2. Sefydlwyd 1902

  0.17 milltir i ffwrdd
 3. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.19 milltir i ffwrdd

 4. Mae Amgueddfa ac Oriel Llandudno wastad wedi bod yn gist drysor o bopeth lleol – o’r…

  0.19 milltir i ffwrdd
 1. Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr…

  0.2 milltir i ffwrdd
 2. Penderyn have produced award-winning single malt whiskies and spirits at their distillery…

  0.27 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.28 milltir i ffwrdd
 4. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.33 milltir i ffwrdd
 5. Hwyl i'r holl deulu

  0.34 milltir i ffwrdd
 6. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.35 milltir i ffwrdd
 7. Ymunwch â ni ar un o’r profiadau teithio gorau ym Mhrydain. Rydym yn arbenigo mewn…

  0.38 milltir i ffwrdd
 8. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.4 milltir i ffwrdd
 9. Tollffordd

  0.42 milltir i ffwrdd
 10. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.43 milltir i ffwrdd
 11. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.44 milltir i ffwrdd
 12. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.49 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....