I'ch darparu gyda'r profiad gorau, defnyddir cwcis ar y safle hwn.  Dysgwch fwy

Allow cookies

Mwynhau Conwy’n ddiogel. Cynlluniwch ymlaen llaw. CLICIWCH YMA

Recreation of World War Two shop at the Home Front Experience

Am

Teithiwch i lawr lôn atgofion i fywyd Prydain yr 1940au. Ewch ar daith hunan dywys yn yr amgueddfa hanes byw hon i brofi golygfeydd a synau bywyd pobl gyffredin yn yr Ail Ryfel Byd drosoch eich hun.

Pris a Awgrymir

Math o DocynPris Tocyn
Consesiwn£3.50 pensiynwyr
Myfyriwr£3.00 oedolyn
O dan 16 oed£2.10 plentyn
Oedolyn£3.75 oedolyn
Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn)£10.00 teulu

Noder: Canllaw yn unig yw'r prisiau a gallant newid yn ddyddiol.

Cyfleusterau

Arall

 • Croesewir Beicwyr
 • Croesewir Cerddwyr

Cyfleusterau Darparwyr

 • Derbynnir Cw^n
 • Mynediad Anabl
 • Siop
 • Toiledau
 • Yn darparu ar gyfer grwpiau ysgolion
 • Yn derbyn partïon bysiau

Dulliau Talu

 • Ar agor drwy apwyntiad y tu allan i'r oriau agor arferol
 • Cyfraddau arbennig i grwpiau
 • Derbynnir Grwpiau

Hygyrchedd

 • Mae Pob Ardal yn Hygyrch i Ymwelwyr Anabl
 • Ramp / Mynedfa Wastad

Nodweddion Darparwr

 • Atyniad Dan Do
 • Croesawgar i gŵn
 • Mewn tref/canol dinas

Parcio a Thrafnidiaeth

 • Hygyrch drwy drafnidiaeth gyhoeddus

Teithiau ac Arddangosiadau

 • Derbynnir Ymweliadau Addysgiadol

Teithio a Masnachu

 • Disgownt ar gael ar gyfer grwpiau

Teithio Grw^p

 • Derbynnir bysiau

TripAdvisor

Map a Chyfarwyddiadau

Amgueddfa’r Home Front Experience

Amgueddfa

New Street, Llandudno, Conwy, LL30 2YF
Close window

Call direct on:

Ffôn01492 871032

Amseroedd Agor

Ar agor ganol mis Mawrth i ddechrau mis Tachwedd (15 Maw 2020 - 1 Tach 2020)
DiwrnodAmseroedd
Dydd Llun - Dydd Sul09:30 - 16:30
Gwyliau Cyhoeddus09:30 - 16:30

Gwobrau

 • Visit BritainBarod Amdani Barod Amdani 2020

Beth sydd Gerllaw

 1. 0.02 milltir i ffwrdd
 2. Hwylfan Bonkerz, un o’r cyfleusterau chwarae meddal dan do gorau o’i fath yng Ngogledd…

  0.12 milltir i ffwrdd
 3. Rydym yn annog amgylchedd cyfeillgar a pharchus lle gall holl ddringwyr herio eu hunain,…

  0.17 milltir i ffwrdd
 4. Guided donkey rides on the North Shore beach

  0.19 milltir i ffwrdd
 1. Caiff Taith Fawr y Gogarth ei weithredu gan fflyd fechan o fysiau hen ffasiwn i gludo…

  0.23 milltir i ffwrdd
 2. Edrychwch am y logo gwyrdd HistoryPoints ar waliau, ffenestri ac ati. Sganiwch y codau QR…

  0.23 milltir i ffwrdd
 3. Siopau ar gyfer y teulu i gyd

  0.24 milltir i ffwrdd
 4. Sefydlwyd 1902

  0.24 milltir i ffwrdd
 5. Hwyl i'r holl deulu

  0.24 milltir i ffwrdd
 6. Y car cebl hwyaf ym Mhrydain.

  0.33 milltir i ffwrdd
 7. Tollffordd

  0.32 milltir i ffwrdd
 8. Traeth y Gogledd yw prif draeth Llandudno, ac mae’n draeth cysgodol gyda phier…

  0.35 milltir i ffwrdd
 9. 0.36 milltir i ffwrdd
 10. Teithiau mewn cychod o amgylch y Gogarth a Thrwyn y Fuwch a theithiau pysgota môr

  0.4 milltir i ffwrdd
 11. Mae trefi arfordirol braf Llandudno a Chonwy wedi’u lleoli rhwng dau draeth hyfryd ac mae…

  0.53 milltir i ffwrdd
 12. West Shore Donkey Rides

  Guided donkey rides on the West Shore beach

  0.58 milltir i ffwrdd
Previous Next

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....

Peidiwch â Methu....